Aimo T. Nikolaisen teokset

17.11.2023
Aimo T. Nikolainen tuli 34-vuotiaana Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan professoriksi. Hän toimi virassa runsaan neljännesvuosisadan ja teologisen tiedekunnan dekaanina 15 vuotta. Sanavalmis, edustustehtävissä viihtyvä professori valittiin 1972 Helsingin hiippakunnan piispaksi.

Kirjoista huomattavimpia ovat suomalaiseen kommentaarisarjaan laaditut teokset ja kokonaisesitys Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus (1971), jota Nikolainen piti pääteoksenaan. Ylösnousemususkoa käsittelevästä teoksesta vielä puuttuneen kolmannen osan hän sai valmiiksi 80-vuotiaana 1992.

– Heikki Räisänen, Suomen kansallisbiografia – 

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 10.7.1912, Helsinki

 • koko nimi Aimo Tauno Nikolainen
 • vanhemmat asemapäällikkö Tauno Nikolainen (k. 1963) ja Rauha os. Petrell (k. 1969)
 • puoliso (vih. 1936) Eila os. Alanen (k. 1998); kuusi lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1929, Helsingin suomalainen normaalilyseo
 • teologinen erotutkinto 1932, Helsingin yliopisto
 • filosofian kandidaatti 1933; teologian kandidaatti 1934, Helsingin yliopisto
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton koululaissihteeri syksyllä 1932, miessihteeri keväällä 1933; Helsingin Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen (NMKY) apulaissihteeri 1933–1934
 • vihitty papiksi 5.1.1935, Tampere (vihkijä Tampereen piispa Aleksi Lehtonen)
 • Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherran virallinen apulainen 1935–1938
 • Helsingin normaalilyseon uskonnon ja filosofian vt. vanhempi lehtori 1938–1939;  Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan kappalaisen apulainen 1.9.1938 alkaen
 • teologian lisensiaatti 1938 (nyk. tohtori), Helsingin yliopisto (tohtori syksyllä 1940)

Helsingin yliopiston teologisten esikäsitteiden vt. apulainen 1939–1944, apulainen 1944–1945

 • Uuden testamentin eksegetiikan dosentti 1939–1944
 • teologisen tiedekunnan notaari (pöytäkirjojen kirjoittaja) 1939–1945
 • talvisodassa 21. divisioonan pastori 1939–1940; jatkosodassa 5. divisioonan pastori 1941–1942; Helsingin seudun Punaisen ristin sotasairaaloiden päällikköpastori 1943–1944
 • Suomen eksegeettisen seuran (1.) sihteeri 1938–1945, puheenjohtaja 1955–1963, 1968–1971 (kunniajäsen)

Uuden testamentin eksegetiikan professori 1946–1972 (vt. 1945–1946)

 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1948–1954, dekaani 1954–1969
 • tiedekunnan edustaja kirkolliskokouksessa 1958, 1968 ja 1971; mm. naisteologikomiteoiden puheenjohtaja 1953–1957, 1958–1962
 • Suomen yleiskirkollisen toimikunnan (vuodesta 1963 Suomen ekumeeninen neuvosto) jäsen 1944–1984, varapuheenjohtaja 1948–1955, 1957–1966, puheenjohtaja 1981–1984 (mm. Suomen edustaja Kirkkojen maailmanneuvon I–V yleiskokouksessa 1948–1975 ja sen keskustoimikunnan kokousten Suomen kirkon delegaatti 1949–1974); Näköala-lehden päätoimittaja 1962–1977
 • Suomen kirkon pappisliiton hallituksen jäsen 1945–1984, puheenjohtaja 1951–1970 (kunniajäsen);  Pappisliiton jäsenlehden päätoimittaja 1951–1970; lukuisten seura- ja opintomatkojen johtaja
 • Suomen nuorten kristillisen liiton (vuodesta 1963 Kirkon nuoriso) puheenjohtaja 1952–1964; Kirkon nuorison päätoimittaja 1953–1955
 • Teologisen aikakauskirjan toimituksen jäsen 1955–1966
 • Suomalaisen tiedeakatemian jäsen 1945, varsinainen jäsen 1953, esimies 1981-1982

Helsingin hiippakunnan piispa 1972–1982

 • vihitty piispaksi 1.10.1972, Helsingin tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Martti Simojoki)
 • kirkolliskokouksen jäsen 1973–1982; mm. raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990
 • Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton hallituksen puheenjohtaja 1972–1982
 • Kirkon lähetysasiain keskuksen puheenjohtaja 1973–1983
 • Seurakuntaopiston säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja 1973–1983
 • teologian kunniatohtori 1975, Budapest
 • Konstantinus-ritarikunnan Suomen eksarkki 1983–1992

Kuollut 24.9.1995, Espoo

Luettelo Aimo T. Nikolaisen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat Aimo T. Nikolaisen artikkelit ja kirjat (aukeaa uuteen ikkunaan).


1935

Teologiset opinnot Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston opiskeluopas 1. 25 s. Helsinki.

1937

Lähimmäinen uskonnollisena kysymyksenä Uudessa testamentissa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 28. 236 s. Väitöskirja. Helsinki.

1939

Lähimmäinen Vanhassa testamentissa. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 2. 63 s. Helsinki: Otava.

1941

Ihminen evankeliumien valossa. Sivistys ja tiede 114. 105 s. Porvoo: WSOY.

1943

Ihmisen ongelma Raamatun myöhäisjuutalaisessa ja hellenistisessä ympäristössä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 39. 98 s. Helsinki.

1944

Der Auferstehungsglauben in der Bibel und ihrer Umwelt 1: Religionsgeschichtlicher Teil. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 49/3. 206 s. Helsinki. Professorin väitöskirja. 2. osa 1946. 3. osa 1992.

1945

Tottele omaatuntoasi. 31 s. Helsinki: Kirkon nuoriso.

(et al.) Opas evankeliumien lukemiseen. Rafael Holmström, Aimo T. Nikolainen & llmari Tammisto. 204 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. p. 1950. 3. p. 1954. 4. p. 1957. 5. p. 1959. 6. p. 1960. 7. p. 1963. 8. p. 1965. 9. p. 1967.

1946

Der Auferstehungsglauben in der Bibel und ihrer Umwelt 2: Neutestamentlicher Teil. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 59/3. 249 s. Helsinki. Professorin väitöskirja. 1. osa 1944. 3. osa 1992.

(toim. et al.) Suomalaista raamatuntutkimusta: Suomen eksegeettisen seuran juhlakirja professori A. F. Puukon täyttäessä 70 vuotta 25.2.1945. Toimittaneet Aarre Lauha & Aimo T. Nikolainen. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 7. 83 s. Helsinki: Otava.

1950

Kristillisen etiikan peruskysymyksiä. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisema. 72 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1957 3. p. 1959. 4. uud. p. 1962. 5. p. 1965.

1951

Luukkaan evankeliumi. Suomalainen Uuden testamentin selitys 3. Luterilaisen kirjallisuuden säätiön julkaisuja 8. 436 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. uud. p 1970. 3. korj. p. 1980.

(toim. et al.) Suomalainen Uuden testamentin selitys, 1-12. Toimituskunta Aimo T. Nikolainen, Rafael Gyllenberg & Esko Haapa. Helsinki: Kirjapaja. Sarjan osat ilmestyivät vuosina 1951–1962 (2.-3. p. 1969–1984/osat 1-12).

1953

(et al.) Jumalan vainiot. Aimo T. Nikolainen, Toivo Laitinen & Olavi K. Heliövaara. Toim. Uriel Kailio. 278 s. Kuvitettu. Helsinki: Agricola-Seura. 2. p. 1953. 3. p. 1953. 4. p. 1960.

(toim. et al.) Talenta quinque: commentationes in honorem Ilmari Salomies, Eino Sormunen, E. G. Gulin, Rafael Gyllenberg, G. O. Rosenqvist. Toim. Esko Haapa, K. V. L. Jalkanen, Aimo T. Nikolainen, Lennart Pinomaa & Aaro Siljamäki. 303 s. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli. Toim. Yrjö Kohonen. 640 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto. Nikolainen julkaisutoimikunnan puheenjohtaja.

1954

Keskustelu kristillisestä toivosta. 97 s. Porvoo: WSOY.

1957

Apostolien teot. Suomalainen Uuden testamentin selitys 5. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 17. 488 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. korj. p. 1977.

Viestejä apostolisen ajan kristillisyydestä: raamatunlukuopas Apostolien tekoihin. 78 s. Helsinki: Agricola-seura. 2. p. 1957. 3. p. 1958. Uusi laitos 1962.

(et al.) Vuoden 1953 kirkolliskokouksen asettaman komitean valmistama mietintö jumaluusopillisen loppututkinnon suorittaneiden naisten asemasta kirkon palveluksessa. 45 s. Pieksämäki. Nikolainen vuoden 1953 kirkolliskokouksen asettaman naisteologikomitean puheenjohtaja 1953–1957.

1958

(et al.) Lausunnot Helsingin yliopiston teologisten esikäsitteiden apulaisen viran hakijoiden pätevyydestä. Aimo T. Nikolainen & Osmo Tiililä. 23 lehteä. Helsinki. Monistejulkaisu.

1960

Raamatun synty ja sisällys. 185 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1961. 3. uud. p. 1963. 3. p. lisäpainos 1967. 3. p. 2. lisäpainos 1981.

Kirkot, lahkot, suunnat. 45 s. Helsinki: Kirkon nuoriso. 2. p. 1960. 3. p. 1961. Unkariksi s.a. (Egyházak, szekták, irányzatok).

(et al.) Otavan Iso tietosanakirja, 1-10. Helsinki: Otava. Sarjan osat ilmestyivät vuosina 1960–1965. Nikolainen teossarjan avustajakunnan jäsen (Pentti 1972, 188).

1962

Johanneksen ilmestys. Suomalainen Uuden testamentin selitys 12. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 21. 306 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. korj. p. 1972.

Ilmestyskirja ja nykyinen kristikunta. 103 s. Helsinki: Kirkon nuoriso.

Viestejä apostolien ajalta: Apostolien tekojen lukuopas. 2. painos. 82 s. Helsinki: Agricola-seura. 3. p. 1966. Aiempi laitos 1957 (Viestejä apostolisen ajan kristillisyydestä).

(et al.) Yksi kirkko ja yksi uskonto: New Delhin yleiskokouksen arviointia. Nils Karlström, Aimo T. Nikolainen & Seppo A. Teinonen. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 10. 57 s. Helsinki. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1962).

(et al.) Vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettaman komitean valmistama mietintö pappisviran avaamisesta jumaluusopillisen loppututkinnon suorittaneille naisille. 37 s. Helsinki. Nikolainen vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettaman naisteologikomitean puheenjohtaja 1958–1962.

1963

Raamatun alkukertomukset ja atomiajan ihminen. 125 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. Unkariksi s.a. (A bibliai österténet és az atomkor embere).

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 1: henkilömatrikkeli. 602 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto. Nikolainen matrikkelitoimikunnan jäsen. 2. osa 1969.

1964

Rajankäyntiä: vastauksemme Jehovan todistajille, teosofeille, mormoneille, adventisteille, baptisteille, helluntailaisille ja roomalaiskatolisille. 146 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1967.

1965

Tosikertomus täyttymyksen ajalta: opas Luukkaan evankeliumin tutkimiseen. Kirkon opintokeskus. 75 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

1966

Tämä elämä ja tuleva: Jeesuksen vertausten sanomaa nykyajalle. 152 s. Lapua: Herättäjä-yhdistys.

(et al.) Kristilliset normit ja nykyaika: Martti Simojoen, Helmut Thielicken ja Aimo T. Nikolaisen puheenvuorot eräästä aikamme kysymyksestä. Polttopisteessä 3. 59 s. Porvoo: WSOY.

1967

Jumala on edessäpäin: Jeesuksen vertausten ja vuorisaarnan viitteitä nykyajan ihmisille. 118 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) Kristinusko ja nykyaika. Aimo T. Nikolainen & Anna-Maija Raittila. 135 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä. 2. uud. p. 1968. 3. p. 1970. 4. p. 1972. 5. p. 1974. 6. p. 1975. 7. p. 1976. 8. p. 1978. 9. p. 1979. 10. p. 1980. Ruotsiksi 1971 (Kristendom och nutid).

1968

Kohti uutta elämäntyyliä: puheenvuoroja eräistä päivänkohtaisista kirkollisista, ekumeenisista ja eettisistä kysymyksistä. 171 s. Porvoo: WSOY.

Kuinka kaikki tapahtui: Kristus-uskon synty ja olemus. 108 s. Lapua: Herättäjä-yhdistys.

(et al.) Uskonnot ja nykyaika. Aimo T. Nikolainen & Anna-Maija Raittila. 96 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä. Lisäpainos (1.-2. p.) 1970. 2. p. 1971. 3. uud. p. 1973. 4. p. 1973/1974. 5. p. 1974. 6. p. 1975. 7. p. 1978. 8. p. 1980. Ruotsiksi 1970 (Religionerna och vår tid).

(toim. et al.) Kirkko Suomessa. Toim. Maunu Sinnemäki. Toimituskunta Aimo T. Nikolainen, Kauko Pirinen, Martti Simojoki & Maunu Sinnemäki. 411 s. Kuvitettu. Helsinki: Weilin + Göös.

1969

(toim. et al.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 2: seurakuntamatrikkeli. 277 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto. Nikolainen matrikkelitoimikunnan jäsen. 1. osa 1963.

1970

(et al.) Raamattu ja sen kulttuurihistoria, 1-9. Suomalaisen laitoksen toim. Maunu Sinnemäki. Suom. Kai Kaila. Suomalaisen laitoksen asiantuntijat Aarre Lauha, Aimo T. Nikolainen & Antero Sinisalo. Helsinki: Otava. Tanskankielinen alkuteos 1968–1971. Sarjan osat ilmestyivät vuosina 1970–1973.

1971

Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus: Uuden testamentin teologian kokonaisesitys. 334 s. Porvoo: WS. 2. p. 1976. Nikolainen (1973, 36) kutsuu paimenkirjassaan tätä kirjaa pääteoksekseen.

1972

Ihminen ja luonto Uuden testamentin näkökulmasta. 42 s. Helsinki: Kirjapaja.

(et al.) 12 teesiä Raamatusta. 15 s. Helsinki: Piispainkokous. Piispojen ns. raamattuteesit. Pohjatekstin laatinut Aimo T. Nikolainen. Lisäpainos 1974. Ruotsiksi 1972 (12 teeser om Bibeln).

1973

Matkakirja: paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille, sen papeille ja muille työntekijöille ja kaikille seurakuntalaisille. 157 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) Lapsityön perusteita. Aarre Lauha, Aimo T. Nikolainen & Ensio Kuula. Suomen pyhäkouluyhdistys. 43 s. Helsinki: Lasten keskus.

1974

Kun aikaa ei enää ole: lukuopas Johanneksen ilmestykseen. Kirkon opintokeskuksen raamatunlukuoppaita. 84 s. Helsinki: Kirjaneliö.

1975

Roomalaiskirje. Suomalainen Uuden testamentin selitys 6. 229 s. Helsinki: Kirjapaja. Sarjan Roomalaiskirjeen kommentaarin edellisen laitoksen tekijä E. G. Gulinin (1959).

(et al.) 21. varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö. 40 s. Pieksämäki. Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990.

1976

(toim. et al.) Raja-aitoja murtamassa – Nairobi 1975: Kirkkojen maailmanneuvoston 23.11.–10.12.1975 Nairobissa Keniassa pidetyn viidennen yleiskokouksen asiakirjoja. Toim. Aimo T. Nikolainen, Anneli Janhonen & Risto Cantell. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 20. Virikekirjat 12. 242 s. Helsinki: Kirjaneliö.

1977

(toim. et al.) Henki ja elämä: Suomen piispojen synodaalikirja. Toim. Aimo T. Nikolainen & Yrjö Sariola. 162 s. Helsinki: Kirjaneliö.

1978

(et al.) Uskonnon perustiedot 7. Arvi Arjatsalo, Aimo T. Nikolainen, Vesa Nikunen & Irma Tertti. 104 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä. 2. p. 1980. 3. p. 1981. 4. p. 1982. 5. p. 1987.

1979

Meidän maailmamme: Raamatun alkulukujen selitys henkilökohtaisin lisäyksin. 143 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1980 (Kirjapiiri).

(et al.) Uskonnon perustiedot 9. Arvi Arjatsalo, Reijo Heinonen, Aimo T. Nikolainen, Vesa Nikunen, Irma Tertti & Matti Tiilikainen. 93 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä. 2. p. 1981. 3. p. 1982. 4. p. 1985. 5. p. 1986. 6. p. 1987.

1980

(et al.) Raamattutieto. Vesa Nikunen Aimo T. Nikolainen & Hannu Välimäki. 148 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjayhtymä. Kurssimuotoisen lukion oppimateriaali U 4. Lisäpainos 1981.

1981

"Me tunnustamme yhden kasteen…": kaste ja pelastus Uuden testamentin mukaan. Linkki 33. 85 s. Helsinki: Kirjaneliö.

(et al.) Kurssimuotoisen lukion oppimateriaali, U1–U5. Reijo Heinonen, Aimo T. Nikolainen, Vesa Nikunen, Orvokki Pyrrö & Hannu Välimäki. Kuvitettuja. Helsinki: Kirjayhtymä. Oppimateriaalit lukion kursseille U1–U5 ilmestyivät vuosina 1981–1984 (tiedoissa pientä epäselvyyttä): U1 Maailmanuskonnot (1981; 2. p. 1983, 3. p. 1985, 4. p. 1987), U2 Raamattutieto (1981; 2. p. 1983), U3 Kirkkotieto (1982; 2. p. 1986), U4 Kristillinen usko ja arki (1983; 2. p. 1984(?), 3. p. 1985, 4. p. 1986), U5 Kirkko Suomessa (1984; 2. p. 1986).

(et al.) Elämänkatsomusryhmä: keskustelualustukset. Martti Lindqvist, Toivo I. Palo & Aimo T. Nikolainen. 31 s. Helsinki: Kirjapaja. Seurakuntien Tässä elämä -tapahtumaan liittyvä julkaisu.

1983

Matteuksen evankeliumi: kuninkaan asialla. Avaa Uusi testamenttisi 1. 233 s. Helsinki: Kirjapaja. Kaksitoistaosainen kommentaarisarja Avaa Uusi testamenttisi valmistui vuosina 1983–1988 samassa järjestyksessä kuin raamatunkäännöskomitean käännösurakka (Nikolainen 1990, 291).

1984

Markuksen evankeliumi: kiireinen evankeliumi. 181 s. Avaa Uusi testamenttisi 2. Helsinki: Kirjapaja.

Luukkaan evankeliumi: Jeesuksen historia. Avaa Uusi testamenttisi 3. 244 s. Helsinki: Kirjapaja.

1985

Apostolien teot: ensimmäinen kirkkohistoria. Avaa Uusi testamenttisi 5. 239 s. Helsinki: Kirjapaja.

Viisi Paavalin kirjettä: työn ja taistelun mies. Avaa Uusi testamenttisi 8. 159 s. Helsinki: Kirjapaja.

1986

Paavalin roomalaiskirje: uskon vanhurskauden perusteet. Avaa Uusi testamenttisi 6. 175 s. Helsinki: Kirjapaja.

Paavalin korinttilaiskirjeet: raittiin kristillisyyden perusteet. Avaa Uusi testamenttisi 7. 217 s. Helsinki: Kirjapaja.

(et al.) Vanhan testamentin jälkikanonisten kirjojen eli ns. apokryfikirjojen suomentamista käsittelevä osamietintö. 45 s. Helsinki. Myös ruotsiksi 1986. Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990.

1987

Paavalin kirkolliset kirjeet: varhaiskristillisen kirkon järjestäytyminen. Avaa Uusi testamenttisi 9. 248 s. Helsinki: Kirjapaja.

Katoliset kirjeet: apostolinen kirkko esittäytyy. Avaa Uusi testamenttisi 11. 228 s. Helsinki: Kirjapaja.

Five inalienable Christian truths: Ordo Sancti Constantini Magni International Convention (Castelli-Kissamos Crete 28.-30.9.1987). 12 s. Päätalon (1992, 272) mukaan; epäselvää, onko itsenäinen julkaisu.

1988

Varhaiskirkosta nykykirkkoon. 140 s. Lapua: Herättäjä-yhdistys.

Heprealaiskirje: matkamiesten jumaluusoppi. Avaa Uusi testamenttisi 10. 117 s. Helsinki: Kirjapaja.

Johanneksen ilmestys: mitä tulee tapahtumaan. Avaa Uusi testamenttisi 12. 197 s. Helsinki: Kirjapaja.

(et al.) Isä meidän: kirkkomme piispat selittävät Herran rukousta. Esipuhe Pertti Luumi. Erkki Kansanaho, Osmo Alaja, Olavi Rimpiläinen, Kalevi Toiviainen, Erik Vikström, Matti Sihvonen, Yrjö Sariola & Aimo T. Nikolainen. 61 s. Helsinki: Lasten Keskus. 2. p. 1989.

(suom. et al.) Paavalin kirjeet raamatunkäännöskomitean uutena suomennoksena. 189 s. Porvoo: WSOY. Johdannon ja pohjakäännöksen laatinut Aino. T. Nikolainen (käännösyksikön muut jäsenet olivat Maarit Kailamo ja Marja Itkonen-Kaila; Nikolainen 1990, 285). 2. p. 1988. Raamatunkäännöskomitean toimesta ilmestyivät lisäksi erikseen ainakin Aamoksen kirja (1977), Daavidin lauluja ja historia: kaksikymmentäyksi psalmia & Samuelin kirjat (1978), Jesajan kirja & Saarnaajan kirja (1981), Matteuksen evankeliumi & Markuksen evankeliumi (1983; 2. p. 1984), Danielin kirja 81984), Genesis (1985), Luukkaan evankeliumi & Apostolien teot (1985) ja Sananlaskujen kirja (1986). Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990.

1989

Johanneksen evankeliumi: hengellinen evankeliumi. Avaa Uusi testamenttisi 4. 388 s. Helsinki: Kirjapaja.

What is Ecumenism? Ordo Sancti Constantini Magni International Convention (Turku 25.-28.5.1989). 6 s. Päätalon (1992, 273) mukaan; epäselvää, onko itsenäinen/painettu julkaisu.

(suom. et al.) Uusi testamentti: raamatunkäännöskomitean ehdotus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokauden 1989 pöytäkirjan liite. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto A 1989/2. 527 s. Helsinki. 2. p. 1990. Lisäpainos 1990. Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja ja laatinut pohjatekstin Paavalin kirjeistä.

1990

Välähdyksiä. 314 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

(suom. et al.) Vanha testamentti 1: raamatunkäännöskomitean ehdotus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 1990 pöytäkirjan liite. Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto A 1990/1. 741 s. Helsinki. Sisältää raamatunkirjat Mooseksen kirjat – Esterin kirja. Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990. 2. osa 1991.

1991

(suom. et al.) Vanha testamentti 2: raamatunkäännöskomitean ehdotus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 1991 pöytäkirjan liite. Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto A 1991/1. 837 s. Helsinki. Sisältää raamatunkirjat Jobin kirja – Malakian kirja. Nikolainen vuoden 1973 kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja 1973–1990. 1. osa 1990.

1992

Der Auferstehungsglaube in der Bibel und ihrer Umwelt 3: Die deuteropaulinischen Schriften und die johannäische Literatur des Neuen Testaments. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B 266. 72 s. Helsinki. 1. osa 1944. 2. osa 1946. Ylösnousemustutkimus Paavalin kirjeitä nuoremmista Uuden testamentin kirjoista jäi aikanaan tekemättä, koska Nikolainen ryhtyi Gyllenbergin ja Haavan kanssa kirjoittamaan kommentaarisarjaa Uuden testamentin kirjoista (ks. Nikolainen 1990, 120).

1993

Rikas rakas Raamattu. 103 s. Helsinki: Kirjapaja.

1994

(toim.) Sana elää: Raamatun suuret kertomukset. Selittänyt Henry Wansbrough. Suom. Outi Lehtipuu. Suomalaisen laitoksen toimittanut Aimo T. Nikolainen. 256 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja.

1995

Pauluse kirjad korintlastele: esimene kiri. 116 s. Tallinn: EELK Konsistooriumi kirjastus- ja pressiosakonad.

1998

Pauluse kirjad korintlastele: teine kiri. 68 s. Tallinn: EELK Konsistooriumi kirjastusosakond.

Helsingin yliopiston kirjastossa säilytetään lisäksi kahta yhteissidosta, johon kirjasto on aikoinaan sidotuttanut yhteen Aimo T. Nikolaisen eripainoksia (Opera minora I-II).

Edellä olevasta luettelosta näistä puuttuvat seuraavat eripainokset:

 • Paavalilaisen ehtoolliskertomuksen syntyminen ja merkitys (Teologinen aikakauskirja 1936)
 • Jeesuksen nöyryys eetillisenä ihanteena (Teologinen aikakauskirja 1939)
 • Pyhäpäivä Vanhassa ja Uudessa testamentissa (Vartija 1939)
 • Nächste als religiöse Frage im Neuen Testament (Teologinen aikakauskirja 1939; teosesittely; Opera minora I sisältää myös eripainokset "Geschichtsauffassung der Propheten Israels" ja "Ethik Jesu und die Gegenwart"  – kyseessä ovat A. F. Puukon ja Antti J. Pietilän/E. G. Gulinin teokset)
 • Nächste im Alten Testament (Teologinen aikakauskirja 1940; teosesittely)
 • Omatunto Uuden testamentin valaistuksessa (Teologinen aikakauskirja 1942)
 • Luonnostaan paha ihminen (teoksessa Uusimaa 3, 1945)
 • Uustestamentillisen ilmoituksen käsite ja rajat (Teologinen aikakauskirja 1947)
 • Maailman rauha ja Uusi testamentti (Teologinen aikakauskirja 1947)
 • Kristinuskon syntyminen historiallisena ongelmana (teoksessa Talenta quinque, 1953)
 • The New Testament Message of Hope (The Ecumenical Review 1954; kirja-arvosteluja)
 • Keskustelu kristillisestä toivosta jatkuu (Teologinen aikakauskirja 1955)
 • Seurakunnallinen virka Uudessa testamentissa (Teologinen aikakauskirja 1955)
 • Auswärtigen Beziehungen der finnischen Kirche (Die Finnische Kirche 1955)
 • Ämbetet i nytestamentlig belysning (Svensk teologisk kvartalskrift 1956)
 • Till frågan om Apostlagärningarnas komposition (teoksessa Svenska exegetisk årsbok, 1958)
 • Finnland (ilmeisesti teoksessa Staatslexikon 3, 6. p. 1958; teoksen Suomea koskevaan artikkelissa  on Nikolaisen kirjoittama kohta IV koskien uskonnollisia katsantoja Suomessa)
 • Die 18. Landessynode der Kirche Finnlands (Die Kirche Finnlands 1959)
 • Kysymys kasteopetuksesta Uudessa testamentissa (teoksessa Täysi tähkä, 1960)
 • Kirkon ykseys – ekumeenisen keskustelun ja tutkimuksen keskeisin kysymys (Teologinen aikakauskirja 1962; myös teoksessa Yksi kirkko ja yksi uskonto, 1962)
 • Kysymys historiallisesta Jeesuksesta ja kristinuskon syntyminen (teoksessa Suomalainen tiedeakatemia 1961, 1962)
 • Frage nach dem historischen Jesu und der Entstehung des christlichen Glaubens in heutiger Sicht (teoksessa Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1961, 1962)
 • Alistussuhteet Uuden testamentin etiikassa (Teologinen aikakauskirja 1963)
 • Teologia sadan vuoden aikana (Teologinen aikakauskirja 1963)
 • Der Kirchenbegriff in der Offenbarung des Johannes (New Testament Studies 1963)
 • Contemporary Vew of the Problem of the Historical Jesus and the Origin of the Christian Faith (Universitas 1964)
 • Johanneksen evankeliumia koskevan tutkimuksen nykyinen vaihe (Teologinen aikakauskirja 1967)
 • Rebus futuris lebertatis: promoottorin puhe 2.11.1967 (Teologinen aikakauskirja 1967)
 • New Source for the History of the Primitive Christianity? (New Testament Studies 1968; kirja-arvostelu)
 • Apostolien ajan kristologian muotoutumisen vaiheet (teoksessa Suomen Eksegeettisen Seuran vuosikirja 1971, 1971)
 • Uusi testamentti, kirkko ja nykyaika (teoksessa Johdatus teologisiin oppiaineisiin, 1972)
 • Valta ja vallankäyttö Uuden testamentin valossa (teoksessa Ihminen ja vallankäyttö, 1973)
 • Om planläggningens problem i en totalframställning av Nya testamentets teologi (teoksessa Svensk exegetisk årsbok 37/38, 1973)
 • Rauha Raamatussa (teoksessa Kristillinen rauhankasvatus, 1974)
 • Eelis Gideon Gulin: muistopuhe (teoksessa Suomalainen tiedeakatemia 1976, 1977)
 • Eelis Gideon Gulin: Gedächtnisrede (teoksessa Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1976, 1977)
 • Samalla kertaa uusi ja vanha: eräs näkökulma apostoli Paavalin eskatologiaan (Teologinen aikakauskirja 1978)
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 5. neuvottelukokouksen suomalaisten teologien esitelmät: piispa Aimo T. Nikolainen (Espoo), Usko ja rakkaus pelastuksen tekijöinä Uuden testamentin mukaan (Teologinen aikakauskirja 1980)
 • Raamatun ihminen ja kuolema (teoksessa Minä kuolevainen, 1981)
 • Naisen seurakunnallista osallistumista koskevat Uuden testamentin kohdat lain ja evankeliumin erottamisen näkökulmasta tarkasteltuina (Teologinen aikakauskirja 1983)
 • Exegetisch-theologische Probleme bei der übersetzungsarbeit der Bibel (teoksessa Glaube und Gerechtigkeit, 1983)
 • Uuden testamentin kirjallisuus alkukirkon organisaatiossa tapahtuneen kehityksen kuvastajana (teoksessa Suomalainen tiedeakatemia 1981, 1983; samassa teoksessa myös saksaksi)
 • Mikä on kristillisen lähetystyön sanoma? (Kirkkomme lähetys 1983)
 • Yhteinen vuosiaihekäytäntö (alkuperäinen julkaisu ei tiedossa; ilmeisesti noin vuonna 1983)

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Aimo T. Nikolaisen kirjallinen tuotanto (erityisesti Välähdyksiä)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Raili Pentti, Professori Aimo T. Nikolaisen kirjallinen tuotanto (1972), teoksessa toim. Kalevi Silvola & Eino Wilhelms, Sana kirkko ja yhteys: professori Aimo T. Nikolaisen juhlakirja. Helsinki.
 • Suomen teologit 1990, 1990. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.
 • Juha Päätalo, Aimo T. Nikolaisen kirjallinen tuotanto vuosina 1972–1991 (1992), teoksessa toim. Lars Aejmelaeus, Aimo annos eksegetiikkaa: piispa Aimo T. Nikolaisen juhlakirja. Helsinki.
 • Jaakko Rusama, Kohti ykseyttä: Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997, 1999. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 61. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003093 (kirjoittanut Heikki Räisänen)
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/