Erkki Kansanahon teokset

17.11.2023
Sekä teologin että historiantutkijan koulutuksen saaneen Erkki Kansanahon tie vei yksityisen oppikoulun rehtorin tehtävästä Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professoriksi ja sen jälkeen Tampereen piispaksi. Tutkijana hänen kiinnostuksensa kohdistui pietismiin, kirkon hallintoon ja kirkkolakiin, kirkon liturgiseen käytäntöön, teologiseen koulutukseen, sisälähetykseen sekä diakoniaan.

– Markku Heikkilä, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 11.7.1915, Jyväskylä

 • koko nimi Erkki Kalervo Kansanaho; vuoteen 1936 asti Kansanen
 • vanhemmat rovasti Toivo Kansanen/Kansanaho (k. 1953) ja Alma os. Honkasaari (k. 1958)
 • puoliso (vih. 1941) Kyllikki os. Koskinen (k. 2009)

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1933, Viipurin suomalainen lyseo
 • teologinen erotutkinto 1936, Helsingin yliopisto
 • vihitty papiksi 1.9.1937, Viipurin tuomiokirkko (vihkijä Viipurin piispa Yrjö Loimaranta); koululaiva Suomen joutsenen pastori 1937–1938
 • laivaston pastori 1938–1944; talvi- ja jatkosodan aikana laivaston sotilaspappi 1939–1943; Suomen kirkon stipendiaatti Saksassa 1941–1942; Äänisen rannikkoprikaatin sotilaspappi 1943–1944
 • filosofian kandidaatti 1940; teologian kandidaatti 1943, Helsingin yliopisto

Kulosaaren yhteiskoulun rehtori 1945–1955 (virkavapaa 1953–1955)

 • Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja historian lehtori 1944–1955
 • teologian lisensiaatti 1947, Helsingin yliopisto (tohtori 14.10.1948, riemutohtori 19.5.2000)
 • Suomen uskonnollisten liikkeiden tutkimuksen dosentti 1951–1957; käytännöllisen teologian professorin assistentti 1952–1957, Helsingin yliopisto
 • Suomen kirkon pappisliiton sihteeri 1946–1955, johtokunnan jäsen 1956–1963
 • Suomen teiniliiton kuraattori 1948–1951; Teini-lehden päätoimittaja 1948–1951
 • Kristillisen kasvatuksen keskuksen puheenjohtaja 1953–1962
 • Suomen merimieslähetysseuran johtokunnan jäsen 1953–1985, puheenjohtaja 1969–1985 (kunniajäsen 1985, kunniapuheenjohtaja 1995)

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori 1957–1966 (vt. 1953–1957)

 • tiedekunnan edustaja kirkolliskokouksessa 1963 ja 1965; mm. konfirmaatiokomitean sihteeri 1953–1956, rippikoulukomitean jäsen 1955–1958, kirkkokäsikirjakomitean jäsen 1958–1968 (varapuheenjohtaja 1963–1968)
 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1964–1966
 • Kirkon tutkimuslaitoksen neuvottelukunnan jäsen 1963–1969 (Kirkon tutkimuslaitos perustettiin 1969); Kirkon tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsen 1969–1974, puheenjohtaja 1978–1982
 • Suomen pyhäkouluyhdistyksen puheenjohtaja 1965–1978 (kunniapuheenjohtaja 1988)
 • Viipurilaisen osakunnan inspehtori 1961–1966

Tampereen hiippakunnan piispa 1966–1981

 • vihitty piispaksi 29.5.1966, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Martti Simojoki)
 • kirkolliskokouksen jäsen 1968–1981; mm. kirkon lainsäädännön ja hallinnon uudistuskomitean puheenjohtaja 1968–1970, kirkolliskokouksen lausuntoa valmistelevan Kirkko ja valtio -komitean puheenjohtaja 1977–1979, kirkkolain uudistuskomitean varapuheenjohtaja 1980–1988
 • useiden (laajennetun) piispainkokouksen asettamien valmisteluryhmien puheenjohtaja; mm. Kirkko ja valtio -komitean puheenjohtaja 1966–1671, hiippakuntahallinnon työryhmän puheenjohtaja 1972–1977, käännöstyötoimikuntien puheenjohtaja 1977–1980, 1979–1989
 • Kirkon diakoniatoimikunnan puheenjohtaja 1966–1981
 • Kirkon koulutuskeskuksen johtokunnan puheenjohtaja 1969–1975
 • teologian kunniatohtori 1983, Uppsala
 • Sotaveteraanien ansioristi 1994

Kuollut 7.12.2003, Helsinki

Luettelo Erkki Kansanahon kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Erkki Kansanahon teokset ja artikkelit (avautuu uuteen ikkunaan).


1946

Kulosaaren yhteiskoulu lukuvuonna 1945–1946. 20 s. Helsinki. Kansanaho laati vastaavat katsaukset myös seitsemästä seuraavasta lukuvuodesta (1946–1953). Lukuvuoden 1949–1950 julkaisu (1950) sisältää myös Kansanahon artikkelin "Kulosaaren yhteiskoulun 10-vuotistaival" (s. 3–19). Ks. Knuutila 1980, 372–374.

(toim. et al.) Kirkkokansan kalenteri 1947. Toimituskunta Erkki Kansanaho, Toivo Laitinen, Olavi Lähteenmäki, Armo Nokkala & Martti Nortia (toimitussihteeri). 212 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja. Ensimmäinen Kirkkokansan kalenterin vuosijulkaisu. Kansanaho oli Kirkkokansan kalenterin (vuodesta 1957 Kirkon kalenteri) toimituskunnan jäsenenä myös kalentereissa vuosille 1948–1949, 1951, 1954 ja 1956–1957 (ei ilmestynyt vuodelle 1950). Knuutila 1980, 397.

1947

Hallen pietismin vaikutus Suomen varhaisempaan herännäisyyteen: teologianhistoriallinen tutkielma. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 46. 215 s. Väitöskirja. Helsinki.

1949

(et al.) Onko tämä sinun tiesi? Erkki Kansanaho & Mikko Juva. 4 s. Helsinki: Suomen kristillinen ylioppilasliitto. Puuttuu Knuutilan (1980) laatimasta bibliografiasta.

1950

Wegeliuksen postillan lähteet ja teologia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 53. 228 s. Helsinki. Kansanaho (2001, 77) kutsuu tätä teosta väitöskirjansa jatko-osaksi.

Heränneitä karoliineja: pietismin soihdunkantajia Kaarle XII:n armeijassa. 315 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen lähetysseura. 2. uud. p. 2002 (nimellä Siperia opetti: hengellinen herätys Kaarle XII:n sotajoukoissa/Perussanoma).

Kulosaaren yhteiskoulun 10-vuotistaival. 19 s. Helsinki. Eripainos teoksesta Kulosaaren yhteiskoulu lukuvuonna 1949–1950 (1950).

(toim. et al.) Kristillisen kirkon vaiheita: kansanopetuslaitoksia varten oppi- ja lukukirja. Toim. O. A. Kärnä & Erkki Kansanaho. 128 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1952

Samuel Wacklin ja Tukholmassa v. 1732 painetut suomenkieliset hartauskirjat. S. 110–127. Helsinki. Eripainos teoksesta Ramus virens (1952).

1953

Koiviston seurakunnan ja kunnan vaiheita. 134 s. Vammala: Koiviston seurakunta ja kunta. Eripainos teoksesta Koivisto – sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista (1953).

(toim. et al.) Koivisto – sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista. Toim. K. W. Hoppu & Erkki Kansanaho. 406 s. Kuvitettu. Porvoo: Koivikko-säätiö. Näköispainos 1991.

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli. Toim. Yrjö Kohonen. 640 s. Pieksämäki: Suomen kirkon pappisliitto. Kansanho matrikkelin julkaisutoimikunnan jäsen (sihteeri).

1954

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsehallinto: kirkon lainsäädännön ja hallinnon kehitys Ruotsin vallan ajoista nykypäiviin. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 55. 302 s. Helsinki. Uusi laitos 1976 (Suomen kirkon hallinto).

Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. 114 s. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 41–42/1951–1952 (1954).

1955

Teologian tohtorin arvo. 54 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1955). Artikkelin luettelo-osa (liite) ilmestyi useita kertoja nimellä "Suomen teologian tohtorit" myös kutsujulkaisuissa teologisen tiedekunnan tohtoripromootioihin (1955–2000; korjaukset ja lisäykset Kauko Pirinen, Martti Parvio ja Markku Heikkilä). Kansanaho itse laati vielä vuonna 2000 Teologiseen aikakauskirjaan artikkelin Suomen teologian tohtorit vuosina 1640–2000 (2000).

1956

Konfirmaatio: liturgishistoriallinen tutkimus konfirmaatioaktista. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 63. 294 s. Helsinki. Kansanaho toimi kirkolliskokouksen asettaman konfirmaatiokomitean sihteerinä 1953–1956. Kansanahon kirjoittamaa mietintöä (1956) ei painettu (Knuutila 1980, 367).

1958

Suomen evankelisluterilaisen kirkon hallinto. S. 169–181. Porvoo. Eripainos teoksesta Oma maa 3 (1958).

Suomen kirkon papisto itsenäisyyden aikana. S. 121–131. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1958).

(et al.) Rippikoulu: piispainkokouksen ohjeet 3.12.1958. 51 s. Pieksämäki. Kansanaho piispainkokouksen asettaman rippikoulun opetussuunnitelmakomitean jäsen 1955–1958.

1960

Sisälähetys ja diakonia Suomen kirkossa 1800-luvulla. 383 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Suomen kirkon Sisälähetysseura. Toinen osa 1964 (Suomen kirkon sisälähetysseuran historia).

1962

(et al.) Kahdeksannentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean mietintö ja ehdotukset vuoden 1963 kirkolliskokoukselle. 133 s. Helsinki: Kirkkohallitus. Kansanaho kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean jäsen 1958–1968 (varapuheenjohtaja 1963–1968).

1963

Lapsesta on aloitettava: juhlapuhe SPY:n 75-vuotisjuhlassa 14.11.1963. 12 s. Helsinki.

(et al.) Laudamus: Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen virsikirja. 120 s. Helsinki: Luterilaisen maailmanliiton neljäs yleiskokous. Kansanaho Helsingin kokouksen suomalaisen päätoimikunnan alaisen jumalanpalvelustoimikunnan puheenjohtaja (Knuutila 1980, 398).

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 1: henkilömatrikkeli. 602 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto. Kansanaho matrikkelitoikunnan jäsen. Toinen osa 1969.

1964

Suomen kirkon sisälähetysseuran historia: Sortavalan aika 1905–1944. 399 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura. Kansanaho mainitsee muistelmissaan (2001, 112), että tämä tutkimus syntyi yhteistyön tuloksena varsinkin Matti Ojalan tarjotessa auliisti apuaan. Ensimmäinen osa 1960.

(toim. et al.) Kirkollisten toimitusten kirja: XIX yleisen kirkolliskokouksen päätösten mukaisesti toimitettu ohjepainos. Toim. Erkki Kansanaho & Pertti Ranta. 112 s. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura. Kansanaho kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean jäsen 1958–1968.

1965

Mene ja julista Jumalan valtakuntaa. 7 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura. Kannessa "Sisälähetys seurakuntien työmuodoksi". Julkaistu myös aikakauslehdessä Sisälähetys (1965).

Kirkon ja valtion suhteet kirkkolain syntyvaiheessa. S. 201–211. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomalainen tiedeakatemia: esitelmät ja pöytäkirjat 1964 (1965).

1966

Nykyinen kasvatustilanne ja evankeliumi: esitelmä Suomen pyhäkoulun kesäjuhlassa 11.6.1966 Kouvolassa. 15 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

Oikeussaarna. 5 s. Helsinki. Eripainos aikakauslehdestä Defensor legis (1966).

Tampereen hiippakunnan seurakunnille ja papistolle. 3 s. Kiertokirje nro 1242. Tampere.

Joulukirje Tampereen hiippakunnan papistolle. 3 s. Kiertokirje nro 1250. Tampere. Piispan joulukirje julkaistiin myös vuosina 1967–1979, mutta ilmeisesti vuotta 1974 lukuun ottamatta ainoastaan monistejulkaisuna (1972–1974 nimellä Joulukirje Tampereen hiippakunnan papistolle ja seurakunnille, 1975–1979 nimellä Joulukirje Tampereen hiippakunnan seurakunnille). Ks. Knuutila 1980, 385–397.

(et al.) Ajankohtainen asia. Martti Simojoki, Eero Lehtinen, Osmo Alaja, Olavi Kares, Aarre Lauha & Erkki Kansanaho. 15 s. Vammala. Piispojen puheenvuoro perhe- ja seksuaalieettisistä kysymyksistä.

(et al.) Lapsi ja kirkko. Kurt Frör, K. Hauschildt & Erkki Kansanaho. Suomennostyön suorittanut Anja Ylönen. 51 s. Helsinki: Suomen pyhäkoulunyhdistys.

(toim. et al.) Viikon seitsemän päivää: Tampereen hiippakunnan 18. vuosikirja/1967. Toimitus Erkki Kansanaho, Erkki Malkavaara (toimitussihteeri), Timo Saarelma & Raimo Seppälä. 194 s. Kuvitettu. Tampere.

1967

Sana ja teko: paimenkirje Tampereen hiippakunnalle. 146 s. Porvoo: WSOY.

Sata vuotta kristillistä palvelustyötä: Helsingin diakonissalaitos 1867–1967. 321 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. Ruotsiksi 1967 (Kristen tjänst under ett sekel).

Koulun uskonnonopetus ja kirkon tunnustus. 27 s. Helsinki: Kirkon kasvatusasiain keskus. Eripainos teoksesta Kristillinen usko ja kirkko ajassamme (1967).

(et al.) Kristillinen usko ja kirkko ajassamme: Suomen piispojen synodaalikirja. Martti Simojoki, Osmo Alaja, Karl-Erik Forssell, Erkki Kansanaho, Olavi Kares, Aarre Lauha, Eero Lehtinen & Hannes Leinonen. 172 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) Jumalanpalvelusten kirja: yhdeksännentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean ehdotus n:o 1 vuoden 1968 kirkolliskokoukselle. 102 s. Pieksämäki. Kansanaho kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean jäsen 1958–1968 (varapj. 1963–1968).

(et al.) Rukouskirja: yhdeksännentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean ehdotus n:o 2 vuoden 1968 kirkolliskokoukselle. S. 108–224. Pieksämäki. Kansanaho kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean jäsen 1958–1968 (varapj. 1963–1968).

(toim. et al.) Toistemme puolesta: Tampereen hiippakunnan 19. vuosikirja/1968. Toimitus Erkki Kansanaho, Erkki Malkavaara (toimitussihteeri), Timo Saarelma & Raimo Seppälä. 183 s. Kuvitettu. Tampere.

1968

Miten rakennetaan diakonia-seurakuntaa. 15 s. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1969. Ruotsiksi 1967 (teoksessa Tjänande församling). Tanskaksi 1968 (teoksessa Menighedspleje).

Ohjeita piispantarkastusta varten. 3 s. Kiertokirje nro 1270. Tampere. Ilmeisesti monistejulkaisu.

Tampereen hiippakunnan papeille ja kanttoriurkureille. 4 s. Kiertokirje nro 1298. Tampere. Ilmeisesti monistejulkaisu.

(toim. et al.) Ylitse rajojen: Tampereen hiippakunnan 20. vuosikirja/1969. Toimitus Erkki Kansanaho, Erkki Malkavaara (toimitussihteeri) & Timo Saarelma. 176 s. Kuvitettu. Tampere.

1969

(toim. et al.) Kysellen eteenpäin: Tampereen hiippakunnan 21. vuosikirja/1970. Toimitus Erkki Kansanaho, Timo Saarelma & Erkki Malkavaara (toimitussihteeri). 184 s. Kuvitettu. Tampere.

1970

(et al.) Kirkon hallintokomitean mietintö. 70 s. Helsinki: Kirkkohallitus. Kansanaho kirkon lainsäädännön ja hallinnon uudistuskomitean (ns. hallintokomitea) puheenjohtaja 1968–1970.

(et al.) Diakonia ja muuttuva yhteiskunta. Toim. Pentti I. Hissa. 202 s. Helsinki: Kirkon diakoniatoimikunta. Sisältää diakoniatoimikunnan mietinnön liitteet (Kansanaho 2001, 198). Kansanaho Suomen kirkon diakoniatoimikunnan puheenjohtaja 1966–1981.

(toim. et al.) Lähelle ja kauas: Tampereen hiippakunnan 22. vuosikirja/1971. Toimitus Erkki Kansanaho, Timo Saarelma & Erkki Malkavaara (toimitussihteeri). 176 s. Kuvitettu. Tampere.

1971

Pappistutkinto tuomiokapitulissa. 12 s. Helsinki: Kirkon tiedotuskeskus. Sama laajempana Teologisessa aikakauskirjassa (1971).

(et al.) Uskonnonopetuksen linjanvetoa. Lauri Honko, Erkki Kansanaho, Pentti Kauppi, Vesa Nikunen & Antti Sointu. 91 s. Helsinki: Otava.

1972

Hiippakuntakertomus: Tampereen hiippakunta 1967–1971. 61 s. Kuvitettu. Tampereen hiippakunta.

(et al.) Palveleva kirkko: diakonian oppikirja. Erkki Kansanaho & Pentti I. Hissa. 212 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjaneliö. 2. tark. p. 1974. 3. uud. p. 1979.

(et al.) Mitä se on: Suomen piispojen synodaalikirja. Toim. Olavi Kares. Osmo Alaja, Aarre Lauha, Hannes Leinonen, Martti Simojoki, Erkki Kansanaho, John Vikström, Olavi Kares & Eero Lehtinen. 178 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) 12 teesiä Raamatusta. 15 s. Helsinki: Piispainkokous. Piispojen ns. raamattuteesit. Yhdessä Martti Simojoen, Eero Lehtisen, osmo Alajan, Olavi kareksen, Aarre Lauhan, hannes Leinosen, John Vikströmin ja pohjatekstin laatijan Aimo T. Nikolainen kanssa. Lisäpainos 1974. Ruotsiksi 1972 (12 teeser om Bibeln).

(et al.) Kirkko ja valtio: laajennetun piispainkokouksen asettaman komitean mietintö 1970. 74 s. Helsinki: Kirkkohallitus. Kansanaho laajennetun piispainkokouksen asettaman Kirkko ja valtio -komitean puheenjohtaja 1966–1671. Komitean ensimmäinen mietintö valmistui tammikuussa 1968, mutta sitä ei ilmeisesti painettu (ks. Kansanaho 2001, 179).

1973

Sana tuli... Vain yksi nimi – Jeesus. 28 s. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

1974

Joulukirje Tampereen hiippakunnan papistolle ja seurakunnille. 4 s. Tampereen hiippakunta. Ks. vuoden 1966 Joulukirje Tampereen hiippakunnan papistolle.

1975

Etelän ristin alla: Australian suomalaisten kirkollista elämää. 168 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjaneliö.

Merimieslähetyksen palvelutehtävä: Suomen merimieslähetysseura 100 vuotta 1875–1975. 7 s. Kuvitettu. Helsingfors. Ruotsiksi 1975 (Sjömansmissionssällkapets tjänaruppgift). Myös Merimieslähetysseuran joululehdessä Joulu ulapoilla ja kotona (1975).

1976

Suomen kirkon hallinto. 236 s. Kuvitettu. Helsinki: Gaudeamus. Aiempi laitos 1954 (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsehallinto).

1977

Hiippakuntakertomus: Tampereen hiippakunta 1972–1975. 50 s. Kuvitettu. Tampereen hiippakunta.

(et al.) Henki ja elämä: Suomen piispojen synodaalikirja. Toim. Aimo T. Nikolainen & Yrjö Sariola. Martti Simojoki, Erkki Kansanaho, Osmo Alaja, Aimo T. Nikolainen, Paavo Kortekangas, Hannes Leinonen, Yrjö Sariola ja John Vikström. 162 s. Helsinki: Kirjaneliö.

1979

(et al.) Kirkkojärjestyskomitean mietintö n:o 2. 15 s. Hesinki. Kansanaho ei itse ollut komitean jäsen, mutta mietintöön on komitea lisännyt liitteeksi pyytämänsä asiantuntijalausunnon Kansanaholta: "Turun arkkihiippakunta ja Suomen arkkipiispa: arkkipiispan asema ja vaali" (s. 8–15). Ruotsiksi 1979 (Kyrkoordnings kommitténs betänkande nr 2). 

1980

(suom. toim. et al.) Augsburgin tunnustus. Toim. Kaarlo Kalliala. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 118. Helsinki. 2. p. 1980. 3. p. 1980. Kansanaho piispainkouksen asettamien käännöstyötoimikuntien puheenjohtaja 1977–1989.

1983

Kirkko ja merenkulkijat: sata vuotta Suomen merimieslähetysseuran työtä. 425 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja. Celia-äänikirjana 1983.

1984

(suom. toim. et al.) Lutherin Vähä- ja Isokatekismus sekä Schmalkaldenin opinkohdat. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 138. Helsinki. Kansanaho piispainkouksen asettamien käännöstyötoimikuntien puheenjohtaja 1977–1989. Näköispainos 2015 (Esikoislestadiolaiset).

1986

Kirkko Karjalassa. 559 s. Kuvitettu. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino. Kansanaho (2001, 49) mainitsee muistelmissaan, että jos hänen pitäisi nimetä jokin kirjoistaan pääteokseksi, se olisi Kirkko Karjalassa.

1987

(toim. et al.) Yhdessä perille: veteraanin hartauskirja. Toim. Yrjö Knuutila. 184 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen sotaveteraaniliitto. Kansanaho sotaveteraanien hengellisen toimikunnan jäsen vuodesta 1981. Hartauskirjan Yhdessä perille suunnittelu uskottiin Kansanaholle (Kansanaho 2001, 264). 2.–10.p. 1988-2002. 6. p. 1989.

1988

Kirkko ja lapset: Suomen evankelis-luterilainen pyhäkouluyhdistys 1888–1988. 347 s. Kuvitettu. Helsinki: Lasten keskus.

(et al.) Isä meidän: kirkkomme piispat selittävät Herran rukousta. Esipuhe Pertti Luumi. Erkki Kansanaho, Osmo Alaja, Olavi Rimpiläinen, Kalevi Toiviainen, Erik Vikström, Matti Sihvonen, Yrjö Sariola & Aimo T. Nikolainen. 61 s. Helsinki: Lasten Keskus. 2. p. 1989.

1990

(suom. toim. et al.) Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. 654 s. Helsinki: Sley-kirjat. Lisäpainos 1998. P. 2003. Lisäpainos 2007. P. 2017 (Esikoislestadiolaiset). Kansanaho piispainkouksen asettamien käännöstyötoimikuntien puheenjohtaja 1977–1989.

1991

Papit sodassa. 442 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. Celia-äänikirjana 1991. Kansanaho (2001, 258) toteaa muistelmissaan, että tämä teos on hänen "kuudesta suuresta kirjastaan" mielestään merkittävin.

1992

(et al.) Veteraanien kirkolliset juhlat. 15 s. Helsinki: Suomen sotaveteraaniliitto. Esipuheen ja pohjatekstin laatinut Erkki Kansanaho. Kansanaho sotaveteraanien hengellisen toimikunnnan asettaman ohjevihkosen suunnitelleen työryhmän puheenjohtaja 1991–1992. 2. p. 1992. Uusi laitos 2019 (Tammenlehvän perinneliitto). Myös vapaussoturien hautajaisperinteistä laadittiin kirjalliset ohjeet (Kansanaho 2001, 264); en ole onnistunut löytämään tarkempia tietoja tästä julkaisusta.

1993

Bobi Sivén – Karjalan sankarinuorukainen. 64 s. Kuvitettu. Helsinki: Kerho 22. Lisäpainos 1995. Kansanahon (2001, 259) mukaan kirjasta otettu neljä painosta. Kansanaho oli Akateemisen Karjaja-Seuran valajäsen numero 1575 (ks. Kansanaho 2001, 294). Vuodesta 1958 lähtien AKS:n jäsenistö toimi nimellä Kerho 22.

2001

Elämän matkakirja – itinerarium vitae. 320 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja.

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Erkki Kansanahon kirjallinen tuotanto (erityisesti Elämän matkakirja – Itinerarium vitae)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Yrjö Knuutila, Piispa Erkki Kansanahon kirjallinen tuotanto (1980), teoksessa toim. Juha Pihkala, Spiritus et institutio ecclesiae: libellus in honorem Erkki Kansanaho. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 117. Helsinki.
 • Suomen teologit 1990, 1990. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003089 (kirjoittanut Markku Heikkilä)
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/