Lennart Pinomaan teokset

21.11.2023
Lennart Bernhard Pinomaa oli suomalainen teologi ja Helsingin yliopiston systemaattisen teologian ylimääräinen professori vuosina 1948–1968. Hän sai kansainvälistä tunnustusta Martti Luther -tutkimuksistaan ja kirjoitti Luther-aiheisia tutkielmia, kuten Voittava usko: Lutherin aatemaailman peruspiirteet ja Kuka Luther todella oli. – Wikipedia.

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 13.4.1901, Mikkeli

 • koko nimi Lennart Bernhard Pinomaa; vuoteen 1935 asti Gulin
 • vanhemmat rovasti Arthur Gulin (k. 1925) ja Bertha os. Sarlin (k. 1939)
 • puoliso (vih. 1926) Martta os. Cleve (k. 1986); kuusi lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet:

 • ylioppilas 1920, Mikkelin lyseo
 • teologinen alkututkinto 1921; filosofian kandidaatti 1924, Helsingin yliopisto
 • teologinen erotutkinto 1927, Helsingin yliopisto
 • vihitty papiksi 27.10.1927, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä Tampereen piispa Jaakko Gummerus)
 • ylimääräinen pappi Somerniemellä 1927–1928 (vt. kirkkoherra), Tyrvännössä 1928–1930 (vt. kappalainen/kirkkoherra), Riihimäellä 1930–1932 (kirkkoherran apulainen), Porvoon suomalaisessa seurakunnassa 1933–1934 (vt. kirkkoherra), Heinolan kaupunkiseurakunnassa kesällä 1934 (vt. kirkkoherra)

Söörnaisten seurakunnan (vuodesta 1941 Paavalin) Käpylän piirin pastori 1934–1948

 • Helsingin suomalaisen lyseon vt. uskonnonopettaja 1935–1936
 • teologian kandidaatti 1934; teologian lisensiaatti 1938, Helsingin yliopisto (tohtori syksyllä 1940)
 • Helsingin yliopiston systemaattisen teologian dosentti 1939–1948; Helsingin yliopiston teologisten esikäsitteiden vt. apulainen 1938–1939, 1945–1946
 • Porvoon hiippakunnan pappisedustaja kirkolliskokouksessa 1938 ja 1948
 • sotien aikana "vartiopaikalla" Käpylän pappina; Saksaan Luther-akatemian luentopäiville ja Kirchliches aussenamtin vieraaksi matkustaneen suomalaisen delegaation jäsen loppukesällä 1940
 • Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran sihteeri 1939–1957, varapuheenjohtaja 1957–1960, puheenjohtaja 1961–1971
 • Luther-Agricola-seuran (1.) sihteeri 1940–1953, puheenjohtaja 1955–1975
 • Kansan raamattuseuran Sana-lehden päätoimittaja 1945–1953
 • Teologisen aikakauskirjan toimituksen jäsen 1947–1979

Helsingin yliopiston systemaattisen teologian henkilökohtainen professori 1948–1968

 • luentomatka Yhdysvaltoihin kesä-joulukuussa 1954
 • Suomen NMKY:n puheenjohtaja 1957–1964
 • Savolaisen osakunnan inspehtori 1961–1963
 • teologian kunniatohtori 1964, Rostockin yliopisto

Kuollut 13.1.1996, Helsinki

Luettelo Lennart Pinomaan kirjoista

Virheet ja puuttuut: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Lennart Pinomaan artikkelit ja kirjat (aukeaa uuteen ikkunaan).


1926

Ristiinan kirkon rakennusvaiheet 1775–1925: esitelmä Ristiinan seurakunnan kirkon 150-vuotisjuhlassa uuden vuoden päivänä 1926. 31 s. Kuvitettu. Mikkeli.

1929

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 1. Toimituskunta Lennart Gulin (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 231 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1930

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 2. Toimituskunta Lennart Gulin (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 158 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1931

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 3. Toimituskunta Lennart Gulin (toimitussihteeri), Lauri Halla, A. W. Kuusisto, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 125 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1932

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 4. Toimituskunta Lennart Gulin (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 205 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1935

(toim.) Teologinen aikakauskirja: hakemisto 1896–1935. 59 s. Helsinki: Teologinen julkaisuseura.

1936

Jumalan viha: dogmihistoriallinen katsaus. 43 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1936–1937). Eripainoksen valmistumisvuosi lienee siis 1937.

(et al.) Käpylän seurakuntapiirin 10 ensimmäistä vuotta 1926–1936. K. V. Hurmerinta & L. Pinomaa. 24 s. Helsinki. Eripainos aikakauslehdestä Palveluksen työ (1936).

1937

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 5. Toimituskunta Aleksi Lehtonen, A. E. Jokipii & Lennart Pinomaa. 154 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

(suom. et al.) Jumalan sana ja nykyajan ihminen. Emil Brunner. Suom. Hannele Bergholm & Lennart Pinomaa. Alkulause Eino Sormunen. 141 s. Helsinki: Otava.

1938

Der Zorn Gottes in der Theologie Luthers: ein Beitrag zur Frage nach der Einheit des Gottesbildes bei Luther. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 41/1. 217 s. Väitöskirja. Helsinki.

1939

Luther-tutkielmia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 29. 139 s. Helsinki.

1940

Der existenzielle Charakter der Theologie Luthers: das Hervorbrechen der Theologie der Anfechtung und ihre Bedeutung für das Lutherverständnis. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 47/3. 197 s. Helsinki. Kansallisbiografian artikkelin mukaan Pinomaan pääteos.

(toim.) Register der Bibelzitate in Luthers Schriften in den Jahren 1509–1521. Zusammengestellt von Lennart Pinomaa. Monistejulkaisu 1940-luvulla; tarkka julkaisuvuosi tuntematon.

1941

Jumalan valtakunta ja maallinen yhteisö Augustinuksen teoksessa De civitate dei. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 33. 152 s. Helsinki.

Kristillisyys elämän voimana. 87 s. Porvoo: WSOY.

1943

Die Anfechtung als Hintergrund des Evangeliums in der Theologie Luthers. 18 s. Helsinki. Eripainos teoksesta Zur Theologie Luthers (1943).

(toim.) Theologia fennica, 3–7. Helsinki. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 40, 50, 59, 67 & 73. Helsinki. Sarjan osat 3-7 ilmestyivät vuosina 1943–1963: Theologia fennica 3 (1943), Theologia fennica 4 (1949/Osmo Tiililä), Theologia fennica 5 (1953/Aarni Voipio), Theologia fennica 6 (1959), Finnish Theology: Past and Present = Theologia fennica 7 (1963). Sarjan 1. osa ilmestyi seuran toimittamana vuonna 1938 (näin Ruuth 1944, 70) ja julkaistiin myös Teologisen aikakauskirjan liitteenä vuoden 1939 alussa. Pinomaa aloitti seuran sihteerinä toukokuusta 1940 (Ruuth 1944, 67) ja sarjan 2. osa ilmestyi Teologisen aikakauskirjan liitteenä syksyllä 1940 (julkaistiin myös ylipainoksena; Ruuth 1944, 70). Sarjan 1.-2. osa on painettu myös yhteisellä nimiölehdellä varustettuna (1940).

1944

Ei uskoa ilman rakkautta. Nykyhetken kirjasia. 20 s. Helsinki: Asevelipapit ry.

1945

Kristikunnan suuria julistajia. 166 s. Helsinki: Kirjapaja.

Ihmeellinen rakkaus. 55 s. Helsinki: Kuva ja sana.

1949

(toim. et al.) Ristiina 1649–1949: pitäjän ja seurakunnan 300-vuotiset vaiheet. Julkaissut Ristiinan seurakunta ja kunta. 372 s. Kuvitettu. Mikkeli. 2. p. 1983. Pinomaa kuului Ristiinan kirkkovaltuuston asettamaan historiatoimikuntaan asiantuntijajäsenen ominaisuudessa. Teoksessa on Aatto Terhon, Armas Salosaaren, Väinö Valtasaaren, Lennart Pinomaan sekä K. I. Karttusen artikkelit.

1952

Lutherin kilvoitteleva usko. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 57. 174 s. Porvoo: WSOY.

1953

Brahenlinnan läänitystä koskevia asiakirjoja 1640–1688. S. 6–104 s. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Eripainos teoksesta Historiallinen arkisto 54 (1953).

(toim. et al.) Talenta quinque: commentationes in honorem Ilmari Salomies, Eino Sormunen, E. G. Gulin, Rafael Gyllenberg, G. O. Rosenqvist. Toim. Esko Haapa, K. V. L. Jalkanen, Aimo T. Nikolainen, Lennart Pinomaa & Aaro Siljamäki. 303 s. Helsinki: Otava.

1958

(toim.) Valitut teokset, 1-3. Martti Luther. Toim. Lennart Pinomaa. Useita suomentajia. Porvoo: WSOY. Sarjan kolme osaa ilmestyivät vuosina 1958–1959. 1. osan on pääosin suunnitellut piispa Eino Sormunen 1930-luvulla, suomennostyö on pääosin suoritettu vuosina 1942–1943. 2. p. 1983 (2. osa3. osa).

1959

Voittava usko: Lutherin aatemaailman peruspiirteet. 248 s. Porvoo: WSOY. 2. lis. p. 1972. 3. tark. ja korj. p. 1979. Sisältää Pinomaan Luther-luentoja vuosilta 1954–1956. Englanniksi 1963 (Faith victorious). Saksaksi 1964 (Sieg des Glaubens). Japaniksi 1968 (Rutaa shingaku gairon). Kansallisbiografian mukaan julkaistiin myös hollanniksi. Teologisessa koulutuksessa 1970-luvulle asti Lutherin teologian perusoppikirja. Ainoa varsinainen teos, jonka Pinomaa (2023, 180) mainitsee muistelmissaan.

Die Heiligen in Luthers Frühtheologie. Puuttuu kokonaan Finnasta, mutta on mainittu sekä matrikkelissa (Suomen teologit 1990) että kansallisbiografian artikkelissa.

1963

Teologian tie. 173 s. Porvoo: WSOY.

Urkunder rörande släkten Stråhlmann. s. 327–398. Helsinki. Eripainos teoksesta Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 48–51/1958–1961 (1963).

(toim.) Syvyydestä minä huudan. Martti Luther. Alkusanat ja toimittanut Lennart Pinomaa. Suom. Kalevi Kaski. 235 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1964. 3. uud. p. 1996 (Perussanoma).

1965

(toim.) Minä tunnustin syntini. Martti Luther. Alkusanat ja toimittanut Lennart Pinomaa. Useita suomentajia. 214 s. Porvoo: WSOY.

1967

(toim.) Saako ihminen vastauksen: fyysikko, biologi, filosofi ja teologi etsivät maailmankuvaa. Kaarle Kurki-Suonio, Erkki Kivi, Georg Henrik von Wright & Lennart Pinomaa. 155 s. Porvoo: WSOY.

1970

(toim.) Oriveden ja Ruoveden seutujen kirkollisista oloista 1600-luvulla. Akseli Erkki Laaksi. 129 lehteä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Alun perin ilmestynyt vuonna 1913. Monistejulkaisu.

(toim. et al.) Släkten Sarlin från Sjundeå-Viitasaari: Bernhard Kristfrid Sarlin, en märkesman. Toim. Unio Sarlin & Lennart Pinomaa. 69 lehteä. Kuvitettu. Helsinki. Monistejulkaisu.

1975

Maa, kuule Herran sana. 132 s. Saarijärvi: Ari-kustannus.

Puhuuko Jumala todella? 116 s. Saarijärvi: Ari-kustannus.

1976

Kuka Luther todella oli. 102 s. Saarijärvi: Ari-kustannus. 2. p. 1995 (Alppilan seurakunta).

(toim.) Miksi uskomme Jumalaan. Toim. Lennart Pinomaa. Urpo Harva, V. A. Heiskanen, K. V. Laurikainen & Lennart Pinomaa. 114 s. Saarijärvi: Ari-kustannus.

1977

Die Heiligen bei Luther. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A 16. 170 s. Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft.

1978

Ken uskoo, hän kestää. 126 s. Saarijärvi: Ari-kustannus.

1982

(et al.) Luonnos Luumäen seurakunnan ja sen pappien historiaksi. Vuonna 1828 Johan Stråhlman. Ruots. käsikirjoituksesta suom. Päivi ja Raino Lavikkala. Suom. tark. Lennart Pinomaa. 32 s. Kuvitettu. Luumäki: Luumäen kunnan kotiseutu- ja kulttuurilautakunta.

1984

Eliel Cleve: Jyväskylän ja Sulkavan kirkkoherra. Cleve-suvun vaiheita 6. 45 lehteä. Kuvitettu. Kustannuspaikka ja julkaisuaika tuntematon; Finnassa näkyy vuoden 1984 kohdalla.

(toim.) Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä: A. L. Gulin 1855–1925. Arthur Lorentz Gulin. Toim. Lennart Pinomaa. 500 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1985

(et al.) Jokilaivalla ja tarantassissa: matkakuvaus Siperiasta 100 vuoden takaa. Henrik Wrede. Suom. Aune Krohn. Käännöksen tark. Lennart Pinomaa. 207 s. Lohja: Karas-sana.

1986

(toim.) Aikamme profeetta Helena Konttinen: elämä ja sanoma. 140 s. Kuvitettu. Mikkeli. Lyhennetty laitos K. K. Sarlinin muistiin merkitsemästä Helena Konttisen "Eräs meidän ajan profeetta" -kirjasta (1. p. 1916).

1988

(toim.) Prästgårdsliv i Savolax: brev till Maria Sarlin och Karl Sarlin. Arthur Lorentz Gulin. Toim. Lennart Pinomaa. 44 lehteä. Helsingfors: Sukuseura Gulin-Pinomaa ry.

1993

Ristiinan kirkkoherra Samuel Lizelius: ajankuvaus seurakuntaelämästä Savossa 1700–1800-lukujen vaihteessa. 112 s. Karjalohja. Pohjoismaiden historian laudatur-tutkielma vuosilta 1923–1924. 

2023

Muistelmia. Toimittanut Mirja Saari. 214 s. Kuvitettu. Rovaniemi: Väyläkirjat.

Helsingin yliopiston kirjastossa säilytetään lisäksi kahta yhteissidosta, johon kirjasto on aikoinaan sidotuttanut yhteen Lennart Pinomaan eripainoksia (Opera minora I-II).

Edellä olevasta luettelosta näistä puuttuvat seuraavat eripainokset:

 • Maamme vanhimmat viikkolehdet (Valvoja-Aika 1935)
 • Ristiinan pappila 1690-luvulla (teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 19–20/1929–1930, 1936)
 • Wichtigste Literatur zur Kirchengeschichte Finnlands (Die Kirche Finnlands 1938)
 • Ihmiskeskeinen ja Jumala-keskeinen sovitus (Teologinen aikakauskirja 1940)
 • Lain kaksoisaspekti Lutherin teologiassa (Teologinen aikakaukirja 1940)
 • Lutherin reformatorisen murroksen ajankohta (Teologinen aikakauskirja 1941)
 • Piirteitä filosofian vaikutuksesta 1800- ja 1900-lukujen teologian Jumala-kuvaan (Teologinen aikakauskirja 1941)
 • Eksistentiaalinen ja teologinen ajattelu (Teologinen aikakauskirja 1941)
 • Systematisches zur Luthers Entwicklund (Zeitschrift für Systematische Theologie 1941)
 • Ahdistukset evankeliumin taustana Lutherin teologiassa (Teologinen aikakauskirja 1942)
 • Yhteiskunnan uudistus Lutherin teologian valossa (Teologinen aikakauskirja 1943)
 • Teologian tehtävä (Teologinen aikakauskirja 1944)
 • Jumalan kaikkivaltius ja ihmiskunnan kärsimys (Teologinen aikakauskirja 1944)
 • Teologisen tutkimuksen menetelmästä ja tekniikasta (Teologinen aikakauskirja 1944)
 • Lutherin ilmoituskäsitys (Teologinen aikakauskirja 1945)
 • Paavo Ruotsalaisen pyhityskäsitys tarkasteltuna hänen uskonkäsityksensä taustaa vastaan (teoksessa Xenia Ruuthiana, 1945)
 • Teologia ja metafysiikka (Teologinen aikakauskirja 1946)
 • Teologian opiskelusta ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opettajista 1860- ja 1870-luvulla oppilaiden muistelmien valossa (teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 35–36/1945–1946, 1948)
 • Sahalahden seurakunnan vanhimmat asiakirjat (teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 35–36/1945–1946, 1948)
 • Lutherin reformatorinen murros uuteen valoon (Teologinen aikakauskirja 1949)
 • Tuomas Akvinolaisen teologia ja Uusi testamentti (Teologinen aikakauskirja 1949; kirja-arvostelu)
 • Lundin teologian metodista (Teologinen aikakauskirja 1950)
 • Lain kolmannesta käytöstä (Teologinen aikakauskirja 1950)
 • Schöpfung und Offenbarung bei Luther (Studia Theologica 1954)
 • Profectio bei Luther (teoksessa Gedankschrift für D. Werner Elert, 1955)
 • Luther ja Karlstadt Mooseksen lain tulkitsijoina (Teologinen aikakauskirja 1956)
 • Miksi seurakuntien jakaminen on pysähtynyt? (ei tiedossa, mistä eripainos)
 • Huomioita kaupunkiseurakuntiemme työn järjestelystä (ei tiedossa, mistä eripainos)
 • Luthers lära om dopet (ilmeisesti kirja-arvostelu Ruben Josefsonin kirjasta vuodelta 1944?)

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Lennart Pinomaan kirjallinen tuotanto (erityisesti Muistelmia)
 • Martti Ruuth, Puoli vuosisataa suomalaista teologiaa: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 1891–1941, 1944. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 41. Helsinki.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Eino Murtorinne, Veljeyttä viimeiseen saakka: Suomen ja Saksan kirkkojen suhteet toisen maailmansodan aikana 1940–44, 1975. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 94. Helsinki.
 • Suomen teologit 1990, 1990. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003094 (kirjoittanut Simo Peura)
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/