BlogiTorni

Kiinnostavaa ja haastavaa luettavaa kristillisen ja teologisen kirjallisuuden historiasta. 


 

1700-luvun viimeisellä neljänneksellä julkaistu kristillinen kirjallisuus on monipuolista, mutta uusien nimikkeiden kokonaismäärä jonkun verran laskee edelliseltä neljännekseltä; yhteensä vuosilta 1775-1799 on peräisin 133 uutta julkaisua (v. 1750-1774 yhteensä 163). Huomiota kiinnittävät erityisesti saarna- ja puhekirjallisuuden kasvaneet määrä....

1750-luvun suvantovaiheen jälkeen kristillisen kirjallisuuden määrissä alkaa 1760-luvulta alkaen tapahtua uutta nousua; yhteensä 1700-luvun kolmannella neljänneksellä julkaistaan 163 uutta suomenkielistä kristillisen kirjallisuuden nimikettä. Huomiota kiinnittävät erityisesti katekismuskirjallisuuden sekä henkilökirjasten kasvaneet määrät....

Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen Suomen aineelliset ja henkiset olot alkoivat vähitellen kohentua. Tämä heijastui myös vuosisadan toisella neljänneksellä julkaistujen nimikkeiden lukumäärässä (yhteensä 90 uutta julkaisua). Ajanjakson suomenkielisen kristillisen kirjallisuuden merkkitapauksia olivat useiden pietististyyppisten hartauskirjojen...

Suuret kuolonvuodet (1695-1697) ja Suuri Pohjan sota (1700-1721) ajoivat Suomen heti uuden vuosisadan koittaessa suurten aineellisten ja henkisten haasteiden eteen. Niinpä vuosina 1700-1724 julkaistiin ainoastaan 33 uutta kristillisen kirjallisuuden nimikettä (noin 8 % koko vuosisadan suomenkielisen kristillisen kirjallisuuden määrästä)....

Tunnustuksellisuuden aikakaudelle oli tyypillistä pyrkimys asioiden sääntömäiseen esittämiseen. Kirkossa kehitys "huipentui" vuoden 1686 kirkkolaissa, mutta hyvään vauhtiin Suomessakin päästiin jo 1620-luvun lopulla Isaacus Rothoviuksen (k. 1652) aloittaessa istuntokautensa Turun piispana. Tämänkertaisessa blogissa tarkastelemme Rothoviuksen...

1600-luku merkitsi suomenkielisen kristillisen kirjallisuuden monipuolistumista ja sellaisten kristillisen kirjan perusjulkaisutyyppien kuten katekismus-, saarna- ja hartauskirjallisuuden esiinnousua. Teemme tässä blogissa yhteenvetoa 1600-luvun kristillisestä kirjallisuudesta ja listaamme vuosisadan 43 avainjulkaisua.

1600-luvun jälkimmäisen puoliskon perustavin suomenkielistä kirjaa koskeva muutos liittyy siihen, että kansan lukutaito alkoi nyt ensimmäistä kertaa huomattavasti edistyä. Tämän kertaisessa blogissa käsittelemme suomenkielistä kristillistä kirjallisuutta 1600-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja esittelemme erikseen kansanopetuksen kehittäjänä...