Martti Simojoen teokset

14.12.2023
Piispana, lopulta arkkipiispana, lähes 30 vuotta toiminut Martti Simojoki oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä suomalaisista kirkollisista vaikuttajista. […] Simojoki aloitti kirjallisen toimintansa Kotimaa-lehden pitkäaikaisena avustajana 1939. Ensimmäinen oma teos vuodelta 1941 oli valikoima Kotimaassa julkaistuja kirjoituksia. Tämä teos, samoin kuin pääosa Simojoen myöhempääkin tuotantoa, oli luonteeltaan pohdiskeleva ja hartaudellinen. Simojoen väitöskirja Julistus ja opetus käsitteli saarnan opetustehtävää. Myöhempinä vuosina Simojoen kirjoituksissa korostuivat saarna- ja sielunhoitokysymysten lisäksi ajan haasteet kirkolle ja sen sanomalle. Kaikkiaan Simojoki julkaisi parikymmentä teosta.

– Aila Lauha, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 17.9.1908, Uusikaupunki

 • koko nimi Martti Ilmari Simojoki; vuoteen 1928 asti Simelius
 • vanhemmat tuomiorovasti Josef (Jooseppi) Simelius (k. 1942) ja Helmi os. Helminen (k. 1959)
 • puoliso (vih. 1936) Aune os. Castrén (k. 1986); kolme lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1926, Kuopion suomalainen yhteiskoulu
 • teologinen erotutkinto 1930, Helsingin yliopisto
 • vihitty papiksi 28.10.1930, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä Tampereen piispa Jaakko Gummerus)
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton yleissihteeri 1930–1932, varapuheenjohtaja 1933–1936, 1941–1951; Kristitty ylioppilas -lehden päätoimittaja 1930–1932
 • Kuopion kaupunkiseurakunnan kirkkoherran virallinen apulainen 1933–1934
 • Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan Suurkirkon seurakuntapiirin pastori 1935–1943; Kallion yhteiskoulun uskonnon ja filosofian alkeiden opettaja 1934–1936 (vs. uskonnonopettaja 1931–1931); teologisen tiedekunnan ylimääräinen saarna- ja opetusharjoitusten ohjaaja 1936–1939
 • filosofian kandidaatti 1938; teologian kandidaatti 1941; teologian lisensiaatti 1947 (tohtori 1948), Helsingin yliopisto; stipendiaatti Yhdysvalloissa tammi-heinäkuussa 1948
 • jatkosodan aikana 8. divisioonan, I armeijakunnan ja V armeijakunnan pastorin apulainen 1941–1942, päämajan kenttäpiispantoimiston toimistoupseeri 1942–1943, stipendiaatti Saksassa elo-syyskuussa 1943 (opintovapaa 1943–1944), päämajan kirkollisasiain osaston sielunhoitotoimiston päällikkö heinä-syyskuussa 1944
 • Asevelipapit ry:n perustajajäsen 1942
 • Kotimaa-lehden avustaja 1939–1951

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin assistentti 1943–1950 (vt. 1941–1943)

 • teologisen tiedekunnan notaari (ja opintoneuvoja) 1945–1950
 • kirkolliskokouksen jäsen 1943–1963; mm. katekismuskomitean sihteeri 1943–1948, kirkkolakikomitean jäsen 1948–1953, kirkkolain uudistamiskomitean jäsen 1953–1958, kirkkolain tarkistuskomitean puheenjohtaja 1958–1963, kirkon lainsäädännön uudistamista tutkivan komitean puheenjohtaja 1963–1968
 • Suomen kirkon pappisliiton sihteeri 1943–1945, keskustoimikunnan jäsen 1946–1952
 • Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton johtokunnan jäsen 1945–, puheenjohtaja 1953–1964
 • Vartija-lehden päätoimittaja 1945–1951, toimituksen jäsen 1951–1953

Järvenpään Suomen kirkon seurakuntaopiston ja Luther-opiston (1.) johtaja 1950–1951

Mikkelin hiippakunnan piispa 1951–1959

 • vihitty piispaksi 4.11.1951, Mikkelin tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Ilmari Salomies)
 • Luterilaisen maailmanliiton (LML) Suomen kansalliskomitean jäsen 1948–, puheenjohtaja 1959–1965; LML:n kasvatusasiain komission jäsen 1953–1963
 • Mannerheimin lastensuojeluliiton liittoneuvoston jäsen 1951–1972, puheenjohtaja 1959–1972

Helsingin hiippakunnan (1.) piispa 1959–1964

 • virkaanasettaminen 8.11.1959, Helsingin tuomiokirkko (toimittaja arkkipiispa Ilmari Salomies)
 • LML:n eksekutiivikomitean jäsen 1961–1970, ensimmäinen varapuheenjohtaja 1963–1970; LML:n ensimmäinen varapresidentti 1963–1970
 • Kristillisen kasvatuksen maailmanneuvoston puheenjohtaja 1962–1971
 • teologian kunniatohtori 1963, Wittenbergin yliopisto (Ohio/Yhdysvallat)

Turun ja Suomen arkkipiispa 1964–1978

 • virkaanasettaminen 11.10.1964, Turun tuomiokirkko
 • kirkolliskokouksen puheenjohtaja 1965–1978; mm. kirkon järjestysmuotoa tutkivan komitean puheenjohtaja 1968–1974
 • Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen 1968–1981, puheenjohtaja 1969–1981; Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa käytyjen neuvottelujen suomalaisdelegaation johtaja 1970–1977
 • syksyllä 1975 toteutui vierailu Inkeron kirkon Petroskoin suomalaisessa seurakunnassa

Kuollut 25.4.1999, Helsinki

Luettelo Martti Simojoen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Martti Simojoen teokset ja kirjoitukset (avautuu uuteen ikkunaan).


1933

Nykyaikainen suomalainen saarna saarna- ja puhekirjallisuuden valossa vv. 1918–1931. 102 s. Helsinki. Ylipainos Teologisesta aikakauskirjasta (1-5/1933). Kyseessä on Simojoen pastoraalityö alkuperäistä suppeammassa muodossa (Seppo 2013, 57). Tutkielma hyväksyttiin myöhemmin vuonna 1934 teologisen kandidaatintutkinnon laudaturtyöksi käytännöllisessä teologiassa (Virkkunen 1977, 50).

1939

(et al.) Tulkaa minun tyköni kaikki: vastauksia sielunhoidollisiin kysymyksiin. Eino Sormunen, E. W. Pakkala, Sigfrid Sirenius, Ilmari Salomies, Helmi Heikinheimo & Martti Simojoki. 168 s. Kuvitettu. Helsinki: Kotimaa. Kirja sisältää pääosin vastauksia Yleisradion hengellisiin ohjelmiin lähetettyihin kysymyksiin.

1940

(toim.) Niin oli Jumalan tahto: sankarihautajaisissa pidettyjä puheita. Koonnut Martti Simojoki. 188 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1940. 3. p. 1940.

1941

Päivä kerrallaan. 131 s. Helsinki: Kotimaa. 2. p. 1942. 3. p. 1943. Kirjoitukset ovat syntyneet Päivän sanoina Kotimaa-lehteen vuoden 1939 syksystä lähtien. Jotkut "päivän sanoista" syntyivät pommisuojissa, useammat rintamalla (Virkkunen 1977, 77). Uusi laitos 1953 (Päivän sana).

1943

Puhtaan elämän voima. Nykyhetken kirjasia. 30 s. Helsinki: Asevelipapit ry. 2. p. 1944.

1944

Mitä on uudestisyntyminen: raamatullinen tutkistelu. Nykyhetken kirjasia. 39 s. Helsinki: Asevelipapit ry. 2. p. 1944.

1945

Pappiskasvatuksemme nykyhetkellä. 8 s. Helsinki. Eripainos Vartijasta (1945).

(et al.) Älä aja raiteissa: nuoret papit ajan kysymysten äärellä. Toim. Kusti Korhonen & Armo Nokkala. 196 s. Helsinki: Kristillinen palvelukeskus. Simojoki suunnitteli kirjan yhdessä Osmo Alajan kanssa, ajatuksen teoksesta esitti Erkki Niinivaara asevelipappien kokouksessa syyskuussa 1944 (Virkkunen 1977, 90; Seppo 2013, 111). Simojoen artikkeli "Henkisten tekijäin merkitys elämäntaistelussa" (s. 117–120).

1946

Kirkko: evankelisesta kirkkonäkemyksestä. 77 s. Helsinki: Kirjapaja. Mannermaan luonnehdinnan mukaan ensimmäinen moderni kirkko-opin esitys Suomessa (ks. Seppo 2013, 151).

Elävä sana: raamatullisia tutkisteluja. 121 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1967.

1947

Julistus ja opetus: saarnan opetustehtävästä. 353 s. Väitöskirja. Helsinki: Kirjapaja. Simojoen väitöskirja valmistui syyslukukaudella 1946 (Seppo 2013, 154) ja sitä on kirkossa pidetty yhtenä homiletiikan eli saarnaopin perusteoksista (Niiranen 2008, 48).

(et al.) Kristinoppi lyhyesti esitettynä: Suomen evankelisluterilaisen kirkon viidennentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman katekismuskomitean ehdotus. 87 s. Helsinki: Kirjapaja. Simojoki vuoden 1943 kirkolliskokouksen asettaman katekismuskomitean sihteeri 1943–1948. Päätyön uuden kristinopin valmistelussa teki Kuopion piispa Eino Sormunen. Ehdotuksen hyväksyi pienin muutoksin kirkolliskokous vuonna 1948. Myös ruotsiksi 1947 (Den kristna läran i korthet framställt). 

1948

Kirkko ja eronneitten vihkiminen. 37 s. Helsinki: Kirjapaja.

1949

The Church of Finland. 24 s. Kuvitettu. Helsinki: The Finnish National Committee of the Lutheran World Federation. Anonyymi; tekijä Finnan mukaan.

(et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus: hyväksytty Suomen kuudennessatoista varsinaisessa Kirkolliskokouksessa vuonna 1948. Ohjepainos. 105 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. Simojoki vuoden 1948 kirkolliskokouksen asettaman uuden kristinopin ohjepainoskomitean jäsen 1948.

1950

Kristinopin opetus: opas uuden kristinopin käyttäjille. 260 s. Helsinki: Kirjapaja. Kysymyksessä on vuoden 1948 uutta kristinoppia tulkitsemaan auttava kirja (Seppo 2013, 177). Uusi laitos 1966 (Kristinopin pääkappaleet).

(et al.) Ystävä sä lapsien: alakansakoulun raamatunhistoria. Aili Konttinen & Martti Simojoki. Kuvittanut Maija Karma. 139 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1951. 3. p. 1952. 4. p. 1953. 5. p. 1955. 6. p. 1956. 7. p. 1957. 8. p. 1958. 9. p. 1960. 10. p. 1961. 11. p. 1963. 12. p. 1965. 13. p. 1967. Uusi laitos 1996 (Perussanoma).

1952

Kristus on ensimmäinen: paimenkirje Mikkelin hiippakunnan seurakunnille. 134 s. Helsinki: Kirjapaja.

(et al.) Mietintö, jonka on valmistanut vuoden 1948 kirkolliskokouksen asettama kirkkolakikomitea. 135 s. Pieksämäki. Simojoki vuoden 1948 kirkolliskokouksen asettaman kirkkolakikomitean jäsen 1948–1953.

1953

Päivän sana: luettavaa vuoden jokaiselle päivälle. 558 s. Helsinki: Kirjapaja. Uusi laajempi laitos. 2. p. 1954. 3. p. 1956. 4. p. 1957. 5. p. 1961. 6. p. 1962. 7. p. 1963. 8. p. 1965. 9. p. 1968. 10. p. 1970. 11. korj. p. 1975. 12. p. 1978. 13. p. 1980. 14. p. 1981. 15. p. 1984. 16. p. 1985. 17. p. 1987. 18. p. 1989. 19. p. 1990. 20. p. 1993. 21. p. 1998. 22. p. 2000 (?). 23. p. 2003. Ruotsiksi 1968 (Ordet för dagen). Celia-äänikirja 1985. Englanniksi 1989 (The Struggle for Wholeness). Aiempi laitos 1941 (Päivä kerrallaan).

(et al.) Oma uskontokirjani. Martti Simojoki, Jaakko Haavio & Vilho Myrsky. Kuvittanut Alf Danning & Eeli Jaatinen. 311 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1954. 3. p. 1955. 4. p. 1956. 5. p. 1958. 6. p. 1959 (?). 7. p. 1960 (?). 8. p. 1961. 9. p. 1963. 10. p 1968.

(et al.) Raamattu kuvina. Toim. Ralph Kirby. Suomennoksen tarkastanut ja esipuheen kirjoittanut Martti Simojoki. 320 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Kirkko ja kansa: Mikkelin hiippakunnan vuosikirja 1954. Toim. Martti Simojoki & Reijo Niininen. 160 s. Kuvitettu. Mikkeli.

1956

Sana joka kantaa: raamatullisia tutkisteluja. 101 s. Helsinki: Suomen lähetysseura. 2. p. 1956. 3. p. 1956. Simojoki teki ensimmäisenä suomalaisena piispana matkan Lounais-Afrikkaan Ambomaalle vuonna 1954. Kiitoksena suomalaisille lähetystyöntekijöille syntyi tämä hartauskirja, johon hän kutoi muistojaan ja vaikutelmiaan matkalta. Ks. Niiranen 2008, 54–58.

(toim. et al.) Kirkko ja kansa: Mikkelin hiippakunnan vuosikirja 1956. Toim. Martti Simojoki & Reijo Niininen. 127 s. Kuvitettu. Mikkeli.

1957

Kirkon elämää 1952–1956: Mikkelin hiippakunnan pappeinkokoukselle. 108 s. Mikkeli.

Kirkkolaki: 17. varsinaisen kirkolliskokousen asettaman kirkkolain uudistamiskomitean mietintö. 137 s. Pieksämäki. Simojoki vuoden 1953 kirkolliskokouksen asettaman kirkkolain uudistamiskomitean jäsen 1953–1958. Simojoki oli saanut komiteassa tehtäväkseen erityisesti kirkkokuria, sielunhoitoa ja rippiä koskevien säännösten uudistamisen (Niiranen 2008, 61).

1958

Kirkko ja maailma. 190 s. Porvoo: WSOY.

1960

Kirkko ja nykyaika. 162 s. Porvoo: WSOY. Pistekirjana 1963. Kirja on paimenkirja Helsingin hiippakunnalle, mutta kirjoitettu myös laajemmalle kuin yhden hiippakunnan yleisölle (ks. Seppo 2013, 348).

(toim.) Suomalainen saarnakirja 1: saarnat ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksteihin. 360 s. Porvoo: WSOY.

(toim.) Suomalainen saarnakirja 2: saarnat toisen vuosikerran evankeliumiteksteihin. 345 s. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Keskellä aikojen pauhun: Helsingin hiippakunnan julkaisu. Toimituskunta Martti Simojoki, Pentti Aarnio, Erkki Kario & Immo Nokkala. 74 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 

1961

(toim.) Suomalainen saarnakirja 3: saarnat kolmannen vuosikerran evankeliumiteksteihin. 359 s. Porvoo: WSOY.

1962

(et al.) Helsingin hiippakunta 1.7.1959–31.12.1961: pappeinkokoukselle ja hiippakuntakokoukselle. Martti Simojoki, Olli Auterinen & Pentti I. Hissa. 126 s. Helsinki: Helsingin hiippakunta.

(et al.) Kirkkolaki: 18. varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkolain tarkistamiskomitean mietintö n:o 1. 179 s. Helsinki. Simojoki vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettaman kirkkolain tarkistuskomitean puheenjohtaja 1958–1963. Simojoki laati mietinnön yleisperustelut ja vastasi varsinaisessa valmistelutyössä kirkon pyhiä toimituksia käsittelevistä jaksoista (Seppo 2013, 434).

(toim. et al.) Kauneimmat kirkkomme: suomalaista kirkkoarkkitehtuuria keskiajalta nykypäivään. Toim. Antero Sinisalo & Henrik Lilius. Valokuvat Per-Olof Welin. 183 s. Kuvitettu. Jyväskylä: Gummerus. Toimituskunta Martti Simojoki, Lars Pettersson & Esko Järventaus. Teksti suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi. 2. p. 1962. 3. p. 1962. 4. uud. p. 1970.

1963

(et al.) Te olette Jumalan perhettä: Luterilaisen maailmanliiton 4. yleiskokouksen aikana Helsingin Tuomiokirkossa Efessolaiskirjeestä pidetyt raamattutunnit. Martti Simojoki, Edmund A. Steimle & Martin Haug. 99 s. Helsinki: Suomen lähetysseura. Simojoelta teoksessa kolme raamattutuntia: "Kristuksessa" (s. 5-15), "Kutsutut toivoon" (s. 16-25) ja "Eläviksi tehdyt" (s. 26-35). Simojoki Luterilaisen maailmanliiton Helsingin yleiskokousta valmistelleen päätoimikunnan puheenjohtaja 1959–1963.

(et al.) Kirkkolaki: 18. varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkolain tarkistamiskomitean mietintö n:o 2. 30 s. Helsinki. Simojoki vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettaman kirkkolain tarkistuskomitean puheenjohtaja 1958–1963. Simojoki laati mietinnön yleisperustelut ja vastasi varsinaisessa valmistelutyössä kirkon pyhiä toimituksia käsittelevistä jaksoista (Seppo 2013, 434).

1964

Sinun pelastuksesi tulee. 129 s. Porvoo: WSOY. Paimenkirja Turun arkkihiippakunnalle. Sisältää Simojoen erilaisissa vihkitoimituksissa pitämiä puheita.

Uskonto vai Jumala. Avain-sarja 2. 184 s. Helsinki: Kirjayhtymä.

1965

(et al.) Tästä on kysymys. Mikko Juva & Martti Simojoki. 75 s. Porvoo: WSOY. Teos syntyi "Salama-sodan varjossa". Simojoen artikkeli "Mistä on kysymys?" (s. 37–76) on samalla vastaus Osmo Tiililän kirjaan Kirkon kriisi (1962). Ks. Virkkunen 1977, 185.

1966

Kristinopin pääkappaleet. 220 s. Helsinki: Kirjapaja. Aiempi laitos 1950 (Kristinopin opetus).

(et al.) Kristilliset normit ja nykyaika: Martti Simojoen, Helmut Thielicken ja Aimo T. Nikolaisen puheenvuorot eräästä aikamme kysymyksestä. Martti Simojoki, Helmut Thielicke & Aimo T. Nikolainen. Polttopisteessä 3. 59 s. Porvoo: WSOY. Sisältää Suomen kirkon pappisliiton vuosikokouksessa vuonna 1965 pidetyt kolme esitelmää. Simojoen artikkeli "Kysymys kristillisestä normijärjestelmästä" (s. 23–45).

(et al.) Ajankohtainen asia. Martti Simojoki, Eero Lehtinen, Osmo Alaja, Olavi Kares, Aarre Lauha & Erkki Kansanaho. 15 s. Vammala. Piispojen puheenvuoro perhe- ja seksuaalieettisistä kysymyksistä. Alustavan tekstin laativat kirkkoherra Samuel Lehtonen ja lääketieteen lisensiaatti Reino Huttunen (Seppo 2015, 117). Kirjasesta otettiin peräti 50 000 kappaleen painos (Niiranen 2008, 362).

1967

(et al.) Kristillinen usko ja kirkko ajassamme: Suomen piispojen synodaalikirja. Martti Simojoki, Osmo Alaja, Karl-Erik Forssell, Erkki Kansanaho, Olavi Kares, Aarre Lauha, Eero Lehtinen & Hannes Leinonen. 172 s. Porvoo: WSOY. Simojoen artikkeli "Kirkon ja valtion suhde oman aikamme ongelmana" (s. 145–172).

(et al.) Mietintö jonka on laatinut XIX varsinaisen kirkolliskokouksen kirkon lainsäädännön ja hallinnon uudistamista tutkimaan asettama komitea. 144 s. Helsinki. Simojoki vuoden 1963 kirkolliskokouksen asettaman kirkon lainsäädännön uudistamista tutkivan komitean puheenjohtaja 1963–1968. Mietinnön kirjoittamisesta vastasi yksin Simojoki (Niiranen 2008, 330).

1968

Kristittynä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Polttopisteessä 7. 91 s. Porvoo: WS. Celia-äänikirja 1968.

Kirkon elämää 1.9.1962–1.9.1967: Turun arkkihiippakunnan pappeinkokoukselle 1967 esitti arkkipiispa Martti Simojoki. 32 s. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

(et al.) Mikkelin tuomiokirkon vaiheet. Armas Aarnio, Martti Simojoki & Jyrki Järnefelt. 32 s. Kuvitettu. Mikkeli: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.

(toim. et al.) Kirkko Suomessa. Toimituskunta Aimo T. Nikolainen, Kauko Pirinen, Martti Simojoki & Maunu Sinnemäki (toimittaja). 411 s. Kuvitettu. Helsinki: Weilin + Göös. Simojoen artikkeli "Kirkon tehtävä nykyhetken maailmassa" (s. 3–17).

1969

Tie, totuus ja elämä. 159 s. Porvoo: WS. 2. p. 1969.

1971

Kirkon tie. 169 s. Porvoo: WS.

Nuorisotyöntekijän henkinen huolto: valtakunnallisilla nuorisotyöntekijäpäivillä Helsingissä 12–13.3.1971 pidetty esitelmä. 9 lehteä. Helsinki. Monistejulkaisu.

1972

(et al.) Mitä se on: Suomen piispojen synodaalikirja. Toim. Olavi Kares. Osmo Alaja, Aarre Lauha, Hannes Leinonen, Martti Simojoki, Erkki Kansanaho, John Vikström, Olavi Kares & Eero Lehtinen. 178 s. Porvoo: WSOY. Simojoen artikkeli "Vanhurskauttaminen: kristinopin kappale 73" (s. 59–84).

(et al.) 12 teesiä Raamatusta. 15 s. Helsinki: Piispainkokous. Piispojen ns. raamattuteesit. Yhdessä Erkki Kansanahon, Eero Lehtisen, Osmo Alajan, Olavi kareksen, Aarre Lauhan, hannes Leinosen, John Vikströmin ja pohjatekstin laatijan Aimo T. Nikolainen kanssa. Lisäpainos 1974. Ruotsiksi 1972 (12 teeser om Bibeln).

1973

Kantaaottavaa puhetta. 130 s. Helsinki: Kirjapaja. Celia-äänikirja 1975.

(et al.) 20. varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman kirkon järjestysmuodon tutkimuskomitean mietintö 1. 77 s. Helsinki. Osamietintö. Simojoki vuoden 1968 kirkolliskokouksen asettaman kirkon järjestysmuotoa tutkivan komitean puheenjohtaja 1968–1974. Simojoella oli ratkaiseva osuus mietinnön laatimisessa ja hän oli mm. ideoinut sen Augsburgin tunnustukseen pohjautuvan rakenteen (Niiranen 2008, 334).

1976

Elämän Herra. 251 s. Helsinki: Kirjaneliö. Celia-äänikirja 1976.

(et al.) Henkinen hätätila pahempi kuin taloudellinen. Martti Simojoki, Erik Ahlman, Erkki Kaila, Kullervo Rainio, Erkki Tuuli & A. M. Pitkänen-Darmark. 20 s. Kuvitettu. Helsinki: K. A. P. -säätiö. Simojoen artikkeli "Henkinen hätätila pahempi kuin taloudellinen" on eripainos Herättäjä-lehdestä (nro 7/1976).

1977

(et al.) Henki ja elämä: Suomen piispojen synodaalikirja. Toim. Aimo T. Nikolainen & Yrjö Sariola. Martti Simojoki, Erkki Kansanaho, Osmo Alaja, Aimo T. Nikolainen, Paavo Kortekangas, Hannes Leinonen, Yrjö Sariola ja John Vikström. 162 s. Helsinki: Kirjaneliö. Simojoen artikkeli "Henkilökohtainen hartauselämä, raamatunluku ja rukous" (s. 9–33).

1978

Turun arkkihiippakunta 1972–1977. 53 s. Turku: Turun arkkihiippakunta.

1980

Luterilaisen uskon tienviittoja: Augsburgin tunnustuksen opetuksia. 125 s. Porvoo: WSOY. Celia-äänikirja 1980. Simojoki kuului Augsburgin tunnustuksen 450-vuotisjuhlavuoden toimikuntaan (Niiranen 2008, 482).

Isä meidän joka olet taivaissa…: tutkiskelua rukouselämän syventämiseksi. 142 s. Helsinki: Kirjapaja. Kotimaa oli julkaissut kirjoitukset ennakolta 1979 kymmenessä osassa lähes sellaisenaan (Seppo 2015, 579).

1982

Uusi päivä, uusi armo: kirkkovuoden psalmien tutkiskelua. 565 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1983. 3. p. 1986. Sisältää kirkkovuoden psalmien tutkistelut. Mannermaan luonnehdinnan mukaan "Simojoen hengellinen ja teologinen testamentti" (ks. Seppo 2015, 580).

1994

(et al.) Päivän matka: hartaus vuoden jokaiselle päivälle. Toim. Tarja Sinervo. 377 s. Helsinki: Kirjapaja. Hartaustekstit poimittu Martti Simojoen, Jaakko Haavion, Toivo Rapelin ja Henrik Wislöffin teoksista. 2. p. 1994. 3. p. 1995. 4. p. 1996. 5. p. 1998.

1996

(et al.) Ystävä sä lapsien: Raamatun kertomuksia lapsille. Aili Konttinen & Martti Simojoki. Kuvittanut Maija Karma. 139 s. Kuvitettu. Kauniainen: Perussanoma. 2. p. 1996. 3. p. 1997. 4. p. 1998. 5. p. 1998. 6. p. 1999. 7. p. 2000. 8. p. 2001. 9. p. 2002. 10. p. 2002. 11. p. 2003. 12. p. 2004. 13. p. 2005. 14. p. 2005. 15. p. 2006. Venäjäksi 1998 (Drug detej). Aiempi laitos 1950 (Ystävä sä lapsien/WSOY).

Lähteet ja kirjallisuus: