Ehtoollinen 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

13.10.2023

TÄLLÄ SIVULLA (2/2) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT SEURAAVISTA KATEKISMUKSISTA:

7. Gezeliuksen Yksi paras lasten tavara (1666)

8. Gezeliuksen Muutamat yksinkertaiset kysymykset (2. p. 1671)

9. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus – se suurempi (1674) – vain kuvat

10. Katekeesis – summa siitä pyhästä Raamatusta (1687)

11. Pyhän Lutheruksen katekismus (2. p. 1695)

12. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus (1695)

7. GEZELIUKSEN YKSI PARAS LASTEN TAVARA (1666) – EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin 10 kertaa.


I. ABC-KIRJA

HERRAN EHTOOLLINEN

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla muoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."


II. KATEKISMUS

VI. ALTTARIN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää sen oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: Niin kirjoittavat pyhät evankelistat [evangelisterit] Matteus, Markus, Luukas ja pyhä Paavali.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin" etc.

MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Sen antavat nämä sanat tietää: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus sen kaltaisten sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN TAITAA NIIN VOIMALLISIA TÖITÄ TEHDÄ?

Vastaus: Syöminen ja juominen ei sitä tee – sanoo p. Lutherus – vaan [mutta] ne sanat, jotka tässä seisovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksisaamiseksi", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Vastaus: Paastota ja ruumiillisesti itseänsä valmistaa – sanoo p. Lutherus – on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Mutta joka ei usko niitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana – "teidän edestänne" – vaatii yhtä uskollista sydäntä.


III. KYSYMYKSET

VI. ALTTARIN SAKRAMENTISTA

1. MINKÄ TÄHDEN SEURAA NYT SIKSI KUUDENNEKSI ALTTARIN SAKRAMENTISTA?

Vastaus: Koska [sillä] alttarin sakramentti on asetettu meidän uskomme vahvistukseksi, että me varmasti [wissist] ja totisesti saamme syntimme anteeksi Kristuksen tähden.

Matt. 26:28 etc.

2. KENELTÄ, KOSKA JA KUINKA ON ALTTARIN SAKRAMENTTI SÄÄDETTY [SÄÄTTY] JA ASETETTU?

Vastaus: Sen antavat asetussanat tietää: "Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin" etc.

3. MITÄ ON ALTTARIN SAKRAMENTTI?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla etc.

4. MISTÄ TÄSSÄ PITÄÄ ERITYISESTI [ERINOMATTAIN] VAARIN OTETTAMAN?

1) Ettei leipä ja viini [wijna] muutu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. 2) Ettei leipä ja viini [wijna] merkitse Kristuksen ruumista ja verta. 3) Että me leivän ja viinin [wijnan] alla, leivän ja viinin [wijnan] kanssa nautitsemme ja tykömme otamme Jeesuksen Kristuksen totisen ruumiin ja veren, joka tapahtuu yliluonnollisella, käsittämättömällä ja tutkistelemattomalla muodolla ja tavalla.

1. Kor. 10: 16-17.

5. VOIKO HÄTÄTAPAUKSESSA [TAITTANGO HÄTÄ WARAS] LEINÄN JA VIININ [WIJNAN] SIJASTA JOTAIN MUUTA OTTAA?

Vastaus: Ei millään tavalla [muotoa], sillä sen kanssa muutettaisiin itse asetus ja testamentin sanat (a). Sen tähden, missä [cusa] nämä elementit eivät voi [taida] saapuvilla olla, niin annetaan ennemmin [ennen] Herran ehtollisen nautitsemus sillänsä olla ja vahvistakoon hän uskoansa syntien anteeksisaamisesta Jumalan sanan terveellisillä lupauksilla ja vahvistuksilla (b).

a) Matt. 26:26-27. – Gal. 3:15-16.

b) Joh. 3:16. – Room. 3:25.

6. ONKO SE TARPEELLISTA, ETTÄ YKSI KRISTITTY IHMINEN USEIN KÄY HERRAN EHTOOLLISELLA?

Vastaus: Kyllä [ja], se on suuresti tarpeellinen, sillä Kristus on sen täydellä todella käskenyt sanoen: "syökää", "juokaa" – "niin usein kuin te juotte, niin myös tehkää se".

Matt. 26:27. – 1. Kor. 11:24-25.

7. KETKÄ [CUTCA] OVAT MAHDOLLISET JA KETKÄ [CUTCA] MAHDOTTOMAT VIERAAT TÄLLE EHTOOLLISELLE?

Vastaus: Ne mahdolliset selitetään p. Lutheruksen [Luth.] ulostoimituksessa: "Paastota ja ruumillisesti itseänsä valmistaa" etc.

Joel. 2:12. – 2. Moos. 19:10. – Samoin [item] Jaak. 5:16. – 2. Kor. 13:5. – Ef. 4:22.

Mutta kelvottomat ovat ne, jotka 1) eivät tunne, tunnusta ja kadu heidän syntejänsä, vaan [mutta] ne poiskieltävät, salaavat ja tyhjäksi tekevät etc. (a), 2) eivät luota itseänsä ainoastaan Kristuksen ansioon, vaan [mutta] heidän omiin ja pyhien hyviin töihin (b), 3) muuttelevat asetussanojen oikean ymmärryksen (c) ja 4) käyvät Herran ehtoollisella tavan tähden ja yhdestä ulkokullatusta sydämestä ilman yhtäkään hyvää aivoitusta parantamaan heidän pahaa elämäänsä (d).

a) Mal. 2:17. – Siirak [Syr] 5:1,6. – 1. Joh. 1:10.

b) Joh. 3:18. – Room. 9:30,33. – Gal. 2:21.

c) 1. Kor. 11:29,31. – 1. Joh. 5:9,12.

d) Jes. 1: 14-15. – Siirak [Syr] 1:35- [seq]. – Matt. 6:5.

8. MITÄ RANGAISTUSTA PITÄÄ NIIDEN MAHDOTTOMAIN JA KELVOTTOMAIN PELKÄÄMÄN JA MITÄ LOHDUTUSTA NE MAHDOLLISET JA KELVOLLISET TOIVOVAT?

Vastaus: Niiden [ne] mahdottomien pitää pelkäämän, että he tulevat vikapääksi Herran ruumiiseen ja vereen ja syövät ja juovat itsellensä tuomion (a). Mutta ne mahdolliset lohduttavat itsensä Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudesta, syntien anteeksisaamisesta (b) etc.

a) 1. Kor. 11:27,30. 

b) 1. Kor. 10:16-17. – Matt. 26:28.


IV. P. RAAMATUN ERINOMAISET OPETUSSANAT

7. SAKRAMENTEISTA

[1. Kaste...]

2. Alttarin sakramentti,

jossa meille annetaan leivän ja viinin [wijnan] alla ja kanssa Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri.

1. Kor. 11:23- [seq].

"Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin" etc.

1. Kor. 10:15-17.

"Minä puhun niin kuin viisaille, tuomitkaa te, mitä minä sanon. Se siunattu malja [calcki], jonka me siunaamme; eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se leipä, jonka me murramme; eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?"

8. GEZELIUKSEN MUUTAMAT YKSINKERTAISET KYSYMYKSET (2. p. 1671) – EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1670 ei ole säilynyt.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin kuusi kertaa.


VI. ALTTARIN SAKRAMENTISTA

1. KUKA ALTTARIN SAKRAMENTIN ON ASETTANUT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus etc.

2. KOSKA ELI MILLÄ AJALLA ON SE TAPAHTANUT?

Vastaus: Sinä yönä, jona hänet petettiin Juudas Iskariotilta etc.

3. MILLÄ TAVALLA ON KRISTUS ASETTANUT TÄMÄN SAKRAMENTIN?

Vastaus: Jeesus otti leivän, kiitti ja mursi etc.

4. MITÄ [MIKÄSTÄ] ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla etc.

5. MISTÄ TÄSSÄ PITÄÄ ERITYISESTI [ERINOMATTAIN] VAARIN OTETTAMAN?

Vastaus: Näistä kolmesta kappaleesta, eli [nijncuin] 1) ettei leipä ja viini [wijna] muutu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, 2) ettei leipä ja viini [wijna] merkitse Kristuksen ruumista ja verta, vaan [mutta] 3) että me leivän ja viinin [wijnan] alla, leivän ja viinin [wijnan] kanssa nautitsemme ja tykömme otamme Jeesuksen Kristuksen totisen ruumiin ja veren, joka tapahtuu yliluonnollisella, käsittämättömällä ja tutkistelemattomalla muodolla.

6. VOIKO HÄTÄTAPAUKSESSA [TAITANGO HÄTÄ WARAS] LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] SIJASTA JOTAIN MUUTA NAUTTIA?

Vastaus: Ei millään tavalla [muoto], sillä sen kanssa muutettaisiin itse asetuksen ja testamentin sanat. Missä [cusa] siis leipä ja viini [wijna] eivät ole saapuvilla, niin vahvistettakoon usko syntien anteeksisaamisesta Jumalan sanan terveellisillä lupauksilla.

7. ONKO SE TARPEELLINEN, ETTÄ KRISTILLINEN IHMINEN KÄY USEIN HERRAN EHTOOLLISELLA?

Vastaus: Kyllä [ja], se on suuresti tarpeellinen, sillä Kristus on sen täydellä todella käskenyt sanoen: "syökää", "juokaa" – "niin usein kuin te juotte, niin myös tehkää se".

8. KETKÄ [CUTCA] TÄSSÄ EHTOOLLISESSA OVAT MAHDOLLISET VIERAAT?

Vastaus: Ne mahdolliset kuvataan [ulosmalataan] Lutheruksen selityksessä näin: "Paastota ja ruumillisesti itseänsä valmistaa on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestännne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi"."

9. KETKÄ [CUTCA] OVAT MAHDOTTOMAT VIERAAT?

Vastaus: Ne, jotka 1) eivät tunne, tunnusta ja kadu heidän syntejänsä, vaan [mutta] ne kieltävät, vähättelevät ja puolustelevat [edeswastawat], 2) jotka eivät itseänsä luota ainoastaan Kristuksen ansion päälle, vaan [mutta] myös pyhien ihmisten ja heidän omien töidensä päälle, 3) jotka vääntelevät asetussanojen ymmärryksen, 4) jotka käyvät Herran ehtoollisella tavan vuoksi, ulkokullatusta sydämestä ilman hyvää aikomusta parantaa pahaa elintapaansa [elämäkertans].

10. MITÄ RANGAISTUSTA PITÄÄ NIIDEN MAHDOTTOMAIN PELKÄÄMÄN JA MITÄ LOHDUTUSTA MAHDOLLISTEN TOIVOMAN?

Vastaus: Mahdottomien täytyy pelätä, että he tulevat vikapääksi Herran ruumiiseen ja vereen ja että he syövät ja juovat itsellensä tuomioksi. Mutta ne mahdolliset lohduttavat itseänsä Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudesta, syntien anteeksisaamisesta etc.

9. TOHTORI MARTTI LUTHERIN KATEKISMUS – SE SUUREMPI (1674) – EHTOOLLISTA KOSKEVAT SIVUT

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1821. – 3. p. 1831.


VIIDES KATEKISMUKSEN KAPPALE:

ALTTARIN SAKRAMENTISTA

10. KATEKEESIS – SUMMA SIITÄ PYHÄSTÄ RAAMATUSTA (1687) – EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1689. – 3. p. noin 1695.


HERRAN EHTOOLLINEN

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [sammalla muoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calcki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."


6. ALTTARIN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: Niin kirjoittavat pyhät evankelistat [evangelisterit] Matteus, Markus, Luukas ja pyhä Paavali.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin" etc.

MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATCAAN SAATA]?

Vastaus: Sen antavat nämä sanat tietää: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus sen kaltaisten sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN TAITAA NIIN VOIMALLISTA TYÖTÄ TEHDÄ?

Vastaus: Syöminen ja juominen ei sitä tee, vaan [mutta] ne sanat, jotka tässä seisovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat ja luottaa itsensä [hänes] niiden päälle, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Vastaus: Paastota ja ruumiillisesti itseänsä valmistaa on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Mutta joka ei usko niitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana – "teidän edestänne" – vaatii yhtä uskollista sydäntä.


MUUTAMAT YKSINKERTAISET KYSYMYKSET

6. ALTTARIN SAKRAMENTISTA

1. KUKA ALTTARIN SAKRAMENTIN ON ASETTANUT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus etc.

2. KOSKA ELI MILLÄ AJALLA ON SE TAPAHTANUT?

Vastaus: Sinä yönä, jona hänet petettiin Juudas Iskariotilta etc.

3. MILLÄ TAVALLA ON KRISTUS ASETTANUT TÄMÄN SAKRAMENTIN?

Vastaus: Jeesus otti leivän, kiitti ja mursi etc.

4. MITÄ [MIKÄSTÄ] ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla etc.

5. MISTÄ TÄSSÄ PITÄÄ ERITYISESTI [ERINOMATTAIN] VAARIN OTETTAMAN?

Vastaus: Näistä kolmesta kappaleesta, eli [nijncuin] 1) ettei leipä ja viini [wijna] muutu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, 2) ettei leipä ja viini [wijna] merkitse Kristuksen ruumista ja verta, vaan [mutta] 3) että me leivän ja viinin [wijnan] alla, leivän ja viinin [wijnan] kanssa nautitsemme ja tykömme otamme Jeesuksen Kristuksen totisen ruumiin ja veren, joka tapahtuu yliluonnollisella, käsittämättömällä ja tutkistelemattomalla muodolla.

6. VOIKO HÄTÄTAPAUKSESSA [TAITANGO HÄTÄ WARAS] LEIVÄN JA VIININ [WIJNAN] SIJASTA JOTAIN MUUTA NAUTTIA?

Vastaus: Ei millään tavalla [muoto], sillä sen kanssa muutettaisiin itse asetuksen ja testamentin sanat. Missä [cusa] siis leipä ja viini [wijna] eivät ole saapuvilla, niin vahvistettakoon usko syntien anteeksisaamisesta Jumalan sanan terveellisillä lupauksilla.

7. ONKO SE TARPEELLINEN, ETTÄ KRISTILLINEN IHMINEN KÄY USEIN HERRAN EHTOOLLISELLA?

Vastaus: Tosiaan [tosin] on suuresti tarpeellinen, sillä Kristus on sen täydellä todella käskenyt sanoen: "syökää", "juokaa" – "niin usein kuin te juotte, niin myös tehkää se".

8. KETKÄ [CUTCA] TÄSSÄ EHTOOLLISESSA OVAT MAHDOLLISET VIERAAT?

Vastaus: Ne mahdolliset kuvataan [ulosmalataan] Lutheruksen selityksessä näin: "Paastota ja ruumillisesti itseänsä valmistaa on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestännne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi"."

9. KETKÄ [CUTCA] OVAT MAHDOTTOMAT VIERAAT?

Vastaus: Ne, jotka 1) eivät tunne, tunnusta ja kadu heidän syntejänsä, vaan [mutta] ne kieltävät, vähättelevät ja puolustelevat [edeswastawat], 2) jotka eivät itseänsä luota ainoastaan Kristuksen ansion päälle, vaan [mutta] myös pyhien ihmisten ja heidän omien töidensä päälle, 3) jotka vääntelevät asetussanojen ymmärryksen, 4) jotka käyvät Herran ehtoollisella tavan vuoksi, ulkokullatusta sydämestä ilman hyvää aikomusta parantaa pahaa elintapaansa [elämäkertans].

10. MITÄ RANGAISTUSTA PITÄÄ NIIDEN MAHDOTTOMAIN PELKÄÄMÄN JA MITÄ LOHDUTUSTA MAHDOLLISTEN TOIVOMAN?

Vastaus: Mahdottomien täytyy pelätä, että he tulevat vikapääksi Herran ruumiiseen ja vereen ja että he syövät ja juovat itsellensä tuomioksi. Mutta ne mahdolliset lohduttavat itseänsä Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudesta, syntien anteeksisaamisesta etc.

11. PYHÄN LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (2. p. 1695) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1694 ei ole säilynyt.


249. MITÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

250. KUINKA TÄMÄN PYHÄN EHTOOLLISEN ASETUSSANAT KUULUVAT?

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samallamuota] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa te tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calcki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää te, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

251. KUKA ON SEN PYHÄN EHTOOLLISEN ASETTANUT?

Meidän Herramme Jeesus Kristus.

252. KOSKA?

Sinä viimeisenä yönä hänen kuolemansa edellä.

253. KENELLE?

Niille kristityille, jotka hänen päällensä uskovat.

254. MITÄ MEILLE TÄSSÄ PYHÄSSÄ EHTOOLLISESSA ANNETAAN?

Leivän kanssa annetaan meille Kristuksen totinen läsnäolevainen ruumis, joka meidän syntiemme tähden ulosannettu on. Viinin [wijnan] kanssa Kristuksen totinen läsnäolevainen veri, joka meidän tähtemme ulosvuodatettu on.

255. MILLÄ TAVALLA NÄMÄ KAPPALEET MEILLE SIINÄ PYHÄSSÄ EHTOOLLISESSA ANNETAAN?

Sillä tavalla, että me suullamme Kristuksen totisen ruumiin ja veren nautitsemme ja tykömme otamme, syömme ja juomme.

1. Kor. 10:16.

"Se siunattu malja [calcki], jota me siunaamme; eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se leipä, jonka me murramme; eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?"

256. MISTÄS SEN TIEDÄT?

Sen pyhän ehtoollisen asetussanoista: "Syökää, tämä on minun ruumiini." "Juokaa, tämä on minun vereni."

257. MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATKAN SAATTA]?

Sen antavat nämä sanat tietää: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus, sen kaltaisten sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

258. MIHINKÄ SE VIELÄ MUUHUN ON HYÖDYLLINEN?

Se on hyödyllinen uskon vahvistukseksi, elämän parannukseksi, Kristuksen kanssa yhdistykseksi ja iankaikkisen elämän perimiseksi, jotka kaikki itsensä syntien anteeksisaamisen päälle perustuvat.

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN TAITAA NIIN VOIMALLISIA TÖITÄ TEHDÄ?

Syöminen ja juominen ei sitä tee, vaan [mutta] ne sanat, jotka tässä seisovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat ja luottaa itsensä [hänens] niiden päälle, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

260. MITÄ MEITÄN PITÄÄ TEKEMÄN, KUN [COSCA] ME TÄSSÄ PYHÄSSÄ EHTOOLLISESSA KRISTUKSEN RUUMIIN SYÖMME JA HÄNEN VERENSÄ JUOMME?

Meidän pitää mieleen johdattaman hänen suuren ja sanomattoman rakkautensa meitä kohtaan, että hän meidän autuutemme ja lunastuksemme tähden on itsensä kuolemaan antanut ja verensä ulosvuodattanut; ja sillä tavalla hänen kuolemaansa julistaman.

1. Kor. 11:26.

"Niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä maljasta [calkista], pitää teidän Herran kuolemaa julistaman siihen asti kunnes [cuin] hän tulee."

261. MINKÄ TÄHDEN PITÄÄ MEIDÄN KRISTUKSEN KUOLEMAA HERRAN EHTOOLLISELLA KÄYDESSÄMME MIELEEN JOHDATTAMAN?

Sen tähden,

1) että me syntiä välttämään ja vihaamaan rupeaisimme, jonka tähden Kristuksen niin paljon kärsiä piti,

2) että me syntien anteeksisaamisen uskoisimme, jonka Kristus meille niin kalliisti ansainnut on,

3) että me edespäin Kristuksen tahdon ja opetuksen jälkeen eläisimme, joka meille piinansa kautta niin paljon hyvää tehnyt on.

262. KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Vastaus: Paastota ja ruumiillisesti itseänsä valmistaa on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Mutta joka ei usko niitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana – "teidän edestänne" – vaatii yhtä uskollista sydäntä.

263. KUINKA PITÄÄ IHMISEN ITSEÄNSÄ OIKEIN VALMISTAMAN TÄTÄ EHTOOLLISTA MAHDOLLISESTI NAUTITSEMAAN?

Koetelkoon ihminen itseänsä ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä maljasta [calkista] (1. Kor. 11:28).

264. KUINKA PITÄÄ SE KOETTELEMUS TAPAHTUMAN?

Ihmisen pitää

1) hänen elämänsä ja tekonsa Jumalan kymmenen käskyn jälkeen tutkisteleman, jos hän ne pitänyt tai [eli] ylitsekäynyt ja rikkonut on,

2) pitää hänen itseänsä todesti [wisust] koetteleman, jos hän syntejänsä kaikesta sydämestänsä katuu ja kuinka hän tästä edes elää tahtoo; jos hän itseänsä parantaa vai [eli] synneissänsä pysyä mielii,

3) pitää hänen itseäns ahkerasti tutkisteleman, jos hän vahvalla sydämellä itsensä Kristuksen ansioon luottaa ja hänen päällensä uskoo.

1. Kor. 13:5.

"Koetelkaa itsenne [teitän], jos te olette uskossa, koettakaa itseänne [cokecat teitän] vai [eli] ettekö te itseänne tunne, että Jeesus Kristus on teissä."

265. OVATKO NE MAHDOLLISET TÄLLÄ EHTOOLLISELLE KÄYMÄÄN, JOTKA EIVÄT ITSEÄNSÄ NÄIN KOETTELE?

Ei, sillä joka (tästä sakramentista) syö taikka juo kelvottomasti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän Herran ruumista erota (1. Kor. 11:29).

266. OVATKO NE KELVOLLISET VIERAAT, JOTKA EHDOLLISISSA SYNNEISSÄ PYSYVÄT?

Ei, sillä Kristuksen ruumin, jonka me siinä pyhässä ehtoollisessa syömme ja hänen verensä, jonka me juomme, ei ole sen tähden ulosannettu ja ulosvuodatettu, että meidän pitäisi sen kautta synneissä ja jumalattomassa elämässä vahvistuman, vaan että meidän niistä pitäisi vapahdettaman ja synnin orjuudesta lakkaaman.

267. MILLÄ AJALLA PITÄÄ SEN KALTAINEN KOETTELEMUS ERITYISESTI [ERINOMATTAIN] TAPAHTUMAN?

Silloin, kun [cosca] ihminen ripille mennä tahtoo.

[268. Mitä on ripillä käydä?]

12. TOHTORI MARTTI LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (1695) EHTOOLLISTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


VI. ALTTARIN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää sen oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

MIKÄ ALTTARIN SAKRAMENTTI ON?

Vastaus: Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen ruumis ja veri leivän ja viinin [wijnan] alla meille kristityille syödä ja juoda, itse Kristukselta säädetty [säätty] ja asetettu.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: Niin kirjoittavat pyhät evankelistat [evangelisterit] Matteus, Markus, Luukas ja pyhä Paavali.

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla muoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa te tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calcki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

MITÄ HYVÄÄ TÄMÄ SYÖMINEN JA JUOMINEN VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Sen antavat nämä sanat tietää: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamukseksi", nimittäin, että meille tässä sakramentissa syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus sen kaltaisten sanojen kautta annetaan. Sillä, missä [cusa] syntien anteeksiantamus on, siinä myös on elämä ja autuus.

KUINKA RUUMIILLINEN SYÖMINEN JA JUOMINEN TAITAA NIIN VOIMALLISIA TÖITÄ TEHDÄ?

Vastaus: Syöminen ja juominen ei sitä tee, vaan [mutta] ne sanat, jotka tässä ovat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksisaamiseksi", jotka sanat ovat pääkappaleet tässä sakramentissa. Ja joka uskoo ne sanat ja luottaa itsensä [hänens] niiden päälle, hän saa, mitä ne lupaavat, nimittäin syntien anteeksisaamisen.

KUKA TÄMÄN SAKRAMENTIN KELVOLLISESTI NAUTITSEE?

Vastaus: Paastota ja ruumiillisesti itseänsä valmistaa on kyllä hyvä ja ulkonainen tapa, mutta se on todella [oikein] mahdollinen ja kelvollinen, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne ulosannettu ja ulosvuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Mutta joka ei usko niitä sanoja, vaan epäilee, se on mahdoton ja kelvoton. Sillä se sana – "teidän edestänne" – vaatii yhtä uskollista sydäntä.


Kristilliset kysymykset vastausten kanssa Tri [D.] Mart. Luherukselta; niiden eteen asetetut, jotka alttarin sakramentilla käydä tahtovat

Jälkeen tehdyn synnintunnustuksen ja neuvomisen kymmenestä Jumalan käskystä, uskonkappaleesta, Isä meidän -rukouksesta ja kasteen sakramentin sanoista, mahtaa rippi-isä tai [eli] joku itseltänsä kysyä.

USKOTKOS, ETTÄS SYNTINEN OLET?

Vastaus: Kyllä [ja] minä uskon sen, minä olen syntinen.

MISTÄS SEN TIEDÄT?

Jumalan kymmenestä käskysanasta, joita en minä ole pitänyt.

KADUTKOS SYNTEJÄSI?

Vastaus: Kyllä [ja] minä kadun, että minä Jumalaa vastaan syntiä tehnyt olen.

MITÄS SIIS OLET JUMALALTA SYNNEILLÄSI ANSAINNUT?

Vastaus: Hänen vihansa, ajalliset rangaistukset, kuoleman ja myös iankaikkisen kadotuksen (Room. 6.).

TOIVOTKOS AUTUAAKSI TULEVASI?

Vastaus: Kyllä [ja] minä toivon.

KENEENKÄ SIIS ITSESI TURVAAT?

Vastaus: Minun rakkaaseen Herraani Jeesuksen Kristukseen.

KUKA ON KRISTUS?

Vastaus: Jumalan Poika, totinen Jumala ja ihminen.

KUINKA MONTA ON JUMALAA?

Vastaus: Yksi ainoastaan, mutta [waan] kolme persoonaa; Isä, Poika ja Pyhä Henki.

MITÄ SIIS KRISTUS ON SINUN EDESTÄSI TEHNYT, ETTÄ ITSESI HÄNEEN TURVAAT?

Vastaus: Hän on minun edestäni kuollut ja on hänen verensä ristin päälle minun edestäni ulosvuodattanut syntien anteeksiantamukseksi.

ONKO ISÄ MYÖS SINUN EDESTÄSI KUOLLUT?

Ei, sillä Isä on ainoastaan Jumala, Pyhä henki myös, mutta Poika on totinen Jumala ja totinen ihminen, ja on hänen verensä minun edestäni ulosvuodattanut.

MISTÄS SEN TIEDÄT?

Siitä pyhästä evankeliumista ja sakramentin asetussanoista, niin myös hänen ruumiistansa ja verestänsä, jotka sakramentissa minulle yhdeksi pantiksi annetut ovat.

KUINKA SIIS ALTTTARIN SAKRAMENTIN ASETUSSANAT KUULUVAT?

Vastaus: 

"Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet petettiin, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan. Se tehkää minun muistokseni.

Samalla tavalla [samalla muoto] ehtoollisen jälkeen otti hän myös maljan [calkin], kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaa ja juokaa te tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin malja [calcki] minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulosvuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Se tehkää, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni."

NIIN SIIS USKOT, ETTÄ SAKRAMENTISSA ON KRISTUKSEN TOTINEN RUUMIS JA VERI?

vastaus: Kyllä [ja] minä uskon sen.

MIKÄ SINUA KEHOTTAA SITÄ USKOMAAN?

Vastaus: Kristuksen sana: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." – "Juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni."

MITÄ MEIDÄN PITÄ TEKEMÄN, KUN [COSCA] ME HÄNEN RUUMIINSA SYÖMME JA HÄNEN VERENSÄ JUOMME JA NIIN SEN PANTIN VASTAANOTAMME?

Vastaus: Hänen kuolemaansa ja verensä ulosvuodatusta julistaman ja tutkisteleman siten [sitä] kuin hän meille opettanut on: "Se tehkää, niin usein kuin te teette, minun muistokseni."

MINKÄ TÄHDEN PITÄÄ MEIDÄN HÄNEN KUOLEMANSA PÄÄLLE MUISTAMAN JA SITÄ JULISTAMAN?

Vastaus: Että me oppisimme uskomaan, ettei yksikään luontokappale ole taitanut täydellisesti maksaa meidän syntiemme edestä, ainoastaan Kristus, totinen Jumala ja ihminen. Ja että me oppisimme kavahtamaan syntiä ja niitä suurena pitämään ja itsemme Kristuksesta ainoastaan ilahduttaman ja lohduttaman ja niin sen uskon kautta autuaaksi tuleman.

MIKÄ ON HÄNET MIELISTYTTÄNYT SINUN SYNTIESI TÄHDEN KUOLEMAAN JA NIIDEN EDESTÄ MAKSUN TEKEMÄÄN?

Vastaus: Se suuri rakkaus hänen Isänsä tykö, minun ja kaikkien syntisten tykö kuten [cuin] kirjoitettu on (Joh. 14. – Room. 5. – Gal. 2. – Ef. 5.).

MINKÄ TÄHDEN SIIS TAHDOT SAKRAMENTILLA KÄYDÄ?

Vastaus: Että minä oppisin uskomaan, että Kristus minun syntieni tähden suuresta rakkaudesta kuollut on kuten [cuin] sanottu on. Ja sitten hänestä myös oppisin Jumalaa ja lähimmäistäni rakastamaan.

MITÄ MAHTAA YHTÄ KRISTITTYÄ VAATIA USEIN NAUTITSEMAAN SAKRAMENTTIA?

Vastaus: Jumalan puolesta vaatii häntä sekä Herran Kristuksen käsky että myös lupaus, seuraavaksi [sitä likin] hänen oma tarpeensa, joka hänen vaivanansa on [? cuin hänen kaulans päälle riippu]; jonka tähden sen kaltaiset käskyt, kutsumiset ja lupaukset tapahtuvat.

KUINKA MAHTAA SE IHMINEN TEHDÄ, JOKA EI SEN KALTAISTA TARVETTA ITSESSÄNSÄ YMMÄRRÄ EIKÄ MYÖS YHTÄKÄÄN JANOA TAI [ELI] NÄLKÄÄ SAKRAMENTIN TYKÖ ITSESTÄNSÄ LÖYDÄ?

Vastaus: Sillä ei muuta parampaa taida olla, vaan että hän ensin koettelee itseänsä, jos hän on lihasta ja verestä, ja uskoo sitten Raamattuun, mitä se siitä puhuu (Gal. 6. – Room. 7.).

Siksi toiseksi, että hän katsoo ympärillensä, jos hän vielä on maailmassa ja ajattelee, ettei siitä syntiä ja vaivaa koskaan puutu niin kuin Raamattu sanoo (Joh. 15-16. – 1. Joh. 5.).

Kolmanneksi on hän löytävä saatanan käyvän itseänsä ympäri, joka häntä valheella ja murhalla yötä ja päivää sisällisesti ja ulkonaisesti kiusaamatta ei jätä, niin kuin Raamattu sanoo (Joh. 8,16. – 1. Piet. 5. – Ef. 6. – 2. Tim. 2.).

HUOMAUTUS [NOTA].

Nämä kysymykset ja vastaukset eivät ole lasten leikkiä, vaan siltä hyvältä tri. [D.] Lutherukselta nuorille ja vanhoille kaikella todella eteen kirjoitetut. Itse kukin katsokoon hyvin eteensä ja tutkistelkoon näitä todella. Sillä p. Paavali sanoo Gal. 6: "Älkää eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata."