Seppo A. Teinosen teokset

22.11.2023
Suomalaisen ekumeniikan keskeisin vaikuttaja 1900-luvulla oli Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Seppo A. Teinonen. [...] Teinosen työtarmo oli luja. Yksinomaan Teologisessa aikakauskirjassa hän ehti vuosina 1949–1995 julkaista yhteensä 337 artikkelia ja arvostelua, joista 194 päätoimittajakautenaan. Kirjoja, itse kirjoittamiaan, toimittamiaan ja suomentamiaan, hän saattoi ulos painosta yli 60 nidettä. Korkeisiin laatuvaatimuksiin yhdistynyt ajankohtaisuus oli tyypillistä Teinosen kaikelle toiminnalle. Tämä koski sekä metodista kurinalaisuutta, lähteiden käyttöä ja argumentaation johdonmukaisuutta että julkaisujen viimeistelyä. Oikolukutekniikan hän oli kehittänyt huippuunsa.

– Eero Huovinen, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 12.8.1924, Pori

 • koko nimi Seppo Antero Teinonen
 • vanhemmat ylikonstaapeli Frans Teinonen (k. 1960) ja Elli os. Ilola (k. 1971)
 • puoliso (vih. 1952) teologian maisteri, lehtori Riitta os. Helanen (k. 2018); kolme lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1943, Porin lyseo
 • jatkosodassa JR 15:n riveissä vuoden 1944 alusta, Lapin sodassa JR 8:n joukkueenjohtaja 1945
 • teologian kandidaatti 1951, Helsingin yliopisto
 • vihitty papiksi 6.6.1951, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä Eelis Gulin)
 • teologian lisensiaatti 1952, Helsingin yliopisto
 • uskonnon, historian ja psykologian tuntiopettaja Helsingissä 1953–1958
 • Kirkon tiedotuspalvelun (myöh. Kirkon tiedotuskeskus) ulkomaansihteeri 1953–1960
 • Luther-Agricola-seuran (1.) sihteeri 1955–1957
 • Missiologian ja ekumeniikan seuran perustaja ja (1.) sihteeri 1955–1963, puheenjohtaja 1963–1970

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan assistentti 1956–1966

 • teologian tohtori 1959, Helsingin yliopisto
 • lähetystieteen (missiologian) ja ekumeniikan dosentti 1959–1966, Helsingin yliopisto
 • Suomen yleiskirkollisen toimikunnan (vuodesta 1963 Suomen ekumeeninen neuvosto) apulaispääsihteeri 1955–1956, pääsihteeri 1956–1966, varapuheenjohtaja 1967–1969; Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order komission jäsen 1961–1975; tarkkailijana Vatikaanin 2. kirkolliskokouksessa 1962–1965 (viimeisella kaudella Luterilaisen maailmanliiton edustajana)
 • Suomen uskontotieteellisen seuran perustajajäsen ja (1.) rahastonhoitaja 1963–1968
 • Teologisen aikakauskirjan päätoimittaja 1965–1974, toimituksen jäsen 1975–1990

Helsingin yliopiston ekumeniikan henkilökohtainen professori 1966–1969

 • kirkolliskokouksen asettaman virkakomitean puheenjohtaja 1968–1975
 • Teologisen julkaisuseuran perustajajäsen ja puheenjohtaja 1966–1974

Helsingin yliopiston dogmatiikan professori 1970–1986 (vt. 1967–1969)

 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1970–1971, dekaani 1975–1978
 • Suomalaisen tiedeakatemian jäsen 1973
 • Teinonen erosi Suomen ev.lut. kirkosta ja sen pappisvirasta ja liittyi katolisen kirkon jäseneksi 1987

Kuollut 25.8.1995, Benalmádena (Espanja)

Luettelo Seppo A. Teinosen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Seppo A. Teinosen kirjat ja artikkelit (avautuu uuteen ikkunaan).


1949

Lähetystyö avioliiton uudistajana Ambomaalla. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 51. 102 s. Helsinki. Kyseessä on vuonna 1948 valmistunut etiikan ja käytännöllisen teologian laudaturkirjoitus, joka hyväksyttiin vuonna 1952 sellaisenaan myös lisensiaatintutkimukseksi (Haikarainen 2018, 51, 70).

1955

(toim.) Kristus, maailman toivo: Kirkkojen maailmanneuvoston Evanstonissa Yhdysvalloissa 15–31.8.1954 pidetyn toisen yleiskokouksen asiakirjoja. 155 s. Helsinki: Suomen yleiskirkollinen toimikunta.

Kirkkojen maailmanneuvoston työleiri Betlehemissä kesällä 1955. Monistejulkaisu. Ei Finnassa.

1957

(et al.) Studia missiologica fennica 1. Aarne A. Koskinen, Matti Peltola, Seppo A. Teinonen & Mikko Juva. Suomen lähetystieteellisen seuran julkaisuja 1. 64 s. Helsinki.

1958

(toim.) Kirkot ja ydinaseet. 23 s. Suomen yleiskirkollisen toimikunnan julkaisuja 2. Helsinki. 2. p. 1958.

1959

Gustav Warneckin varhaisen lähetysteorian teologiset perusteet. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 66. 263 s. Väitöskirja. Helsinki.

Warneck-tutkielmia. Suomen lähetystieteellisen seuran julkaisuja 3. 60 s. Helsinki.

1960

Kirkkojen yhteistyö ja kansainvälinen politiikka. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 68. 149 s. Helsinki.

(toim.) Jeesus Kristus, maailman valo: Kirkkojen maailmanneuvoston kolmas yleiskokous (New Delhi 1961). Suomen yleiskirkollisen toimikunnan julkaisuja 5. 75 s. Kuvitettu. Helsinki.

1961

Missio politica oecumenica: A Contribution to the Study of the Theology of Ecumenical Work in International Politics. Suomen lähetystieteellisen seuran julkaisuja 4. 86 s. Helsinki. Toimitettu Kirkkojen yhteistyö ja kansainvälinen politiikka -teoksen (1960) pohjalta (Haikarainen 2018, 107).

(et al.) Ekumeeninen liike ja Kirkkojen maailmanneuvosto. Suomen yleiskirkollisen toimikunnan julkaisuja 6. 26 s. Kuvitettu. Helsinki. Myös teoksessa Jeesus Kristus, maailman valo (1960). Teinosen toimittama ja osin Teinosen kirjoittama kirjanen (Haikarainen 2018, 114).

1962

Bahaismi: synty, kehitys ja nykyinen oppi. Suomen itämaisen seuran kansantajuisia julkaisuja 13. 154 s. Helsinki.

(et al.) Yksi kirkko ja yksi usko: New Delhin yleiskokouksen arviointia. Nils Karlström, Aimo T. Nikolainen & Seppo A. Teinonen. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 10. 57 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1962).

(toim.) Ykseys, palvelu, todistus: New Delhissä Intiassa 18.11.–6.12.1961 pidetyn Kirkkojen maailmanneuvoston kolmannen yleiskokouksen asiakirjoja. Suomen yleiskirkollisen toimikunnan julkaisuja 8. 146 s. Helsinki.

(toim.) Evankelioiva kirkko: Kirkkojen maailmanneuvoston valmistama esitys kirkon ja kristityn evankelioimistehtävästä. Suomen yleiskirkollisen toimikunnan julkaisuja 9. 52 s. Helsinki.

(toim.) Kirkon uudistus – Pia desideria. Philipp Jakob Spener. Suomentanut Jussi Aro. Esipuhe Seppo A. Teinonen. Dialogos-sarja 1 (toimittaja Seppo A. Teinonen). 122 s. Helsinki: Kirjayhtymä.

(toim.) Kirkko ja rautaesirippu. Josef L. Hromádka. Suomentanut Taisto Nieminen. Esipuhe Seppo A. Teinonen. Loppusanat Karl Barth. Dialogos-sarja 2 (toimittaja Seppo A. Teinonen). 91 s. Helsinki: Kirjayhtymä. 2. p. 1962.

1964

Kriisin kirkko. Dialogos-sarja 3 [toim. Seppo A. Teinonen]. 97 s. Helsinki: Kirjayhtymä. Kyseessä on Teinosen vastauskirja Tiililän teokseen Kirkon kriisi (1962). Kirjan ilmestyminen oli ajoitettu Tiililän 60-vuotissyntymäpäivän kynnykselle (Haikarainen 2018, 151).

1965

Nykyajan lahkot: uusia uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä. Avain-sarja 8. 389 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä.

Placet iuxta modum: Vatikaanin konsiilin kolmas istuntokausi. 43 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1965).

(et al.) Otavan iso tietosanakirja, 9-10. Kuvitettuja. Helsinki: Otava. 2. p. 1967. Teinonen Otavan Ison tietosanakirjan osien 9-10 avustaja (Pentti 1984, 304).

1966

Rooma ja me: Vatikaanin toiseen konsiiliin liittyviä dogmatiikan kysymyksiä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 77. 122 s. Helsinki.

Felix Concilii exitus: Vatikaanin konsiilin kolmas istuntokausi. 26 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1966).

Vaticanum secundum. 179 s. Helsinki. Koostuu Teologisen aikakauskirjan Huomioita ja Ajan varrelta -osastoissa 1962–1966 ilmestyneistä konsiiliselostusten eripainoksista. Omakustanne. Bibliografinen harvinaisuus; kirjasta otettu vain 25 kappaleen painos (Haikarainen 2018, 136).

1967

(toim.) Suuntana ykseys: valikoima ekumeenisia asiakirjoja 1910–1966. 224 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja.

(suom. toim.) Luominen ja lunastus: kaksi teologista puheenvuoroa. Avain-sarja 20. 119 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

1971

Symboliikan peruskurssi. 170 s. Helsinki: Ylioppilastuki ry. 2. korj. p. 1973 (Gaudeamus). 3. p. 1978. 4. uud. p. 1991 (nimellä Kirkkojen tunnustukset: johdatus symboliikkaan/Yliopistopaino).

Uskonnot nykyhetken maailmassa. Universitas 10. 349 s. Porvoo: WS. Julkaistu vuonna 1971 myös WSOY:n Taskutieto-sarjassa (Uskonnot nykyhetken maailmassa/Taskutieto 80).

1972

Uudistuva kirkko: johdatus ekumeniaan. Avain-sarja 32. 168 s. Helsinki: Kirjaneliö.

(et al.) Silakka: kaksisataa valmistusohjetta. Riitta & Seppo A. Teinonen. 130 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 1972. 3. p. 1977. 4. p. 1985. Ensimmäinen yhdessä teologivaimo Riitan kanssa julkaistu kirja; näitä yhteisjulkaisuja kertyi lopulta 13. Riitta Teinonen toimi myös lähes kaikkien Teinosen kirjojen taustatoimittajana ja puhtaaksikirjoittajana (Haikarainen 2018, 314).

(et al.) Lehtorin viran kehittäminen ja lehtoria koskevien kirkkolain säännösten täsmentäminen: vuoden 1968 kirkolliskokouksen asettaman komitean osamietintö. 24 s. Helsinki: Kirkolliskokouksen komitea. Teinonen kirkolliskokouksen asettaman virkakomitean puheenjohtajana 1968–1975.

1973

Yksi kirkko ja yksi virka: kirkko ja sen virka nykyajan ekumeniassa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 90. 247 s. Helsinki. Virkateologiaan liittyvän tutkimustyön tuloksena oli tarkoitus julkaista kolme teosta; vain tämä ensimmäinen osa valmistui (Haikarainen 2018, 284, 287).

1974

(suom. toim. al.) Dogmatiikan pääkohdat. Horst Georg Pöhlmann. Suomeksi toimittaneet Riitta & Seppo A. Teinonen. 287 s. Helsinki: Kirjaneliö. Alkuteos Abriss der Dogmatik (1973).

1975

Teologian sanakirja: 7400 termiä. 296 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. korj. p. 1999 (Kirjapaja).

Kirkon uudistus ja naispappeus. 54 s. Helsinki: Kirjapaja. Ruotsiksi 1976 (Kyrkans ämbete i vår tid).

(et al.) XX varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman virkakomitean osamietinnöt n:ot 2 ja 3. 20 s. Helsinki: Kirkkohallitus. Sisältää osamietinnöt "Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkareformi" ja "Lehtorin viran uudistaminen". Teinonen toimi kirkolliskokouksen asettaman virkakomitean puheenjohtajana 1968–1975.

1976

Joulukuun 32. päivä: kuoleman ja ikuisuuden kysymyksiä. Virikekirja 13. 83 s. Helsinki: Kirjaneliö.

(et al.) Ajasta ylösnousemukseen: sata sanaa teologiaa. Riitta & Seppo A. Teinonen. 342 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. uud. laitos 2003 (Kirjapaja).

1977

(suom.) Hengellisiä harjoituksia. Ignatius de Loyola. Johdanto, suomennos Seppo A. Teinonen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 105. 120 s. Helsinki. 2. uud. p. 1981 (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 128). 3. p. 1992. Ensimmäinen Teinosen suomentama hengellisen kirjallisuuden klassikko; Teinonen julkaisi peräti 22 klassisten tekstien suomennosta (Haikarainen 2018, 323).

1978

Teologia, kirkko ja kontestaatio: dekaanin puheet 1975–1978. Metacentrum: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 3. 74 s. Helsinki. Monistejulkaisu.

1979

(et al.) Rooma – pyhiinvaeltajan opas. Riitta & Seppo A. Teinonen. 110 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjaneliö.

(suom.) Kirja täydellisestä elämästä (Theologia Deutsch). Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 1. 152 s. Helsinki: Kirjaneliö. Kirjaneliön Hengen tie -sarjassa ilmestyi vuoteen 1996 mennessä peräti 18 osaa. Sarjan nimi oli Teinosen keksimä (Haikarainen 2018, 325).

(suom.) Pyhiinvaeltajan kertomus. Ignatius de Loyola. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 2. 126 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 2004 (Kirjapaja). 3. p. 2006.

(suom.) Kristuksen seuraamisesta. Tuomas Kempiläinen. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 3. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 1988. 3. p. 2006 (Kirjapaja). 4. p. 2020 (Katolinen tiedotuskeskus).

1981

Concordancias de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 211. 181 s. Helsinki. Ignatius de Loyolan Hengellisten harjoitusten espanjankielinen hakusanasto (Haikarainen 2018, 310, 324).

(suom.) Kutsu köyhyyteen: kootut kirjoitukset. Franciscus Assisilainen. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 4. 169 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 2005 (Kirjapaja). 3. p. 2014. Valikoima Franciscuksen keskeisimpiä kirjoituksia (Haikarainen 2018, 329).

(suom.) Sisäinen linna. Pyhä Teresa. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 5. 280 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 2007 (Kirjapaja). 3. p. 2023 (Katolinen tiedotuskeskus).

1982

(et al.) Mallorca – pyhiinvaeltajan opas. Riitta & Seppo A. Teinonen. 103 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjaneliö.

1983

(suom.) Pimeä yö. Ristin Johannes. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 7. 227 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 2004 (Kirjapaja). 3. p. 2022 (Katolinen tiedotuskeskus).

(suom.) Usko ja rukous: apostolisen uskontunnustuksen ja Herran rukouksen selitys. Tuomas Akvinolainen. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 8. 146 s. Helsinki: Kirjaneliö. 2. p. 2005 (Kirjapaja).

(suom.) Ylistän rakastettuani. Ramon Llull. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Kristillisen mystiikan klassikot 1. 133 s. Helsinki: Kirjapaja. Kirjapajan Kristillisen mystiikan klassikot -sarjassa ilmestyi vuosina 1983–1985 vain neljä osaa. Kantavana voimana oli, samoin kuin Hengen tie -sarjassa, Teinonen (Haikarainen 2018, 325).

(suom.) Sielun kaipuu. Tuomas Kempiläinen. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Kristillisen mystiikan klassikot 2. 143 s. Helsinki: Kirjapaja.

1984

Rakkauden tuska: Espanjan suuret mystikot. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 140. 197 s. Helsinki. 2. p. 1992. Sisältää espanjalaisten mystikkojen tekstien käännöksiä ja niihin liitettyjä selityksiä (Haikarainen 2018, 336).

(suom.) Elävä rakkauden liekki. Ristin Johannes. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Kristillisen mystiikan klassikot 3. 171. Helsinki: Kirjapaja.

1985

Rakkauden tieto: Saksan ja Alankomaiden suuret mystikot. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 142. 203 s. Helsinki. Sisältää saksalaisten ja lankomaalaisten mystikkojen tekstien käännöksiä ja niihin liitettyjä selityksiä (Haikarainen 2018, 338).

(suom.) Ruusutarha: valittuja kirjoituksia. Tuomas Kempiläinen. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 10. 134 s. Helsinki: Kirjaneliö.

(suom.) Pyhä Franciscus ja rouva Köyhyys: Pyhän Franciscuksen romanssi rouva Köyhyyden kanssa & Franciscuksen lyhyt legenda (Bonaventura). Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Kristillisen mystiikan klassikot 4. 122 s. Helsinki: Kirjapaja. Sisältää Franciscuksen köyhyysihanteita kuvaavan tekstikokoelman ja hänen elämästään kertovan Bonaventuran kirjoittaman legendan (Haikarainen 2018, 331).

1986

(suom.) Pyhän Franciscuksen kukkaset. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. 225 s. Helsinki: Kirjapaja. Tunnetaan nimellä Fioretti ja sisältää Franciscuksen elämästä kertovaa historia-legendaa (ks. Haikarainen 2018, 331–332).

1987

(suom.) Sielun matka Jumalaan. Bonaventura. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 150. 69 s. Helsinki.

1988

(suom.) Franciscus Assisilaisen sanoma: Perugian legenda. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. 189 s. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus.

(suom. toim.) Aurinkolaulu: Franciscus Assisilaisen rukouksia. Toim. Wolfgang Bader. Suomeksi toim. Seppo A. Teinonen. 114 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 2000.

1989

Paratiisi ja sen kaupunki: Andalusia ja Málaga. Olé-julkaisu. 160 s. Kuvitettu. Fuengirola: Olé-kustannus. Ensimmäinen Espanjan kauden kirjoista; Teinonen muutti vaimonsa kanssa Espanjan Andalusiaan kesäkuussa 1988 (Haikarainen 2018, 374, 392). Teinosen Espanjassa kirjoittama tuotanto jäi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain pienen piirin omaisuudeksi (Haikarainen 2018, 419).

1990

(et al.) Keskustelua mystiikasta. Riitta & Seppo A. Teinonen. 81 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) Málaga – matkaopas. Riitta & Seppo A. Teinonen. 106 s. Kuvitettu. Málaga: Olé-kustannus.

(et al.) Tilinteko uskostani – Apologia pro vita sua. John Henry Newman. Suomentanut Heine Gustafsson. Johdanto Paul Verschuren. Selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 16. 310 s. Helsinki: Kirjaneliö.

(suom.) Elämäni. Pyhä Teresa. Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. 322 s. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus.

1991

(et al.) Sevilla – matkaopas. Riitta & Seppo A. Teinonen. 134 s. Kuvitettu. Málaga: Olé-kustannus.

1993

Vuosi Malagassa. 497 s. Benalmádena. Omakustanne.

(et al.) Andalusian pääkaupungit. Riitta & Seppo A. Teinonen. ? s. Benalmádena. Omakustanne. Muokattu artikkeleista, jotka ovat ilmestyneet Olé-lehdessä (1990–1992). Uusi laitos 1994 (Valkeat pääkaupungit).

(et al.) Guadalquivir – kulttuurimatka kumiveneellä. Riitta & Seppo A. Teinonen. 192 s. Benalmádena. Omakustanne.

1994

Andalusian historian pääpiirteet. 130 s. Benalmádena. Omakustanne.

Ad realitatem Marianam. 38 s. Kuvitettu. Benalmádena. Omakustanne. Monistejulkaisu. Teosta ei painettu, vaan Teinonen otti tekstistä valokopioita ja jakoi ne tarkan harkintansa mukaan läheisille ystävilleen (Haikarainen 2018, 413).

(et al.) Valkeat pääkaupungit: Andalusian provinssien keskukset. Riitta & Seppo A. Teinonen. 134 s. Benalmádena. Omakustanne. Uusi laitos teoksesta Andalusian pääkaupungit (1993).

(et al.) Mil refranes – Tuhat sananlaskua. 66 s. Benalmádena: Olé-kustannus. 2. p. 1994. 3. p. 1999 (116 s.).

(suom.) Jumalan ystäviä. Josemariá Escrivá de Balaguer. Suomentanut Seppo A. Teinonen. 234 s. Helsinki: Okeanos.

1995

Pyhä viikko Málagassa. Benalmádena: Olé-kustannus. Ei Finnassa.

(et al.) Paratiisin mailla: vaelluksia Andalusiassa. Riitta & Seppo A. Teinonen. 104 s. Tallinna. Omakustanne.

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Seppo A. Teinosen kirjallinen tuotanto
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Raili Pentti, Professori Seppo A. Teinosen kirjallista tuotantoa vuoteen 1984 (1984), teoksessa toim. Pauli Annala, Elevatis oculis: studia in honorem Seppo A. Teinonen. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 42. Helsinki.
 • Suomen teologit 1990, 1990. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.
 • Jaakko Rusama, Kohti ykseyttä: Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997, 1999. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 61. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
 • Raine Haikarainen, Mystinen maestro: Seppo. A. Teinosen pitkä pyhiivaellus, 2018. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 286. Helsinki: Kirjapaja.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003099 (kirjoittanut Eero Huovinen)
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/