DigiTeologia 1700

Luettelo 1700-luvun suomenkielisestä kristillisestä kirjallisuudesta

Tämä on luettelo 1700-luvulla painetusta suomenkielisestä kristillisestä kirjallisuudesta.(*) Tiedoissa on ilmoitettu mm. teosten bibliografinen koko (2:o=folio, 4:o=kvartto, 8:o=oktaavo, 12:o=duodesimo, 16:o=sextodesimo). Epävarmat tiedot on merkitty hakasulkeisiin. Käytössä on kaksiportainen julkaisutyyppiluokitus (esim. kirkolliset virallisjulkaisut, asetus). Suluissa jullkaisutyypin jälkeen on ilmoitettu, monesko kyseisen tyypin julkaisu on kyseessä. Teosten ja julkaisutyyppien numeroinnit jatkuvat 1600-luvun suomenkielisen kristillisen kirjallisuuden luettelosta.

(*) Tiedot esimerkiksi arkkiveisujen uusintapainoksista eivät voi olla aivan tarkkoja. Suuntaa-antavia ne kuitenkin ovat. Tiedot on saatu vertailemalla Kansalliskirjaston hakupalvelussa sekä Pippingin ja Hultinin luettelossa olevia tietoja. Selailun helpottamiseksi luettelo on jaettu usealle sivulle. Yksinkertainen luettelo löytyy täältä.

159. Rukouspäiväjulistus | 1700

 • Nimike: Placati, neljästä, yhteisestä, solenni-kiitos, paasto, catumus- ja rucous-päiwästä, jotca coco Ruotzin waldacunnas, suures ruhtinanmaasa Suomesa, ja caikis Ruotzin cruunun alla olewaisisa ruhtina- ja maacunnisa, nijn myös herrain lääneisä juhlalisest pidettämän ja pyhitettämän pitä, tulewana wuonna 1701.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1700
 • Ulkoasu: 10 sivua; 4:o

Asetus 13.11.1700.

Kirkolliset virallisjulkaisut (36), asetus (13).

Rukouspäiviä vietettiin 170-luvulla tavallisesti neljä kertaa vuodessa, lisäksi joinain vuosina saatettiin viettää myös erityistä rukous- ja katumuspäivää jonkun erityisen ajankohtaisen syyn johdosta. Rukouspäiväjulistukset - yksi per vuosi - painettiin joko Turussa tai Tukholmassa kvarttokokoisina ja yleensä xx sivuisina. Ison vihan aikana (1713-21) painettiin kaksikielisinä. Vuodesta 1740 alkaen rukouspäivien raamatuntekstit painettiin usein erikseen. Tämä painate oli oktaavokokoinen. 

160. Rukous näinä kovina sodan aikoina | 1700

 • Nimike: Rucous näinä cowina sodan-aicoina, caikisa seuracunnisa Ruotzisa ja sen alla olewaisisa ruhtina- ja maacunnisa ylösluettava
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1700
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (37), rukous (12).

Ei painettu uudestaan.

161. Yhteinen rukous saarnan ja rukoushetkien jälkeen | 1700

 • Nimike: Yhteinen rucous, saarnan ja rucous hetcein jälken seuracunnisa luettava, anno 1700
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1700
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (38), rukous (13).

Ei painettu uudestaan.

162. Riemurunot heidän hääpäiväksensä | 1700

 • Nimike: Riemu-runot ylidze Gregorius Arctopolitanuxen ,... kircko-herran ... Turun linnan seuracunnasa ... ja ... neitze, j. Elisabethin Petrejan, - heidän häpäiwäxens 30. Oct. 1700. Tenholan Gretar.kylähn. Ilo-hippexi lähetetyt J. A. M.
 • Tekijä: [Jonas Andreae Mennander]
 • Painettu: [painaja tuntematon]; 1700
 • Ulkoasu: [?] sivua; 2:o

Ei tunneta säilyneenä.

Henkilökirjaset (18), häät (1). 

Ei painettu uudestaan.

163. Kaksi jumalista ja hengellistä virttä | 1700

 • Nimike: Caxi iumalista ja hengellistä wirttä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1700
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

1. Adwentin Jesus aasill aja... (kertoo evankeliumeiden tapahtumista kirkkovuoden mukaan järjestettynä) | 2. Jesus sielun hala... (vuoden 1701 virsikirjassa nro 270).

Hengellinen runous (37), arkkiveisu (32).

Ei painettu uudestaan.

164. Kolme uutta hengellistä ja jumalista virttä | 1700

 • Nimike: Colme uutta hengellistä ja iumalista wirttä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1700
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Ach sielun anna wallit Herran... (291) | 2. Me kijtoxen nyt sinullen... (363) | 3. Jo joutu armas aica... (318)

Hengellinen runous (38), arkkiveisu (33).

Ei painettu uudestaan.

165. Neljä jumalista virttä | n. 1700

 • Nimike: Neljä. Iumalista wirttä 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1700]
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Nimiösivulla lukee "präntätty vuonna 1661", mutta SKB:n mukaan pitäisi olla noin 1700.

Seuraavat virret: 1. Luojan laupian lijton perään... (tekijä Lauritsa Iisakinpoika) | 2. Jesuxen muisto iloinen... (vuoden 1701 virsikirjassa nro 137, tekijä Gabriel Lagus) | 3. Sydämeni walmis olcon ain... | 4. Nyt on jo aica lähestyn...

Hengellinen runous (39), arkkiveisu (34).

Ei painettu uudestaan.

166. Uusi suomenkielinen virsikirja | 1701

 • Nimike: Uusi suomenkielinen wirsikirja nijden cappalden canßa, jotca sijhen tulewat...
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1701
 • Ulkoasu: pitkä/kapea 12:o

Neljäs suomenkielinen virsikirja - tai koko sisältönsä perusteella pikemminkin kansankäsikirja. Varsinaisen virsikirjan esikuvana ja lähteenä on Ruotsin virsikirja... Virsikirjan päävalmistelijoina on Suomessa perinteisesti pidetty Turun piispa Johannes Gezelius nuorempaa sekä Elias Cajanderia. Virsikirjan "virallisuutta" on tahdottu korostaa sillä, että se...

Hengellinen runous (40), virsikirja (4).

Vuoden 1701 virsikirjan vaikutus suomalaisessa sielunelämässä ja kristillisyyden historiassa on ollut valtaisa. KirjahistoriaanTunnustuksellisuuden aikakauden viimeinen suuri luomus, jossa sen kristillisyyden sydämensykkeet tulivat välitetyiksi myös pietismi ja valistuksen, herätyksen ja kansankirkon tuleville vuosisadoille. Kun Kalevala on Suomen kansalliseepos, on tässä todellinen kansankirja, sen "rukouskirja, katekismus ja kirkkokäsikirja" ja pitkään myös Raamattu. Vuoden 1701 virsikirja pysyi käytössä vuoteen...

Vuoden 1701 virsikirja sisältää seuraavat kirjat: 1. Kalenteri ja ajantieto; 2. Täydellinen virsikirja; 3. Evankeliumit ja epistolat (sisältää myös kollehtarukoukset); 4. Käsikirja, mm. Suomalainen messu; 5. Martti Lutherin Vähä katekismus; 6. Huoneentaulu; 7. Athanasioksen uskontunnustus; 8. Kristuksen kärsimisen historia; 9. Flavius Josephuksen Jerusalemin hävityksen historia; 10. Yksi vähä rukouskirja, mm. Avenariuksen Aamu- ja ehtoorukoukset. Lopussa virsien rekisteri. 

Kansankäsikirjat (11), virsi- ja evankeliumikirja (7).

Painettu uudestaan: useita kokoonpanoja, joista jo vuoteen 1799 mennessä noin sata painosta....

167. Muutamat jumaliset joululaulut | 1701

p. 1702
p. 1702
 • Nimike: Muutamat iumaliset ioulu laulut
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1701
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Yhteensä 16 laulua (suluissa laulun numero vuoden 1683 joululaulujen kokoelmassa): 1. Herra Jesu Christ suas tygöm käänn... | 2. Engeli lähetetän... (nro 1) | 3. Isän sana sai lihan nijn... (nro 2) | 4. Catzo cuulut camala... (nro 3) | 5. Pilti pyhä syndynyt... (nro 4) | 6. Jumalisten joucko ratk riemuidcan... (nro 5) | 7. Herran ilmestyxestä... (nro 6) | 8. Christe herra hywä... (nro 7) | 9. Caick cansat ilmas iloitcan... | 10. Lapset caick laulacat tänäpän tantzacat... | 11. Se waiwa suur... | 12. Lah laula ollen aicon... (nro 8) | 13. Kylmän talwen taucoman... | 14. Aica on nyt iloinen... | 15. Turha on mailman meno... | 16. Ihme cuigs iloit woit?

Hengellinen runous (41), arkkiveisu (35).

Painettu uudestaan: 1702, 1734, 1738. Vuoden 1750 joululaulut on eri teos (23 laulua).

168. Yksi kaunis ja suloinen virsi | 1701

 • Nimike: Yxi caunis ja suloinen wirsi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1701
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virsi alkaa sanoin "Kilwan kijttä Herraa hywää...". Virren historiallisena aiheena on Pohjan sodassa Virossa saavutettu taisteluvoitto. Kovin uskonnollinen virsi ei ole, mutta myös Hultinin hengellisten arkkiveisujen luettelossa se esiintyy. Kukahan mahtaa olla virren tekijä?

Hengellinen runous (42), arkkiveisu (36).

Ei painettu uudestaan.

169. Yksi tarpeellinen nuottikirja | 1702

 • Nimike: Yxi tarpelinen nuotti-kirja josa caickein sekä uutein että wanhain suomalaisten wirten oikiat ja tawaliset nuotit löyttän, nijn myös sen ylitzen cuin Jumalan palweluxes mutoin weisattaman pitä, käsikirian jälken
 • Painettu: Tukholma; Henric Keyser III; 1702
 • Ulkoasu: 336 sivua; poikittais 8:o; nuotteja

Kirjanpainajaksi on ilmeisesti nimiösivulla mainittu Johan Balduin. Esipuhe Johannes Gezelius nuor.

Kirkkokäsikirjat (14), koraalikirja (1).

Ei painettu uudestaan.

170. Kaksi suloista ja jumalista virttä | 1702

 • Nimike: Caxi suloista ja iumalista wirttä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1702
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Kaksi virttä: 1. O ihminen tulos... (ioca on tämän mailman wiheljäisest elämäst ja pahudet) | 2. Cuulcat christityt nyt sitä... (ioca on lihan ja hengen rijdast).

Hengellinen runous (43), arkkiveisu (37).

Ei painettu uudestaan.

171. Kaksi jumalista ja hengellistä virttä | 1702

 • Nimike: Caxi jumalista ja hengellistä wirttä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1702
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Kaksi virttä: 1. Adwentin Jesus aasill aja... (aiemmin vuonna 1700) | 2. Mä sinua kijtän Jumala...

Hengellinen runous (44), arkkiveisu (38).

Ei painettu uudestaan.

172. Uskollinen uronuhri | 1703

 • Nimike: Vscollinen uron-uhri, Iumalalle caickiwaldialle cunniaxi, nijn myös sille suuri-waldialle, woittamattomalle ja meidän caickein armollisim̃alle cuning. ja herrallem, cuningas Carlelle XII.
 • Tekijä: Andreas Henrici Aschelinus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1703
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virsi alkaa sanoin "Herra on meidän turwam...". Nimiölehden kääntöpuolella on lisäksi Pohjan sodan koettelemuksiin liittyvä runo, jossa samoin vakuutetaan turvautumista Herraan. Julkaisun viimeiselle sivulle on painettu Psalmin 84 jakeet 14-17. 

Aschelinukselta painettiin toinenkin Pohjan sotaan liittyvä arkkiveisujulkaisu (Suomen iloääni, 1702). Kovin uskonnollinen tämä ei kuitenkaan ole ja esiintyy Hultinillakin maallisten arkkiveisujen luettelossa.

Hengellinen runous (45), arkkiveisu (39).

Ei painettu uudestaan.

173. Yksi hengellinen virsi | 1703

 • Nimike: Yxi hengellinen wirsi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1703
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

62-säkeistöinen katumus- ja parannusvirsi alkaa sanoin "Armada päällem armias Jumala...". Ingressin mukaan aiheena on "tämän suruttoman mailman pahudesta ja synneistä".

Hengellinen runous (46), arkkiveisu (40).

Painettu uudestaan (suuntaa-antavasti): 1735, 1735-46, 1746, 1764 (uud.), 1766, 1768, 1787, n. 1790, 1810-20, 1820.

174. Kolme kaunista virttä | 1704

 • Nimike: Colme caunista wirttä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1704
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virret: 1. Waari christityt ottacat... | 2. Joudu jo laupias Jesu... | 3. Eläisän olen maa mulda...

Hengellinen runous (47), arkkiveisu (41).

Ei painettu uudestaan.

175. Yksi lyhykäinen opetus oikeasta vanhurskaudesta | 1705

 • Nimike: Yxi lyhykäinen opetus oikiasta wanhurscaudesta, coconpandu sildä muinen cuuluisalda ja corkiast oppenelda, mutta nyt Jumalan tykönä autualda prowastilda ja kircko-herralda Paimiosa mag. Henrich Florinuxelda, ja nyt Matthias Spermanin ylistettäwän cauppamiehen culutuxella walkeuten ulos tulla annettu ja prändätty
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1705
 • Ulkoasu: 32 sivua; 8:o

Tämä Henricus Florinuksen postuumisti julkaistu 32-sivuinen tutkielma ei valitettavasti oli säilynyt. Teoksen nimi on sillä tavoin muotoiltu, että teosta voitaneen ajatella ensimmäisena suomenkielisena teologisena julkaisuna. Teemana juuri vanhurskauttamisoppi on luterilaisen teologian ytimessä.

Hartaus ja opetus (13), teologia (1).

Ei painettu uudestaan.

176. Kolme kaunista virttä | n. 1705

 • Nimike: Colme caunista wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Wall; [1705]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan painettu vuosien 1700-09 välillä. 

Virret: 1. Joudu jo laupias Jesu... (aiemmin vuonna 1704) | 2. Ann Herran haldun elos... (Voipion mukaan tekijä Paimion pitäjänapulainen Antti Oilen) | 3. Cuulcat christityt nyt sitä... (aiemmin vuonna 1702). 

Hengellinen runous (48), arkkiveisu (42).

Ei painettu uudestaan.

177. Kristillinen ruumissaarna | 1706

 • Nimike: Christillinen ruumin-saarna, cosca sen hywin cunniasucuisen, ja corkiast oppenen herran, herr. Johannes Cajanuxen, cauwan ja ylistettäwästi ansainnen, ja cuuluisan prowastin Cajanan linnan läänis, ja kirckoherran Paldamois, autuallisesti cuollut ruumis, hänen lepocammioons ja hautaans, suuren ja ylistettäwän seuran läsnä olles, johdatetuxi ja lasketuxi tuli. Wuonna 1703. 23. Augusti. Pidetty Ericus Walleniuxelda, Oulun trivial-schoulun rectorilda.
 • Tekijä: Ericus Andreae Wallenius
 • Painettu: Turku; Henric Merckell; 1706
 • Ulkoasu: 84 sivua; 4:o

Sisältää myös useita muistorunoja, mm. Ericus Swahnin suomenkielisen runon.

Henkilökirjaset (19), ruumissaarna (13).

Ei painettu uudestaan.

178. Kaksi juuri uutta hengellistä virttä | 1706

 • Nimike: Caxi iuuri uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: Turku; Henric Merckell; 1706
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virret: 1. Woij ettän laulan surkiast... | 2. Aamulla ajatellaxen...

Hengellinen runous (49), arkkiveisu (43).

Ei painettu uudestaan.

179. Kaksi kaunista ja hengellistä virttä | 1706

 • Nimike: Caxi caunista ja hengellistä wirttä
 • Painettu: Turku; Henric Merckell; 1706
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virret: 1. Sywydest huudan surkiast... | 2. Ehk sun rakas sieluinen... (aiemmin vuonna 1683 ja 1686).

Hengellinen runous (50), arkkiveisu (44).

Ei painettu uudestaan.

180. Rukous näillä sodan aikoina | 1707

 • Nimike: Rucous näillä sodan-aiwoilla
 • Painettu: Turku; Henric Merckell; 1707
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (39), rukous (14).

Ei painettu uudestaan.

181. Rukous Jumalan seurakunnan ylöspitämisen edestä | 1707

 • Nimike: Rucous Jumalan seuracunnan ylöspitämisen edestä
 • Painettu: [Turku]; [Henric Merckell]; [1707]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Painopaikka ei ole tiedossa; luulisi, että tämäkin on edellisen ja seuraavan tapaan painettu Turussa.

Kirkolliset virallisjulkaisut (40), rukous (15).

Ei painettu uudestaan.

182. Rukous tällä sota-ajalla | 1709

 • Nimike: Rucous tällä sodan-ajalla
 • Painettu: Turku; Henric Marckell; 1709
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (41), rukous (16).

Ei painettu uudestaan.

183. Rukous näinä sodan aikoina | 1710

 • Nimike: Rucous näinä sodan aicoina
 • Painettu: Turku; Henric Merckell; 1710
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (42), rukous (17).

Ei painettu uudestaan.

184. Yksi surullinen virsi | 1712

 • Nimike: Yxi surulinen wirsi ylidze sen cunnialisen ja toimelisen Johan Knutin pojan Rorolan, borgarin Vdesa caupungisa edesmennen rackan puolisan Walbur Matin tytär Nickar wainaan: jumalisn eron tästä mailmasta.  
 • Painettu: Turku; Anders Björkman; 1712
 • Ulkoasu: 8 sivua; 12:o

Muistovirren tekijä ei ole tiedossa. Nimikkeen perusteella painate on vahvasti uskonnollinen. Sen sijaan  vuonna 1717 julkaistu hääonnittelukirjanen ei nimikkeen perusteella vaikuttaisi sitä olevan.

Henkilökirjaset (20), hautajaiset (6).

Ei painettu uudestaan.

185. Lyhykäinen veisu | n. 1712

 • Nimike: Lyhykäinen weisu, sijtä rangaistuxesta, cuin sen miehen ylitzen käynyt on, joca Herran Christuxen, cosca hän ristins candoi, kielsi lewättämäst huoneens seinälle
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; [1712]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan painettu 1677-1719. Voi siis olla jo 1600-luvulta.

Hengellinen runous (51), arkkiveisu (45).

Ei painettu uudestaan.

186. Yksinkertainen valitusveisu | n. 1715

 • Nimike: Yxikertainen walitus weisu, ylitzen Ruotzin nykyisen surkiast walitettawan tilan, suomexi cocon pandu Ruotzin kielestä, sildä joca catuwaisen sydämen cansa sitä ajatele.
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; [1715]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virsi alkaa sanoin Ruotz käy nyt ja rucoile. Suomennos. Kansalliskirjaston mukaan painettu vuosien 1711-20 välillä. Ruotsin sotaonni kääntyi ja Suomi joutui miehitetyksi. Valtakunnan ja Suomen kovasta kohtalosta runoilivat myös kotimaiset miehet Bartholdus Vhael (Suomen suruisen kansa, 1714), Israel Escholin (Valitusvirsi Suomen surkeudesta, 1720-25) ja Gabriel Calamnius (Sururunot suomalaiset, 1734).

Hengellinen runous (52), arkkiveisu (46).

Ei painettu uudestaan.

187. Alku ja juuri Ruotsin valitettavaan tilaan | n. 1715

 • Nimike: Alcu ja juuri Ruotzin walitettavaan tilaan, elämän parannuxen muistutuxexi, ruotzalaisen weisun jälken, yxikertaisest coconpandu.
 • Painettu: [painopaikka tuntamaton]; [1715]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Virsi alkaa sanoin Tull Ruotz ja rucoil. Suomennos. Teos puuttuu Kansalliskirjaston hakupalvelusta, löytyy Pippingin ja Hultinin luetteloista. Mahdollisesti sama kuin edellinen (selvittelen myöhemmin).

Hengellinen runous (53), arkkiveisu (47). 

Ei painettu uudestaan.

188. Suomalaisten sukukunnan valitukset vaikeimmat | 1718

 • Nimike: Suomalaisten sucucunnan, pohjalaisten peräcunnan, walituxet waikeimmat, surun sanat surkeimmat, cosca Cuningallisen Maj:tin uscollinen mies, corkiast ylistetty Suomen maan pispa ... herr Johannes Gezelius ... haudattihin Stockholmin Isohon kirckohon 26 päiwänä kesä kuulla wuonna 1718.
 • Tekijä: Zacharias Gabrielis Lithovius
 • Painettu: Tukholma; Henric Merckell; 1718
 • Ulkoasu: 4 sivua; 2:o

Muistoruno Johannes Gezelius nuoremman kuoleman johdosta. Kaksikielinen; suomi-ruotsi. Zacharias Lithovius valmisteli Ruotsissa isovihan aikana neljä muutakin henkilökirjasta. Näiden kohdehenkilöinä olivat kuninkaalliset; Suomalaisten onnentoivotus (1715), Sangen suuret suomalaisten (1719), Surullisten suomalaisten (1719) ja Suomalaisten suosiosanat (1720).

Henkilökirjaset (21), hautajaiset (7).

Ei painettu uudestaan.

189. Puuaapinen | {1719}

 • Nimike: [Lasten Paras Tavara, elli ABC-kirja, joca on suuren tarpen tähden leicattu Puuhun ja Pälkänen Seuracunnan Saarnamiesten toimituxen kautta, Prändetty Pälkänellä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719.]
 • Tekijä: Daniel Medelplan (valmistaja)
 • Painettu: Pälkäne; 1719
 • Ulkoasu: 28 sivua; 8:o; painettu puulaatoilla; [viimeisellä sivulla kukon kuva]

Ns. Medelplanin puuaapinen. Sisältönä Abc-kirja eli aakkoset, katekismuksen pääkappaleet ja rukoukset Gezeliuksen aapiskatekismuksen ensimmäisen osan ja/tai Bångin aapiskatekismuksen (1689) mukaan. Painettu vanhalla puulaattatekniikalla. Medelplan kaiversi kirjan jokaisen sivun omalle puulaatalleen, josta se painettiin. Painosmäärän arvioidaan olleen 100-200 kappaletta. Valitettavasti yhtään kappaletta ei ole säilynyt. Ainakin Pälkäneellä uskotaan, että katekismuksessa olisi ollut myös kukon kuva. Tieto nimikkeestä (ja kukon kuvasta) perustuu eräässä vuoden 1792 väitöskirjassa annettuihin tietoihin.

Katekismukset (19), aapiskatekismus (5).

Ei painettu uudestaan.

190. Seitsemän kuningas Daavidin katumuspsalmia | 1722

 • Nimike: Seitzemän cuningas Davidin catumus. psalmia
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1722
 • Ulkoasu: 12 sivua; 12:o

Sisältää Psalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143.

Raamatut (7), Vanha testamentti (4).

Ei painettu uudestaan. Vuodesta 1724 alkaen Seitsemän kuningas Daavidin katumuspsalmia liitettiin mukaan Gezeliuksen aapiskatekismukseen Lasten paras tavara, muutamaa vuotta myöhemmin myös Isaacus Ervastin toimittamaan Rukouskirjaan (1734) ja Svebiliuksen katekismukseen (1746).

191. Yhteinen rukous saarnan ja rukoushetkien jälkeen | 1724

 • Nimike: Yhteinen rukous saarnan ja rucous hetkein jälken pidettävä seuracunnisa 
 • Painettu: Turku; Eric Flodström; 1724
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o; kuvitettu

Kirkolliset virallisjulkaisut (43), rukous (18).

Ei painettu uudestaan.

192. Aapinen | n. 1724

p. 1737
p. 1737
 • Nimike: A A a a b c d e f ff .. 
 • Painettu: Tukholma; Anders Björckman; [1724]
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o; kuvitettu

Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan painettu vuosien 1720-28 välillä. 

Katekismukset (20), aapiskatekismus (6).

Painettu uudestaan (suuntaa-antavasti): n. 1735 (Tukholma; Petter Nyström; 1731-1759), 1737 (Turku), 1742 (Upsala), 1744 (Tukholma), 1748 (Tallinna), 1753, 2x1754, 1758, 1761, 1767, 1772, 1773, 1774, 1775, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 2x1785, 2x1787, 1790, 1795, 1796, 2x1797, 1798, 2x1800 etc.

193. Neljä hengellistä virttä | n. 1725

 • Nimike: Neljä hengellistä wirttä
 • Painettu: Turku; Eric Flodström; [1725]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan painettu vuosien 1722-28 välillä.

Virret: 1. Ah mun waiwan ahdistustan... | 2. Sun tygös herran Jumalan... | 3. Jo joudu Luoja Isä... | 4. Jesuxesta Jesuxesta en eläiss luowu...

Hengellinen runous (54), arkkiveisu (48).

Ei painettu uudestaan.

194. Yksi merkillinen ja outo kala | 1726

 • Nimike: Yxi merkillinen, suuri, perät-ihmeteldäwä ia åuto-cala ... Seurawaises weisusa ulosmaalatan tämä ihme-tapaus tarkemmin.
 • Painettu: Turku; Eric Flodström; 1726
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Hengellinen runous (55), arkkiveisu (49).

Painettu uudestaan: 3x1840-56 (Yksi aiwan uusi weisu, siittä kummasta kalasta), 1850-56, 1855, 1874.


195. Käsky pappien ylöskannosta Hämeen maalla | 1726

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Kirkolliset virallisjulkaisut, asetus.

196. Hää- ja kehtorunot | {1728}

 • Nimike: Kescutuxet carjallisten naimisista naittilasten
 • Tekijä: Henricus Gustavi Lilius
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Painettu... Kescutuxet carjallisten naimisista naittilasten, joka runon mukaan on valmistettu veljen häihin vuonna 1723. Tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan uskonnollinen.

Liliukselta myös toinen hääruno sekä kehtorunot (1728).


197. Neljä kaunista jumalista virttä | n. 1728

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Vuosien 1725-32 välillä.

Hengellinen runous, arkkiveisu.

198. Viisi kaunista jumalista virttä | 1729

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Hengellinen runous, arkkiveisu.

199. Jälkimuistoksi evankeliumillisen uskon tunnustuksesta | 1730

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Kirkolliset virallisjulkaisut, kirkon toiminta.

200. Asetus oikeudesta saada viettää jumalanpalvelusta omalla äidinkielellä | n. 1730

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Kansalliskirjaston arvion mukaan painettu vuosien 1727-33 välillä.

Kirkolliset virallisjulkaisut, kirkon toiminta.

201. Kaksi kaunista virttä | n. 1730

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Kansalliskirjaston arvion mukaan painettu vuosien 1729-31 välillä.

Hengellinen runous, arkkiveisu.

Painettu uudestaan: 1735.

202. Surun sumu synkeä | 1731

 • Nimike:
 • Tekijä:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Henkilökirjaset, hautajaisruno.

203. Rukous kuninkaan ulkomailla olon vuoksi | 1731

 • Nimike:
 • Painettu:
 • Ulkoasu:

Kirkoissa luettiin myös kiitos kuninkaan ulkomailta paluun johdosta (1731).

Kirkolliset virallisjulkaisut, rukous. 

Kirjallisuus:

+ mm. kaksi internet-osoitettu Medelplanin puuapisesta.