Muut

Tämä on luettelo muusta kuin kristinuskoa koskevasta suomenkielisestä kirjallisuudesta vuoteen 1849. Niin kuin 1840-luvun luettelosta on nähtävissä, ns. "maallisen kirjallisuuden" määrät alkavat kasvaa juuri tällöin.

Teokset on lueteltu aikajärjestyksessä vanhimmasta nuorempaan. Mukaan on otettu myös joitan sellaisia teoksia, joissa suomenkieltä vain esiintyy. 1500- ja 1600-lukujen osalta on pyritty kertomaan myös käsinkirjoitetut suomenkieliset teokset. Vuodesta 1650 alkaen joihinkin kohtiin on yhteenkoottu useasta saman ajankohdan ja julkaisutyypin teoksista; esimerkiksi kaikkia asetustekstejä tai näihin rinnastettavia virallisjulkaisuja... taisteluraportteja (?), kiitoksia, kirjeitä ja kuninkaan puheita ei ole lueteltu erikseen, ei myöskään vuosittain painettuja kalentereita. Uusintapainoksia ei ole lueteltu - ainakaan vielä. Tiedot perustuvat lopussa lueteltuun kirjallisuuteen. Epävarmat tiedot on merkitty hakasulkeisiin. Käytössä on kaksiportainen julkaisutyyppien luettelo (esim. virallisjulkaisut, kuninkaan kirje). 


Kolmiosainen; vuodet 1555-1649, sen sijaan 1650 eteenpäin... Asetustekstit lisääntyvät. Mukaan ei ole eritelty otettu kuninkaallisia asetustekstejä tai näihin rinnastettavia virallisjulkaisuja kuten kiertokirjeitä, määräyksiä ja ilmoituksia (1-2-3). Asetustekstejä olisi noin 250!? Sen sijaan sellaisetkin teokset joissa vain esiintyy suomenkieltä... Vuosien 1800-1849 osalta luettelo perustuu Vaseniuksen luetteloon. Vasenius itse toteaa...Mukaan ei ole otettu kuninkaallisia asetustekstejä tai näihin rinnastettavia virallisjulkaisuja kuten kiertokirjeitä, määräyksiä ja ilmoituksia. Tällaisiä ovat esimerkiksi lukuisat kirkoissa luettavaksi tarkoitetut ilmoitukset ja kiitokset jonkun onnellisen sotatapahtuman tai kuningashuoneen tapahtuman johdosta. Lueteltu vuoteen 1649 asti. Sen sijaan olemme ottaneet mukaan myös joitakin 1500-1600-lukujen suomenkielisiä käsikirjoituksia (KK) sekä sellaisia painettuja julkaisuja, joissa suomen kieltä vain esiintyy (SE). Emme kuitenkaan akateemisia onnentoivotuksia. Luetteloa tullaan päivittämään vähitellen. Epävarmat tiedot on merkitty hakasulkeisiin.

1500-luku


 1. "Me Kustaa..." Kustaa Vaasan kirje Savonlinnan läänin asukkaille aseisiin tarttumisesta venäläisiä vastaan, 1555. Käsikirjoitus. Tuskin painettu. Virallisjulkaisut, kuninkaan kirje.
 2. Juhana III:n kirje oikeudettomasti verovapauden alle joutuneiden tilojen peruuttamisesta, 1572. Käsikirjoitus. Ei painettu. Virallisjulkaisut, kuninkaan kirje.
 3. [Herra Martti], Ruotsin maanlain suomennos, 1580-luku. Käsikirjoitus. Virallisjulkaisut, laki.
 4. "Me Juhana kolmas..." Juhana III:n kirje kyydityksestä ja majatalonpidosta, 1584. Virallisjulkaisut, kuninkaan kirje.
 5. "Me Kaarle..." Kaarle Herttuan tiedonanto Juhana III:n kuolemasta ja Sigismundin valtaannoususta, 1593. Virallisjulkaisut, kuninkaan kirje.
 6. Alamaisten toivotus. Kaarle Herttuan kehotus noudattaa vain hänen käskyjään ja kavahtaa Arvid Stålarmin määräyksiä, 1597. Epävarmaa, onko painettu. Virallisjulkaisut, kuninkaan kirje.

1600-luku

Yhteenkootut

 1. Asetukset...
 2. Kirjeet... rinnastuvat asetuksiin...
 3. Kiitokset... Kirkoissa luettavat.Vuodet 1600-1649

  1. Ljungo Tuomaanpoika (suom.), Ruotsin valtakunnan maan laki, 1610. Painotyöt aloitettiin, mutta ne jäivät kahdeksan sivun (arkki A) jälkeen kesken. Virallisjulkaisut, laki.
  2. "Me Kustaa Adolf..." Kustaa II Adolfin määräys sotaväen kulun ja muonituksen järjestämisestä kansan toimesta, 1615. Virallisjulkaisut, asetus.
  3. Ericus Schroderus, Lexicon Latino-Scondicum, 1632. Vuoden 1632 painos ei säilynyt. 2.p. 1637. Nelikielinen; latina-ruotsi-saksa-suomi. Suomen kieli, sanakirja.
  4. Henrik Cruger, Suomen kielioppi, n. 1640. Käsikirjoitus. Ei tunneta säilyneenä. Suomen kieli, kielioppi.
  5. Kustaa II Adolfin vuoden 1621 sota-artiklat, 1642. Suom. Hartvig Speitz. Säilynyt myös variantti/toinen painos. Kaksikielinen; ruotsi-suomi. Virallisjulkaisut, laki.
  6. "Me Christina...", 1643. Julkaisu sisältää neljä asetusta vuosilta 1637-38. Suom. Hartvig Speitz. Kaksikielinen; ruotsi-suomi. Virallisjulkaisut, asetus.
  7. Hartvig Speitz (suom.), Ruotsin valtakunnan laki, 1640-luku. Käsikirjoitus. Ei tunneta säilyneenä. Virallisjulkaisut, laki.
  8. Variarum rerum, 1644. Sisältää sanaston lisäksi Formulae puerilium colloquiorum -nimisen keskusteluoppaan. 2.p. 1659, 3.p. 1668, 4.p. 1683. Teoksen suomentajaa ja toimittajaa ei tunneta. Kolmikielinen; latina-ruotsi-suomi. Suomen kieli, sanakirjat.
  9. Abraham Kollanius (suom.), Ruotsin valtakunnan laki, 1648. Käsikirjoitus. Virallisjulkaisut, laki.
  10. "Me Pietari Brahe..." Per Brahen kielto väärän kaupan teosta, 1649. Virallisjulkaisut, kenraalikuvernöörin kirje.
  11. "Me Pietari Brahe..." Pietari Brahen kielto salakauppaan liittyen, 1649. Virallisjulkaisut, kenraalikuvernöörin kirje.
  12. "Krouvi-" ja majatalojärjestys, 1649. Virallisjulkaisut, asetus.
  13. "Skydin ja gästningin vapaudesta", 1649. Suom. Matthias Johaninpoica ja Anders Jacoinpoica Aima. Säilynyt myös variantti/toinen painos. Virallisjulkaisut, asetus.
  14. Aeschillus Petraeus, Linguae Finnicae, 1649. Kaksikielinen; latina-suomi. Suomen kieli, kielioppi.


  Vuodet 1650-1699

  1. Kuninkaalliset asetukset, 1650-99. Yhteensä noin 70 suomeksi painettua julkaisua (SKB 358-588; mukaan ei ole laskettu rukouspäiväjulistuksia eikä kirkollisia virallisjulkaisuja). Osa kaksikielisiä; ruotsi-suomi. Virallisjulkaisut, asetus.
  2. Valtiolliset kiitokset, 1650-99. Yhteensä noin kymmenen suomeksi painettua julkaisua (SKB 2171-2181; yksi kristillisten kirjojen luettelossa). Osa kaksikielisiä; ruotsi-suomi. Virallisjulkaisut, kiitos.
  3. Painetut kirjeet, 1650-99. Tähän siis sittenkin vain koottuna... Virallisjulkaisut, kirje.
  4. "Kuninkaallisen majesteetin niin myös Ruotsin valtakunnan neuvonantaja...", 1657. Gustaf Hornin kielto ihmisten salakuljetuksesta. Virallisjulkaisut, sotamarsalkan kirje.
  5. "Tieto niistä onnellisista edeskäymisistä...", 1659. Virallisjulkaisut, taisteluraportti.
  6. "Me allekirjoittaneet Ruotsin valtakunnan neuvokset...", 1664. Lorentz Creutzin uudistama Henrik Hornin (k. 1595) käsky koskee ratsuväen palkkausta. Virallisjulkaisut, maaherran kirje. 
  7. Erasmus Rotterdamilainen, Kultainen kirja, 1665. Lat. Libellus aureus. 2.p. 1670. Vuoden 1670 painos nelikielinen; latina-ruotsi-saksa-suomi. Ensimmäinen painos ilmeisesti vain latinaksi ja ruotsiksi. Suomentajaa ei tiedetä. Tieto ja opetus, opetuskirja.
  8. "Kuninkaallisen majesteetin ja Ruotsin valtakunnan neuvonantaja...", 1668. Herman Flemingin määräys suolan ostoon liittyen. Virallisjulkaisut, kenraalikuvernöörin kirje.
  9. "Niin kuin hänen kuninkaallinen majesteettinsa...", 1669. Herman Flemingin kirje sotaväen ottoon liittyen. Virallisjulkaisut, kenraalikuvernöörin kirje.
  10. "Kuninkaallisen majesteetin...", 1670. Harald Oxen kuulutus sotilaskarkuruuteen liittyen. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  11. "Kuninkaallisen majesteetin...", 1670. Harald Oxen kuulutus maankauppaan liittyen. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  12. Jacobus Henrici Corte, "Sen korkeasti ja hyvinoppineen herran Magnus Celsiuxen kunniaksi...", 1674. Henkilökirjaset, virkanimitys.
  13. Taulu puukehyksissä painettuja muistivärssyjä, 1674. Ei tunneta säilyneenä. Henkilökirjaset, hautajaiset.
  14. Ilmoitus kovasta piirityksestä, 1677. P. 1678 (kaksikielinen). Virallisjulkaisut, taisteluraportti.
  15. Ilmoitus suresta voitosta, 1677. Virallisjulkaisut, taisteluraportti.
  16. "Lyhyt sanoma siitä, mitä tapahtunut on...", 1678. Virallisjulkaisut, taisteluraportti.
  17. Henricus Florinus, Nomenclatura rerum, 1678. Nelikielinen; latina-ruotsi-saksa-suomi. Suomen kieli, sanakirja.
  18. "Niin kuin hänen kuninkaallinen majesteettinsa...", 1679. Carl Falkenbergin kuulutus sotaväkeen liittyen. Suom. Olaus Lauraeus. Vain Pippingillä. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  19. "Niin kuin nyt...", 1679. Carl Falkenbergin käsky Helsingissä majailevaan sotaväkeen liittyen. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  20. "Niin kuin on täytynyt...", 1679. Carl Falkenbergin käsky Helsingissä majailevaan sotaväkeen liittyen. Suom. Olaus Lauraeus. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  21. "Niin kuin hänen kuninkaallinen majesteettinsa...", 1679. Harald Oxen kuulutus sotaväkeen liittyen. Vain Pippingin luettelossa. Virallisjulkaisut, maaherran kirje.
  22. Elias Til-Lantz, Catalogus plantarum, 1683. Kolmikielinen; latina-ruotsi-suomi. Tieto ja opetus, luonnontieto.
  23. Sota-artiklat vuonna 1683 uudisteut ja asetetut, 1683. Virallisjulkaisut, laki.
  24. Lexicon pentaglotton, 1686. Viisikielinen; latina-kreikka-ruotsi-saksa-suomi. Ei tunneta säilyneenä. Suomen kieli, sanakirja.
  25. Matthias Martinius, Hodegus finnicus, 1689. Kolmikielinen; latina-ruotsi-suomi. Suomen kieli, kielioppi.
  26. Ruotsin suruveisu, 1695. Kuningatar Ulriika Eleonooran kuoleman johdosta. Tekijä todennäköisesti Andreas Henrici Aschelinus. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
  27. Johannes Henrici nuor., Ilon ja riemun huuto, 1697. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
  28. Johan Hansson Schmedeman, Personalia eli ilmoitus Kaarle XI:n elämästä ja kuolemasta, 1697. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
  29. "Että kuninkaallinen majesteetti...", 1698. Virallisjulkaisut, Turun hovioikeuden kiertokirje.
  30. Jonas Andreae Mennander, Huoneenpeili, 1699. Runomuotoinen. Tieto ja opetus, opetuskirja.


1700-luku

Yhteenkootut

 1. Asetukset, 1700-. Yhteensä noin... (Pipping xxx-xxx; rukouspäiväjulistukset ja tekstit...) Kirjahistoriaan liittyvistä asetuksista mainittakoon vuoden 1767 kirjoittamisen ja painamisen vapautta koskeva asetus (uud. 1774) sekä vuoden 1780 kielto olla myymättä joitain Peter Hasselbergin kirjapainon kirjoja. Vrt. Johan Meijerfeldt, Julistus yhdestä vihollisen puolelta valdakuntaan kavalasti sisälle saatetusta häväisevästä ja petollisesta kirjasta (1789). Virallisjulkaisut, asetus.
 2. Almanakat, 1704-99. Yhteensä noin... (Pipping xxx-xxx). Ensimmäinen suomenkielinen almanakan vuodelle 1705 toimitti Laurentius Tammelinus. Tieto ja opetus, kalenteri.
 3. Gratulaatiorunot 1723-99. Ks. Pipping 463-1289. Yhteensä noin xx julkaisua. Akateemiset, gratulaatiorunot.
 4. Kustaa III:n valtiopäiväpuheet, 1771-72, 1778-79, 1789-92. Yhteensä xx puhejulkaisua. Kuninkaan valtiopäiväpuheet, 1771-72. Yhteensä neljä julkaisua. Virallisjulkaisut, puheet.
 5. Voitonsanomat...
 6. Taisteluraportit...

Vuodet 1700-1724

 1. Voitonsanomat, 1700-13. Suuren Pohjan sodan aikana yhteensä kahdeksan painettua voitonsanomaa (1700, 1702, 1704, 1705, 2x1706, 1707, 1713). Virallisjulkaisut, taisteluraportit.
 2. Henricus Florinus, Vanhain suomalaisten tavalliset ja suloiset sananlaskut, 1702. Runous ja kerronta, kansanperinne.
 3. Andreas Aschelinus, Suomen iloääni ylitse sen verrattoman voiton, 1702. 2.p. 1706. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 4. [Josephus Calamnius], Ilolaulu ylitse sen suloisen voiton, n. 1702. Kansalliskirjaston mukaan painettu 1700-04. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 5. Gabriel Tuderus, Yksi kaunis suomenkielinen veisu talonpojille kunniaksi ja ylistykseksi, 1703. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 6. Bartholdus Vhael, ... Vaikia valitusruno - alla vaivan vaikeimman, Venäjän verisen miekan, 1714. Runous ja kerronta, runo.
 7. Zacharias Lithovius, Suomalaisten onnentoivotus, 1715. Kaksikielinen; suomi-latina. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 8. Yksinkertainen valitusveisu - ylitse Ruotsin nykyisen surkiasta valitettavan tilan, n. 1715. Kansalliskirjaston mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1711-19 välillä. Onko sama kuin Alku ja juuri Ruotsin valitettavaan tilaan (Hultin)? Runot ja kerronta, arkkiveisu. Tätä täytyy siis kysyä!
 9. "Kunniallisen, tomellisen ja hyvin ymmärtäväisen...", 1717. Kaksikielinen; suomi-ruotsi. Suomenkielisen runon tekijä ehkä Nicolaus Matthesius. Ruotsinkielisen tekijä Johan Bergius. Henkilökirjaset, häät.
 10. Zacharias Lithovius, Sangen suuret suomalaisten, totisimmat toivotukset, 1719. Kolmikielinen; ruotsi-suomi-latina. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 11. Zacharias Lithovius, Surullisten suomalaisten parkupuheet, 1719. Kaksikielinen; suomi-ruotsi. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 12. Zacharias Lithovius, Suomalaisten suosiosanat, toivotukset totisimmat, 1720. Kolmikielinen; ruotsi-suomi-latina. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 13. Gabriel Calamnius, Sururunot suomalaiset, vaivoista valittavaiset, {1720}. Runot ilmoitetaan nimiösivulla tehdyksi vuonna 1720. Tunnetaan painettuna vasta vuodelta 1734. Runous ja kerronta, runo.
 14. Israel Escholin, Valitusvirsi - Suomen surkeudesta, Venäjän vallan alla, n. 1720. Vain kaksi lehteä tästä ensimmäisestä painoksesta säilynyt. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1720-35 välillä. 2.p. 1735. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 15. Henricus Lilius, Kescutuxet carjallisten naimisista naittilasten, 1723.

Vuodet 1725-1749

 1. Neuvo tupakin istutuksesta, 1728. Neuvo sisältyy liitteenä tupakin istutusta koskevaan asetukseen vuodelta 1724. Koko painate ilmoitetaan painetuksi vuonna 1729. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 2. Henricus Florinus, Vacobularium, 1733. Nelkielinen; latina-suomi-saksa-ruotsi. Suomen kieli, sanakirja.
 3. Bartholdus Vhael, Grammatica fennica, 1733. Kolmikielinen; latina-suomi-ruotsi. Suomen kieli, kielioppi.
 4. Yksi uusi iloinen veisu tupakista, 1734. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 5. Yksi vanha ja uusi ajanviete, 1734. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 6. Kaksi juuri uutta lystillistä virttä, n. 1738. Kansalliskirjaston mukaan Typografian perusteella painettu 1735-42. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 7. Kaksi uutta suloista ja merkillistä suomenkielistä virttä, 1741. Ensimmäisen virren tekijä Gabriel Tuderus. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 8. Ruotsin suruveisu, 1742. Sama runo on ensimmäisen kerran julkaistu jo vuonna 1693 Ulriika Eleonoora vanhemman muistoksi. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 9. Jacob Widman, Suru suuri suomalaisen, parku poru pohjalaisen, 1743. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 10. Gabriel Calamnius, Yksi laulu laulettava, 1744. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 11. Daniel Juslenius, Suomalaisen sanaluvun koetus, 1745. Kolmikielinen; suomi-latina-ruotsi. Suomen kieli, sanakirja.
 12. Kolme juuri uutta lystillistä ajan vietettä, n. 1745. Kansalliskirjaston mukaan painettu luultavasti 1740-luvulla. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 13. Kolme juuri uutta lystillistä virttä, 1746. Toisen ja kolmannen virren tekijä V. H. Lindh. Sama kokoelma ilmestyi vuonna 1768-79 myös nimellä Kolme historiallista ja kaunista virttä. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 14. Jeremias Wallén, Riemuruno rakkahainen, onnentoivotus totinen, 1748. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 15. Carolus Mollerus, Suomalaisten riemuruno, 1749. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.

Vuodet 1750-1774

 1. Kaksi juuri uutta vanhaa ja uutta ajanvietettä, n. 1755. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1750-60 välillä. Runous ja kerrtonta, arkkiveisu.
 2. Jonas Hartman, Kouraan vähän koottuja riemurunoja, 1752. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 3. Axel Fersen, Puhe valtiopäivillä, 1755. Virallisjulkaisut, puhe.
 4. Gabriel Calamnius, Vähäinen kokous suomalaisista runoista, 1755. Runous ja kerronta, kansanperinne.
 5. Johannes Rothovius, Käännä kasvos kulkevainen, 1755. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 6. Valentin Wolff, Pienten lasten tarpeellinen holhoomus ja peräänkatsomus, 1756. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 7. Jacobus Wanochius, Murheellinen virsi, 1756. Henkilökirjaset, hautajaiset.
 8. Neuvo pihkan kokoamisesta, 1756. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 9. Simon Achrenius, Akatemian aholla, 1758. Runo liittyy Per Kalmin Amerikka -väitöskirjaan. Runous ja opetus, runo.
 10. Ruotsin valtakunnan laki, 1759. Julk. Georg Salonius. Virallisjulkaisut, laki.
 11. Kreivi Eric Brahen neuvo hänen nuorelle pojallensa, n. 1760. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1756-63 välillä. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 12. Lyhykäinen neuvo hyviin tapoihin, 1761. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 13. Yksi lystillinen ja kaunis rakkauden veisu, 1764. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 14. Johannes Frosterus, Sydämellinen onnentoivotus, 1764. Kalevalamittainen. Henkilökirjaset, häät.
 15. Acta publica - Ruotsin valtakunnan perustuslait, 1765. Virallisjulkaisut, laki.
 16. Henric Alan, Avioliiton luvallisuudesta, 1765. Henkilökirjaset, häät.
 17. C. G. Weman, Riemuruno suomalainen, 1766. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 18. H. G. Porthan, De poësi fennica, 1766-78. Kolmikielinen; latina-suomi-ruotsi. Ensimmäiseen osan suomenkielisen gratulaatiorunon on kirjoittanut Christfrid Ganander. Akateemiset.
 19. Gabriel Calamnius, Päivän suuren saatuamme, 1767. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 20. Henrik Lindström, Valitusruno, 1768. Henkilökirjaset, hautajaiset.
 21. Pehr Gadd, Lyhykäinen ja yksinkertainen neuvo ryytimaan yrttien kasvattamiseksi, 1768. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 22. Abraham Salmberg, Yksi selkeä ja luotettava (kankaan)painokirja, 1769. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 23. Wastaus...? (Pipping 1199)
 24. Henric Alan, Iloveisu, 1770. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 25. Nicolaus Wessmann, Valitusruno, 1770. Henkilökirjaset, hautajaiset.
 26. Johannes Haartman, Karjantaudista Suomessa, 1770. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 27. [Joseph-Gaspard Dubois-Fontanelle], Totinen juttu siitä surkeasta merihädän vaarasta, 1771. Kertoo haaksirikossa Amerikassa vuonna 1766. Runous ja kerronta, juttukirjanen.
 28. Aadolf Fredrikin elämäkirja, 1771. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 29. Joseph Hannuksenpoika, Puhe talonpojan säädyn puolesta, 1771. Virallisjulkaisut, puhe.
 30. Kustaan teot - Ruotsin onni, 1772. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 31. Uskollisuudenvala Kustaa III:lle, 1772. Virallisjulkaisut, laki.
 32. Ruotsin kuninkaan vakuutus, 1772. Sisältää myös säätyjen kirjelmän. Virallisjulkaisut, laki.
 33. Carolus Weman, Ilopuhe kruunajaisissa, 1772. Kaksikielinen; suomi-ruotsi. Virallisjulkaisut, puhe.
 34. Gabriel Lyra, Yksinkertainen puhe Kärkölän kirkon mäellä, 1772. Virallisjulkaisut, puhe.
 35. Talonpojan sää- eli ilmakirja, 1773. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 36. Muutamia kanssapuheita, 1773. Kaksikielinen; suomi-ruotsi. Suomen kieli, oppikirja.
 37. Johannes Haartman, Neuvo ja julistus, kuinka eläinten rutto Suomessa taidetaan estää ja parantaa, 1774. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.

Vuodet 1775-1799

 1. Kuningas Kustaa III:n muisto, 1775. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 2. Johannes Bergman, Neuvo, kuinka tavalliset kulku- ja tarttuvaiset taudit taitavat estetyksi ja parannetuksi tulla, 1775. [Suom. Salomon Kreander.] Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 3. Carolus Stenius, Naimaruno, 1775. Henkilökirjaset, häät.
 4. Anders Lizelius (toim.), Suomenkieliset tietosanomat, 1775-76. Sanomalehdet.
 5. Protokolla Vaasan hovioikeutta vihittäessä, 1776. Virallisjulkaisut, laki.
 6. Axel Laurell, Lyhykäinen kertomus perunain viljelemisestä, 1776. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 7. Opetus, kuinka salpietari pitää keitettämän ja valmistettavan, n. 1776. Salpietari = nitraattityppi-lannoite. Kansalliskirjaston mukaan painettu aikaisintaan 1776. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 8. Henrik Achrenius (toim.), Kaksi neljättäkymmentä satua, 1777. Runous ja kerronta, sadut.
 9. Henrik Achrenius, Viinasta valitusvirsi, 1777. Runo ilmoitetaan tehdyksi 1774. Runous ja opetus, arkkiveisu.
 10. Fredrik Mozelius, Neuvo maan viljelemisestä, 1778. Suom. Henricus Wegelius. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 11. J. L. Löthman, Puhe, pidetty kokouksessa Isonkyrön pitäjän kansalle, 1778. Sisältää myös Kustaa III:n kiitoksen pitäjän asukkaille hovioikeuden talon rakennustarpeiden lahjoittamisesta. Virallisjulkaisut, puhe.
 12. J. J. Gabrielinpoika, Onnentoivotus, 1778. Henkilökirjaset, häät.
 13. Jonas Hallström, Kuningas Kustaan ensimmäiset teot, 1778. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 14. Henr. Holmbom, Puhe, pidetty Ylivieskan kappelikunnassa Kalajoen pitäjässä. Virallisjulkaisut, puhe.
 15. Neuvo heille, jotka rakentavat salpietarin latoja, 1780. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 16. Kiitos korkiammasti autuaan leski-kuningattaren edestä, 1782. Kuningatar Lovisa Ulrican kuoleman johdosta. Virallisjulkaisut, kiitos.
 17. Johan Risswandt, Tieto ja neuvo, kuinka yhdestä tynnyristä maltaita saadaan 560 tai 600 kannua hyvänmakuista juomaa, 1783. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 18. Iloveisu kuningas Kustaa III:n voitosta eriseurain ylitse, 1783. Henkilökirjaset, kuninkaalliset.
 19. Christfrid Ganander (koonnut), Aenigmata fennica - Suomalaiset arvoitukset, 1783. Runous ja kerronta, kansanperinne.
 20. Christfrid Ganander (suom.), Uudempia ulosvalittuja satuja, 1784. Sisältää mm. Aisopoksen satuja. Runous ja kerronta, sadut.
 21. Leikarin viisu, 1784. Leikari = (vaeltava) soittaja ja laulaja; leikin tai tanssin johtaja. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 22. Kolme naimaviisua, 1784. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 23. Varpusen veisu, 1785. Mahdollisesti aiempi painos Vaasassa; Kansalliskirjaston mukaan painettu Vaasassa vuosien 1776-1804 välillä. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 24. Henrik Achrenius, Yksi uusi lystillinen viisu, n. 1785. Mukaelma. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1780-90 välillä. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 25. Tämä tuomio on löydetty Agillan kaupungista, n. 1785. Kansalliskirjaston mukaan painettu 1776-1804.
 26. Hermannus Hast, Lyhykäinen neuvo ja opetus, kuinka pitää toimia karjatautien aikana, 1786. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 27. Konsti elää kauan, eli tarpeellisia ja hyödyllisiä neuvoja ja ojennusnuoria terveyden varjelemiseksi, 1786. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 28. Peter Bladh, Tervan hinta Kaskisten kaupungissa, 1786. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 29. Christfrid Ganander, Venäjän naimaviisu, 1787. Kaksikielinen; suomi-"venäjä". Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 30. Jacob Fellman, Kehoitus ja neuvo, kuinka maito siivollisesti käytetään ja voi taitavasti valmistetaan, 1787. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 31. Elämänbalsami, 1787. ???
 32. Nils Mannerskantz, Mitä tapahtunut on Haminan kaupunkia piiritettäessä, 1788. Virallisjulkaisut, taisteluraportti.
 33. Franz Joachim von Aken, Lyhyt tutkistelemus paloviinan poltosta, 1788. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 34. Kuinka koivunparkkia pitää puun päältä poisotettaman, 1788. Koivunparkki=koivun kuoriosa. Tieto ja opetus, neuvokirjanen.
 35. Sota-artiklat kuningas Kaarle XI:sta, 1788. Virallisjulkaisut, laki
 36. Christfrid Ganander, Maamiehen huone- ja kotiapteekki, 1788. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 37. Christfrid Ganander, Eläinten tautikirja, 1788. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 38. Christfrid Ganander, Mythologia fennica, 1789. Runous ja kerronta, kansanperinne.
 39. Juttu Ruotsin sotaväen voitosta Parkkumäen luona, 1789. Virallisjulkaist, taisteluraportti.
 40. Kiitos voiton ylitse Parkumäessä Savonmaalla, 1789. Virallisjulkaisut, kiitos.
 41. J. Mallet du Pan, Euroopan valtakuntien tasavoiman vaarasta, 1790. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 42. Henric Achrenius, Runot, Kalajoen pitäjän suojelumiesten luvattoman poisolon ylitse, 1790. Runous ja kerronta, runo.


 1. J. F. Carpelan, Neuvo ja johdatus maan viljelemiseen, 1793. Tieto ja opetus, opetuskirja.
 2. Sota-artiklat annetut 1795, 1796. Suom. Erik Polon. P. 1797. Virallisjulkaisut, laki.
 3. Kaksi juuri uutta kaunista ajanvietettä, n. 1795. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1790-1800 välillä. Runous ja kerronta, arkkiveisu.
 4. Lyhykäinen neuvo järven- ja suonmalmien sulattamisesta, 1797. Tieto ja opetus, opetuskirja.

Vuodet 1800-1849

Lähinnä Valfrid Vaseniuksen luettelon mukaan - myös julkaisutyypit Vaseniuksen mukaan.Jatkuvat

 1. Arkkiveisut...
 2. Almanakat...


1800-luku

 1. Sota-artiklat annetut 1798, 1800. Oikeus- ja valtiotiedettä.
 2. Huoneenhallituksen ohjeita: 1-2, 1801-02. 2.p. 1814. Taloutta.
 3. Palkka-asetus, 1806. Oikeus- ja valtiotiedettä.
 4. J. P. L. Snell, Hyviä tapoja opettavaiset jutut, 1808. Kaunokirjallisuutta.


1810-luku

 1. Jaakko Juteini, Kirjoituksia, 1810. Sisältää mm. ensimmäisen version laulusta "Arvon mekin ansaitsemme". Kaunokirjallisuutta.
 2. Jaakko Juteini, Muistopatsas Suomessa Aleksanterille, 1815. Kaunokirjallisuutta.
 3. J. Julin, Neuvo kuinka viinaa taitaa polttaa, 1815. Taloutta.
 4. Onnen ratas, 1816. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 5. Jaakko Juteini, Suomalainen elli runo ahkeruudesta Suomessa; Venäläinen elli runo Pohjan sodasta; Vaikutuksia suomalaisen sydämessä; Lyhyt neuvo lapsen opettajalle; Lasten kirja; Pilakirjoituksia, 1816. Kaunokirjallisuutta.
 6. Jaakko Juteini, Lausumisia; Vilpittömiä kirjoituksia; Ajan viete; Puhe lapsen kasvatuksesta; Tutkinnon aineita; Tutkinto kuolevaisuudesta; Perhekunta; Pila pahoista hengistä, 1817. Kaunokirjallisuutta.
 7. D. Ekvall, Huoneenpeili, 1818. Kaunokirjallisuutta.
 8. H. E. Hornberg, Vähän totuutta, 1818. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 9. C. A. Gottlund, Pieniä runoja Suomen pojille ratoksi, 1818. Kaunokirjallisuutta.
 10. Jaakko Juteini, Valittuja suomalaisten sananlaskuja, 1818. Kaunokirjallisuutta.
 11. Jaakko Juteini, Lähtölaulu; Uusia lauluja; Huvitussanomia; Kummituksia, 1819. Kaunokirjallisuutta.


1820-luku

 1. Jaakko Juteini, Huilun humina, 1820. Kaunokirjallisuutta.
 2. J. D. Valerius, Kärsivällisyys, 1821. Kaunokirjallisuutta.
 3. Z. Topelius, Suomen kansan vanhoja runoja, 1822. Kaunokirjallisuutta.
 4. C. C. Böcker, Neuvoja pellavan ruokojille, 1822. Taloutta.
 5. G. Renvall, Suomalainen sanakirja: 1-2, 1823-26. Kolmikielinen; suomi-latina-saksa. Kielitiedettä.
 6. Jaakko Juteini, Nimipäivä, 1824. Kaunokirjallisuutta.
 7. B. Franklin, Vanhan Richardin aavekirja, 1826. Taloutta.
 8. Jaakko Juteini, Runontähteitä; Viisauden vaellus maan päällä; Sankari Siionissa; Kissan poika, 1826. Kaunokirjallisuutta.
 9. G. W. Wirenius, Lyhykäinen suomen- ja ruotsinkielinen sanakirja, 1827. Kielitiedettä.
 10. Jaakko Juteini, Erhetyksen vaikutus, 1827. Kaunokirjallisuutta.
 11. F. I. Fortell, Koottuja suomalaisia lauluja, 1828. kaunokirjallisuutta.
 12. C. A. Gottlund, Väinämöiset, 1828. Kaunokirjallisuutta.
 13. C. A. Gottlund, Otava: 1-2, 1828-32. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 14. Elias Lönnrot, Kantele: 1-4, 1829-31. Kaunokirjallisuutta.


1830-luku

 1. J. Ahlholm, Yhteinen maailmanhistoria, 1830. Historiaa ja muinaistiedettä.
 2. J. F. Lagervall, Satu Sallisesta, 1831. Kaunokirjallisuutta.
 3. Sääntö- ja oikeusasetus käsityöläisille, 1832. Oikeus- ja valtiotiedettä.
 4. G. Toppelius, Oulun kaupungin palosta, 1832. Kaunokirjallisuutta.
 5. Venäjän ja suomen aapiskirja, 1833. Aapis- ja lukukirjoja.
 6. C. C. Böcker, Muutamia neuvoja talonpojille, 1833. Taloutta.
 7. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia: osat 1-56, 1834-76. Lueteltu luettelossa myös erikseen (SKS 1-15). Kokoelmia ja aikakauskirjoja. Sarjan J. K. von Schmidin Pyhän Eustakiuksen elämänvaiheet (1848) Vasenius on sijoittanut jumaluusoppiin kuuluvaksi (= SKS 11), 
 8. G. Schartau, Hyväntahtoisia neuvoja katovuosina, 1834. Taloutta.
 9. J. F. Lagervall, Ruunulinna, 1834. Kaunokirjallisuutta, näytelmiä.
 10. Elina eli nuhteettomuus majassa, 1834. Kaunokirjallisuutta.
 11. J. H. D. Zschokke, Kultala, 1834 (=SKS 1). Kaunokirjallisuutta.
 12. Anakreon, Lauluja ynnä myös laulu Sapfolta, 1834. Kielitiedettä, Kreikan ja Rooman kirjallisuutta.
 13. Elias Lönnrot (koonnut), Kalevala: 1-2, 1835 (=SKS 2). 2.p. 1849 (=SKS 14). Suomen kansalliseepos. Kaunokirjallisuutta.
 14. S. Gessner, Ensimmäinen purjehtija, 1835. Kaunokirjallisuutta.
 15. H. Renqvist, Viinan kauhistus, 1835. Kasvatus- ja siveysoppia, raittiuden kirjoja.
 16. Å. Rålamb, Käsikirja jokapäiväisessä kaupassa, 1835. Taloutta.
 17. J. F. Wallin, Luvunlasku eli räkninkikirja, 1835. Matematiikkaa.
 18. Elias Lönnrot, Muistelmia ihmisen elosta kaikkina aikoina, 1836. Historiaa ja muinaistiedettä.
 19. J. K. von Schmid, Nuoruuden sydän, 1836. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 20. J. Tengström, Ajanviete lapsille, 1836. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 21. Elias Lönnrot (toim.), Mehiläinen, 1836-37, 1839-40. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 22. C. Nordblad, Terveyden opetuskirja, 1837. Lääketiedettä.
 23. Hyödylliset tiedot yhteiselle kansalle: 1-3, 1837-38. Taloutta. 
 24. C. Helenius, Suomalainen ja ruotsalainen sanakirja, 1838. Kielitiedettä.
 25. N. Aejmelaeus, Haaksirikko, 1838. Kaunokirjallisuutta.
 26. Elias Lönnrot, Suomalaisen talonpojan kotilääkäri, 1839. Lääketiedettä.
 27. J. F. Cajan, Suomen historia, 1839-40. P. 1846 (=SKS 7). Historiaa ja muinaistiedettä.


1840-luku

 1. C. A. Gottlund, Runola, 1840. Kaunokirjallisuutta.
 2. K. H. J. Ignatius, Tarpeellinen lastenkirja, 1840. Aapis- ja lukukirjoja.
 3. Elias Lönnrot (koonnut), Kanteletar: 1-3, 1840-41 (=SKS 3). Kaunokirjallisuutta.
 4. A. J. Palm, Neuvottelija jokapäiväisessä kaupassa, 1841. Taloutta.
 5. Suomi, 1841-60, 1863-76. Toim. Suomalainen kirjallisuuden seura. Pääosin ruotsiksi, mutta mukana suomenkielisiäkin kirjoituksia; vuosina 1841-49 Elias Lönnrot, Muukalaisuudesta Suomessa, 1844; W. Kilpinen, Muutama sana suomenkielen rikastumisesta, 1844; Elias Lönnrot, Kokeita suomalaisessa laulannossa, 1845; J. H. Eklöf, Jään-lähtö aiaat Kokemäen virrassa, 1849. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 6. Elias Lönnrot & Gustaf Ticklen, Venäjän historia, 1842. Historiaa ja muinaistiedettä.
 7. Reinhold Hertberg, Suomalaisista biblioista, 1842. Kirjallisuushistoriaa.
 8. Elias Lönnrot (toim.), Suomen kansan sananlaskuja, 1842 (=SKS 4). Kaunokirjallisuutta.
 9. K. Paturi & G. Sileen, Huvilauluja Hämehestä, 1842. Kaunokirjallisuutta.
 10. H. Nyman, Hyödyttäväisiä ja huvittavaisia kertomuksia, 1842. Kaunokirjallisuutta.
 11. C. J. L. Almqvist, Työn kunnia, 1843. Kasvatus- ja siveysoppia.
 12. R. Baird, Kertomus kohtuullisuuden seuroista, 1843. Kasvatus- ja siveysoppia, raittiuden kirjoja.
 13. Elias Lönnrot (toim.), Suomen kansan arvoituksia, 1844 (=SKS 5). Kaunokirjallisuutta.
 14. J. H. D. Zschokke, Viinamyrskystä, 1844 (=SKS 6). Kasvatus- ja siveysoppia, raittiuden kirjoja.
 15. Hyödyllisiä ajan kuluja yhteiselle kansalle, 1844. Toim. P. M. F. Lundberg. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 16. L. S. Platou, Geografia eli maan opas, 1844. Maa- ja kansatiedettä.
 17. A. F. Borenius, Luvunlaskennon oppikirja, 1844. Matematiikkaa.
 18. J. Tengström, Opetuskirja maanviljelemisestä, 1844. Taloutta.
 19. Jaakko Juteini, Sananlaskun koetuksia ja runontähteitä; Lauseita, 1844. Kaunokirjallisuutta.
 20. S. Cajander, Lemminkäinen, 1845. Kaunokirjallisuutta. Taloutta.
 21. Lyhyt kertomus voutioppilaille annetuista neuvoista, 1845. Taloutta.
 22. J. L. Runeberg, Runoelmia, 1845. Kaunokirjallisuutta.
 23. J. M. Winge, Yhteinen historia, 1845. Historiaa ja muinaistiedettä.
 24. Sanakirja (suomi-ruotsi-venäjä-saksa), 1845. Kielitiedettä.
 25. Karl H. J. Ingnatius, Lukemisia Suomen kansalle: 1-2, 1845. Kokoelmia ja aikakauskirjoja. 1. osa: Harjulan onnettomuus, 1845. Kaunokirjallisuus. 2. osa: Martti Luterus, 1845.
 26. H. K. Korander, Suomalainen kielioppi, 1845. Kielioppi.
 27. O. Ule, Mintähden ja sentähden, 1845. Luonnontiedettä.
 28. A. Warelius, Enon opetuksia luonnon asioista, 1845. Luonnontiedettä.
 29. M. Mayor, Yksinkertainen kirurgia, 1845. Lääketiedettä.
 30. Arpakirja, 1845. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 31. C. Ekenstam, Kysymykset ja vastaukset väkeväin juotavain väärinkäytöksestä, 1845. Kasvatus- ja siveysoppia, raittiuden kirjoja.
 32. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi, 1845-47. Toim. Savo-karjalainen osakunta. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 33. A. Tandefelt, Kristopher Kolumbuksen elämänvaiheet, 1846. Maa- ja kansatiedettä. Historiaa ja muinaistiedettä.
 34. O. Tandefelt, Täydellinen tieto kuinka saadaan enemmän voita, 1846. Taloutta.
 35. Yhdeksän vuotiset almanakan neuvot, 1846. Taloutta.
 36. J. L. Runeberg, Lepokammio Perhossa, 1846. Kaunokirjallisuutta.
 37. C. J. L. Almqvist, Kappeli, 1846. Kaunokirjallisuutta.
 38. O. von Feilitzen, Naapurit merensaaristossa, 1846. Kaunokirjallisuutta.
 39. Annikka: 1-4, 1846-55. Kaunokirjallisuutta.
 40. C. A. Gottlund, Suomalainen, 1846. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 41. G. G. Bredow, Yhteinen historia, 1847 (=SKS 9). Suom. K. Aejmelaeus. Historiaa ja muinaistiedettä.
 42. Uusi aapelus, 1847. Aapis- ja lukukirjoja.
 43. Uusi aapiskirja, 1847. Aapis- ja lukukirjoja.
 44. Matti Mäkelästä, 1847. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 45. J. H. von Schmid, Genoveva, 1847. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 46. Eukleides, Mittauden oppikirja (1. kirja), 1847. Matematiikkaa.
 47. Eukleides, Neljä ensimmäistä kirjaa, 1847 (=SKS 8). Suom. W. Kilpinen. Matematiikkaa.
 48. C. A. Gottlund, Sampo, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 49. P. Hannikainen, Silmänkääntäjä, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 50. D. De Foe, Robinpoika Kruusen ihmeelliset elämänvaiheet, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 51. Kaksi perhekuntaa, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 52. J. F. Lagervall, Josephi; Judithi; Kaini; Tuhkapöperö, 1847. Kaunokirjallisuutta, näytelmiä.
 53. J. Mosen, Ismaeli, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 54. A. Öhlenschläger, Luostariveljekset, 1847. Kaunokirjallisuutta.
 55. R. Trapp, Käsikirja lainopissa, 1847. Suom. P. Hannikainen. Oikeus- ja valtiotiedettä.
 56. D. E. D. Europaeus, Pieni runonseppä, 1847. Kaunokirjallisuutta. Runous- ja kuvaamataidetta.
 57. Viron satuja, 1847. 2.p. 1849. Kaunokirjallisuutta.
 58. Harjoituksia venäjän, suomen, ruotsin ja saksan kielessä, 1847. Kielitiedettä.
 59. C. A. Gottlund (toim.), Suomi, 1847-49. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 60. Elias Lönnrot, Ruotsin, suomen ja saksan tulkki, 1848. Kielitiedettä.
 61. N. W. Lundeqvist, Mikko Nerosen rikastuminen, 1848. Taloutta.
 62. M. Costiander, Jaako, Kyröskosken poltissa kerran, 1848. Kaunokirjallisuutta.
 63. Ulla-täti, Serkukset, 1848. Kaunokirjallisuutta.
 64. A. Öhlenscläger, Eräkäs, 1848. Kaunokirjallisuutta.
 65. Gempt, Sisaren sukkeluus, 1848. Kaunokirjallisuutta, näytelmiä.
 66. E. J. Stagnelius, Martyrat, 1848. Kaunokirjallisuutta, näytelmiä.
 67. A. Warelius, Vekkulit ja Kekkulit, 1848. Kaunokirjallisuutta, näytelmiä.
 68. P. G. Wikman, Uhrialttar, 1848. Kaunokirjallisuutta.
 69. Pitäjänkoulu Lajusissa, 1848. Kasvatus- ja siveysoppia.
 70. H. C. Andersen & J. ja W. Grimm, Satuja: 1-5, 1848. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 71. Z. Topelius, Satu jättiläisistä, 1848. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 72. Z. Topelius, Satu Puu-Pietarista, 1848. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 73. K. A. Finelius, Suomen maanopas, 1848. Maa- ja kansatiedettä.
 74. J. H. Eklöf, Kolmiomitanto, 1848 (=SKS 12). Matematiikkaa.
 75. Elias Lönnrot (toim.), Paawo Korhosen Viisikymmentä runoa ja kolme laulua, 1848 (=SKS 10). Kaunokirjallisuutta.
 76. Osviitta yhteiseen ja Suomen geografiaan, 1848. Maa- ja kansatiedettä.
 77. J. F. Wallin, Suomen, venäjän ja ruotsinkielinen sanakirja, 1848. Kielitidettä.
 78. A. G. Corander, Kertoelma Suur-Savosta eli Mikkelistä, 1848. Historiaa ja muinaistiedettä.
 79. P. Tikkanen, Suomen suuriruhtinanmaan nykyinen tilasto, 1848. Maa- ja kansatiedettä.
 80. C. A. Gottlund (toim.), Pohjoinen palaa: 1-2, 1848. Kokoelmia ja aikakauskirjoja.
 81. A. Aspelund (toim.), Lentokirjoja rahvaalle: 1-2, 1848. Kokoelmia ja aikakauskirjoja. 1. osa Suomen kielestä neljä virttä, 1848. Kaunokirjallisuutta.
 82. J. & W. Grimm, Sadut, 1848. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 83. Keisarin ja patriarkkojen kirjoitukset pyhimmän synodin asettamisesta, 1849. Oikeus- ja valtiotiedettä.
 84. A. G. J. Hallsten, Lyhyt Suomen historia ja maantieto, 1849 (=SKS 13). Maa- ja kansatiedettä. Historiaa ja muinaistiedettä.
 85. A. Dumas, Kertomus Wilhelmi Tellistä, 1849. Historiaa ja muinaistiedettä.
 86. Viisukirja, 1849. Kaunokirjallisuutta.
 87. T. Bauer, Luontokappalten kovasta menettämisestä varoitus, 1849. Kaunokirjallisuutta.
 88. Kristillinen lastenopettaja, 1849. Kasvatus- ja siveysoppia. 
 89. H. C. Andersen, Sadut, 1849. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 90. P. U. F. Sadelin, Vanhemmat, kasvattakaa lapsenne kurissa..., 1849 Kasvatus- ja siveysoppia.
 91. Kaksitoista kummallista satua, 1849. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja.
 92. Kokkikirja, 1849. Suom. J. F. Granlund. Taloutta.
 93. T. H. Reinholm (toim.), Suomen kansan laulantoja, 1849 (=SKS 15). Nuottikirjoja.
 94. Lukemisia maamiehille: 1-2, 1849-50. Taloutta. 
 95. Lukemisia Suomen rahvaalle Viipurista: 1-3, 1849-53. Kaunokirjallisuutta. 1. T. Friman, Suomen rahvan olo Viipurissa, 1849. 2. Thomas Friman, Satuja, 1849. Kasvatus- ja siveysoppia, lasten huvikirjoja. 3. J. K. von Schmid, Jouluaatto, 1853. Suom. A. Räty.