Agricolan Abc-kirja (n. 1543/59)

07.02.2020

Agricolan Abc-kirja on suomenkielisen painetun kirjallisuuden esikoinen. Vallalla olevan tulkinnan mukaan ensimmäisen kerran kirja painettiin todennäköisesti vuonna 1543, toinen painos on noin vuosilta 1549-1551 ja kolmas painos vuodelta 1559. Yhtään kokonaista kappaletta kirjasta ei ole säilynyt, mutta teoksen painoasu ja sisältö on kohtuullisella varmuudella tiedossa kirjasta tehdyn kolmen löydön – Uppsala 1851 (Abc-kirjan 2. p.), Tukholma 1904 (1. p.) ja Västerås 1966 (3. p.) – perusteella.

Abc-kirjasta on otettu useita näköispainoksia; ensimmäisen kerran jo vuonna 1884 historioitsija K. G. Leinbergin toimittamana (Abc-kirjan 2. p.), toisen ja kolmannen kerran vuosina 1922 ja 1930 opettaja E. Granit-Ilmoniemen julkaisemana (1.–2. p.). Uudempaa kiinnostusta edustaa esimerkiksi Kaisa Häkkisen toimittama Abckiria: kriittinen editio (2007), jonka lopun "tieteellinen editio" sisältää Abc-kirjan (1.–3. p.) kommentoituna alkuperäisessä asussa ja nykykirjaimin.

Saatteeksi

Ohessa Agricolan Abc-kirja (1.–3. p) kutakuinkin nykyaikaisessa kieliasussa. Yhtäältä olemme jättäneet kirjan lauserakenteet pääosin ennalleen ja säilyttäneet joitakin Agricolan kielen nyt jo vanhahtavia ilmauksia. Toisaalta olemme nykyaikaistaneet niin välimerkkien käyttöä, oikeinkirjoitusta kuin itse sanastoakin. Jotkut Agricolan käyttämät sanat on merkitty hakasulkeisiin.

Abc-kirja on tyypillinen aapiskatekismus. Kirjan tarkoituksena oli opettaa ihmisiä lukemaan (lukemisen ABC), jotta he voisivat itse lukemalla oppia perusasiat kristillisestä uskosta (uskon ABC).


Sisällysluettelo

Sisällysluetteloa tai sivunumerointia ei pienikokoisessa (painopinta n. 12 x 7 cm) Abc-kirjassa ollut. Nykyaikaisessa asussaan se näyttäisi 3. painoksen osalta kutakuinkin tältä:

Alkuruno ............ s. 1 

1. Aakkoset ............ s. 2

Kirjaimet | Äänteet | Kirjainyhdistelmät

2. Katekismus ............ s. 5

Kymmenen käskyä | Uskontunnustus | Isä meidän

Enkelin tervehdys

Kasteen, ripin ja ehtoollisen sakramentit

3. Rukousosa .........… s. 17 

Ruokarukoukset | Aamu- ja iltarukoukset

Kellonsoittorukoukset 

4. Suomen luvut ............ s. 23

Tiesitkö? Abc-kirjan (2. p.) nimiösivun alkutervehdys Christiano salutem tarkoittaa "kristittyä tervehtien" ja/tai "Kristiania tervehtien". Kristian oli Agricolan vuonna 1550 syntyneen pojan nimi.

Lähde: Mikael Agricola, Abckiria, n. 1543/1559. Tukholma. Abc-kirja alkuperäisenä versiona on nähtävillä Kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria -julkaisuarkistossa; kysymyksessä on kuitenkin ainoastaan A-arkki (sivut 1-16). Esimerkiksi teokseen Abckiria: kriittinen editio (2007, toim. Kaisa Häkkinen) sisältyy Abc-kirja kokonaan sekä alkuperäisessä asussa että nykykirjaimin kirjoitettuna - myös B-arkki (sivut 17-24). 

HTML: Martinkirja, 2020. Agricolan kieltä on nykyaikaistettu. Tekijänoikeudet: Seuraavien kirjoittajien tekijänoikeus on rauennut: Mikael Agricola. Tekstin tekninen stilisointi (esim. fontin vaihtaminen, kielen modernisointi) ei synnytä uutta tekijänoikeutta. Kuvat: Kuvat on saatu screenshot-toiminnolla Doria -julkaisuarkistosta (kuva 1, kuva 2). Public domain.