E. G. Gulinin teokset

24.03.2023
Eelis Gulin oli väsymätön kirjoittaja, kymmenien kirjojen tekijä. Ennen kaikkea hän kirjoitti kirjeitä. Niitä lähti Tampereen piispantalostakin eri puolille, usein spontaanin innoituksen vallassa. Gulin oli aito ja aktiivinen ihminen, joka halusi tuntea ihmiset, muistaa heidän nimensä, osallistua heidän iloonsa ja suruunsa, vaikuttaa asioihin, ottaa kantaa, käyttää saamiaan lahjoja ja mahdollisuuksia. Tällaisena kirkonmiehenä, sillanrakentajana, hänet yhä muistetaan. 
– Paavo Kortekangas, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 29.12.1893, Mikkeli

 • koko nimi Eelis Gideon Gulin
 • vanhemmat rovasti, kirkkoherra Arthur Gulin (k. 1925) ja Bertha o.s. Sarlin (k. 1939)
 • puoliso 1 (vih. 1920) Helmi o.s. Forsman (k. 1965); puoliso 2 (vih. 1966) Irene o.s. Smirnoff (k. 1991)

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1912, Mikkelin klassillinen lyseo
 • teologinen alkututkinto 1913; filosofian kandidaatti 1915; teologinen erotutkinto 1918; filosofian maisteri 1919; teologian kandidaatti 1919, Helsingin yliopisto
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton yleissihteeri 1917–1927; Ad lucem -lehden päätoim. 1918–1927
 • sisällisodan aikana mm. osallistui Helsingissä maanalaiseen valkokaartin toimintaan ja kävi tapaamassa haavoittuneita punasotilaita Helsingin Kirurgisessa sairaalassa (sodan jälkeen Gulin toimi Suomenlinnassa punavankien vartijana kaksi viikkoa ja Helsingissä vahtipalveluksessa)
 • vihitty papiksi 9.1.1920, Porvoon tuomiokirkko (vihkijä tuomiorovasti Edvard Hannula)
 • teologian lisensiaatti 1922 (tohtoripromootio 31.5.1923), Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti 1923–1927
 • Teologisen maanantaiseuran perustajajäsen 1916– (toveripiiri kokoontui neljännesvuosisadan ajan)
 • Vartijan toimituksessa 1921–1922

Helsingin yliopiston Pyhän raamatun alkukielten apulainen 1927–1930 (vt. 1927)

 • Kristliga studentförening vid Åbo akademin puheenjohtaja 1928–1930
 • Suomen kristillisen ylioppilasliiton varapuheenjohtaja 1927–1930 (kunniajäsen 1945)

Åbo akademin Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikan vt. professori 1930–1933

 • Yleiskirkollisen toimikunnan jäsen 1931–1969 (sihteeri 1932–1935, varapuheenjohtaja 1935–1940, puheenjohtaja 1941–1969; vuodesta 1963 alkaen Suomen ekumeeninen neuvosto)
 • Suomen NMKY:n liiton puheenjohtaja 1932–1952

Helsingin yliopiston Uuden testamentin professori 1933–1945

 • kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean jäsen 1934–1938
 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1939–1945 (dekaani keväällä 1945)
 • talvisodan aikana mm. kirkollisessa rauhankokouksessa Hollannin Apeldoornissa tammikuussa 1940 ja Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin kokouksessa Sigtunassa helmikuussa 1940
 • jatkosodan aikana Töölössä 54. sotasairaalan sielunhoitajan tehtävässä (ainakin 1941–1942) ja mm. luentomatkalla Sonderhausenin Luther-Akatemian teologiapäivillä elokuussa 1941
 • Helsingin NMKY:n puheenjohtaja 1933–1945
 • Suomen nuorten kristillisen liiton puheenjohtaja 1938–1952 (vuoden 1953 matrikkelin mukaan); Kirkon nuoriso -lehden päätoimittaja 1946–1952
 • Teologisen aikakauskirjan toimitussihteeri 1934–1944

Tampereen hiippakunnan piispa 1945–1966

 • piispanvihkimys 2.9.1945, Tampereen tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Ilmari Salomies)
 • kirkolliskokouksen jäsen 1948–1965
 • Suomen kirkkojen jälleenrakentamiskomitean jäsen 1945–1952 (puheenjohtaja 1947–1952); Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) jälleenrakennusosaston hallituksen jäsen 1948–1951
 • Kansan Raamattuseuran johtokunnan puheenjohtaja 1945–1952
 • NMKY:n maailmanliiton varapuheenjohtaja 1947–1953

Kuollut 4.8.1975, Tampere

Luettelo E. G. Gulinin kirjoista

Puutteet ja virheet: info@martinkirja.fi

Ks. täältä myynnissä olevat E. G. Gulinin teokset ja artikkelit (aukeaa uuteen ikkunaan).


1918

(suom.) Aamuvartio: salassa viljelty rukouselämä. John R. Mott. Suomensi Eelis Pinomaa. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 1. 31 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1919.

(suom.) Jeesus Kristus todellisuus. John R. Mott. Suomensi Eelis Pinomaa. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 2. 38 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1918.

1919

Onko nykyajan tiede ristiriidassa kristinuskon kanssa? Eelis Gulin-Pinomaa. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 9. 88 s. Porvoo: WSOY.

(suom.) Uskonnon uudistusko tulossa? Tukholman Engelbrektinkirkossa toisena pääsiäispäivänä 1919 pidetty esitelmä, sitä ennen pääpiirteissään esitetty Uudella ylioppilastalolla Helsingissä. Nathan Söderblom. Suomensi Eelis Gulin-Pinomaa. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 12. 38 s. Porvoo: WSOY.

1922

Maanpakoa varhaisempien profeettojen käsitys siveellisyydestä. 144 s. Väitöskirja. Helsinki.

Israelin profeetat aikana ennen Babylonian vankeutta v. 586 eKr. 248 s. Helsinki: Otava.

1923

Das Antlitz Jahwes im Alten Testament. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B: 17: 3. 30 s. Helsinki.

(suom. et al.) Rukous ja nykyajan ihminen. Harry Emerson Fosdick. Suom. Eelis Gulin & Aina Jauhiainen. Suomen kristillisen ylioppilasliikkeen julkaisuja 23. 279 s. Porvoo: WSOY.

1925

Onko kristinusko vanhentunut? 15 s. Helsinki.

Die Nachfolge Gottes: versuch einer religionsgeschichtlichen Skizze. Sivut 34–50. Helsinki. Eripainos teoksesta Studia Orientalia 1 (1925).

1926

Sankarin uskonto: stoalainen uskontodistaja Epiktetos. 135 s. Porvoo: WSOY.

1927

Vanhan testamentin synty ja kokoonpano 1: edellinen osa. STKSJ 15 (a). 150 s. Helsinki. Myös yhteensidottuna 2. osan (1929) kanssa v. 1930.

Vanhan testamentin pysyvä arvo. 176 s. Porvoo: WSOY. 2. uud. p. 1973 (Kirjaneliö). Ruotsiksi 1932 (Gamla testamentets förblivande värde).

(suom.) Mies ja nainen Jumalan edessä: sukupuolikysymysten tarkastelua kristilliseltä kannalta. A. Herbert Gray. Suomen kristillisen ylioppilasliikkeen julkaisuja 27. 191 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1927.

1928

Vanhan Testamentin kertomusten todenperäisyys muinaislöytöjen valossa. Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja 29. 40 s. Porvoo: WSOY.

Uuden testamentin kreikankielen yleisluonne. 25 s. Tampere. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1928).

Kristen livssyn och kristet liv. 131 s. Uppsala: Fria kristliga studentföreningens förlag.

Kristendomens krav på försakelse: föredrag vid K.F.U.K:s årsfest den 25 mars 1928. 20 s. Helsingfors.

1929

Vanhan testamentin synty ja kokoonpano 2: jälkimmäinen osa. STKSJ 15 (b). Helsinki. S. 151–355. Myös yhteensidottuna 1. osan (1927) kanssa (1930).

Kahden maailman kansalaisena. 168 s. Porvoo: WSOY.

Kristendom och kultur. 14 s. Stockholm. Eripainos aikakauslehdestä Tidskrift för predikanter (1929).

1930

Eräitä uudempia vuorisaarnatutkimuksia. 38 s. Tampere. Eripainos Teologisesta aikakauskirjasta (1930).

1931

Zum Ursprung der Sünderliebe Jesu. Acta Academiae Åboensis A: 7: 10. 18 s. Åbo: Åbo akademi.

Guds värld och vår. 95 s. Stockholm: Fria kristliga studentföreningens förlag.

1932

Die Freude im Neuen Testament 1: Jesus, Urgemeinde, Paulus. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B: 26: 2. 293 s. Helsinki. Kansalliskirjastossa myös yhteensidottuna 2. osan (1936) kanssa.

1933

Tieteellinen ja kristillinen elämänkäsitys. 31 s. Helsinki: Otava.

Sukupuolisiveellisyys ja kristinusko. Suomen naisten kansallisliiton siveellisyyskomitean julkaisuja 4. 8 s. Helsinki. Myös teoksessa Nuorisomme siveellisen puhtauden puolesta (1933).

1934

Kristityn ilo uuden testamentin valossa. 99 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1935.

1935

Tutkikaa raamatuita. Kirkon nuorison kirjasia 2. 17 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto.

(toim.) Jeesuksen siveysoppi ja nykyaika. Antti J. Pietilä. Toisen painoksen laatinut E. G. Gulin. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 25. 265 s. Helsinki.

(toim. et al.) Englannin ja Suomen kirkkojen välisten neuvottelujen pöytäkirjat v. 1934. E. G. Gulin & Ph. Usher. 56 s. Helsinki. Myös teoksessa Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 24/1934 (1936). 

1936

Die Freude im Neuen Testament 2: Das Johannesevangelium. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B: 37, 3. 77 s. Helsinki. Kansalliskirjastossa myös yhteensidottuna 1. osan (1932) kanssa.

Kevään myrskyä: sananen pojille ja nuorukaisille. 44 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1936.

1937

Nuorison puhtaustaistelu. 15 s. Tampere: Kristillisen työläisnuorisoliiton liitto.

Jaakobin kirjeen ongelma. S. 283–306. Helsinki. Ylipainos Teologisesta aikakauskirjasta (1937).

(toim. et al.) Sana ja kirkko: arkkipiispa Erkki Kailalle hänen täyttäessään 2.6.1937 70 vuotta. Toimituskunta Aleksi Lehtonen, E. G. Gulin & A. A. Ahtola. 328 s. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Ekklesia: eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirchen. Hrsg. von Friedr. Siegmund-Schultze. Leipzig. Eino Wilhelmsin mukaan Gulin oli kansainvälisen Ekklesia-teoksen toimituskunnan jäsen vuosina 1937–1938. Koko teos valmistui vuosina 1934–1941.

1938

Risti ja todellisuus: Uuden Testamentin keskeisen sanoman tutkistelua. 66 s. Helsinki: Otava.

Nuoruuselämän vaikeudet – mistä apu? 19 s. Tampere: Kristillisen työläisnuorison liitto.

Allmän religiositet – avgjord kristendom. 14 s. Helsingfors: Borgå stifts ungdomsförbund. Myös aikakauslehdessä Kristendom och skola (1938).

1939

(toim. et al.) Raamatun tietokirja 2: J–Ö. Toimituskunta A. F. Puukko, Rafael Gyllenberg & E. G. Gulin. 676 palstasivua. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Uuden testamentin käsikirja, 1-4. Toimittajat E. G. Gulin & Ilmari Salomies. Helsinki: Otava. Teossarjan osat ilmestyivät vuosina 1939–1948. 

1940

Uuden testamentin teologia. Uuden testamentin käsikirja 3. 286 s. Helsinki: Otava.

Suomen miehet Kristukselle. 20 s. Helsinki: Suomen NMKY:n liitto. 2. p. 1940. 3. p. 1942.

Livets offer – priset för välsignelse: vid gudstjänsten till de i kriget stupade hjälternas minne i Berghälls kyrka den 19 maj 1940. 8 s. Helsingfors. Eripainos aikakauslehdestä Församlingsbladet 24.5.1940.

1941

(toim. et al.) Nuoruuden kultaiset vuodet. Toim. Eelis Gulin & Ilmari Salomies. Somisteet piirtänyt Edith Wiklund. Helsinki: Otava. 2. p. 1943. 3. p. 1944. 4. p. 1948.

1942

Armahdettu syntinen. 55 s. Helsinki: Suomen Nuorten Kristillinen Liitto. 2. p. 1945.

Miehet ja koti. 16 s. Helsinki: Suomen NMKY:n liitto. 2. p. 1942. 3. p. 1942. Ruotsiksi 1942 (Mannen och hemmet).

1943

Nasarealainen: Jeesus ihmisenä. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 4. 160 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1944. 3. p. 1958. Ruotsiksi 1945 (Mannen från Nasaret).

Arka asia: mitä on ajateltava sukupuoliyhteydestä ennen avioliittoa. 16 s. Helsinki: Asevelipapit. 2. uud. p. 1943. 3. p. 1944. 4. p. 1944. Ruotsiksi 1943 (En ömtålig fråga: vad skall man tänka om könsumgänge före äktenskapet?). Ruotsiksi 1944 (Sexuell avhållsamhet före äktenskapet: ett ord i en allvarlig fråga).

1944

Markuksen evankeliumi. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 42. 156 s. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Elämän rikkaus Jumalan seurakunnassa. 91 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1947.

1945

Paimenkirje Tampereen hiippakunnalle. 188 s. Helsinki: Otava.

Paavali Tarsolainen. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 6. 198 s. Helsinki: Otava. Ruotsiksi 1947 (Paulus från Tarsus).

Avioero. 45 s. Helsinki: Suomen NMKY:n Liitto. Ruotsiksi 1945 (Skilsmässan).

1946

Elävä Vapahtaja: evankeliumin sanomaa sanoin ja kuvin. 156 s. Kuvitettu. Helsinki: Kuva ja sana. 2. p. 1961.

Nuoren rakkauden ongelmia: Suomen teineille omistettu. 55 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1946. 3. p. 1960.

Puhdistakaa itsenne – puhdistakaa kotinne. Juhlasaarna Suomen 60. yleisen raittiuskokouksen jumalanpalveluksessa Tampereen Tuomiokirkossa 16.6.1945. 10 s. Helsinki: Raittiuden ystävät.

(et al.) Se, fälten vitna. E. G. Gulin & Tuure Vapaavuori. Översatt av Folke Winquist & Elga Glade. 47 s. Helsingfors: Finska missionssällskapet

1947

"Me uskomme...": jokamiehen uskonoppi. 104 s. Helsinki: Otava.

Kasteen evankeliumi. Helsinki: Kuva ja sana. 2. p. 1947. 3. p. 1948. Ruotsiksi 1948 (Dopets evangelium).

Tampereen hiippakunta vv. 1942–1946. Synodaalikokoukselle esittänyt E. G. Gulin. 67 s. Tampere.

Guidance for the cure of souls. Kääntänyt Walter J. Kukkonen. 11 s. Hancock: Finnish Lutheran Bible Fellowship. Myös aikakauslehdessä The Lutheran Quarterly (1947).

(et al.) Kristuksen kirkko myrskyssä: katsaus kristikunnan vaiheisiin viime vuosina. Aleksi Lehtonen, Max von Bosdorff, Eino Sormunen, Ilmari Salomies, Väinö Malmivaara & E. G. Gulin. 159 s. Helsinki: Kirjapaja. 

1948

Onko tiede kumonnut uskonnon? Vapaata ajattelua suurista kysymyksistä. 42 s. Helsinki: Tammi. 2. p. 1948. 3. p. 1948. Ruotsiksi 1948 (Har vetenskapen vederlagt religionen? Några fria tankar kring ett stort spörsmål).

Kristuksen kuninkuus: Amsterdamin kokouksen henkistä taustaa. 5 s. Helsinki. Eripainos Kotimaasta (20.8.1948).

(toim.) Kristinusko jokamiehen näkökulmasta. Koonnut E. G. Gulin. 223 s. Helsinki: Mantere.

1949

Paimenkirje koti- ja avioelämän ongelmista. 7 s. Helsinki.

(et al.) Avioliitto: opaskirja Suomen kodeille. E. G. Gulin & Turo Niemi. 234 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. p. 1949. 3. p. 1950. 4. p. 1951. 5. p. 1955.

(et al.) Ihmiskunnan uskonnot. Olavi Castrén, Aarre Lauha & E. G. Gulin. 232 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1950

Paimenkirje Tampereen hiippakunnan papistolle. 28 s. Tampere.

(et al.) Löysimme ratkaisun! Elävästä elämästä jälleenrakennettu kuvasarja. Tekstin kirjoittanut E. G. Gulin. Valokuvat Fred. Runeberg. 30 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1951

Pyhiinvaellusretkellä Kreikassa. 226 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

Sydämen viisaus. 253 s. Helsinki: Otava. 2. p. 1952.

Paimenkirje Tampereen hiippakunnan papistolle. 6 s. Tampere.

Vaikutelmia Yhdysvalloista. S. 55–57. Forssa. Ylipainos aikakauslehdestä Suomalainen Suomi (1951).

(et al.) Hyvä Paimen: 7-vuotisen kansakoulun uskonnon oppikirja. E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Rudolf Koivu ja Maija Karma. 337 s. Helsinki: Valistus. 2. p. 1951. 3. p. 1952. 4. p. 1953. 5. p. 1954. 6. p 1955. 7. p. 1956. 8. p. 1957. 9. p. 1957. 10. p. 1958. 11. p. 1958. 12. p. 1960.

(toim. et al.) Suomalainen Uuden testamentin selitys, 1-12. Julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen & Eino Sormunen. Avustajakunta E. G. Gulin, Esko Haapa, K V. L. Jalkanen & Aarre Lauha. Helsinki: Kirjapaja (6. osa Otava). Teossarjan osat ilmestyivät vuosina 1951–1962 (1. p).

1952

Kristikunnan elämää vv. 1947–52. 131 s. Synodaalikirja. Helsinki: Otava.

Uskon oikeaksi todistaminen. 30 s. Helsinki: Kirkon Nuoriso.

Suuri johtajahahmo. 12 s. [Helsinki]. Eripainos teoksesta Kirkkokansan kalenteri 1953 (1952).

(et al.) Hyvä Paimen: kansakoulun uskonnon oppikirja. Suppea laitos. Laatineet E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Rudolf Koivu & Maija Karma. 240 s. Helsinki: Valistus.

1954

(et al.) Galatalaiskirje, Filippiläiskirje ja Tessalonikalaiskirjeet. E. G. Gulin & Eino Sormunen. Suomalainen Uuden testamentin selitys 8. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 12. Kansinimike "Paavalin kirjeitä". 180 + 116 s. Helsinki: Kirjapaja. 

1955

Sata päivää Amerikassa. 218 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1957

Turvaton ihminen: ajattelua ja sanomaa. 196 s. Helsinki: Otava.

Tampereen hiippakunnan piispojen muotokuvat. 18 s. Tampere. Eripainos teoksesta Tampere: tutkimuksia ja kuvauksia 5 (1957).

Muistelmia kouluvuosien aurinkoisilta päiviltä. 9 s. Mikkeli.

1959

Roomalaiskirje. Suomalainen Uuden testamentin selitys 6. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 19. 205 s. Helsinki: Otava.

1960

Piispan sana talousmiehille. 7 s. Turku: Suomen liikemiesten lähetysliitto.

Ajan kasvot Suomessa 1960. 2 s. Helsinki. Eripainos Helsingin sanomista (18.11.1960).

(toim. et al.) Kirkko keskellä elämää: Tampereen hiippakunnan 12. vuosikirja (1961). Toimituskunta E. G. Gulin, Anna-Liisa Mäenpää, Esko Rahkiola & Simo Talvitie. 147 s. Tampere. 2. p. 1960.

1961

Kirkko ja työväenliike. 144 s. Helsinki: Tammi.

(et al.) Hyvä paimen: varsinaisen kansakoulun uskonnon oppikirja A: vuosiluokat III-VII. 13. tark. p. (A-laitoksen 1. painos). Laatineet E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Maija Karma, Sorella Railo & Rudolf Koivu. 350 s. Helsinki: Valistus. 2.–8. p.  1961–1966.

(et al.) Hyvän paimenen seurassa: kansalaiskoulun uskonnon ja uskontojen historian oppikirja A: VIII vuosiluokka. Laatineet E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Maija Karma, Sorella Railo & Rudolf Koivu. 93 s. Helsinki: Valistus. 2. p. 1962. 3. p. 1965.

(et al.) Hyvä paimen: varsinainen kansakoulun uskonnon oppikirja B: vuosiluokat III-VI. Laatineet E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Maija Karma, Sorella Railo & Rudolf Koivu. 264 s. Helsinki: Valistus. 2. p. 1961. 3. p. 1962. 4. p. 1963. 5. p. 1965. 6. p. 1965. 7. p. 1966. 8. p. 1966. 9. p. 1969

(et al.) Hyvän paimenen seurassa: kansalaiskoulun uskonnon ja uskontojen historian oppikirja B: VII ja VIII luokka. Laatineet E. G. Gulin, Aukusti Kuusisto & Matti Koskenniemi. Kuvittaneet Maija Karma, Sorella Railo & Rudolf Koivu. 175 s. Helsinki: Valistus. 2.-7. p. 1963–1966. 8. p. 1968. 9. p. 1969. 10. p. 1970.

(toim. et al.) Vakaumuksen kriisi: Tampereen hiippakunnan 13. vuosikirja (1962). Toimituskunta E. G. Gulin, Anna-Liisa Mäenpää, Esko Rahkiola & Simo Talvitie. 163 s. Tampere.

1962

Kristikunnan tie 1957–1962. 129 s. Synodaalikirja. Helsinki: Otava.

(toim. et al.) Tässä elämän arjessa: Tampereen hiippakunnan 14. vuosikirja (1963). Toimituskunta E. G. Gulin, Anna-Liisa Mäenpää & Simo talvitie. 156 s. Tampere.

1964

(toim. et al.) Jumalanhan maailma on: Tampereen hiippakunnan 16. vuosikirja (1965). Toimitus E. G. Gulin, Anna-Liisa Mäenpää, Esko Rahkiola & Simo Talvitie. 118 s. Kuvitettu. Tampere.

1965

Elämän auetessa: rippikoulunuorten kirja. 73 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1965. 3. p. 1968.

(toim. at al.) Etsimme yhdessä: Tampereen hiippakunnan 17. vuosikirja (1966). Toimitus E. G. Gulin, Maijua-Liisa Peltonen, Paavo Kortekangas & Erkki Malkavaara. 156 s. Kuvitettu. Tampere.

1967

Elämän lahjat 1. 382 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1967.

1968

Elämän lahjat 2. 377 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

1969

Nuori rakkaus – onni ja ongelma. 24 s. Pieksämäki: Sisälähetysseura.

Helsingin yliopiston kirjastossa säilytetään lisäksi neljää yhteissidosta, johon kirjasto on aikoinaan sidotuttanut yhteen Eelis Gulinin pienpainatteita ja eripainoksia (Opera minora 1:1-2 & 2:1-2). 

Edellä olevasta luettelosta näistä puuttuvat seuraavat pienpainatteet/eripainokset:

 • Profeetat uudemman tutkimuksen valossa (Teologinen aikakauskirja 1922)
 • Mooses uuteen valoon (Vartija 1923)
 • Deuteronomisen tutkimuksen uusimmat vaiheet (Teologinen aikakauskirja 1926)
 • Die Religion Epiktets und die Stoa (teoksessa Commentationes philologicae in honorem Professoris emeriti I. A. Heikel ediderunt discipuli 1926)
 • Miten Jeesuksen vuorisaarnan etiikka on ymmärrettävä? (teoksessa Uskonto ja koulukasvatus 1932)
 • Uuden testamentin historiallinen luotettavuus (Teologinen aikakauskirja 1934)
 • Das geistliche Amt im Neuen Testament (Zeitschrift für Systematische Theologie 1934)
 • Kirkollinen virka Uuden testamentin mukaan (Teologinen aikakauskirja 1935)
 • Sovitusoppi Uuden testamentin valaistuksessa (teoksessa Uskonnon opetuskysymyksiä 1936)
 • Ahdistukset Paavalin "kerskauksena" (teoksessa Sana ja kirkko 1937)
 • Teologia tieteenä ja teologian tehtävä (Valvoja-Aika 1937)
 • Die Kirchliche Jugendarbeit in Finnland (teoksessa Ekklesia – eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirche 2: Die skandinavischen Länder, 1938)
 • Korset och verkligheten (Kirke og kultur 1938)
 • Ihmeuskon asema Uudessa Testamentissa (Teologinen aikakauskirja 1941)
 • Die Freiheit in der Verkündigung des Paulus (Die Zeitschrift für systematische Theologie 1941)
 • Uuden testamentin perussanoma (teoksessa Suomen kansan Raamattu 1942)
 • Sakramentit uskomme tukena (teoksessa Sana ja usko 1942)
 • Vapaus Paavalin julistuksessa (Teologinen aikakauskirja 1942)
 • Hellaan ja Uuden Testamentin välinen rajankäynti (teoksessa Suomalainen tiedeakatemia: esitelmät ja pöytäkirjat 1942, 1943; myös saksaksi)
 • Lagens positiva betydelse hos Paulus (Svensk teologisk kvartalskrift 1942)
 • Eronneitten vihkimisestä (Vartija 1948)
 • Ljusa glimtar ifrån arbetet bland finska krigsinvalider (?)
 • Missionspredikan 1945 (?)
 • [Karl Barth ja aikamme dogmaattinen ajattelu (kyseessä lienee A. E. Jokipiin kolmiosainen artikkeli Teologisessa aikakauskirjassa vuonna 1926)]
 • [Psykoanalyysi ja kristillinen sielunhoito (kyseessä lienee Heimo Eskolan artikkeli Teologisessa aikakauskirjassa vuodelta 1935)]

Määrästä voi päätellä, että eripainosten ottaminen taisi olla varsin yleistä 1920–1940-luvuilla. Vaikeampaa on arvioida, mikä tällaisten artikkeli-eripainosten käyttötarkoitus oli (tai kuinka suuria painokset olivat).

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Eelis Gulinin teokset (erityisesti Elämän lahjat, 1-2)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Bibliographia Guliniana: E. G. Gulinin julkaisut. Laatinut Eino Wilhelms. Teologinen aikakauskirja 3-4/1963. 
 • Jaakko Rusama, Kohti ykseyttä: Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997, 1999. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 61. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
 • Jenni Krapu, E. G. Gulinin ekumeeninen työ ja ajattelu (2009). Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 211. Helsinki.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002999 (kirjoittaja Paavo Kortekangas)
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/ 
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/ 
 • Aikalaiskirja 1934: https://runeberg.org/aikalais/1934/ (Projekt Runeberg)
 • Kuka kukin on 1954: https://runeberg.org/kuka/1954/ (Projekt Runeberg)