Viittausohjeet

  1. Yrityksemme (Martinkirja, Y-tunnus 2942698-8) suhtautuu kaikkiin lähdemerkintöjen tekemiseen asiaan kuuluvalla huolellisuudella. Pyrimme niin aineiston julkaisussa kuin blogikirjoituksissamme merkitsemään käyttämämme painetut ja sähköiset lähteet johdonmukaisella ja yleisen ohjeistuksen mukaisella tavalla.
  2. Kaikki kotisivuilla (www.martinkirja.fi) digitoimamme (DigiAineistot) ja myymämme (Digikirjat) sähköinen aineisto on tekijänoikeudellisesti vapaata; tekijänoikeudet ovat joko vanhentuneet (tekijän kuolinvuodesta on kulunut yli 70 vuotta) tai käytetyn lähteen luonne on sellainen, ettei se synnytä julkaisijalleen itsenäistä tekijänoikeutta (kieltä on esimerkiksi ainoastaan modernisoitu). Jos käytät, julkaiset tai muokkaat julkaisemiamme tekstejä edelleen (mikä kaikki on suotavaa), toivomme, että viittaat aineistoon hyvän käytännön mukaisella tavalla, esimerkiksi näin: "Teksti on saatu martinkirja.fi-sivustolta helmikuussa 2019."
  3. Blogissa (BlogiTorni) julkaisemme kirjoituksia, joiden tekijänä on - ellei toisin mainita - Martinkirja. Toivomme, että viittaisit suoraan blogiimme, jos käytät niissä esitettyjä tulkintoja omissa tuotoksissasi. Viittauksen voit tehdä omassa julkaisussasi tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi lähdeluettelossa näin: "Agricolan Abc-kirja - mitä varten?, Martinkirja, 22.11.2018. Osoitteessa: https://www.martinkirja.fi/l/agricolan-abckirja-mita-varten/. Viitattu 6.2.2019."
  4. Yrityksen kotisivuihin ja kaikkeen sen sisältöön viittaaminen, esimerkiksi kaikkien blogikirjoitustemme edelleen jakaminen sosiaalisessa mediassa, on sallittua (ja toivottavaa).