Ilmari Salomiehen teokset

11.05.2023
Ilmari Salomies kuului siihen itsenäisyyden ajan alun nuoreen pappispolveen, jonka osaksi tuli Suomen kirkon johtaminen 1940- ja 1950-luvun jälleenrakennusvuosina. Kirkkohistorian tutkija ja professori Salomies valittiin 1943 Viipurin, sittemmin Mikkelin hiippakunnan piispaksi ja 1951 arkkipiispaksi. Tässä virassa hän oli eläkkeelle jäämiseensä saakka, vuoteen 1964.
Keskeneräisenäkin Salomiehen Ruotsin vallan ajan kattava Suomen kirkon historia oli humanistin ja teologin kulttuurisaavutus, joka säilytti asemansa alan perusteoksena 1900-luvun loppuun. 
– Simo Heininen, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 17.7.1893, Mikkeli (Mikkelin maalaiskunta)

 • koko nimi Ilmari Johannes Salomies; vuoteen 1935 asti Salonen
 • vanhemmat ylikonduktööri Edvard Salonen (k. 1916) ja Hedvig o.s. Laamanen (k. 1938)
 • puoliso (vih. 1920) Kirsti o.s. Hildén (k. 1965); kolme lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1912, Mikkelin klassillinen lyseo
 • filosofian kandidaatti 1914; teologinen erotutkinto 1919, Helsingin yliopisto
 • Iisalmen keskikoulun uskonnon, historian ja suomen kielen vt. nuorempi lehtori 1915
 • Kotimaan toimitussihteeri 1916–1918; Ad lucem -lehden toimituksessa 1916
 • sisällissodan aikana mm. jakamassa Uusi testamentteja haavoittuneille punasotilaille Helsingin Kirurgisessa sairaalassa 1918
 • vihitty papiksi 4.3.1920, Porvoon tuomiokirkko (vihkijä ilmeisesti tuomiorovasti Edvard Hannula); muodollinen virkamääräys Helsingin suomalaisen seurakunnan kappalaisen apulaiseksi
 • Kalliolan setlementin vapaaopiston rehtori  ja nuorisotyön johtaja 1919–1922; Sammatin vt. kappalainen 1922; Suomen Lähetysseuran lähetyskoulun opettaja 1922–1929
 • Jouluilta-vuosijulkaisun toimittaja 1920–1932; Kirkko ja kansa -lehden toimituksessa 1925–1932; Yhdysside-lehden toimituksessa 1929–1942; Kirkkokansan joulun toimittaja 1933–1957
 • teologian kandidaatti 1927; teologian lisensiaatti 1930 (tohtori 20.12.1930), Helsingin yliopisto
 • Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kirkkoherranapulainen Töölöä varten 1929–1938; Helsingin yliopiston Suomen kirkkohistorian dosentti 1931–1938
 • kirkolliskokouksen asettaman virsikirjakomitean jäsen 1928–1937; piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan jäsen 1937–1938
 • Suomen kirkkohistoriallisen seuran johtokunnan jäsen 1934–1949 (sihteeri 1934–1941), kunniajäsen 1963
 • Suomen merimieslähetysseuran puheenjohtaja 1937–1969
 • Teologisen maanantaiseuran perustajajäsen 1916– (toveripiiri kokoontui neljännesvuosisadan ajan)

Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori 1938–1943

 • vanhin lapsi Olli kaatui Maaselän kannaksella 7.9.1942

Viipurin–Mikkelin hiippakunnan piispa 1943–1951

 • piispanvihkimys 14.6.1943, Turun tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Erkki Kaila)
 • kirkolliskokousedustaja 1943–1951 (tehtävä kuului piispan virkaan)
 • Kirkkoja Karjalaan–Kirkon lahja -yhdistyksen puheenjohtaja 1943–1972 (yhdistys lopetettiin)

Turun ja Suomen arkkipiispa 1951–1964

 • virkaanasettaminen 16.9.1951, Turun tuomiokirkko
 • kirkolliskokouksen, piispainkokouksen, laajennetun piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja 1951–1964 (tehtävät kuuluivat arkkipiispan virkaan); mm. kirkkokäsikirjakomitean puheenjohtaja 1958–1968
 • Suomen pipliaseuran puheenjohtaja 1951–1964 (tehtävä kuului perinteisesti arkkipiispalle)

Kuollut 26.12.1973, Helsinki

Luettelo Ilmari Salomiehen kirjoista

Puutteet ja virheet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Salomiehen teokset ja artikkelit (aukeaa uuteen ikkunaan).


1915

Sairilan kartano vuosina 1557–1570. 25 s. Helsinki: Suomen historiallinen seura. Eripainos teoksesta Historiallinen arkisto 25 (1915).

1918

(suom.) Voiko ajatteleva nykyajan ihminen uskoa Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen. Paul Nicolay. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 4. 72 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1918.

1919

(suom.) Filippiläiskirje: opas filippiläiskirjeen käytännölliseen tutkisteluun. Paul Nicolay. Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton julkaisuja 6. 87 s. Porvoo: WSOY.

1921

(toim. et al.) Elämän keskelle. Toim. Ilmari Salonen, S. Sirenius & J. H. Tunkelo. Kalliolan aatepiirin julkaisu 1. 94 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1922

Ystävien seurassa: suuren herännäisyyden ajoilta Suur-Savossa. 66 s. Porvoo: WSOY.

(toim.) Uskonnollisia lausuntorunoja. Kristillisen taideseuran julkaisuja. 189 s. Helsinki: Otava.

1923

(toim.) Elämän pyhiinvaellusteiltä: kokoelma eri kirjailijain kertomuksia. Kristillisen taideseuran julkaisuja. 282 s. Helsinki: Otava.

(suom.) Rukouksen siunaus. Sundar Singh. 28 s. Helsinki: Suomen lähetysseura.

1924

(toim.) Paikkarin torppa ja Elias Lönnrotin muisto. 46 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomalainen kirjallisuuden seura.

1925

(toim.) Satumailta ja kotitantereilta: kokoelma eri kirjailijain kertomuksia lapsille. Kristillisen taideseuran julkaisuja. 165 s. Helsinki: Otava.

1926

(suom. toim. et al.) Tanjoren kuningaspappi: lähetyssaarnaaja Cristian Friedrich Schwartzin elämäntarina. Elin Silén. Lyhennellen suomeksi toimittaneet Kirsti ja Ilmari Salonen. 210 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen lähetysseura.

1929

(toim.) Kuuden vuosisadan varrelta 1329–1929. 600-vuotisjuhlaansa julkaissut Mikkelin maaseurakunta. 136 s. Kuvitettu. Mikkeli.

1930

Henrik Renqvist 1. 297 s. Kuvitettu. Väitöskirja. Helsinki: Otava. Osat 1 ja 2 julkaistu myös yhteisniteenä (1930–1931).

Itsekasvatus ja kirjallisuus: esitelmä kirjallisuuspäivillä. 16 s. Porvoo: WSOY.

Eräs yltiöpietismin tulenkantaja 1800-luvun alkukymmeneltä: kangasniemeläinen Elias Hänninen ja hänen nostattamansa liike herännäishistorian valaistuksessa. S. 432–448. Helsinki. Eripainos teoksesta Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille (1930).

1931

Henrik Renqvist 2. 251 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. Osat 1 ja 2 julkaistu myös yhteisniteenä (1930–1931).

1932

Kirkkohistorian suuret persoonallisuudet. Agricola-seuran opintokurssi 1. 7 s. Porvoo: Agricola-seura.

1933

(suom. toim.) Totisen kääntymisen harjoitus. Arthur Dent. Kielellisesti uudistettu laitos. Julkaissut Ilmari Salonen. Lehtisiä uskonnollisista aiheista 2-3. 46 s. Lapua: O. Vihantola. 2. p. 1935 (Heräävän nuorison kirjasto 5).

1935

Jumalan tulet: piirteitä herännäisliikkeittemme menneisyydestä ja nykyisyydestä. 84 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 1. painos vielä nimellä Ilmari Salonen. 2. täyd. p. 1936. 3. p. 1948. 4. p. 1964.

(toim.) Jumalan seurakunta: ajatuksia ja iäisyyssanoja kirkollisina juhlahetkinä. Jaakko Gummerus. Alkusana Ilmari Salomies. 232 s. Helsinki: Otava. Salomies toimittanut Gummeruksen käsikirjoituksista.

1936

Der Hallesche Pietismus in Russland zur Zeit Peters des Grossen. Annales academiae scientiarum fennicae B 31/2. 164 s. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

(toim.) Raamatunhistoria: oppikouluja varten. Lauri Ingman. Alkusanat Ilmari Salomies. 10. uud. painos. 212 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 11. p. 1939. 12. p. 1942. 13. p. 1944. 14. p. 1947. 15. p. 1951. 16. p. 1954. 17. p. 1956. 18. p. 1958. 19. p. 1960. 20. p. 1961. 21. p. 1963(?). 22. p. 1966. Välimäen (1999, 163, 297) mukaan Aleksi Lehtonen olisi uudistanut kirjan 10. painoksen (1936) ja Salomies vasta vuoden 1954 painoksen (16.p.). Jo vuoden 1936 painoksen alkusanat ovat kuitenkin Salomiehen laatimat.

(toim. et al.) Siunausta kantava muisto: elämänsanoja Henrik Renqvistin 100-vuotisjuhlassa Sortavalassa kesällä 1936. Toim. Eino Pirinen & Ilmari Salomies. 113 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1937

Henkilahjat kirkon alkuvuosisatoina. 122 s. Helsinki: Otava.

Charlotta Hydén Savossa v. 1852. S. 173–178. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomen uskonnollisten liikkeiden historiasta 2 (1937).

Charlotta Hydén hengellisine ystävineen Renqvist'in luona Sorvalassa. S. 181–202. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomen uskonnollisten liikkeiden historiasta 2 (1937).

(toim. et al.) Suomen uskonnollisten liikkeiden historiasta 2. Toim. Tor Krook & Ilmari Salomies. 202 s. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 12/2. Helsinki.

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja: kymmenennen kirkolliskokouksen asettaman virsikirjakomitean ehdotus. 334 s. Nuottiliite. Porvoo: WSOY. Virsikirjakomitean jäsenet Aukusti Oravala (puheenjohtaja), Kaarle Krohn, Armas Maasalo, Ilmari Salomies, K. V. Tamminen ja Lauri Pohjanpää (sihteeri).

1938

Rukouksen ja taistelun mies: kuvaus Henrik Renqvistin elämästä ja toiminnasta. 118 s. Kuvitettu. Helsinki.

Kaksi Petter Schäferin uskonveljeä Savon heimon alueella. S. 137–154. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomen uskonnollisten liikkeiden historiasta 3 (1938).

(toim. et al.) Piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan lausunto. 329 s. Helsinki. Tarkastajakunnan jäsenet Aleksi Lehtonen (puheenjohtaja), Eino Sormunen, Ilmari Salomies ja Lauri Pohjanpää (sihteeri).

1940

(et al.) Uuden testamentin ajanhistoria 1-2. Ilmari Salomies & Osmo Tiililä. Uuden testamentin käsikirja 1. 174 + 147 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. Salomiehen artikkeli myös eripainoksena (1940).

(toim.) Ihmispolkuja ja Jumalan teitä: kertomuksia kotia ja kristillisiä tilaisuuksia varten. 214 s. Helsinki: Otava.

Uuden testamentin ajan kulttuurihistoria. 174 s. Kuvitettu. Helsinki. Eripainos teoksesta Uuden testamentin ajanhistoria 1-2 (1940).

Kirkkohistorian professorinviran alkuvaiheet Helsingin yliopistossa. S. 109–120. Helsinki. Eripainos teoksesta Historiallinen arkisto 47 (1940).

1941

(et al.) Uskontoa laajemmille jatkokouluille ja nuorisolle. O. A. Kärnä & Ilmari Salomies. 148 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1950.

(toim.) Michael Agricola, der Reformator Finnlands: sein Leben und sein Werk. Jaakko Gummerus. Schrifter der Luther-Agricola Gesellschaft in Finnland 2. 136 s. Helsinki. Salomies julkaissut täydennyksillä ja selityksillä varustaen.

(toim. et al.) Nuoruuden kultaiset vuodet. Toim. E. G. Gulin & Ilmari Salomies. 133 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. p. 1943. 3. p. 1944. 4. p. 1948.

1942

(toim. et al.) Suomen kansan Raamattu: tutkielmia suomalaisen Raamatun 300-vuotismuiston äärellä. Toim. Aleksi Lehtonen, Lauri Pohjanpää & Ilmari Salomies. 237 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1944

Suomen kirkon historia 1: Suomen kirkko keskiaikana. 364 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1945

(toim.) Lakastumatonta elämänviisautta: Jeesus Siirakin kirja raamatunkäännöskomitean tekemänä suomennoksena. Julkaissut ja johdannolla varustanut Ilmari Salomies. 221 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1953. 3. p. 1968.

(toim. et al.) Kirkon lahja 1945. Toim. Ilmari Salomies & Toivo Rapeli. Helsinki: Kirkon lahja r.y. Sanomalehti.

1946

Että he yhtä olisivat: tervehdys Mikkelin hiippakunnan papistolle ja seurakunnille. 136 s. Helsinki: Otava.

1947

Viipurin-Mikkelin hiippakunta vuosina 1942–1947. Mikkelin hiippakunnan pappeinkokoukselle. 85 s. Mikkeli.

(et al.) Kristuksen kirkko myrskyssä: katsaus kristikunnan vaiheisiin viime vuosina. Aleksi Lehtonen, Max von Bosdorff, Eino Sormunen, Ilmari Salomies, Väinö Malmivaara & E. G. Gulin. 159 s. Helsinki: Kirjapaja.

1948

(toim. et al.) Kirkon lauluja. Valik. Aleksi Lehtonen & Ilmari Salomies. 30 s. Helsinki: Kansan raamattuseura.

(toim. et al.) Aamun mies: ohjelmistoa Agricolan Uuden testamentin 400-vuotisjuhlaan. Toim. Ilmari Salomies & Toivo Winter. Julkaisija laajennetun piispainkokouksen asettama Mikael Agricolan Uuden testamentin 400-vuotisjuhlia valmistama juhlatoimikunta. 31 s. Porvoo.

1949

Suomen kirkon historia 2: Uskonpuhdistuksen ja kirkollisen puhdasoppisuuden aika. 514 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1954

(et al.) Kirkkohistorian oppikirja. Ilmari Salomies & Ilmari Tammisto. 257 s. Kuvitettu. Gummerus-Rosenqvistin oppikirjan pohjalla kirjoitettu. Jyväskylä: Gummerus. 2. p. 1955. 3. p. 1956. 4. p. 1957. 5. p. 1958. 6. p. 1959. 7. p. 1960. 8. p. 1961. 9. p. 1962. 10. p. 1963. 11. p. 1964. 12. p. 1965. 13. p. 1966. 14. p. 1967. Ruotsiksi 1955 (Kyrkohistoria för lycéer/toim. G. O. Rosenqvist).

(toim.) Raamatunhistoria kansakouluja varten: laajennettu painos. Lauri Ingmanin Raamatunhistoria kansakouluja varten -nimisen oppikirjan pohjalla laadittu. Aleksi Lehtonen & Martti Haavio. 9. uud. p. 1954. 245 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. Ei toimittajan (uudistajan) nimeä. Välimäen (1999, 175) mukaan Salomies uudisti vuoden 1954 painoksen (9. p.). 10. p. 1956. 11. p. 1958. 12. p. 1959. 13. p. 1962.

1956

(toim.) Iankaikkista kesää kohti: poimintoja Henrik Renqvistin kirjallisesta perinnöstä. 456 s. Helsinki: Otava.

1960

(toim. et al.) Savon historia 3: Savo kaskisavujen kautena 1721–1870. Kaarlo Wirilander. Toimituskunta Ilmari Salomies, Kauko Pirinen, Martti Ruutu, Heikki Waris & Kaarlo Wirilander. 1125 s. Kuvitettu. Kuopio: Savon säätiö. 2. p. 1989. 3. p. 2000.

1962

Suomen kirkon historia 3: isonvihan kynnykseltä Ruotsin vallan loppuun. 451 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1967

(toim. et al.) Jumalanpalvelusten kirja: yhdeksännentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean ehdotus n:o 1 vuoden 1968 kirkolliskokoukselle. 102 s. Helsinki. Kirkkokäsikirjakomiteaan kuuluivat Ilmari Salomies (puheenjohtaja), Jalmari aalto, Samuli Aaltonen, Erkki Kansanaho, Helge Nyman, Olavi Pesonen, Jorma Sipilä ja Pertti Ranta (sihteeri).

(toim. et al.) Rukouskirja: yhdeksännentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean ehdotus n:o 2 vuoden 1968 kirkolliskokoukselle. S. 103–224. Helsinki. Kirkkokäsikirjakomiteaan kuuluivat Ilmari Salomies (puheenjohtaja), Jalmari aalto, Samuli Aaltonen, Erkki Kansanaho, Helge Nyman, Olavi Pesonen, Jorma Sipilä ja Pertti Ranta (sihteeri).

Lähteet ja kirjallisuus: