Aleksi Lehtosen teokset

12.05.2023
Tampereen hiippakunnan piispa, sittemmin arkkipiispa Aleksi Lehtonen oli Suomen luterilaisen kirkon näkyvin hahmo erityisesti ulkomailla 1930-luvulta alkaen.
Lehtosen kirjallinen tuotanto oli laajaa. Hänen kirkkohistoriallinen väitöskirjansa käsitteli varhaisemman herännäisyyden käsitystä pappisvirasta. Myöhempi tieteellinen tuotanto painottui käytännölliseen teologiaan. Lehtosen pääteos Kirkon pyhät toimitukset oli yliopistollisena oppikirjana vuosikymmenten ajan. Lehtonen julkaisi myös saarnakokoelmia ja uskonnonpsykologisesti painottuneita kirjasia erityisesti nuorisolle.
– Aila Lauha, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 21.6.1891, Uusikaupunki

 • koko nimi Aleksi Emanuel Lehtonen
 • vanhemmat kaupunginpalvelija Emanuel Lehtonen (k. 1899) ja Fransisca Sofia o.s. Siiri (k. 1898)
 • puoliso (vih. 1920) Margaretha o.s. af Hällström (k. 1994); kuusi lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1908, Uudenkaupungin yhteislyseo
 • teologinen erotutkinto 1911, Helsingin yliopisto
 • pappisvihkimys 10.6.1911, Turun tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Gustaf Johansson); Lavian kirkkoherran apulainen kesä-elokuussa 1911
 • Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran apulainen 1911–1914; Janakkalan kirkkoherran apulainen 1914–1916; Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kappalaisen apulainen 1916–1917, vt. kappalainen 1917–1918, kappalainen 1918–1922
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton matka- ja yleissihteeri 1911–1912, puheenjohtaja 1920–1929 (kunniajäsen); Ad lucem -lehden toimituksessa 1912–1918 (päätoimittaja 1916–1917)
 • sisällissodan jälkeen Helsingin 1. jalkaväkirykmentin kenttäpappi touko-kesäkuussa 1918
 • Kotimaan päätoimittaja 1.12.1916–1.2.1919; Elämän kevät -lehden toimituksessa 1913–1917; Vartijan toimituksessa 1921–1922; Jouluilta-lehden perustaja ja päätoimittaja 1920–1932
 • teologian kandidaatti 1917; teologian lisensiaatti 1921 (tohtori 31.5.1923), Helsingin yliopisto
 • Suomen nuorten kristillisen liiton puheenjohtaja 1931–1945; Kirkon nuoriso -lehden päätoimittaja 1932–1945 (vuonna 1932 lehden nimi Nuorten airut)
 • World Alliancen suomalaisen kansallistoimikunnan–Suomen yleiskirkollisen toimikunnan sihteeri 1921–1928, puheenjohtaja 1932–1940, varapuheenjohtaja 1941–1945
 • Teologisen maanantaiseuran perustajajäsen 1916– (toveripiiri kokoontui neljännesvuosisadan ajan)

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian assistentti 1922–1932

 • Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton sihteeri 1922–1927, puheenjohtaja 1936–1945
 • Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian dosentti 1927–1932
 • hoiti Lauri Ingmanin käytännöllisen teologian professuuria tämän ministerikausina (vuosina 1922–1930 Ingman pääministeri 1924–1925, opetusministeri 1924–1925, 1926, 1928–1929)
 • Kirkko ja kansa -lehden toimituksessa 1925–1932

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori 1932–1934 (vt. 1930–1932?)

Tampereen hiippakunnan piispa 1934–1945

 • piispanvihkimys 10.6.1934, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Erkki Kaila)
 • Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton puheenjohtaja 1936–1945
 • kirkolliskokouksessa 1934–1944 (kuului piispan virkaan); mm. käsikirjakomitean jäsen 1943–1951
 • piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan puheenjohtaja 1937–1938, kirkolliskokouksen asettaman virsikirjan toimituskunnan puheenjohtaja 1938–1939
 • Kirkko ja isänmaa -lehden toimittaja 1940–1942
 • toiseksi vanhin lapsi (Martti) Henrikki Lehtonen kaatui Karjalan kannaksella 28.6.1944

Turun ja Suomen arkkipiispa 1945–1951

 • virkaanasettaminen 10.6.1945, Turun tuomiokirkko
 • kirkolliskokouksen, tuomiokapitulin, piispainkokouksen, laajennetun piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja 1945–1951 (tehtävät kuuluivat arkkipiispan virkaan)
 • Suomen pipliaseuran puheenjohtaja 1945–1951 (tehtävä kuului perinteisesti arkkipiispalle)

Kuollut 27.3.1951, Turku

Luettelo Aleksi Lehtosen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Aleksi Lehtosen kirjat ja artikkelit (aukeaa uuteen ikkunaan).


1912

Tehkää Jeesus kuninkaaksi! Kristillisen ylioppilasliiton tervehdys Suomen nuorisolle. 16 s. Helsinki: Kristillinen ylioppilasliitto.

Minkätähden on nuorisomme voitettava Kristukselle? 24 s. Helsinki: Sortavalan evankelinen seura.

1914

Kristillisen nuorisoliikkeen voittoja nykyaikana. 70 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirja.

1916

Tottele taivaallista näkyä! 15 s. Lahti: Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys.

1918

Martti Luther – kristityn nuorison sankari. 52 s. Kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 3. Porvoo: WSOY. 2. p. 1919.

(toim.) Turvasi on ikiaikojen Jumala: puheita vakavana aikana. 124 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1919.

1919

Valoisasta elämästä. 210 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1919.

1920

Mitä on kristitty persoonallisuus? Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 15. 24 s. Porvoo: WSOY.

1921

Varhaisemman herännäisyyden käsitys pappisvirasta. 200 s. Väitöskirja. Porvoo: WSOY.

1922

Pyhästä kirkkaudesta. 186 s. Porvoo: WSOY.

Saarnan psykologinen perusta: esitelmä papiston tieteellisillä kesäkursseilla Sääksmäellä. 15 s. Helsinki. Myös Teologisessa aikakauskirjassa (1922).

Pyhä muisto: Suomen rippikoulunuorisolle sen elämän ratkaisevalta ajalta. 11. vuosikerta. 20 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. uud. p. 1924 (45 s.). Uusi laitos 1937.

1923

Nykyinen käänne kristinuskoon ja sen velvoitus kirkolle. 80 s. Porvoo: WSOY.

Liturgiset jumalanpalvelukset. 15 s. Porvoo. Ei painovuotta. Eripainos teoksesta Pöytäkirja Porvoon hiippakunnan pappeinkokouksessa 1922 (1923).

1925

Vesperale 1. Historiallis-liturgisen esityksen kirjoitti ja ohjelmiston laati Aleksi Lehtonen, sävellystyön suorittivat Heikki Klemetti, Ilmari Krohn, Armas Maasalo, Leevi Madetoja. 186 s. Porvoo: WSOY. 1. osa sisältää historiallis-liturgisen esityksen ja ohjelmiston. Osat 1 ja 2 myös yhteensidottuna (1925).

Vesperale 2. Historiallis-liturgisen esityksen kirjoitti ja ohjelmiston laati Aleksi Lehtonen, sävellystyön suorittivat Heikki Klemetti, Ilmari Krohn, Armas Maasalo, Leevi Madetoja. 310 s. Nuotteja. Porvoo: WSOY. 2. osa sisältää sävellykset. Osat 1 ja 2 myös yhteensidottuna (1925). Useat teoksen vesperit myös eripainoksina (esim. Sunnuntaivesper, Jouluvesper, Adventtivesper, Vesper kärsimysviikolla ja Pyhäinpäivän vesper). Useat teoksen vesperit ruotsiksi teoksessa Vesperale: en samling av i Finland intill år 1933 utkomna program för liturgiska gudstjänster (alkusanat 1933/G. Moliis-Mellberg) ja myös erillisinä julkaisuina (esim. Julvesper, Nyårsvigilia, Passionsvesper ja Allhelgonavesper).

Särdrag i det finska fromhetslivet. 54 s. Helsingfors: Schildt. Julkaistu myös Ruotsissa 1925 (Stockholm/Svenska Kyrkans Diakonistyrelse). Tanskaksi 1926 (Finlands Fromhedsliv i Grundtraek).

Käytännöllinen pappiskasvatus Englannissa. 27 s. Porvoo. Eripainos Teologisesta Aikakauskirjasta (1925).

Eräitä näkökohtia liturgiasta ja sen suorittamisesta. 22 s. Helsinki: Otava. Eripainos aikakauslehdestä Kirkko ja kansa (1925).

(et al.) Vesper merimieslähetysjuhlassa. Tekstin laatinut Aleksi Lehtonen. Sävellystyön suorittanut Yrjö Kilpinen. Helsinki.

1927

Uskon jalo taistelu. 187 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1936 (Uskonnollinen 10 markan kirjasarja 1). Myös kirjassa Valitut teokset (1948). Digikirja.

Opetuslapsisuhde ja kääntyminen. 36 s. Porvoo: WSOY.

Täysi-ikäinen kristillisyys. 30 s. Porvoo: WSOY.

Minä uskon Jeesukseen Kristukseen. 34 s. Porvoo: WSOY.

The Church of Finland. 56 s. Kuvitettu. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino.

Jumalanpalveluksen elävöittämispyrkimyksiä. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1926–1927).

1929

(toim. et al.) Ole turvallisella mielin: kokoelma Martti Lutherin ajatuksia. Toimittaneet Margareta ja Aleksi Lehtonen. 204 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1951.

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 1. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 231 s. Helsinki: Otava.

1930

Kärsivän rakkauden voima. 180 s. Porvoo: WSOY.

Mielialoja viime vuosisadan käsikirjatyön taitekohdassa. S. 528–535. Helsinki. Eripainos teoksesta Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille (1930).

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 2. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 158 s. Helsinki: Otava.

1931

Kirkon pyhät toimitukset. Sivistys ja tiede 77. 492 s. Porvoo: WSOY. Digikirja.

Die livländische Kirchenordnung des Johannes Gezelius. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 32. 352 s. Helsinki.

Psykologista valaistusta nuoruusvuosien uskontoon. 130 s. Porvoo: WSOY.

Jumalanpalveluselämä. 86 s. Porvoo. Painovuosi puuttuu. Eripainos teoksesta Seurakuntatyö (1931).

(toim.) Kehdosta hautaan: Suomen pappien kaste-, vihkimä- ja hautauspuheita. 280 s. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 3. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, A. W. Kuusisto, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 125 s. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1932

Vastaus Aarni Voipion valitukseen teologisen tiedekunnan tekemästä ehdollepanosta käytännöllisen teologian professorinvirkaan. 16 s. Helsinki.

Kristus-saarna nykyisten teologisten virtausten valossa. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1932).

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 4. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 205 s. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1936

Vapahdettuun elämään. 153 s. Porvoo: WSOY.

Pyhä kaste. 15 s. Kirkon nuorison kirjasia 1. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto. 2. uud. p. 1936. Myös kirjassa Kirkkomme pyhät sakramentit (1951).

Pyhä ehtoollinen. 18 s. Kirkon nuorison kirjasia 4. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto. 2. uud. p. 1936. 3. p. 1937. Myös kirjassa Kirkkomme pyhät sakramentit (1951).

1937

Kirkon taistelurintamalta. 255 s. Porvoo: WSOY.

Kertomus Tampereen hiippakunnan vaiheista ja tilasta vuosina 1932–1937. Synodaalikokoukselle esittänyt Aleksi Lehtonen. 107 s. Tampere: Tampereen hiippakunta.

Pimeydestä ihmeelliseen valoon. 28 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto.

Eräitä puolia J. T. Beckin perinnöstä. S. 124–141. Helsinki. Eripainos teoksesta Sana ja kirkko (1937).

Lauri Ingman: muistopuhe. S. 51–53. Helsinki. Pidetty 9.3.1935. Eripainos teoksesta Suomalainen tiedeakatemia: esitelmät ja pöytäkirjat 1935 (1936). Laajennettuna teoksessa Kaksi piispaa (1935).

(et al.) Pyhä muisto. Aleksi Lehtonen & Lauri Pohjanpää. 32 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. Aiempi laitos 1922.

(toim. et al.) Sana ja kirkko: arkkipiispa Erkki Kailalle hänen täyttäessään 2.6.1937 70 vuotta. Toimituskunta Aleksi Lehtonen, E. G. Gulin & A. A. Ahtola. 328 s. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Suomen kirkko kuvissa. Toimittaneet Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen, H. J. Viherjuuri & E. Kiuas. 196 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. uud. p. 1948. 3. uud. p. 1953.

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 5. Toimituskunta Aleksi Lehtonen, A. E. Jokipii & Lennart Pinomaa. 154 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1938

Jumalan käsissä. 176 s. Porvoo: WSOY.

Uusi elämä: radio-aamuhartaussarja toukokuun 16–21 p. 1938. Kirkon nuorison kirjasia 6. 18 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto.

Die religiöse Erweckungsbewegung in der Kirche Finnlands. Helsinki. Eripainos teoksesta Ekklesia 2: Die Kirche in Finnland (Leipzig/1938).

Die finnische Kirche. Helsinki. Eripainos aikakauslehdestä Eine heilige Kirche 20/5 (München/1938).

(et al.) Rakkauden tekoja: piirteitä sisälähetystyön vaiheista. Aleksi Lehtonen & J. Sinnemäki. 191 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1950.

(et al.) Raamatunhistoria kansakouluja varten. Lauri Ingmanin Raamatunhistoria kansakouluja varten -nimisen oppikirjan pohjalla laadittu. Aleksi Lehtonen & Martti Haavio. 64 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. p. 1939. 3. p. 1942. 4. p. 1944. 5. p. 1947. 6. p. 1948. 7. p. 1951. 8. p. 1952. 9. uud. p. 1954 (uudistanut Ilmari Salomies). 10. p. 1956. 11. p. 1958. 12. p. 1959. 13. p. 1962. Välimäen (1999, 175) mukaan Lehtonen olisi uudistanut teoksen jo vuonna 1936 ja Salomies vastaavasti vuoden 1954 painoksen – vuodelta 1936 ei kuitenkaan tunneta painosta ja vuoden 1954 painoksessa ei mainita Salomiehen nimeä. Välimäen mukaan (1999, 163, 297) Lehtonen olisi uudistanut myös Ingmanin Raamatunhistoria oppikouluja varten -nimisen teoksen 10. painoksen (1936) ja Salomies vastaavasti vuoden 1954 painoksen (16.p.). Jo vuoden 1936 painoksen alkusanat ovat kuitenkin Salomiehen laatimat eikä painoksessa mainita Lehtosen nimeä.

(et al.) Raamattutieto kansakoulujen raamatunhistoriaan. Aleksi Lehtonen & Martti Haavio. 64 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. p. 1947. 3. p. 1953.

(toim. et al.) Piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan lausunto. Tarkastajakunnan jäsenet Aleksi Lehtonen (puheenjohtaja), Eino Sormunen, Ilmari Salomies ja Lauri Pohjanpää (sihteeri). 329 s. Helsinki.

1939

Tampere Kristukselle: Aleksanterin kirkon uusintavihkimyksessä 3. adventtisunnuntaina joulukuun 11. p:nä pidetty puhe. 15 s. Tampere.

(toim. et al.) Nuorten kirkkotie. Toimittaneet Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen, H. J. Viherjuuri & E. Kiuas. 78 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1940

Tule Herra – muutoin hukumme. 150 s. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Suomen evankelisluterilaisen kirkon virsikirja: hyväksytty kahdennessatoista yleisessä kirkolliskokouksessa v. 1938. Toim. Aleksi Lehtonen & K. R. Kares. 352 s. Helsinki: Otava. Painoasultaan runouden yleistä muotoa noudattava virsikirjalaitos, jonka lopussa säkeistöhakemisto, tekijäluettelo ja asiahakemisto. P. 1940. P. 1941.

1941

Suomen tulevaisuus kestävälle pohjalle: paimenkirje vakavana aikana Tampereen hiippakunnan papistolle ja seurakunnille. Jakaja Suomen nuorten kristillinen liitto. 32 s. Helsinki.

Suomen kirkko ja kansamme vapautustaistelu: avajaispuhe Tampereen hiippakunnan synodaalikokouksessa elokuun 21 p. 1941. 15 s. Tampere.

1942

Tampereen hiippakunnan seurakunnat 1937–42: kertomus seurakuntain tilasta synodaalikokoukselle. 491 s. Helsinki: WSOY.

Jeesus ja koti: saarna Tampereen tuomiokirkossa toisena loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina 18.1.1942. 15 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto. 2. p. 1942.

Suomen kansa Jumalan kansaksi: saarna juhannuspäivänä 1942 Tampereen tuomiokirkossa. 18 s. Helsinki: Raittiuden ystävät.

Suomen kirkkorakennustaiteen tyylikausista. Helsinki. Eripainos teoksessa Sana ja usko (1942).

Eräitä näkökohtia kirkkohallituksen perusteluista. 44 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1942).

(toim. et al.) Suomen kansan Raamattu: tutkielmia suomalaisen Raamatun 300-vuotismuiston äärellä. Toimittaneet Aleksi Lehtonen, Lauri Pohjanpää & Ilmari Salomies. 237 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Verraton aarre: kolmisatavuotias suomalainen raamattu. Toimituskunta Aleksi Lehtonen, K. R. Kares & Yrjö Karilas. 78 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1943

Toisen siunauksen jäljissä: ajatuksia Oswald Chambersin kirjan Parhaani Hänelle johdosta. Helsinki. Eripainos Kotimaasta (1943).

Om stilperioderna i Finlands kyrkobyggnadskonst. 15 s. Åbo. Eripainos teoksesta Svenskt kyrkoliv i Finland 1944 (1943).

(toim. et al.) Koraalikirja kahdennentoista yleisen kirkolliskokouksen v. 1938 hyväksymään virsikirjaan. Armas Maasalo, Taneli Kuusisto & Aleksi Lehtonen. 670 s. Nuotteja. Porvoo: WSOY. 2. uud. p. 1944 (vuoden 1943 kirkolliskokouksen tekemien muutosten mukaan). 3. p. 1945. 4. p. 1949. 5. p. 1952. 6. p. 1956. 7. p. 1960. 8. p. 1965 (vuoden 1963 kirkolliskokouksen tekemien lisäysten mukaan). Lisäp. 1972. Lisäp. 1978. Lehtonen ei kuulunut vuoden 1938 kirkolliskokouksen asettamaan koraalikomiteaan (1938–1943), mutta kutsuttiin siis mukaan toimittamaan koraalikirjaa. 

1944

Jumalan rauha. 173 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1947. Ruotsiksi 1945 (Den stora tryggheten). Tanskaksi 1946 (Den dybe Tryghed). Myös kirjassa Valitut teokset (1948). Digikirja.

Kaikkivaltiaan suojassa. 134 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1944.

1945

Paimenkirje 1945: Turun arkkihiippakunnan papistolle ja seurakuntalaisille. 104 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1945. Ruotsiksi 1945 (Herdabrev 1945). Digikirja.

Arkkipiispa Erkki Kaila – suomalainen kirkonmies. S. 3-45. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1945).

(et al.) Murheen alhossa ole turvana: lohdutuksen sanoja sureville sydämille. Margaretha ja Aleksi Lehtonen. 61 s. Helsinki: Kuva ja sana. 2. p. 1945. 3. p. 1946 (teoksesa Aamun valoa).

1946

Aamun valoa: Aleksi Lehtosen nuoruuden kirjoitelmia. 67 s. Helsinki: Kuva ja sana. Sisältää hartauskirjoituksia vuosilta 1908–1922. Osassa yhteensidottu Margaretha ja Aleksi Lehtosen Murheen alhossa ole turvana (3. p. 1946/54 s.).

(toim. et al.) Suomen evankelisluterilaisen kirkon koraalivirsikirja: hyväksytty viidennessätoista yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943. Ohjepainos. 674 s. Nuotteja. Porvoo: WSOY. Vuoden 1943 kirkolliskokouksen asettaman yksiäänisen koraalivirsikirjan toimituskuntaan kuuluivat Aleksi Lehtonen (puheenjohtaja), Erkki Kurki-Suonio (sihteeri), K. V. Virtanen, V. I. Forsman & Pauli Riihivaara. Lisäp. 1950. Lisäp. 1953. Lisäp. 1955. Lisäp. 1956. 2. p. 1958. 3. p. 1961. 4. uud. p. 1964 (vuoden 1963 kirkolliskokouksen tekemin muutoksin). 5. p. 1966. 6. p. 1966. Useita lisäp. 1970–1980.

1947

Hän pitää teistä huolen. 123 s. Porvoo: WSOY.

Turun arkkihiippakunnan vaiheita 1942–47. 138 s. Turku.

(et al.) Kristuksen kirkko myrskyssä: katsaus kristikunnan vaiheisiin viime vuosina. Aleksi Lehtonen, Max von Bonsdorff, Eino Sormunen, Ilmari Salomies, Väinö Malmivaara & E. G. Gulin. 159 s. Helsinki: Kirjapaja.

1948

Armoitettu sielunpaimen: piirteitä E. W. Pakkalan elämästä. 179 s. Helsinki: Kuva ja sana.

Valitut teokset. 422 s. Porvoo: WSOY. Sisältää kirjat Uskon jalo taistelu (1927) ja Jumalan rauha (1944) sekä valittuja puheita kirjoista Turvasi on ikiaikojen Jumala, Pyhästä kirkkaudesta, Kärsivän rakkauden voima, Tule Herra – muutoin hukumme , Kaikkivaltiaan suojassa ja Hän pitää teistä huolen (1918-1947).

(toim. et al.) Kirkon lauluja. Valik. Aleksi Lehtonen & Ilmari Salomies. Jakaja Kuva ja sana. 30 s. Helsinki: Kansan raamattuseura.

1950

Rohkaiskaa mielenne: arkkipiispan puheita ja tervehdyksiä vuosina 1945–1950. 88 s. Porvoo: WSOY.

1951

Kirkkomme pyhät sakramentit: pyhä kaste ja pyhä ehtoollinen. 39 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto. Postuumisti. Sisältää kirjat Pyhä kaste (1936) ja Pyhä ehtoollinen (1936).

Lähteet ja kirjallisuus: