Raamattu

Vuoden 1933/38 raamatunkäännös pienin kappalejakoa koskevin muutoksin ja ilman lukujen ja jakeiden numerointia. Suomen ev. lut. kirkon oman ilmoituksen mukaan vuoden 1933/38 käännös on tekijänoikeudellisesti vapaa. 

Lukujen otsikot on poimittu kirjojen nimistä.

 Vanha testamentti


Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan. Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet erämaahan; ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla.

Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat.

Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar, Sebulon ja Benjamin, Daan, Naftali, Gaad ja Asser. Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä.

Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja...


Raamatun kirjojen nimitykset ja käytetyt lyhenteet:

  • 1. Moos. = Ensimmäinen Mooseksen kirja = Berešit, hepr. "Alussa" = Genesis, kreik. "synty"
  • 2. Moos. = Toinen Mooseksen kirja = Ve-eleh šemoth, hepr. "Nämä ovat ne nimet" = Exodus, kreik. "lähtö"