Aarni Voipion teokset

02.05.2023
Tammikuun 30. päivänä 1965 päättyi Helsingin yliopiston täysinpalvelleen käytännöllisen teologian professori Aarni Voipion elämä. (...) Tiedekunnan pitkän historian varrella lienee ollut vain ani harvoja opettajia, jotka ovat palvelleet sitä niin kauan kuin Voipio.
Professori Voipion laajasta kirjallisesta tuotannosta kohoavat käsittääkseni muiden yläpuolelle virsitutkimukset. Hänen pääteoksenaan voitaneen pitää v. 1940 ilmestynyttä tutkimusta "Virsien synty ja olemus" (1940), jossa hän on esittänyt sekä virsihistorian että virsiteorian. Samalta alalta hän on julkaissut monia muita arvokkaita teoksia. Voipio oli etevä musiikkimies, joten virret todella elivät hänen tutkimuksissaan. Hän tunsi yhtä hyvin niiden sanat kuin sävelenkin ja harjoitti itse myös sävellystyötä.
– Erkki Kansanaho, Aarni Voipio 10.2.1891–30.1.1965 (1965) –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 10.2.1892, Viipuri

 • koko nimi Aarni Voipio; vuoteen 1901 asti Åkerman
 • vanhemmat hovioikeuden presidentti D. W. Åkerman (k. 1919) ja Emma o.s. Perander (k. 1931)
 • puoliso 1 (vih. 1915) Elma o.s. Soininen (k. 1959); viisi lasta; puoliso 2 (vih. 1960) Tilda o.s. Lempinen (k. 2007)

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1909, Helsingin suomalainen normaalilyseo
 • filosofian kandidaatti 1912; teologian kandidaatti 1918, Helsingin yliopisto
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton vt. yleissihteeri syyskauden 1912, kuoronjohtaja 1910–1914, 1925–1926; Ad lucem -lehden toimituksessa 1915
 • vihitty papiksi 11.6.1918, Savonlinnan tuomiokirkko (vihkijä Savonlinnan piispa O. I. Colliander); armovuoden saarnaaja (ylimääräinen pappi) Taipalsaaressa 1918
 • Hämeenlinnan seurakuntapappi (ylimääräinen pappi) 1918–1919; Hämeenlinnan lyseon uskonnon ja historian vs. opettaja 1918–1919
 • Helsingin yliopiston teologisten esikäsitteiden vt. apulainen 1919–1922
 • Ylioppilaisen raittiusyhdistyksen puheenjohtaja 1920–1922
 • filosofian lisensiaatti 1922 (tohtori 1927); teologian lisensiaatti 1923 (tohtori 1924)
 • Teologisen maanantaiseuran perustajajäsen 1916– (toveripiiri kokoontui neljännesvuosisadan ajan)

Helsingin yliopiston teologisten esikäsitteiden apulainen 1922–1935 (vt. 1919–1922)

 • Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan vs. kappalainen 1922–1923, vs. kirkkoherra 1925–1926; Helsingin koelyseon uskonnon ja filosofian vt. lehtori 1924, 1927–1928, 1930; Helsingin suomalaisen tyttölyseon uskonnon ja filosofian vs. lehtori 1924–1925
 • Helsingin yliopiston dogmatiikan ja etiikan vt. professori 1934; Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian vt. professori 1934–1935
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton puheenjohtaja 1930–1934 (kunniajäsen 1951); Etsijä-lehden päätoimittaja 1932–1934 (vuonna 1932 lehden nimi Kristitty ylioppilas)
 • Raittiuden ystävien puheenjohtaja 1927; Alkoholikysymys-lehden toimituksessa 1932–1964

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori 1935–1955 (vt. 1934–1935)

 • jatkosodan aikana mm. luentomatkalla Sonderhausenin Luther-Akatemiassa 1942 ja ilmeisesti papin työssä Töölössä 1942 (vuoden 1953 matrikkelin mukaan)
 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1944–1949
 • Suomen pyhäkouluyhdistyksen puheenjohtaja 1945–1952

Kuollut 30.1.1965, Helsinki

Aarni Voipion kirjat

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä kaikki myynnissä olevat Aarni Voipion teokset ja artikkelit (aukeaa uuteen ikkunaan).


1913

The Literature of the Student Movements. 4 s. New York.

1914

Nuorten parissa Uudessa maailmassa: kuvauksia kristillisistä ylioppilaskonferensseista Amerikassa ja muita matkamuistelmia. 211 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1919

Suomalaisia unisaarnaajia. 112 s. Helsinki: Otava.

(suom.) Viimeisten aikojen merkit: nykyaika kristillisen toivon valossa. C. Skovgaard-Petersen. 206 s. Porvoo: WSOY. 3. p. 2020 (Tmi Ola).

(suom. et al.) Plumfieldin pojat ja mitä heistä tuli. L. M. Alcott. Suom. Elma ja Aarni Voipio. 386 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1950. 3. p. 1952. 4. uud. p. 1969. 5. p. 1986. 6. p. 1990. 7. p. 1992.

(suom. et al.) Jeesuksen luonne. C. E. Jefferson. Suom. Elma ja Aarni Voipio. 205 s. Helsinki: Otava

1920

(säv.) Aino: 3-osainen laulu- ja lausuntokuvaelma. Aino Voipio. Laulut säveltänyt Aarni Voipio. Edistysseurojen näytelmiä 4. 31 sivua + nuottiliite. Helsinki: Edistyseurojen kustannus.

1921

Unissasaarnaaminen suggestio-ilmiönä. 214 s. Väitöskirja. Helsinki. Myös nimellä Unissaarnaaminen sielullisena ilmiönä (1921).

Unissasaarnaaminen sielullisena ilmiönä. Unissasaarnaaminen sielullisena ja uskonnollisena ilmiönä 1. 214 s. Jyväskylä: Gummerus.

1922

Unissasaarnaaminen uskonnollisena ilmiönä. 220 s. Väitöskirja. Helsinki. Myös Gummeruksen kustantamana samalla nimellä (1922).

Unissasaarnaaminen uskonnollisena ilmiönä. Unissasaarnaaminen sielullisena ja uskonnollisena ilmiönä 2. 220 s. Jyväskylä: Gummerus.

1923

Lapsisielutiedettä pyhäkouluopettajille. 60 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

1924

(suom. toim.) Jumala ompi linnamme. F. Lehmensick. 17 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

(suom. toim.) Sodan ja rauhan vaiheilla. F. Lehmensick. 17 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

(suom. toim.) Uskollisen sananpalvelijan kärsimykset. F. Lehmensick. 23 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

1925

Hengellisen laulun elinkysymyksiä. 135 s. Helsinki: Kirja.

Ohjeita jumalanpalveluksessa käyttäytymisestä. 4 s. Porvoo: WSOY. Anonyymi; tekijä Voipion (1960, 175) muistelmien mukaan.

(toim.) Kirkkokansan messusävelmät: Suomen 9. kirkolliskokouksen hyväksymät messusävelmät yksiäänisinä sekä sananen seurakunnan laulettavista messunosista. Täydellinen laitos. 73 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1933. 3. p. 1937. 4. p. 1940. 5. p. 1944. 6. p. 1948. 7. p. 1953.

(toim.) Kirkkokansan messusävelmät: Suomen 9. kirkolliskokouksen hyväksymät messusävelmät yksiäänisinä. Suppeampi laitos. 32 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1925. 3. p. 1926. 4. p. 1927. 5. p. 1927. 6. p. 1930. 7. p. 1933. 8. p. 1935. 9. p. 1937. 10. p. 1940. 11. p. 1943. 12. p. 1946. 13. p. 1952. 14. p. 1954. 15. p. 1959. Ruotsiksi 1925 (Vår högmässa: mässmelodier antagna av Finlands 9. allmänna kyrkomöte 1923).

1926

Suomen kirkkohistoria ja kirkkotieto keskikouluja varten. 187 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirja. 2. tark. p. 1929. 3. p. 1933. 4. p. 1937. 5. p. 1940. 6. p. 1943. 7. p. 1945. 8. p. 1947. 9. p. 1949. 10. p. 1952. 11. p. 1953. 12. p. 1956. 13. tark. p. 1958. 14. p. 1960. 15. p. 1961. 16. p. 1962. 17. p. 1969. Ruotsiksi 1928 (Finlands kyrkohistoria och kyrkokunskap/toim. A. Takolander).

1927

Laulava seurakunta 1: kertoelmia virsistä ja hengellisistä lauluista. 280 s. Porvoo: WSOY. Uusi laitos 1948 (Laulava seurakunta).

Profeettoja ja valheprofeettoja. 224 s. Porvoo: WSOY. Ruotsiksi 1928 (Folkpredikanter och falska profeter).

1928

Kuuluisia teoloogeja kotioloissaan: kesämuistoja vuodelta 1927. 32 s. Helsinki: Kirja. Myös Vartijassa (1928–1929/Saksalaisia teoloogeja kotioloissaan).

Työkoulusta: havaintoja Saksasta ja sovellutuksia Helsingin koelyseossa. S. 37–50. Helsinki. Eripainos teoksesta Helsingin koelyseo 9/1927–1928 (1928).

(san. ja säv.) Istuvi Jeesus, katsoen kansaa ääressä uhriarkun. Suomen kanttori-urkuri-yhdistyksen ohjelmistoa 2. Loimaa. Myös laulukirjoissa Nuori Siion (1929) ja Pyhäkoululauluja (1953).

(san. ja säv.) Meni kylväjä peltoa kylvämään. Suomen kanttori-urkuri-yhdistyksen ohjelmistoa 3. Loimaa. Myös laulukirjoissa Nuori Siion (1929) ja Pyhäkoululauluja (1953).

1929

Laulava seurakunta 2: kertoelmia virsistä ja hengellisistä lauluista. 232 s. Porvoo: WSOY. Uusi laitos 1948 (Laulava seurakunta).

Koulun raamattutieto. 199 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. tark. 1933. 3. p. 1937. 4. p. 1940. 5. p. 1944. 6. p. 1948. 7. p. 1953. 8. p. 1957. 9. p. 1960. 10. p. 1963. 11. p. 1968.

1930

Suomen kirkkotietoa nuorisolle. 38 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirja.

Voiko alkoholia käyttää kohtuullisesti? Ylioppilaitten raittiusyhdistyksessä 21.3.1930 pidetty esitelmä. Ylioppilaitten raittiusyhdistyksen kirjasia 1. 20 s. Porvoo: WSOY.

Oppikoulujemme uskonnonopetuksen uudistaminen: kaksi esitelmää teologisilla kursseilla Helsingissä 15–16.10.1929. 30 s. Helsinki. Eripainos Vartijasta (1930).

Johan Viktor Johnsson katekismusuudistuksen harrastajana. 39 s. Helsinki. Eripainos teoksesta Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille (1930).

(säv.) Oi Herra, sä tiedät sen. Sanat Maija Vaija. Suomen kanttori-urkuriyhdistyksen kirkkokuorojen ohjelmisto 35/2. Painovuosi tuntematon; todennäköisesti 1930-luvulla (ks. Kantola 1960, 241).

1931

Virsikirjakysymys: suuntaviivoja tekeillä olevalle virsikirjan uudistukselle. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 20. 368 s. Helsinki.

1932

Jumalanpalvelusihanteita. 46 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

Käytännöllisen teologian professorinviran täyttäminen Helsingin yliopistossa. 29 s. Valituskirjelmä. Helsinki.

Evankelisen seurakuntavirren olemus: esitelmä Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikokouksessa 30.4.1932. 14 s. Helsinki. Eripainos aikakauslehdestä Kirkko ja Kansa (1932).

Katekismuksen painoasu ja kuvitus uskontopedagogisena tekijänä. 16 s. Helsinki. Eripainos Kirkkokansan joulusta (1932).

(toim. et al.) Uskonto ja koulukasvatus: Suomen toisen yleisen uskonnon-opettajien kokouksen esitelmät. Toim. Aarni Voipio & Aarne Auvinen. 203 s. Porvoo: WSOY.

1933

Kirkkohistoria lyseoita varten. 276 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. uud. p. 1954.

Vuosien 1853–1893 katekismustyön suuntaviivoja: Raamattu vai oppilauselmat? 104 s. Helsinki. Myös teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 21/1931 (1933). Julkaisussa eripainoksen painovuodeksi on merkitty 1931 – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 21/1931 ilmestyi 1933.

1934

Kristinopin pääkappaleet kirkollista nuoriso-opetusta varten. 64 s. Porvoo: WSOY.

Eteenpäin katekismus-asiassa. 23 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1934).

1935

Pappistehtävät ja pappiskasvatus: virkaanastujaisesitelmä. S. 225–238. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1935).

1936

Saarnaopillisia kysymyksiä. 47 s. Porvoo: WSOY. Tarkistettu eripainos Vartijasta (1935).

Piispojen virkaanasettaminen Suomessa vuoden 1809 jälkeen. 30 s. Helsinki. Eripainos Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjasta 25/1935 (1936).

Nuoren raittiusmiehen kirjeistä vuosilta 1884–1885 (Mikael Soininen). 10 s. Vammala. Eripainos aikakauslehdestä Alkoholikysymys (1936).

Schlafprediger in Finnland. Frei bearb. von Friedrich Ostarhild. 47 s. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Vapaasti toimitettu lyhennelmä Voipion kirjoista Suomalaisia unisaarnaajia (1919), Unissasaarnaaminen sielullisena ja uskonnollisena ilmiönä (1921–1222) ja Profeettoja ja valheprofeettoja (1927).

(toim.) Kuinka voisin palvella? 1: nuoret kertovat kokemuksiaan kristillisestä työstä. 68 s. Porvoo: WSOY.

(suom. et al.) Sielunhoito. Arne Fjellbu. Suom. K. R. Ilmonen & Aarni Voipio. 250 s. Porvoo: WSOY.

1937

(toim.) Kuinka voisin palvella? 2: nuoret kertovat kokemuksiaan kristillisestä työstä. 45 s. Porvoo: WSOY.

Sun haltuus, rakas isäni. S. 317-326. Helsinki. Eripainos teoksesta Sana ja kirkko (1937).

1938

Ihmisen kallein asia: pieniä puheita kristinuskon pääsioista. 211 s. Porvoo: WSOY.

Lisäys oppikirjaan Kirkkohistoria lyseoita varten. 19 s. Porvoo.

Kustaa Hallio: Suomalaisen virsikirjan virret. 6 s. Kirjaesittely. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1938).

(toim.) Kirkollisen työn käsikirjoja 1. Kansliapapin käsikirja. V. I. Forsman. 213 s. Helsinki: Otava.

1941

Virsien pyhä runous. Johdanto Matti A. Sainio. 102 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1955.

1944

Mikael Soinisen elämä. 706 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1945

(et al.) Pyhäkoulun opetusoppi. August Korhonen & Aarni Voipio. 112 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1952.

(toim.) Lisävirsiä lapsille. 54 s. Helsinki: Pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1946. 3. p. 1947.

1946

Nuori saarnamies: homiletiikan oppikirja. 167 s. Porvoo: WSOY.

Lisätietoja uusien virsiemme tekijähistoriaan. S. 63–81. Helsinki. Ei painovuotta. Eripainos teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 33–34/1943–1944 (1946).

1947

Lasten sunnuntai 1: pyhäkoulun tuntiohjelmia. 271 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1953. Ruotsiksi 1953 (Barnens söndag 1).

Suuri sielujen ystävä (Robert T. Wilder). 24 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

1948

Lasten sunnuntai 2: pyhäkoulun tuntiohjelmia. 240 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1955. Ruotsiksi 1957 (Barnens söndag 2).

Lasten sunnuntai 3: pyhäkoulun tuntiohjelmia. 256 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1955. Ruotsiksi 1955 (Barnens söndag 3).

Virsien runousoppi. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 48. 62 s. Helsinki.

Laulava seurakunta: kertoelmia uuden virsikirjan virsistä. Uudistettu laitos. 269 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys. Sisältää uudistetut laitokset teoksista Laulava seurakunta 1-3 (1927, 1929, 1940). 3. uud. ja laaj. p. 1956.

(toim. et al.) Opeta minua. Toim. A. Voipio, U. Paljakka & T. J. Vauramo. 192 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys

1951

Sleeping preachers: a study in ecstatic religiosity. Annales Academiae scientiarum Fennicae B 75/1. 86 s. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

1953

Rippikoulun opetusopas 1: Kristinopin opetus. 312 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

Taivainen sointu: kertoelmia hengellisten laulujen synnystä ja siunauksesta. 124 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

Contemporary Practical Theology in Finland. Theologia fennica 5 (ed. Lennart Pinomaa). Publications of the Finnish Theological Literature Society 59. 67 s. Helsinki: Finnish.

Pienoismessu – Missa brevis: sekakuorolle. Säveltäjä Aarni Voipio. 19 s. Helsinki: Westerlund. Ei kustannusvuotta; tieto Kantolan (1960, 241) mukaan.

1954

Rippikoulun opetusopas 2: Raamatun opetus, seurakuntatiedon opetus, laulun opetus, lukujärjestys, erityiskysymyksiä. 302 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

Maa on niin kaunis: sanojen ja sävelmän alkuperä. S. 206–207. Helsinki. Eripainos aikakauslehdestä Kirkko ja musiikki (1953).

1955

(säv.) Taivaassa kuullaan: Ain alhaalle jäädä mun täytyy. Sanat Simo Korpela (1954). 1 s. Kustannuspaikkaa tai -vuotta ei mainita. Eripainos aikakauslehdestä Elämän kevät (1955).

1957

Från kyrka till församling: föredrag om kyrkliga arbetsfrågor. 99 s. Helsingfors: Finska missionssällskapet. Jäähyväisluento Kirkkorakennus seurakuntaelämän kuvastimena (Voipio 1960, 309).

(toim.) Kuinka minäkin voisin palvella: muistikuvia palvelemisen alkuaskelista. 144 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

(säv.) Pianomuunnelmia hengellisistä lauluista 1. 19 s. Helsinki: Westerlund. Kustannusvuosi Kantolan (1960, 241) mukaan. 2. p. 1962.

(säv.) Pianomuunnelmia hengellisistä lauluista 2. 15 s. Helsinki: Westerlund. Kustannusvuosi Kantolan (1960, 241) mukaan.

1959

Koulun dogmatiikka: oppikirja lukioluokkia varten. 105 s. Porvoo: WSOY.

1960

Elämäni. 321 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

Kouludogmatiikan ja katkismuksen ongelmia. 54 s. Jyväskylä. Eripainos teoksesta Mikael Soininen 3.11.1860-12.3.1924 – muistojulkaisu (1960).

1961

(säv.) Hengellisiä duettoja. Sanat A. L. Storm, Tilda Voipio & Ilmari Salomies. 11 s. Helsinki: Westerlund.

(säv.) Hengellisiä yksinlauluja 1. Sanat Hilja Haahti, Simo Korpela & Lauri Pohjanpää. 11 s. Helsinki: Westerlund.

(säv.) Hengellisiä yksinlauluja 2. Sanat Ilmari Salomies, Eino Sormunen, Osmo Tiililä & Eero Iivonen. 11 s. Helsinki: Westerlund.

1963

Mitä on sanottava ihmeistä ja profetiasta. 12 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Aarni Voipion kirjallinen tuotanto (erityisesti Elämäni)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Lauri Kantola, Aarni Voipion julkaisut 1.9.1960 mennessä (1960), teoksessa Täysi tähkä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 69. Helsinki.
 • Erkki Kansanaho, Aarni Voipio 10.2.1891–30.1.1965. – Teologinen aikakauskirja 70/2 (1965).
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/ 
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/