Sigfrid Sireniuksen teokset

20.04.2023
Sigfrid Sirenius oli kristillis-yhteiskunnallisten aatteiden uranuurtaja, teologi ja käytännön organisoija, kirjailija, puhuja ja näkijä, jonka kuningasajatuksena oli "Jumalan valtakunnan" toteutuminen kaikilla inhimillisen elämän alueilla.
Elämänkatsomuskysymykset nousivat Sireniuksen kiinnostuksen kohteeksi viimeisinä elinvuosina, mitä ilmensi 1961 julkaistu kirja Perimmäisten kysymysten äärellä. Siihen oli koottu kolmen eri-ikäisen ja eri tavalla ajattelevan henkilön – Rolf Arnkilin, Sigfrid Sireniuksen ja Pentti Eskolan – välistä kirjeenvaihtoa ja kirjoitelmia elämän perimmäisistä kysymyksistä sairaskammion hiljaisuudessa. Kirjasta tuli bestseller, josta otettiin peräti 13 suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä painosta.
– Martti Ajo, Suomen kansallisbibliografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 15.7.1877, Oripää

 • koko nimi Sigfrid Selim Sigismund Sirenius
 • vanhemmat vt. kappalainen David Sirenius (k. 1903) ja Emilia o.s. Pejelin (k. 1920)
 • puoliso (vih. 1901) Lyyli o.s. Starck (k. 1955); viisi lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1897, Turun suomalainen klassillinen lyseo
 • teologinen erotutkinto 1901, Helsingin yliopisto
 • vihitty papiksi 17.6.1901, Turun tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Gustaf Johansson); Kokemäen armovuoden saarnaaja (ylimääräinen pappi) 1901–1902
 • Räisälän vt. kappalainen (ylimääräinen pappi) 1902–1905
 • Antwerpenin merimiespappi 1905–1908; Lontoon merimiespappi 1908–1912
 • Suomen lähetysseuran työntekijä kotimaassa 1913–1914, 1914–1918 (vuodesta 1916 pääosin Lähetysseuran yhteydessä toimineen Teollisuusseutujen evankelioimistoimikunnan palveluksessa); Helsingin NMKY:n sihteeri tammi-syyskuussa 1914
 • Suomen lähetyssanomien päätoimittaja 1915–1916; Kotimaan toimituksessa 1916–1918 
 • sisällissodan aikana mm. pakko-otettuna punakaartin riveihin huhtikuussa 1918 Hämeenlinnnan kasarmissa (ei osallistunut taisteluihin) ja sodan jälkeen Kuusankosken teollisuusseurakunnan pappina kesä-syyskuussa 1918 (Teollisuusseutujen evankeliomisseura perustettiin 17.12.1918)
 • Teologisen lauantaiseuran jäsen 1913–1924, 1932–

Teollisuusseutujen evankelioimisseuran sihteeri 1918–1941

 • Kristillis-yhteiskunnallisen työkeskus Kalliolan isäntä 1919–1936 (setlementtitalo Sörnaisissa)
 • kirkolliskokousedustaja 1918, 1922, 1928; mm. ehdotus tehdasseutujen ja muiden taajaan asuttujen yhdyskuntien kirkollisen hoidon tehostamiseksi 1918
 • Vartijan toimituksessa 1919–1932; Elämän kevät -lehden toimittaja 1919–1920
 • Yhdysside -aikakauslehden perustaja ja päätoimittaja 1928–1951 (Settlementmiehen mietteitä -sarja nimimerkillä Settlementmies)
 • teologian kunniatohtori 1927, Helsingin yliopisto

Kristillis-yhteiskunnallisen työkeskusliiton pääsihteeri 1941–1948

 • Pohjoismaisen setlementtikomitean puheenjohtaja 1946–1951
 • Kalliolan kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsen 1942–1948
 • Suomen kulttuurirahaston kunniapalkinto 1957
 • Suomen pappisliiton kunniajäsen 1958

Kuollut 25.9.1961, Helsinki

Luettelo Sigfrid Sireniuksen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi 

Ks. täältä myynnissä olevat Sireniuksen teokset ja artikkelit (avautuu uuteen ikkunaan).


1899

Abessinian kirkon perustamisesta ja vaiheista. Pakanalähetyksen kirjasia 6. 16 s. Helsinki: Suomen lähetysseura. Anonyymi; tekijä E. J. Ellilän (1961) mukaan.

1903

Vanhan Suomen lutherilaisesta kirkosta venäläisvallan aikana 1710–1812. 75 s. Pastoraalikirjoitus. Helsinki. Ylipainos Vartijasta (1903).

1909

Merimiesten parissa Antwerpenissä. 33 s. Helsinki: Suomen merimieslähetysseura. Ruotsiksi 1909 (Bland sjömän i Antwerpen).

1913

Vanhan Suomen kirkon palauttaminen Suomen kirkon yhteyteen: piispa M. J. Alopaeuksen osa yhdistämistyössä. S. 224–256. Helsinki. Eripainos teoksesta Tutkimuksia Suomen kirkkohistorian alalta (1913).

(suom. toim.) Tarvitseeko kirkko työväenliikettä? Kaksi esitelmää. F. Herbert Stead. 24 s. Helsinki: Nuorten miesten kristillinen yhdistys.

(suom. toim.) Tarvitseeko työväenliike kristinuskoa? Esitelmä. F. Herbert Stead. Helsinki: Toivo. 2. p. 1919 (WSOY/Kristinusko ja yhteiskuntaelämä 5).

1916

Laiminlyöty uskonnollinen työala: evankelioimistyön järjestäminen tehdaspaikoilla ja muissa taajaanasutuissa väestökeskuksissa. 16 s. Esitelmä Helsingin pappeinkokouksessa 12.10.1915. Helsinki. Eripainos Kotimaasta (1916). Ruotsiksi 1916 (Ett försummat religiöst arbetsfält). Anonyymi; esitelmän pitäjä mm. Larkion (1978, 32) mukaan.

(et al.) Evankelioimistyö tehdaspaikoilla ja muissa taajaanasutuissa väestökeskuksissa: Helsingin yleisen yksityisen pappeinkokouksen asettaman toimikunnan kertomus ja mietintö. 16 s. Helsinki. Teollisuusseutujen evankelioimistoimikuntaan kuuluivat Jaakko Gummerus, Antti J. Pietilä, Matti Tarkkanen, Hj. Paunu ja S. Sirenius. Larkion (1978, 30) mukaan Gummerus kirjoitti mietinnön periaatteellisen osuuden ja Sirenius käytännöllistä työtä koskevan osan.

(toim.) Virsiä ja lauluja uskonnollisiin esitelmätilaisuuksiin. 16 s. Helsinki: Suomen lähetysseura. Ruotsiksi 1916 (Psalmer och sånger att användas vid religiösa föredrag). Kirjan toimittajaa tai kustantajaa ei mainita; tiedot Simo Pakarisen toimittaman teoksen Suomen kirjallisuus 1916–1920 (1924, 326) mukaan.

(ruots. toim.) Kristendomen och arbetarrörelsen: några föredrag hållna av vid dennes besök i Finland år 1913. F. Herbert Stead. 64 s. Helsingfors: Söderström.

1917

Kirkko ja suurkaupunkien seurakuntatyö Englannissa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 10. 472 s. Kuvitettu. Helsinki.

Jos Jeesus ei olisi tullut… Kristinusko ja yhteiskuntaelämä 1. 46 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1917. 3. p. 1920. Uus. p. 1966 (Suomen lähetysseura). 4. p. 1990 (WSOY/Vastuullisuuden sanat).

Järjestynyt kristillisyys ja sen merkitys kansalle. Kristinusko ja yhteiskuntaelämä 3. 70 s. Porvoo: WSOY.

(et al.) Uskonnollisia tarpeita ja uskonnollista työtä Suomen teollisuuskeskuksissa. 28 s. Helsinki: Uskonnollis-yhteiskunnallista työtä järjestävä toimikunta. Toimikuntaan kuuluivat Jaakko Gummerus, Antti J. Pietilä, Matti Tarkkanen, Hj. Paunu ja S. Sirenius. Anonyymi; E. J. Ellilän (1961) mukaan tekijä Sirenius.

1919

Personallinen palvelus: ydintekijä yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisussa. Kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 8. 93 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

(toim.) Valikoima Siionin lauluja. 61 s. Helsinki: Adventisti-seurakunta. Kirjan toimittajaa tai kustantajaa ei mainita; tiedot Simo Pakarisen toimittaman teoksen Suomen kirjallisuus 1916–1920 (1924, 326) mukaan.

(suom.) Kieltolain voitto. William Jennings Bryan. 15 s. Raittiuden ystävien toimittamia 5. Helsinki: Edistysseurojen kustannus. Myös teoksessa Kirjoituksia kieltolakiasiassa (1919–1922).

1920

Kristityt ja nykyinen aika. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 18. 53 s. Porvoo: WSOY.

1921

Työväenliikkeen uskontokysymys: nykyaikaisia pyrkimyksiä sen ratkaisemiseksi. 191 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1923.

(toim. et al.) Elämän keskelle: Kalliolan aatepiirin julkaisu 1. Toim. Ilmari Salonen, S. Sirenius & J. H. Tunkelo. 94 s. Porvoo: WSOY.

(suom. toim. et al.) Luonnontieteilijät ja uskonto. Oliver Lodge, J. A. Fleming, W. B. Bottomley, Edward Hull, John Allen Harker, G. Sims Woodhead & Silvanus Ph. Thompson. Suom. toim. K. E. Roine & S. Sirenius. 141 s. Porvoo: WSOY. Kirjan esipuhe mukailee englanninkielisen painoksen F. Herbert Steadin esipuhetta.

1922

Kansankirkko yhdistystoiminnan tukemana: synodaalikirjoitus Porvoon hiippakunnan pappeinkokoukseen lokakuussa 1922. 274 s. Porvoo: WSOY.

1924

Settlement-ajatus käytännössä teollisuusseutujen evankelioimisseuran työn puitteissa 1923. 69 s. Helsinki: Teollisuusseutujen evankelioimisseura. Anonyymi; tekijä E. J. Ellilän (1961) mukaan.

Kansamme vaaran hetkenä: vetoomus vakavasti ajatteleviin ihmisiin nykyisen juovutusjuomatilanteen johdosta. 74 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1924. 3. p. 1925. 4. p. 1925.

Kansalaisvastuu ja raittiustyö. 8 s. Helsinki.

1925

Avartuvia työkutsuja: ajatuksia ekumeenisen kokouksen johdosta. 53 s. Porvoo: WSOY.

1926

Emme hellitä! Ajatuksia juovutusjuomatilanteen selvittämisestä. 102 s. Porvoo: WSOY.

1927

Kansamme suurkysymyksen puolesta: Suomen raittiutta harrastaville valitsijoille. 58 s. Porvoo: WSOY.

Sanomalehdistö ja kieltolakitaistelu: alustus Suomen ensimmäisessä yleisessä kieltolakikokouksessa 20.2.1927. 26 s. Porvoo: WSOY.

Ungdomsfrågan i det nuvarande moraliska läget: föredrag, hållet i Helsingfors den 19 febr. 1927. I.O.G.T:s skrifter 13. 12 s. Helsingfors.

(et al.) Teollisuusväestön parissa: Kalliola, Rovala, Toivola, teollisuusseudut. Sigfrid Sirenius, Armas Tolsa, Aaro Tolsa, Sulo Karpio & Hanna Kuusisto 59 s. Helsinki: Teollisuusseutujen evankelioimisseura.

(suom.) Kotihartauskirja: tutkisteluja kullekin vuoden päivälle. Christoph Blumhardt. 380 s. Porvoo: WSOY.

1928

(toim.) Settlementtyötä teollisuusseuduilla 1927: Kalliola, Rovala, Toivola, teollisuusseudut. 48 s. Kuvitettu. Helsinki: Teollisuusseutujen evankelioimisseura. Kirjassa ei mainita kenenkään henkilön nimeä kirjoittajana; Sirenius vastasi sihteerinä Teollisuusseutujen evankelioimisseuran työstä.

(suom.) Valtakunnan evankeliumi: Johann Christoph Blumhardtin ja Christoph Friedrich Blumhardtin julistuksessa ja elämäntyössä. Leonhard Ragaz. Tekijän luvalla suomentanut kirjan toisesta saksankielisestä painoksesta ja tekijää koskevilla elämäkerrallisilla tiedoilla varustaut Sigfrid Sirenius. 428 s. Porvoo: WSOY.

1929

Peräytyviä sotapäälliköitä. Kieltolakiliiton kirjasia. 7 s. Helsinki: Kieltolakiliitto.

1930

Kestääkö kieltolaki? Sana siveellisestä kannanotosta. Porvoo: WSOY. 2. p. 1930. Ruotsiksi 1931 (Kan förbudslagen bestå? Ett ord om moraliskt ställningstagande).

Sosiaalisen kristillisyyden käsityksen syntymisestä Suomessa. S. 449–482. Helsinki. Eripainos teoksesta Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille (1930).

1931

Religionens plat i settlementets liv. 8 s. Stockholm. Eripainos aikakauslehdestä Kristet samhällsliv (1931).

1932

Valtakunnallinen ajatustapa ja sen asettamat rajoitukset yksilö- ja ryhmäharrastukselle. 7 s. Porvoo. Eripainos teoksesta Suomalainen Suomi 15 (1932).

1933

Kristus ja kurjat Dostojevskin kirkastamana. 10 s. Kuvitettu. Helsinki: Työkeskusten kustannus.

Vapaus ja pakko nuorisokasvatuksessa. 8 s. Helsinki: Työkeskusten kustannus. Eripainos Kotimaasta (1933). 2. uud. p. 1934.

(suom. ja johd.) Rukouskirja: raamatunviittaus ja rukous kullekin vuoden päivälle. Christoph Blumhardt. 266 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1966.

1934

Johtaja, joka palveli: piispa Jaakko Gummerus kristillis-yhteiskunnallisessa työkeskustyössä. 31 s. Kuvitettu. Helsinki: Työkeskusten kustannusosakeyhtiö.

(et al.) Settlementstanken – en väg till praktisk kristendom: tre föredrag vid 2. nordiska settlementsmötet å Frederiksborg Højskole, Hillerød, Danmark, pingsttiden dagarna 18–22 maj 1934. Natanael Beskow, N. P. Hjermind & Sigfrid Sirenius. 34 s. Helsinki: Nordiska settlementen. Suomeksi 1936.

(suom.) Maahan pudonnut vehnänjyvä: romaani. Tojohiko Kagava. 311 s. Porvoo: WSOY.

1935

(suom.) Ken sielunsa hukuttaa..: romaani. Tojohiko Kagava. 367 s. Porvoo: WSOY.

(toim.) Nordiskt settlementsblad: med anledning av III nordiska settlementskonferensen i Finland år 1936. 30 s. Kuvitettu. Helsinki: Kalliola.

1936

Kaksi päivää Kagavan kanssa: hänen käydessään Suomessa heinäk. 16–18 päivinä 1936. 64 s. Kuvitettu. Helsinki: Työkeskusten kustannusosakeyhtiö.

Kristikunta ja aikamme uskonnollissiveellinen kriisi: esitelmä 3. pohjoismaisessa settlementtien kokouksessa Hovin kasvatuslaitoksessa 17.8.1936. 31 s. Helsinki: Työkeskusten kustannusosakeyhtiö.

(et al.) Kansalaisesta lähimmäiseksi – teitä käytännölliseen kristillisyyteen: kolme esitelmää, jotka pidettiin 2. pohjoismaisessa settlementkokouksessa Frederisborgissa Tanskassa keväällä 1934. Natanael Beskow, N. P. Hjermind & Sigfrid Sirenius. 68 s. Helsinki: Työkeskusten kustannusosakeyhtiö. Ruotsiksi 1934.

1937

Uskonnoton maailma – maallistunut uskonto: kansankasvatuksen uskontokysymyksen vaiheita. 397 s. Porvoo: WSOY.

Alkoholi kodin vaarana: esitelmä Suomen Yleisradiossa 21. tammikuuta 1937. 19 s. Helsinki: Työkeskusten kustannus.

(et al.) Aktuella settlementsproblem: fyra föredrag vid 3 nordiska settlementskonferensen å Hovi i Finland augusti 1936. Natanael Beskow, Gabriel Gfrefberg, Gillis hammar & Sigfrid Sirenius. 40 s. Helsingfors.

(suom.) Paavo Ruotsalainen ja hänen uskonelämänsä. Bengt Jonzon. 254 s. Porvoo: WSOY.

1938

Die soziale Bewegung in der Kirche Finnlands. S. 161–173. Leipzig. Eripainos teoksesta Ekklesia 2: Die Kirche in Finnland (1938).

(suom.) Kärsimys on suuri asia: Jumalan sanoma kärsimyksen kuormaa kantaville. Tojohiko Kagava. 173 s. Porvoo: WSOY.

1940

(suom.) Voittava valtakunta. 87 s. Christoph Blumhardt. Porvoo: WSOY.

1941

Suomen settlementtiliike tällä hetkellä: kehitys vuosina 1926–1939. 18 s. Helsinki: Suomen settlementtiliike. Eripainos Sosiaalisesta aikakauskirjasta (1940).

Iäisyysihmisenä ajan poluilla. Helsinki. Ei Kansalliskirjastossa; kyseessä on yleisen raittiusviikon seurakuntiin jaettu saarnaluonnos (Larkio 1978, 236).

1942

Kirkkomme suuri hetki: ajatuksia kirkkomme ajankohtaisista uudistuskysymyksistä. Alustus Helsingin pappien veljespiirin kokouksessa, maaliskuun 10 päivänä 1942. 21 s. Helsinki: Pappien veljespiiri.

Suurten johdatusten kansa: ajatuksia ajankohtaisesta valistustyöstämme. 24 s. Helsinki: Työkeskusten kustannusosakeyhtiö.

1943

Ääni sanoo – julista! 144 s. Porvoo: WSOY.

1945

Pyhä arkielämä: ajatuksia maallisesta ja hengellisestä kristillisessä työssä. 70 s. Helsinki: Työkeskusten kustannusyhdistys.

Settlementtiliike kansansivistyksellisenä liikkeenä: kansansivistysopillisen yhdistyksen kokouksessa 1.2.1945 pidetty esitelmä. 16 s. Tampere. Eripainos teoksesta Vapaa kansansivistystyö 4 (1945).

1946

Vår väg till nutidens ungdom: tankar om det världsliga och det andliga i det kristliga arbetet. 71 s. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag.

1948

Murrosajan ihminen – rakkauden kaikkivalta. 21 s. Helsinki: Kuva ja sana.

Miksi meille ei osoiteta ihanteita? Sana työkeskustemme nuorille. 16 s. Helsinki: Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskusliitto. Eripainos Yhdyssiteestä (1948).

(suom.) Voittava rakkaus. Christoph Blumhardt. 87 s. Porvoo: WSOY.

1949

Nuoret suuntaamassa syvemmälle. 30 s. Helsinki: Työkeskusten kustannus. Ylipainos Yhdyssiteestä (1949).

1953

Ihmisiä, joilta sain: muistelmia elämästäni vuosisadanvaihteen molemmin puolin. 398 s. Kuvitettu. Helsinki: Tammi. 2. p. 1954. 3. uud. p. 1965.

Etsimme paluutietä: puheita ja esitelmiä nykyisen ajan ihmisen ongelmista. 189 s. Porvoo: WSOY. Pistekirjana 1960.

1954

Elis Bergroth: julistaja – taistelija – ihminen. 664 s. Porvoo: WSOY.

1956

Vuorilta säteilee: tutkisteluja ja mietteitä elämän asioista vuoden jokaiselle päivälle. 407 s. WSOY. 2. p. 1959. 3. p. 1963.

1958

Kirkko ajan vaiheissa. 167 s. Porvoo: WSOY.

1960

Unohdettu hengen maailma. 149 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1961. 3. p. 1963.

1961

Vaeltajan mietekirja. 397 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1961. 3. p. 1962. 4. p. 1964. Kirjan lopussa liitteenä Heikki Wariksen jälkilause "Sigfrid Sirenius 15.7.1877–25.9.1961" sekä E. J. Ellilän laatima Sireniuksen kirjojen ja kirjoitusten bibliografia (ensimmäinen versio julkaistu Yhdyssiteessä 1957).

(et al.) Perimmäisten kysymysten äärellä: kirjeenvaihtoa ja kirjoitelmia sairaskammion hiljaisuudessa. Rolf Arnkil, Sigfrid Sirenius & Pentti Eskola. 218 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1962. 3. p. 1962. 4. p. 1962. 5. p. 1962. 6. p. 1962. 7. p. 1962. 8. p. 1962. 9. p. 1963. 10. p. 1963. 11. p. 1964. 12. p. 1964. 13. p. 1965. Uus. p. 1972 (Suuri suomalainen kirjakerho). Uus. p. 1979 (Kirjapiiri). Pistekirjana 1962. Ruotsiksi 1963 (Inför de yttersta frågorna). Osin myös teoksessa Rolf Arnkilin perintö (1985/toim. Topi Tarkka).

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Sigrid Sireniuksen kirjallinen tuotanto (erityisesti Ihmisiä, joilta sain ja Ihmiset kuuntelivat toisiaan) 
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • E. J. Ellilä, Sigfrid Sireniuksen kirjallista tuotantoa (1961), teoksessa Sigfrid Sirenius, Vaeltajan mietekirja. Porvoo: WSOY.
 • Mauri Larkio, Arki ja yhteys: puoli vuosisataa Kalliolan vaiheita 1919–1969, 1969. Helsinki: Kalliolan kannatusyhdistys.
 • Topi Tarkka, Sigfrid Sirenius – legenda jo eläessään, 1974. Porvoo: WSOY.
 • Mauri Larkio, Ihmisyyttä etsimässä: Sigfrid Sireniuksen elämäntyö ja keskeiset ajatukset, 1978. Porvoo: WSOY.
 • Toivo Saarilahti, Kriisien kautta kasvuun: Suomen lähetysseuran toiminta kotimaassa 1914–1938, 1999. Helsinki: Suomen lähetysseura.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003077 (kirjoittanut Martti Ajo)
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/ 
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/