Ehtoollinen 1600-luvun katekismuksissa (1/2)

13.10.2023

TÄLLÄ SIVULLA (1/2) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT SEURAAVISTA KATEKISMUKSISTA:

1. Simon Careliuksen katekismus (1607)

2. Sorolaisen iso katekismus (1614)

3. Canutus Careliuksen katekismus (1628)

4. Sorolaisen vähä katekismus (1629)

5. Aapiskatekismus (1629)

6. Vuoden 1646 manualen katekismus (1646)

1. SIMON CARELIUKSEN KATEKISMUKSEN (1607) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


VI. ALTTARIN SAKRAMENTISTA ELI HERRAN EHTOOLLISESTA

Matt. 26. – Mark. 14. – Luuk. 22. – 1. Kor. [Pav. 1. Cor] 11.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumihini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samallamoto] otti hän myös maljan [calkin] ehtoollisen jälkeen, kiitti, antoi heille ja sanoi: Juokaa tästä kaikki. Sillä tämä on minun vereni, joka on sen uuden testamentin, joka teidän ja monen edestä ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te sen teet, niin tehkää minun muistokseni."


Alttarin sakramentista eli Herran ehtoollisesta yksinkertaista kansaa näin opetettaman pitää

MITÄ [MITÄSTÄ] ON ALTTARIN SAKRAMENTTI?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja totinen veri leivän ja viinin [vijnan] alla meidän kristittyjen syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

MISSÄ [CUSSA] SE ON KIRJOITETTUI?

Vastaus: Näin kirjoittavat pyhät evankelistat Matteus, Markus, Luukas ja pyhä Paavali: 

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumihini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samallamoto] otti hän myös maljan [calkin] ehtoollisen jälkeen, kiitti, antoi helle ja sanoi: Juokaa tästä kaikki. Sillä tämä on minun vereni, joka on sen uuden testamentin, joka teidän ja monen edestä ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te sen teet, niin tehkää minun muistokseni."

MITÄ SIIS SE SYÖMINEN JA JUOMINEN HYÖDYTTÄÄ?

Vastaus: Sen osoittavat meille nämä sanat: "teidän edestänne annetaan ja ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi", sillä [nijn että] tässä sakramentissa annetaan meille näiden sanojen kautta syntien anteeksisaatamus, elämä, vanhurskaus ja iankaikkinen autuus. Sillä, missä [cussa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

KUINKA TAITAA SE RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN NIIN SUURET ASIAT VAIKUTTAA [MATCAAN SAATA]?

Vastaus: Syöminen ja juominen ei tosin  sitä tee, vaan [mutta] nämä sanat tässä kirjoitetut: "teidän edestänne annetaan ja ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi", jotka sanat ovat ruumiillisen syömisen kanssa tämän sakramentin perustukset ja vahvistukset. Ja joka uskoo, mitä ne sanat lupaavat, se kaikki ne saapi kuin tässä ulosluvataan, nimittäin [quin on] syntien anteeksisaamisen etc.

KETKÄ [CUTCA] SIIS SEN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEVAT?

Vastaus: Että ihminen paastoopi ja ruumihinsa siihen valmistaapi, se on kyllä ulkonainen hyvä tapa, mutta se on todella [tosin] kelvollinen ja hyvin valmistettu, joka uskoo näiden sanojen päälle: "teidän edestänne ulosannetaan ja vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi". Mutta joka ei usko, mitä ne sanat lupaavat tai [eli] niitä epäilee, se on kelvoton ja valmistautumaton. Sillä nämä sanat, "teidän edestänne", kokonaan [caicketi] tahtovat uskovaista sydäntä.

2. SOROLAISEN ISON KATEKISMUKSEN (1614) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


ALTTARIN SAKRAMENTTI

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla muoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä malja [calki] on sen uuden testamentin malja [calki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."


ALTTARIN SAKRAMENTTI

MIKÄ [CUCA] KUUDES KRISTILLISEN OPIN PÄÄKAPPALE ON?

Alttarin sakramentti.

MISTÄ TÄMÄ OPIN PÄÄKAPPALE ON?

Tämä on siitä toisesta uuden testamentin sakramentista, nimittäin Herran ehtoollisesta.

KUINKA TÄTÄ SAKRAMENTTIA KUTSUTAAN?

Tätä kutsutaan testamentiksi, alttarin sakramentiksi, Herran ehtoolliseksi ja Jumalan pöydäksi.

MINKÄ TÄHDEN SITÄ KUTSUTAAN TESTAMENTIKSI?

Sen tähden, että meidän Herramme Kristus viimeisellä ajallansa [ajallans], kun [cosca] hänen piti kuoleman, jätti meille testamentiksi hänen pyhän ruumiinsa ja verensä, ja sen kanssa syntien anteeksisaamisen, vanhurskauden ja iankaikkisen elämän.

KUKA SEN NIIN ON KUTSUNUT?

Meidän Herramme Kristus itse p. Luukkaan mukaan [tykön], jossa hän sanoo, "tämä malja [calki] on se uusi testamentti minun veressäni", ja tekee sen kanssa yhden erotuksen vanhan ja uuden testamentin veren välillä. Sillä, että vanhassa testamentissa oli härkäin ja karitsojen veri, mutta uudessa testamentissa on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen oma veri, jonka kautta hän on ylösrakentanut yhden uuden testamentin eli liiton syntien anteeksisaamiseksi.

MIKSI SITÄ KUTSUTAAN EHTOOLLISEKSI?

Sen tähden, että tämä sakramentti on säädetty ja asetettu siinä ehtoollisessa, jonka meidän Herramme Kristus piti opetuslastensa kanssa vähän ennen kuin hän kärsi kuoleman.

MINKÄ TÄHDEN SITÄ KUTSUTAAN HERRAN EHTOOLLISEKSI?

Sen tähden, että meidän Herramme on sen itse säätänyt ja asettanut.

KUKA SEN ON HERRAN EHTOOLLISEKSI KUTSUNUT?

P. Paavali korinttolaisten tykö 1. Kor. 11, jossa [cusa] hän sanoo: "Teidän seassanne pitää myös lahkokunnat oleman, siksi [senpäälle] että ne oikeat [toimeliset] tulisivat teidän keskenänne julkiseksi. Koska te nyt yhteen tulette, niin ei pidetä Herran ehtoollista, sillä että jokainen oman ehtoollisensa syödä kiiruhtaa [ennättä]."

MIKSI SITÄ KUTSUTAAN ALTTARIN SAKRAMENTIKSI?

Koska [sillä] tämä Herran ehtoollinen pidetään alttarin edessä.

MINKÄ TÄHDEN SITÄ KUTSUTAAN JUMALAN PÖYDÄKSI? 

Sen tähden, että siinä edespannaan, jaetaan ja nautitaan, niin kuin taivaallisella pöydällä ja vieraspidoissa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri kaikkien taivaallisten lahjojen kanssa; jotka ovat [cuin on] syntien anteeksiantamus, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä.

KUINKA P. LUTHERUS TÄMÄN OPINKAPPALEEN ESITTÄÄ [ULGOSTOIMITTA]?

Tämän opin hän käsittää [sulke] neljään kysymykseen eli kappaleeseen.

I. Ensimmäisessä hän osoittaa, mitä alttarin sakramentti on ja siihen sisällyttää [sisälle wetä] Herran sanat.

II. Toisessa hän opettaa, mitä hyödytystä tämä syöminen ja juominen vaikuttaa [matcan saatta].

III. Kolmannessa antaa hän tietää, kuinka ruumiillinen syöminen taitaa niin suuria kappaleita vaikuttaa [matcan saatta].

IV. Neljännessä, kuka tämän ehtoollisen kelvollisesti nautitsee.

I KAPPALE

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

On meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [winan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

KUINKA MONTA KAPPALETTA TÄSSÄ ESITYKSESSÄ [ULGOSTOIMITOXES] ON?

Neljä.

I. Ensin, mitä alttarin sakramentti on.

II. Seuraavaksi [sitälikin], mitä ulkonaisia kappaleita siinä on.

III. Kuinka meidän pitää sitä nautitseman.

IV. Kuka sen on säätänyt ja asettanut.

MITEN [CUINKA] HÄN KUTSUU ALTTARIN SAKRAMENTTIA?

Hän kutsuu sitä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.

MIKSI NIIN?

Siksi [sillä] että siinä sakramentissa on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri.

MIKÄ RUUMIS?

Se sama ruumis ja veri, jonka meidän Herramme Kristus otti neitsyt Marian kohdusta, joka myös meidän edestämme on ristiinnaulittu, kuoletettu ja haudattu. Sillä ei Kristuksella muuta ruumista ole, vaan [mutta] se, jonka hän ristin päällä on ulosantanut.

MINKÄ PÄÄLLE P. LUTHERUS PERUSTAA NÄMÄ SANAT?

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen omien sanojen päälle, jossa [cusa] hän sanoo: "tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan", "tämä on minun vereni, joka teidän edestänne ulosvuodatetaan".

KUINKA KRISTUKSEN RUUMIS JA VERI TAITAA SIINÄ OLLA?

Ei meidän pidä sitä kyselemän eikä tutkisteleman meidän järkemme kanssa, joka ei sitä taida ymmärtää eikä käsittää, vaan [mutta] pitää sen uskoman, että mitä Kristus on sanonut, se on varma [wissi] ja tosi, ja että hänen totinen ruumiinsa ja verensä alttarin sakramentissa on.

MITKÄ [CUTCA] NE ULKONAISET KAPPALEET OVAT?

Leipä ja viini [wina].

MINKÄ KALTAINEN LEIPÄ JA VIINI [WIJNA]?

Luonnollinen leipä, joka jyvästä on tehty, ja luonnollinen viini [wina], joka viinipuusta [wijna puusta] on ulostullut.

ONKO SINULLA TODISTUSTA SEN PÄÄLLE, ETTÄ SIINÄ VIINI [WIJNA] ON OLLUT?

P. Luukas 22. luvussa sanoo, että meidän Herramme Kristus vähän ennen kuin hän sääti tämän alttarin sakramentin, otti maljan [calkin] ja käski heidän jakaa sen heidän keskenänsä ja sanoi: "en minä tahdo juoda sitä, joka [cuin] viinipuussa on kasvanut ennen [siihen asti] kuin Jumalan valtakunta on tullut"; jonka kanssa todistetaan, että siinä maljassa [calkis] ei ole muuta ollut kuin viini [wijna].

MINKÄ TÄHDEN MEIDÄN HERRAMME KRISTUS NÄMÄ KAPPALEET SIIHEN ON SÄÄTÄNYT?

Sen tähden, että se on ollut hänen hyvä tahtonsa ja suosionsa, ja tahtoo meidän Herramme Kristus ilman epäilystä sen kanssa tietää antaa, että niin kuin leipä on ruumiin ruoka ja sen kanssa ravitaan ja ylläpidetään, niin myös Kristuksen ruumis on sielun ruoka ja ravinto. Ja niin kuin viini [wijna] vahvistaa ihmisen voiman [wäen] ja ilahduttaa [iloitta] ihmisen sydämen, niin myös Kristuksen pyhä veri vahvistaa ja lohduttaa meidän sielumme.

ONKO KRISTUKSEN TOTINEN RUUMIS JA VERI SIINÄ LEIVÄSSÄ JA VIINISSÄ [WIJNAS]?

On varmasti [vissist], sillä että meidän Herranne Kristus itse sen todistaa ja sanoo: "tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni", se on: tämä, jonka minä teille annan tässä laivässä ja tämän leivän kanssa, on minun ruumiini, ja tämä, jonka minä annan tässä viinissä [wijnas] ja tämän viinin [wijnan] kanssa, joka maljassa [calkis] on, on minun vereni.

KUINKA KRISTUKSEN RUUMIS JA VERI LEIVÄSSÄ JA VIINISSÄ [WIJNAS] ON?

Ei luonnollisella eli maallisella tavalla [mailmalisel muodol], vaan [mutta] yliluonnollisella ja taivaallisella tavalla [muodol], jota ihmisen järki ei taida käsittää eikä ymmärtää.

KUINKA KALNINISTIT [CALVENISTERIT] OPETTAVAT?

He sanovat, että Kristuksen ruumis ja veri ei ole alttarin sakramentissa, vaan [mutta] on ylhäällä taivaassa, ja sanovat, että niin kaukana kuin taivas on maasta, niin kaukana on Kristuksen ruumis alttarin sakramentista, ja se leipä ja viini [wijna], joka siinä on, merkitsee Kristuksen ruumista ja verta.

KUINKA SINÄ HEIDÄT NURINKURISIKSI OSOITAT [TACAPERIN AJAT]?

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanojen kanssa, joka todistaa ja sanoo: "tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni". Sillä jos niin olisi, kuten [cuin] ne väärät kalvinistit [calvinisterit] sanovat, että ne merkitsevät Kristuksen ruumiista ja verta, niin toisin Kristus olisi sen sanonut erityisesti [erinomaisest] siinä viimeisessä testamentissa. Mutta että siinä on hänen totinen ruumiinsa ja verensä, joka meidän edestämme on ulosannettu ja ulosvuodatettu; nyt kaikki sen tietävät Jumalan sanasta, että leipä ja viini [wijna] eivät ole meidän edestämme ulosannetut, vaan [mutta] Kristuksen pyhä ruumis ja veri. Ja sen tähden me uskomme ja tunnustamme vastoin kaikkia kalvinisteja [calvinisterit], että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri on alttarin sakramentissa hänen omien sanojen mukaan [jälken], joita ei kaikki helvetin portit taida vastaan seisoa eikä nurin ajaa [tacaperin aja].

MIKÄ SEN TEKEE JA VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA], ETTÄ KRISTUKSEN RUUMIS JA VERI ON ALTTARIN SAKRAMENTISSA?

I. Ensiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen säädös [sääty] ja asetus ja hänen hyvä tahtonsa, joka sen hänen jumalisesta tahdostansa on niin säätänyt ja asettanut.

II. Meidän Herramme Kristuksen kaikkivaltius, jolla on kaikki voima taivaassa ja maassa ja sekä taito [taita] että kyky [woipi] tehdä kaikki, mitä hän tahtoo ja mitä hän on luvannut ja sanonut.

III. Meidän Herramme Kristuksen lupauksen totuus, joka pitää ja tekee, mitä hän on luvannut.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN ON ASETTANUT?

Ei yksikään enkeli taivaassa eikä joku ihminen sitä ole säätänyt, vaan [mutta] itse Jumalan Poika, meidän Herramme Kristus Jeesus.

MIHIN SE ON TARPEELLINEN TIETÄÄ, KUKA SEN ON SÄÄTÄNYT?

I. Että me sitä suuremmassa kunniassa sitä pitäisimme.

II. Ettemme me epäilisi sitä, mitä meille tässä sakramentissa luvataan. Sillä meidän Herramme Kristus on totinen ja kaikkivaltias.

III. Ettei yksikään muuttaisi sitä, mitä meidän Herramme Kristus siitä on säätänyt, eikä siitä mitään pois ottaisi tai [eli] lisäisi.

KOSKA KRISTUS TÄMÄN ON SÄÄTÄNYT?

Sinä yönä, kun [cosca] hänet petettiin ja piti kärsimän kuoleman meidän edestämme.

MIKSI HÄN YÖLLÄ SEN ON SÄÄTÄNYT?

Sen tähden, että hän ensin [ensist] tahtoi pois panna sen vanhan testamentin sakramentin, nimittäin pääsiäislampaan, ja sitten alkaa ja säätää tämän uuden testamentin sakramentin. Ja se pääsiäislammas piti lain mukaan [jälken] yöllä syötämän, niin kuin siinä 2. Mooseksen kirjassa 12. luvussa seisoo, ja sen tähden Kristus on yöllä tämän ehtoollisen pitänyt ja säätänyt sitten kun [cuin] hän sen vanhan liiton testamentin, nimittäin pääsiäislampaan, pani pois.

PITÄÄKÖ NYTKIN TÄMÄ HERRAN EHTOOLLINEN YÖLLÄ PIDETTÄMÄN?

Ei meidän Herramme Kristus ole ketään sitonut tiettyyn [wissin] aikaan eikä määrähetkeä [märä] eteen pannut, koska ja millä ajalla sen pitää pidettämän, vaan [mutta] jättänyt seurakunnalle sen vapauden ja ratkaisun [ehdon], että hän mahtaa sen tehdä, koska hän tahtoo.

KENELLE MEIDÄN HERRAMME KRISTUS ON SEN JÄTTÄNYT?

Meille kristityille, niin kuin p. Lutherus sanoo.

MITÄ VARTEN?

Että meidän pitää syömän ja juoman hänen pyhän ruumiinsa ja verensä leivässä ja viinissa [wijnas] niin kuin hän itse käskee sanoen: "ottakaa ja syökää", "ottakaa ja juokaa".

MINKÄ TÄHDEN MEIDÄN HERRAMME KRISTUS ON SEN SÄÄTÄNYT SYÖDÄ JA JUODA?

Ihmisten hyväksi ja hyödytykseksi, sillä niin kuin meidän luonnollinen ruumiimme ruoan kanssa ravitaan ja ylöspidetään, niin myös meidän Herramme Kristus on säätänyt sille sisälliselle ihmiselle, jonka me kasteessa saamme, yhden aterian, josta hän taitaa saada hänen ravintonsa ja elatuksensa, virvoituksen, lohdutuksen ja uskon vahvistuksen, kun [cosca] hän on heikko uskossa ja hengessä murheellinen.

MISSÄ TÄSTÄ SAKRAMENTISTA SEISOO KIRJOITETTUNA?

P. Matteuksen tykönä 26. luvussa, p. Markuksen tykönä 14., p. Luukkaan tykönä 22. luvussa ja pyhän paavalin epistolassa korinttolaisten tykö 1. Kor. 11.

LUES NE SANAT.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalamuoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksisaamiseksi. Niin usein kuin te juotte, niin tehkää minun muistokseni."

MITÄ NÄMÄ SANAT SINULLE OPETTAVAT?

Nämä opettavat ja vahvistavat, että se mitä tästä sakramentista ja Herran ehtoollisesta nyt on sanottu, on varmaa [wissi] ja vahvasti tosi, sillä evankelistat [evangelisterit] ja p. Paavali yksimielisesti sen todistavat, että Kristus otti leivän ja viinin [winan] ja antoi hänen opetuslapsillensa ja sen saman leivän ja viinin [winan] kanssa hänen totisen ruumiinsa ja verensä ja käski heidän syödä ja juoda.

KUINKA TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN TAPAHTUU?

Suun kanssa, sillä ei meillä ole muuta jäsentä, jonka kanssa me syömme ja juomme kuin [mutta] suu, ja sen kanssa me syömme ja juomme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren leivässä ja viinissä [wijnassa].

MINKÄ TÄHDEN SINÄ SITÄ KYSYT?

Sen tähden, että ne väärät opettajat, kalvinistit [calvinisterit] sen kieltävät, ettemme me suun kanssa taida syödä ja juoda Kristuksen ruumista ja verta, vaan [mutta] ainoastaan pelkän [waiwon palian] leivän ja viinin [wijnan]. Sillä he sanovat, että Kristuksen ruumis ja veri ei ole alttarin sakramentissa, vaan [mutta] ylhäällä taivaassa ja sen tähden ei kenkään sitä taida syödä, ei juoda, suun kanssa, vaan [mutta] uskon kanssa. Sitä vastaan me uskomme ja tunnustamme, että me alttarin sakramentissa suun kanssa syömme ja juomme Kristuksen totisen ruumiin ja veren leivässä ja viinissä [winas].

MINKÄ KALTAINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN SIIS SE ON?

Ei se ole luonnollinen ja maallinen [mailmalinen] syöminen ja juominen, eikä myös sitä luonnollisesti syödä ja juoda niin kuin muuta maallista [mailmalista] ruokaa, vaan [mutta] se on yliluonnollinen ja taivaallinen syöminen ja juominen, jota ei yhdenkään ihmisen järki taida käsittää eikä ymmärtää, ja kuitenkin suun kanssa tapahtuu.

ONKO MUUTA SYÖMISTÄ JA JUOMISTA TÄSSÄ SAKRAMENTISSA KUIN SE, JOKA TAPAHTUU SUUN KANSSA?

Suun kanssa tosin kaikki, sekä hyvät että pahat, syövät tässä ja juovat Kristuksen ruumiin ja veren leivässä ja viinissa [wijnas], mutta jos sen pitää tuleman meidän hyväksemme ja autuudeksemme, niin pitää myös usko siinä kanssa oleman. Sillä [että] me sekä uskon ja suun kanssa nautitsemme hänen ruumiinsa ja verensä leivässä ja viinissä [wijnas] ja tulemme yhdistetyksi yhdessä [ynnä] Kristuksen kanssa ja osalliseksi hänen hyvistä töistänsä.

MIKÄ EROTUS ON SEN SYÖMISEN JA JUOMISEN VÄLILLÄ, JOKA TAPAHTUU SUUN KANSSA JA SEN, JOKA TAPAHTUU USKON KANSSA?

Kaikki suun kanssa syövät ja juovat Kristuksen ruumiin ja veren, mutta hyvät sen syövät ja juovat sekä suun että uskon kanssa. Sillä, että he uskon kanssa vastaanottavat ja omistavat itsellensä [heillens], mitä meidän Herramme Kristus on meille ansainnut ja siinä sakramentissa luvannut, nimittäin syntien anteeksisaamisen, vanhurskauden ja iankaikkisen elämän.

MINKÄ TÄHDEN P. LUTHERUS SANOO, ETTÄ KRISTUS ON SÄÄTÄNYT HÄNEN RUUMIINSA JA VERENSÄ SYÖDÄ JA JUODA "LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] ALLA"?

Sen tähden, että leipä ja viini ovat ne ulkonaiset kappaleet ja elementit, joiden kanssa ja joiden alla hän on säätänyt syödä ja juoda hänen ruumiinsa ja verensä.

MITÄ HÄN NIIDEN KANSSA – "LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] ALLA" – TAHTOO?

Niiden kanssa hän antaa tietää, että alttarin sakramentissa ei ole pelkkä [palias] leipä ja viini [vina], vaan [mutta] siinä samassa leivässä ja viinissa [wijnas] ja sen leivän ja viinin [wijnan] alla ja sen kanssa on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri. Niin, että kun [cosca] me tässä sakramentissa syömme leivän, niin me siinä samassa leivässä ja sen leivän alla ja kanssa syömme Kristuksen totisen ruumiin, ja kun [cosca] me juomme viinin [wijnan], joka maljassa [calkis] on, niin me siinä viinissä [wijnasa], sen viinin [wijnan] alla ja kanssa juomme Kristuksen totisen veren.

SANOS JOKU TODISTUS SEN PÄÄLLE.

Meidän Herramme Kristus itse sen todistaa, jossa [cusa] hän sanoo: "ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini", se on: tämä, jonka minä teille annan tässä leivässä ja tämän leivän alla ja tämän leivän kanssa, on minun ruumiini. Samoin [item]: "ottakaa, juokaa, tämä on minun vereni", se on: tämä, jonka minä teille annan tässä viinissä [wijnasa], tämän viinin [wijnan] alla ja kanssa, tämä on minun vereni. Ja p. Paavali sanoo 1. Kor. 11: "leipä, jonka me murramme; eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus, ja se hyvästi siunattu malja [calki]; eikö se ole Kristuksen veren osallisuus", joiden sanojen kanssa p. apostoli antaa tietää, että se leipä, joka alttarin sakramentissa jaetaan ja nautitaan, on Kristuksen totinen ruumis, ja se viini [wijna], joka siinä jaetaan ja nautitaan, on Kristuksen totinen veri.

MUUTTUUKO LEIPÄ KRISTUKSEN RUUMIIKSI JA VIINI [WIJNA] KRISTUKSEN VEREKSI?

Ei, sillä leipä on ja pysyy leipänä, ja viini [wijna] on ja pysyy viininä [wijna]. Mutta siinä leivässä ja viinissä [wijnasa] ja sen leivän ja viinin [wijnan] kanssa jaetaan ja nautitaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis ja veri.

MINKÄ TÄHDEN SINÄ SITÄ KYSYT?

Sen tähden, että paavi ja hänen joukkonsa niin sanovat ja opettavat, että se leipä ja viini [wijna], joka alttarin sakramentissa on, muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, niin etteivät ne sinänsä [sillen] ole leipä eikä viini [wijna], vaan [mutta] Kristuksen ruumis ja veri ; joka on yksi väärä oppi.

KUINKA TAIDAT HEIDÄT NURINKURISIKSI OSOITTAA [TACAPERIN AJA]?

P. Paavalin sanan kanssa, joka todistaa 1. Kor. 11 ja sanoo: "se leipä, jonka me murramme; eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus" etc., jossa [cusa] p. Paavali sitä kutsuu leiväksi. Sanoim [item]: "Niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä maljasta [calkista], niin julistakaa Herran kuolemaa."

MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN, KUN [COSCA] ME NAUTITSEMME KRISTUKSEN RUUMIIN JA VEREN?

Meidän pitää muistaman hänen piinaansa ja kuolemaansa, siitä puhuman ja saarnaaman ja häntä sen edestä kiittämän ja kunnioittaman. Niin kuin meidän Herramme Kristus itse sanoo: "niin usein kuin te sen teette, niin tehkää minun muistokseni". Ja pyhä Paavali sanoo: "Niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä maljasta [calkist], niin julistakaa Herran kuolemaa siihen asti kunnes [cuin] hän tulee."

KUINKA USEIN MEIDÄN PITÄÄ KÄYMÄN SAKRAMENTILLA?

Ei siihen tiettyä [yhtäkän] aikaa meidän eteemme ole pantu eikä määrätty, vaan [mutta] kuitenkin on tarpeellinen, että me usein käymme sakramentilla ja niin usein kuin me tunnemme meidän uskomme heikkouden ja meidän omatuntomme meitä vaivaa. Sillä Kristus sanoo: "niin usein kuin te sen teette."

MINKÄ TÄHDEN ME KÄYMME SAKRAMENTILLA?

Sen tähden, että meidän syntimme annetaan anteeksi ja meidän heikko uskomme tulee vahvistetuksi.

KUINKA SYNNIT TÄSSÄ ANTEEKSIANNETAAN?

Jumala tämän välikappaleen kautta synnit anteeksiantaa niin kuin hän on meille sanassansa luvannut, niin kuin p. Lutherus toisessa kappaleessa antaa tietää, josta me kohta edellä [edhespäin] saamme kuulla.

KUINKA USKO TÄSSÄ VAHVISTETAAN?

Vaikka me evankeliumin saarnassa kuulemme, että Jumala on meille armollinen ja antaa synnit anteeksi, kuitenkin tulee usko toisinansa sangen heikoksi, erityisesti, kun [cosca] synti meitä vaivaa ja ahdistaa. Sen tähden me vahvistamme tämän sakramentin kanssa meidän heikon uskomme ja otamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhän ruumiin ja veren meidän tykömme yhdeksi varmaksi [wissixi] ja vahvaksi pantiksi siitä [senpälle], että Jumala antaa meidän syntimme anteeksi hänen lupauksensa mukaan [iälken], ja uskomme sen, että niin totta kuin me siinä suun kanssa leivässä ja viinissä [wijnas] syömme ja juomme Kristuksen totisen ruumiin ja veren, niin totta on Kristus kärsinyt piinan ja kuoleman meidän edestämme ja tahtoo kaikki meidän syntimme anteeksiantaa.

MITKÄ [CUTCA] NE SITTEN OVAT, JOTKA PITÄÄ MEITÄ VAATIMAN KÄYMÄÄN HERRAN EHTOOLLISELLA?

I. Ensiksi Jumalan käsky, joka käskee pitää tätä ehtoollista sanoen "ottakaa ja syökää", "ottakaa ja juokaa".

II. Seuraavaksi [sitälikin] ne suuret ja korkeat taivaalliset lahjat, jotka meille siinä annetaan ja jaetaan, nimittäin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri ja sen kanssa syntien anteeksiantamus, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä.

III. Meidän oma tuskamme ja vaivamme, joka meitä joka päivä ahdistaa ja pyytää saada meitä epäilykseen, epäuskoon ja vetää meitä pois rakkaudesta.

IV. Vaatii myös siihen meidän uskomme tunnustus, joka alttarin edessä Herran ehtoollisessa julkisesti tapahtuu.

V. Pitää myös meidän sen tähden käymän sakramentilla, että me sen kanssa antaisimme hyvän esimerkin muille, että he myös mahtaisivat käydä usein sakramentilla.

VI. Ettemme me ketään pahentaisi ja saattaisi muita ylenkatsomaan sakramenttia yhdessä [ynnä] meidän kanssamme.

VII. Vaatii myös meitä siihen Jumalan rangaistus, joka käypi niiden ylitse, jotka tämän sakramentin unhottavat ja ylenkatsovat.

ONKO SE LUVALLISTA, ETTÄ YKSI KRISTITTY IHMINEN, JOKA ON TULLUT OIKEAN EVANKELIUMIN TUNTOON, OTTAA SAKRAMENTIN PAAVILAISILTA TAIKKA SAKRAMENTALISTEILTA [TAICA SACRAMENTERILDÄ] TAI KALVINISTEILTA [ELI CALVENISTERILDA]?

Ei millään muotoa, sillä sen kanssa hän tekisi itsensä osalliseksi heidän väärästä opistansa. Ja p. Lutherus manaa, ettei yhdenkään pidä heiltä ottaman sakramenttia, ettei hänen vielä pitäisi kärsimän kuolemaa sen tähden [ylitze].

II KAPPALE

MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Sen antavat nämä sanat – sanoo p. Lutherus – tietää: "teidän edestänne ulosannettu syntien anteeksisaamiseksi", nimittäin, että meille sakramentissa syntien anteeksisaatamus, elämä ja autuus, niiden sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] vanhurskaus on, siinä myös on elämä ja autuus.

MITÄ P. LUTHERUS NÄIDEN SANOJEN KANSSA TAHTOO?

Hän antaa tässä tietää sen hedelmän ja hyödytyksen, jonka se syöminen ja juominen vaikuttaa [matcan saatta].

KUINKA MONTA HYÖDYTYSTÄ HÄN TÄSSÄ LUETTELEE [YLÖSLUETTA]?

Kaksi.

I. Ensiksi me saamme sen kautta syntien anteeksisaamisen, niin kuin nämä sanat todistavat: "teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksisaamiseksi".

II. Seuraavaksi [sitälikin] saamme me myös elämän ja autuuden näiden sanojen voimasta: "teidän edestänne ulosvuodatettu", sillä Kristuksen ruumis, joka meidän edestämme on ulosannettu, meille annetaan siten [senpällä], ettei meidän pidä oleman kuolemassa [cuolemas], vaan [mutta] elämän hänen kanssansa iankaikkisessa autuudessa.

ANTAAKO KRISTUS MEILLE TÄSSÄ SAKRAMENTISSA NÄMÄ LAHJAT?

Antaa varmasti [wissist], sillä kun [cosca] hän meille antaa hänen pyhän ruumiinsa syödä ja juoda, niin hän myös sen kanssa antaa ja omistaa kaikki ne lahjat ja hyvät työt, jotka hän piinansa ja kuolemansa kautta on meille ansainnut; jotka ovat [cuin on] Jumalan ystävyys ja armo, syntien anteeksisaatamus, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä.

EIKÖ NIITÄ JUMALAN SANASSA JA SAARNASSA MEILLE ANNETA?

Jumalan sanassa me kaikille niille tarjotaan [taritan] ja annetaan, jotka sanan kuulevat ja vastaan ottavat, mutta sakramentissa ne itse kullekin omistetaan, sillä jokainen pitää oleman varma [wissi] ja vahva sen päällä, että ne pitää oleman hänen omansa ja tuleman hänen omaksensa ja hyväksensä. Samalla tavalla [samalmuoto] sanan kautta Jumala meissä vaikuttaa uskon, mutta sakramentin kautta hän lisää [enändä] ja vahvistaa meissä uskon. Ja ovat molemmat, sekä Jumalan sana että sakramentit, välikappaleet, joiden kautta Jumala meissä on voimallinen ja kaikki taivaalliset lahjat meille antaa.

MIHINKÄ SE ON TARPEELLINEN, ETTÄ ME NÄMÄ TIEDÄMME?

Se on tarpeellinen tietää niiden tähden, jotka tämän sakramentin nautitsevat ilman hedelmää, nimittäin he, jotka ainoastaan [waivoin] yhdestä hyvästä tavasta käyvät sakramentilla taikka ne, jotka ovat ulkokullatut tai [eli] pelosta siihen käyvät; ettei [eitei] heitä pitäisi rangaistaman sen tähden, etteivät he käy sakramentilla.

KUINKA IHMINEN SAA NÄMÄ HYÖDYTYKSET JA HEDELMÄT?

Ei ulkonaisen työn tähden eli ansiosta niin kuin paavin joukko opettaa, vaan [mutta] uskon kautta, jolla me vastaan otamme ja ne itsellemme [meillem] omistamme, että ne meidän hyväksemme ja omaksemme tulevat.

MITÄ VAHINKOA NIILLÄ ON, JOTKA HARVOIN TAIKKA EIVÄT IKINÄ KÄY SAKRAMENTILLA?

He eroittavat itsensä sen kanssa Jumalasta ja hänen valtakunnastansa ja iankaikkisesta autuudesta eivätkä tule osallisiksi niistä hedelmistä, jotka se vaikuttaa [matcan saatta], nimittäin syntien anteeksisaamisesta, vanhurskaudesta ja iankaikkisesta elämästä.

III KAPPALE

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN TAITAA TEHDÄ NÄIN SUURIA ASIOITA [CAPPALITA]?

Syöminen ja juominen ei sitä tee – sanoo p. Lutherus – vaan [mutta] ne sanat, jotka siinä seisovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat ja luottaa itsensä [hänens] niiden päälle, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

MITÄ P. LUTHERUS TÄSSÄ OPETTAA?

1) Tässä hän antaa tietää ensiksi sen, missä tämän sakramentin voima ei seiso, nimittäin ei ulkonaisessa syömisessä tai [eli] juomisessa. 2) Seuraavaksi [sitälikin], missä se seisoo. 3) Mikä [cuca] pääkappale on tässä sakramentissa. 4) Mitä niillä pitää oleman, jotka ne sanat uskovat.

MISSÄ TÄMÄN SAKRAMENTIN VOIMA SEISOO?

Meidän Herramme Kristuksen sanassa, jossa [cusa] hän sanoo: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi."

EIKÖSTÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN SIINÄ KANSSA PIDÄ OLEMAN?

Pitää kyllä [ningin], sillä meidän Herramme Kristus itse käskee syödä ja juoda, mutta siinä ulkonaisessa syömisessä ei seiso sakramentin voima, vaan [mutta] Kristuksen sanoissa.

MIKÄ PÄÄKAPPALE ON TÄSSÄ SAKRAMENTISSA?

Ne samat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksisaamiseksi."

MITÄ NIILLÄ PITÄÄ OLEMAN, JOTKA NE SANAT USKOVAT?

Heillä on syntien anteeksisaaminen, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä.

MITKÄ KAPPALEET SIIHEN TARVITAAN, ETTÄ ME NÄMÄ SAKRAMENTIN HEDELMÄT SAAMME?

1) Ensiksi, vaikka ei ulkonaisessa syömisessä ja juomisessa sakramentin voima seiso, niin kuitenkin meidän pitää syömän ja juoman Kristuksen. 2) Seuraavaksi [sitälikin] ovat meidän Herramme Kristuksen sanat "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu synhtien anteeksisaamiseksi". 3) On usko, joka ne sanat vastaan ottaa ja käsittää.

IV KAPPALE

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Paastota ja ruumiillisesti itseänsä valmistaa – sanoo p. Lutherus – on kyllä ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo ne sanat "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi". Mutta joka ei usko näitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana – "teidän edestänne" – vaatii yhtä uskollista sydäntä.

MITÄ P. LUTHERUS NÄIDEN SANOJEN KANSSA TAHTOO?

Hän opettaa ensiksi, että paasto ja ulkonainen valmistautuminen [valmistos] on itsessänsä kunniallinen. 2) Seuraavaksi [sitälikin], että se kelvollisesti ja mahdollisesti nautitsee, joka uskoo ne Kristuksen sanat, jotka siinä ovat. 3) Että ne mahdottomasti ja kelvottomasti tämän sakramentin nautitsevat, jotka eivät usko niitä sanoja.

KUINKA MONINAINEN VALMISTAUTUMINEN [VALMISTOS] ON?

Kahtalainen, ulkonainen ja sisällinen.

MITÄ [CUCA] ULKONAINEN VALMISTAUTUMINEN [VALMISTOS] ON?

I. Ensiksi paasto ja elämän raittius, kun [cosca] ihminen paastoaa ja elää raittiisti siksi [senpälle], että hän olisi sitä soveliaampi käymään sakramentilla ja nautitsemaan meidän Herramme Kristuksen ruumista ja verta.

II. Seuraavaksi [sitälikin] ulkonainen kunniallinen käyttäytyminen, että me kaiken siveyden ja nöyryyden kanssa käymme sakramentilla.

MINKÄ TÄHDEN?

I. Sen tähden, että Kristus on itse läsnä sakramentissa.

II. Ettei meidän rukouksemme tulisi estetyiksi minkään [jongun] kautta.

III. Ettemme me ketään pahentaisi.

MITÄ [CUCA] SISÄLLINEN VALMISTAUTUMINEN [VALMISTOS] ON?

Kun [cosca] me koettelemme meitä itseämme niin kuin p. Paavali sanoo 1. Kor. 11.

KUINKA SE TAPAHTUU?

1. Ensiksi, kun [cosca] me tunnemme meidän syntimme, sitä kadumme, valitamme ja itkemme.

 2. Seuraavaksi [sitälikin], että me sen vahvasti uskomme, että meidän syntimme ovat anteeksiannetut meidän Herramme ja välimiehemme Jeesuksen Kristuksen tähden.

3. Että me parannamme itseämme [meitäm] ja meidän elämäämme.

4. Että me sovimme meidän riitaveljemme kanssa ja annamme hänelle sydämestämme anteeksi.

MINKÄ TÄHDEN MEIDÄN PITÄÄ NÄIN ITSEÄMME VALMISTAMAN?

Sen tähden, etemme me tulisi vikapäiksi Herramme kuolemaan, sillä p. Paavali sanoo korinttolaisten tykö 1. Kor. 11: "Joka kelvottomasti syöpi tämän leivän ja kelvottomasti juopi tästä maljasta [calkist], se on vikapää Herramme lihaan ja vereen."

KETKÄ [CUTCA] NE KELVOTTOMAT OVAT?

Ne, joilla ei yhtään uskoa ole, eivätkä tee syntien katumusta ja parannusta, ovat ulkokullatut ja jumalattomat.

OTTAVATKO KELVOTTOMAT KRISTUKSEN TOTISEN RUUMIIN JA VEREN?

Ottavat kyllä [ningin], sillä että sakramentti ei seiso jonkun ihmisen kelvollisuudessa eikä kelvottomuudessa, vaan [mutta] meidän Herramme Kristuksen säädöksessä [sähdys] ja asetuksessa. Mutta he ottavat itselleen [heillens] tuomoksi ja kuolemaksi (1. Kor. 11).

EIKÖ HEITÄ [NE] PITÄISI SAKRAMENTILTA POISKIELTÄMÄN?

Pitää kaikella tavalla [muoto], kun [cosca] heidät tiedetään ja tunnetaan [tutan], mutta Jumalan seurakunnassa niiden jumalisten ja vanhurskasten seassa on monta ulkokullattua, jotka peittävät heidän pahuutensa, syntinsä ja epäuskonsa; jotka muiden kanssa käyvät kirkossa sakramentilla ja ei tunneta [tuta] eikä tiedetä.

MITÄ HEIDÄN, JOTKA SEN KALTAISET OVAT, PITÄÄ TEKEMÄN?

Heidän pitää itsensä koetteleman ensiksi, ennen kuin he käyvät sakramentilla, niin kuin p. Paavali manaa ja neuvoo. Se on: heidän pitää ensiksi tunteman ja tunnustaman heidän syntinsä, sitä katuman ja vahvan uskon kanssa pakeneman Jumalan armon tykö, tekemän oikean elämän parannuksen ja sitten käymän sakramentilla.

KEITÄ [CUTKASTA] KELVOLLISET OVAT?

Ne, jotka tuntevat heidän syntinsä ja katuvat sitä sydämestänsä, uskovat Jumalan päälle, tekevät elämän parannuksen.

OVATKO NE KELVOLLISET KÄYMÄÄN EHTOOLLISELLA?

Ovat ja he siinä sakramentissa eivät ainoastaan suun kanssa nautitse Kristuksen ruumista ja verta, vaan [mutta] myös sydämen ja uskon kanssa, ja saavat siinä kaikki ne lahjat, jotka Kristus on luvannut, nimittäin syntien anteeksisaamisen, vanhurskauden ja iankaikkisen elämän.

MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN, KUN [COSCA] ME OLEMME SAKRAMENTILLA OLLEET?

1. Ensiksi pitää meidän kiittämän Jumalaa, kaikkivaltiasta, hänen suuren armonsa ja laupeutensa edestä, että hän meitä on tähän ehtoolliseen kutsunut ja sen kautta virvoittanut meitä.

2. Seuraavaksi [sitälikin] pitää meidän lohduttaman itseämme [meitän] sen kanssa vastaan syntiä, perkelettä, helvettiä ja kuolemaa.

3. Pitää meidän alati elämän Jumalan pelossa, välttämän ja karttaman syntiä siksi [senpälle], ettei se rietas henki jälleen palaisi ja ottaisi seitsemän muuta pahempaa hänen kanssansa, ja ne viimeiset eivät tulisi sitten pahemmaksi kuin ensimmäiset, niin kuin itse Kristus sanoo p. Luukkaan mukaan [tykönä] 8. luvussa.

[Loppu tämän katekismuksen päälle.]

3. CANUTUS CARELIUKSEN KATEKISMUKSEN (1628) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


Se kuudes katekismuksen pääkappale on alttarin 

taikka Jeesuksen Kristuksen ruumihin ja veren sakramentti

Matt. 26. – Mark. 14. – Luuk. 22. – 1. Kor. 11.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumihini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samallamoto] ehtoollisen jälkeen otti hän maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä malja [calki] on se uusi testamentti minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."


Se kuudes katekismuksen taikka sen kristillisen opin pääkappale on alttarin taikka meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totisen ruumihin ja veren sakramentti

KUINKA [CUINGAST] YHDEN PERHEEN ISÄNNÄN PITÄÄ HÄNEN PERHETTÄNSÄ KAIKKEIN YKSINKERTAISEMMIN ALTTARIN TAIKKA HERRAN RUUMIHIN JA VEREN SAKRAMENTISTA OPETTAMAN?

Vastaus: neljässä kysymyksessä esittämän [edespaneman].

I

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Alttarin sakramentti on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja totinen veri leivän ja viinin [wijnan] alla meidän kristittyjen syödä ja juoda, itse Kristukselta asetettu.

1. Kor. 10:16. – 1. Kor. 11:24-25. – 1. Kor. 12:13. – 1. Joh. 5:6,8.

MISSÄ [CUSSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: Näin kirjoittavat pyhät evankelistat [evangelisterit] Matteus luvussa [cap.] 26:26-28, Markus luvussa [cap.] 14:22-23, Luukas luvussa [cap] 22:19-20 ja pyhä Paavali [Paulus] 1. Kor. 11:23-24.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän" etc.

"Samalla tavalla [samalmoto] ehtoollisen jälkeen" etc.

II

MITÄ SIIS TÄMÄN KALTAINEN [TANCALDAINEN] SYÖMINEN JA JUOMINEN HYÖDYTTÄÄ?

Vastaus: Sen meille tiettäväksi tekevät nämä sanat: a) "teidän edestänne ulosannetaan ja ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, vanhurskaus, elämä ja autuus näiden sanojen kautta annetaan. b) [c] Sillä missä [cussa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös vanhurskaus, elämä ja autuus on.

a) Matt. 26:28. – Mark. 14:24. – Luuk. 22:19-20. – 1. Kor. 11:24.

b) Room. 4:6-8. – Apt. 10:43. – 2. Tim. 1 [jae puuttuu]. – Apt. 26:18. – Hepr. 9:12,14.

III

KUINKA TAITAA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA RUUMIILLINEN JUOMINEN NÄIN SUURET KAPPALEET VAIKUTTAA [MATKAN SAATTA]?

Syöminen ja juominen tosin näitä eivät tee, vaan [mutta] ne sanat, jotka [cuin] tässä ovat: a) "teidän edestänne annetaan ja ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi", jotka sanat ovat sen ruumiillisen syömisen mukana [tykönä] niin kuin pääkappaleet tässä sakramentissa. b) Ja joka samat sanat uskoo, hänellä on, mitä ne sanovat ja miten ne kuuluvat [cuin ne soivat], nimittäin syntien anteeksisaaminen.

a) Matt. 26:28. – Room. 14:24. – Luuk. 22:19-20. – 1. Kor. 11:24.

b) Apt. 10:43. – Apt. 13:38-39. – Apt. 26:18. – Room. 3:24-25. – Room. 4:5,7.

IV

KUKA SIIS TÄTÄ SAKRAMENTTIA KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Paastota ja ruumiillisella tavalla itsensä valmistaa on tosin yksi kaunis ja hyvä ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] kelvollinen ja hyvin valmistettu, jolla on usko näiden sanojen päälle: "teidän edestänne annetaan ja ulosvuodatetaan syntien anteeksisaamiseksi." b) Mutta joka näitä sanoja ei usko taikka epäilee näitä, se on kelvoton ja valmistautumaton. Sillä tämä sana, "teidän edestänne", vaatii kokonaan [kaiketi] uskovaista sydäntä.

a) 1. Kor. 14:40. – 1. Kor. 11:26,28. – 2. Kor. 13:9. – Apt. 13:33,39. – Hepr. 10:38-39. – Fil. 3:9.

b) Mark. 16:16. – Hepr. 4:2. – Room. 14:23. – Joh. 16:9. – Hepr. 11:6. – Matt. 22:13.

4. SOROLAISEN VÄHÄN KATEKISMUKSEN (1629) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin 15 kertaa. Tunnetaan säilyneenä vasta vuodelta 1629. On kuitenkin pidetty varmana, että vähintään yksi painos on julkaistu tätä ennen (n. 1614–1621).


HERRAN EHTOOLLINEN

MIKÄ [CUCA] KUUDES KRISTILLISEN OPIN PÄÄKAPPALE ON?

Alttarin sakramentti.

LUES NE SANAT.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla moto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

On meidän Herramme Jeesuksen kristuksen – sanoo pyhä Lutherus – totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

ONKO SIINÄ KRISTUKSEN TOTINEN RUUMIS JA VERI?

On kyllä [nijngin], sillä että hän itse sen todistaa ja sanoo: "tämä on minun ruumiini", "tämä on minun vereni".

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN ON SÄÄTÄNYT?

Meidän Herramme Jeesus Kristus.

KENELLE HÄN ON SÄÄTÄNYT?

Meille kristityille syödä ja juoda niin kuin hän itse sanoo: "ottakaa ja syökää", "ottakaa ja juokaa".

KUINKA ME SYÖMME JA JUOMME KRISTUKSEN RUUMIIN JA VEREN?

Emme [en] me sitä syö emmekä [eikä] juo luonnollisella tavalla [modolla], vaan [mutta] yliluonnollisella ja taivaallisella tavalla [modolla].

MINKÄ TÄHDEN PYHÄ LUTHERUS SANOO, ETTÄ KRISTUS ON SÄÄTÄNYT HÄNEN RUUMIINSA JA VERENSÄ SYÖDÄ JA JUODA LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] ALLA?

Sen tähden, että leipä ja viini [wijna] ovat ne ulkonaiset välikappaleet ja elementit, joiden kanssa ja alla hän on säätänyt syödä ja juoda hänen pyhän ruumiinsa ja verensä.

MITÄ HÄN NIIDEN SANOJEN KANSSA – "LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] ALLA" – TAHTOO?

Sen kanssa hän tahtoo antaa tietää, ettei alttarin sakramentissa ole pelkkä [palias] leipä ja viini [wijnan], vaan [mutta] sen leivän ja viinan alla on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri, jonka hän on meidän edestämme ulosantanut ja ulosvuodattanut.

MINKÄ TÄHDEN ME KÄYMME SAKRAMENTILLA?

Sen tähden, että meidän syntimme siinä anteeksiannetaan ja meidän uskomme sen kanssa vahvistetaan.

MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Sen antavat nämä sanat – sanoo pyhä Lutherus – tietää: "teidän edestänne ulosannettu syntien anteeksisaamiseksi", nimittäin, että meille sakramentissa syntien anteeksisaaminen, elämä ja autuus, niiden sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] vanhurskaus on, siinä myös on elämä ja autuus.

EIKÖ NIITÄ SAARNASSA ANNETA MEILLE?

Jumalan sanassa ne kyllä tarjotaan [taritan] ja annetaan, mutta sakramentissa ne itse kullekin omistetaan.

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN TAITAA NIIN TEHDÄ NÄITÄ SUURIA ASIOITA [CAPPALEITA]?

Syöminen ja juominen eivät sitä tee – sanoo pyhä Lutherus – vaan [mutta] ne sanat, jotka seisovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat ja luottaa itsensä [hänens] niiden päälle, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELOVOLLISESTI NAUTITSEE?

Paastota ja ruumiillisesti itsensä valmistaa – sanoopi pyhä Lutherus – on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo ne sanat "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi". Mutta joka ei usko niitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana, "teidän edestänne", vaatii yhtä uskollista sydäntä.

5. AAPISKATEKISMUKSEN (1629) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan. Agricolan Abc-kirjan jälkeen seuraava säilynyt aapiskatekismus on vuodelta 1629. On kuitenkin pidetty todennäköisenä, että Sorolainen olisi julkaissut myös aapiskatekismuksen (n. 1614–1621).


KRISTUKSEN EHTOOLLINEN

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla mooto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

6. VUODEN 1646 MANUALEN KATEKISMUKSEN (1646) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


Alttarin sakramentista ja kuinka nuoren kansan sen pitää oppiman ja sitten [sijtte] yksinkertaisesti ymmärtämän

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Niin myös ehtoollisen jälkeen otti hän maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on uuden testamentin malja [calcki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden vuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

MISSÄ [CUSSA] SE ON KIRJOITETTU?

Niin kirjoittavat pyhät evankelistat [evangelisterit] Matteus, Markus, Luukas ja pyhä Paavali.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin" etc.

MITÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN HYÖDYTTÄÄ?

Vastaus: Sen antavat nämä sanat tietää: "teidän edestänne annetaan ja vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, elämä, vanhurskaus ja iankaikkinen autuus annetaan. Sillä, missä [cusa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

KUINKA TAITAA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN NIIN KORKEAT ASIAT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Syöminen ja juominen eivät sitä tee, vaan [mutta] ne sanat "teidän edestänne annetaan ja vuodatertaan syntien anteeksiantamukseksi", jotka sanat ovat tämän sakramentin pääkappaleet. Ja joka ne uskoo, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksiantamuksen.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Vastaus: Paastota ja ruumiillisesti valmistautua [walmista] on kyllä ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka nämä sanat uskoo: "teidän edestänne annetaan ja vuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi". Mutta joka ei niitä sanoja usko, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana, "teidän edestänne", vaatii uskollista sydäntä.