Eino Sormusen teokset

30.03.2023
Sormunen oli kirjoittajana erittäin tuottelias. Hän julkaisi sekä kirjoja ja kirjasia kirkon käytännön tarpeisiin että vankkaa tieteellistä ja yleistajuista teologista kirjallisuutta. Persoonallisimman ja kauaskantoisimman antinsa hän tarjosi kulttuurikriittisessä esseistiikassa. 
– Kari Mäkinen, Suomen kansallisbiografia –

Henkilötietoja ja elämänvaiheita

Syntynyt 27.6.1893, Tohmajärvi

 • koko nimi Eino Aukusti Sormunen
 • vanhemmat maanviljelijä Juho Sormunen (k. 1905) ja Elisa o.s. Timonen (k. 1951)
 • puoliso (vih. 1920) Anna o.s. Viinikainen (k. 1970); kolme lasta

Opinnot ja ensimmäiset työvuodet

 • ylioppilas 1915, Joensuun klassillinen lyseo
 • teologinen alkututkinto 1916; teologinen erotutkinto 1919, Helsingin yliopisto
 • sisällissodan aikana Tohmajärven suojeluskuntakomppanian joukkueen johtaja (sisällissodan kuukaudet kuitenkin Helsingissä kuuluen suojeluskuntaryhmään – ei ilmeisesti taisteluissa)
 • vihitty papiksi 18.6.1919, Savonlinnan tuomiokirkko (vihkijä Savonlinnan piispa O. I. Colliander); Haminan vt. kirkkoherra (ylimääräinen pappi) kesällä 1919
 • Huopalahden vt. kirkkoherra (ylimääräinen pappi) 1919–1922; Helsingin pohjoisen suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan Pasilan piirin (1922–1932) ja Suurkirkon piirin (1932–1935) pappi
 • Kallion yhteiskoulun uskonnon ja filosofian opettaja 1919–1934
 • Suomen pikkukirkkoyhdistyksen toiminnanjohtaja (sihteeri) 1919–1925
 • teologis-filosofinen tutkinto 1929; teologian kandidaatti 1930; teologian lisensiaatti 1932 (tohtorinarvo tammikuussa 1933), Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian assistentti ja teologisten esikäsitteiden opettaja 1930–1934; Helsingin yliopiston systemaattisen teologian dosentti 1934
 • Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistyksen puheenjohtaja 1932–1941
 • Teologisen maanantaiseuran jäsen 1920-luvulta alkaen

Helsingin yliopiston dogmatiikan ja siveysopin professori 1934–1939

 • teologisen tiedekunnan varadekaani 1937–1939
 • Suomen Luther-opiston johtokunnan puheenjohtaja 1937–1941
 • Suomen kirkon sisälähetysseuran varatoiminnanjohtaja 1935–1937 (oman viran ohella)
 • Vartijan toimituksessa 1923, 1937–1940 (Kirjoja ja elämää -sarja nimimerkillä Diakonos

Kuopion hiippakunnan piispa 1939–1962

 • piispanvihkimys 6.8.1939, Kuopion tuomiokirkko (vihkijä arkkipiispa Erkki Kaila)
 • kirkolliskokouksen jäsen 1941–1958; mm. katekismuskomitean puheenjohtaja 1943–1948, hautausmaakomitean puheenjohtaja 1950–1951 ja käsikirjakomitean puheenjohtaja 1953–1958
 • piispainkokouksen asettaman diakoniatoimikunnan puheenjohtaja 1940–1942, 1943–1944
 • Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton puheenjohtaja 1945–1953; Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiön puheenjohtaja 1947–1957; Suomen kirkon sisälähetysseuran johtokunnan puheenjohtaja 1957–1962

Kuollut 7.7.1972, Kuopio

Luettelo Eino Sormusen kirjoista

Virheet ja puutteet: info@martinkirja.fi 

Ks. täältä myynnissä olevat Sormusen teokset ja artikkelit (avautuu uuteen ikkunaan).


1914

Joensuun Eläinsuojeluyhdistys vuosina 1889–1914. 30 s. Kuvitettu. Joensuu: Joensuun kirjapaino-osakeyhtiö.

1923

Fredriksbergin kirkon sunnuntaitervehdys pääsiäisenä 1923. Suomi-ruotsi. 20 s. Helsinki.

1924

Kauneuden pisaroita pieneen kotiin. Kristillisen taideseuran esitelmiä 6. 15 s. Helsinki: Otava.

Pyhät matkat: Fredriksbergin kappelin pääsiäistervehdys 1924. Suomi–ruotsi. 22 s. Helsinki.

1925

Kirkollinen käsityötaide eli paramentiikka: esteettisiä ja liturgisia ohjeita kirkollisten käsitöiden hankkimiseen ja käyttämiseen Suomen kirkon oloja silmälläpitäen. 16 s. Helsinki: Suomen käsityön ystävät.

Kirkollisista käsitöistä: esteettisiä ja liturgisia ohjeita. 4 s. Porvoo. Eripainos Kotiliedestä (1925).

(toim.) Vesper "Lasten hyväksi". Tekstin valinnut Eino Sormunen. Sävellystyön suorittanut Yrjö Kilpinen. Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen julkaisuja 15. 32 s. Jyväskylä: Otava.

1927

Kirkkovirsi: omistettu piispoille Jaakko Gummerukselle ja Erkki Kailalle. Sanat Eino Sormunen. Arkissa ei painopaikkaa eikä vuotta. Myös aikakauslehdessä Kirkko ja kansa (1927; sävel Heikki Klemetti).

(toim. et al.) Virsiä ja kuorolauluja surujuhlia varten. Helsingin seurakuntapappien valitsema toimikunta. 64 s. Porvoo: WSOY. Teoksessa ei mainita toimituskuntaan kuuluneiden nimiä; vuoden 1953 matrikkelin mukaan Sormunen mukana toimitustyössä.

1928

(toim.) Iltakellot: liturgisia iltarukoushetkiä, 1-4. Järjestänyt Eino Sormunen. Säveltänyt Ilmari Krohn. Kristillisen taideseuran säveljulkaisuja 5. 136 s. Helsinki: Otava. Osat ilmestyivät myös erikseen vihkoina (I-III 1927, IV 1928).

(toim.) Suomen 1. yleinen kirkkotaidenäyttely: luettelo. 72 s. Kuvitettu. Helsinki: Muinaistieteellinen toimikunta. Luettelon toimittajaa ei mainita; Alhonsaaren (1987, 148) mukaan todennäköisesti Sormunen (Sormunen Suomen 1. kirkkotaidenäyttelyn päätoimikunnan yleissihteeri).

1929

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 1. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 231 s. Helsinki: Otava.

1930

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 2. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. 158 s. Helsinki: Otava.

(toim.) Liturgisk aftonandakt: completorium. Sammanställd av Eino Sormunen. Komponerad av Ilmari Krohn. 19 s. Helsingfors: Finlands svenska kantor-organistförening.

1931

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 3. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, A. W. Kuusisto, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 125 s. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1932

Jumalan armo – dogmihistoriallinen tutkimus 1: skolastiikan rappeutumisaikaan asti. 259 s. Väitöskirja. Helsinki. Myös Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 22 (1932).

Jumalan armo – dogmihistoriallinen tutkimus 1: skolastiikan rappeutumisaikaan asti. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 22. 259 s. Helsinki. Myös yhteensidottuna 2. osan (1934) kanssa.

(toim. et al.) Suomen kirkon elämää 4. Toimituskunta Lennart Pinomaa (toimitussihteeri), Lauri Halla, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen & J. H. Tunkelo. 205 s. Helsinki: Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto.

1933

Etsivä armo: puheita pelastuksen peruskysymyksistä. 137 s. Porvoo: WSOY. 2. p. 1937.

Iloa ja huolta lasteni tähden: erityisesti äideille. Koti- ja pyhäkoulu 1. 16 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1934. 3. p. 1936. 4. p. 1938. 5. p. 1946. 6. p. 1948. 7. p. 1956.

1934

Jumalan armo – dogmihistoriallinen tutkimus 2: Luther. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 23. 241 s. Helsinki. Osa painoksesta sisältää myös sivut 243–390 (Resumé aus Dr. Eino Sormunens ideengeschichtlicher Untersuchung Jumalan armo). Myös yhteensidottuna 1. osan (1932) kanssa.

Kotkan siivin: aamuhartaushetkiä. 128 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1935.

Kukkien puhjetessa: nuorille tytöille. Koti- ja pyhäkoulu 4. 16 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1935. 3. p. 1935. 4. p. 1936. 5. p. 1937. 6. p. 1938. 7. p. 1939. 8. p. 1942. 9. p. 1945. 10. p. 1947. 11. p. 1950. 12. p. 1956.

Pseudo-Dionysios Areopagita ja hänen uusplatonilaisen mystagogiansa pääpiirteet. 56 s. Helsinki.

Die Eigenart der lutherischen Ethik. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B: 29: 1. 105 s. Helsinki.

1935

Jumalan edessä: kristillisiä puheita. 106 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys.

Elämä kutsuu: nuorille pojille. Koti- ja pyhäkoulu 5. 16 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1935. 3. p. 1936. 4. p. 1937. 5. p. 1938. 6. p. 1941. 7. p. 1943. 8. p. 1947.

Syntien anteeksiantamus elämän voimana. Kirkon nuorison kirjasia 3. 15 s. Helsinki: Suomen nuorten kristillinen liitto. 2. p. 1936.

(et al.) Raamattua koululaisille: oppikirja kansakouluja varten. Eino Sormunen & O. A. Kärnä. 204 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1937. 3. p. 1939. 4. p. 1942. 5. p. 1943. 6. p. 1944. 7. p. 1947. 8. uud. p. 1949. 9. p. 1951.

(et al.) Raamattua koululaisille: oppikirja kansakouluja varten. Opettajapainos. Eino Sormunen & O. A. Kärnä. 204 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

(et al.) Kaksi piispaa: Lauri Ingman – Jaakko Gummerus. Aleksi Lehtonen, Martti Ruuth, L. Hj. Svanberg & Eino Sormunen. 88 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. Alhonsaari (1987, 151) arvelee, että Sormunen olisi myös toimittanut teoksen.

1936

Selvyyttä kohti 1: kulttuurikriitillisiä tutkielmia. 181 s. Porvoo: WSOY.

Kansankirkkomme ja luterilaisuuden henki: tutkielmia kansankirkon elinkysymyksistä. 134 s. Helsinki: Otava.

Lutherin siveysoppi ja nykyaika. Sivistys ja tiede 102. 103 s. Porvoo: WSOY.

Luterilaisen etiikan erikoisluonne. 102 s. Porvoo: WSOY.

Isien sydämet lasten puoleen: erityisesti isille. 16 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1937. 3. p. 1947.

Tunnustuskirjat ja nykyaika. 15 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1936.

1937

Uskon mies: Martti Lutherin elämä. 163 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1938. 3. p. 1948. 4. p. 2017 (Luther-kirjat).

Usko ja elämä: hiljaisia tutkisteluja. 135 s. Järvenpää: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys.

(et al.) Uskontoa jatkokouluille: oppi- ja lukukirja kansakoulun jatko-opetusta varten. Eino Sormunen & O. A. Kärnä. 88 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1937. 3. p. 1938. 4. p. 1941. 5. p. 1946. 6. p. 1952.

(et al.) Kuvia ja kertomuksia Raamatusta: alakansakouluja ja pyhäkouluja varten. Eino Sormunen & Signe Kantele. 31 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1938. 3. p. 1944. 4. p. 1948. 5. p. 1953.

(toim. et al.) Suomen kirkko kuvissa. Toimittaneet Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen, H. J. Viherjuuri & E. Kiuas.196 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava. 2. uud. p. 1948. 3. uud. p. 1953. Ruotsiksi 1949 (Finlands kyrka i bilder). Englanniksi 1949 (The Church of Finland in pictures).

1938

Selvyyttä kohti 2: kulttuurikriitillisiä tutkielmia. 254 s. Porvoo: WSOY.

Diakonian oppikirja. 159 s. Sortavala: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. uud. p. 1952 (Diakonian käsikirja).

Kärsimys. 15 s. Helsinki: Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys. 2. p. 1939.

(et al.) Pelastuksen sanoma. Eino Sormunen, Yrjö J. E. Alanen & Aune Krohn. 61 s. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan lausunto. Tarkastajakunnan jäsenet Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen, Ilmari Salomies & Lauri Pohjanpää (sihteeri). 329 s. Helsinki.

1939

Paimenkirje Kuopion hiippakunnalle. 96 s. Porvoo: WSOY.

Elämän tie: kristillinen pelastusjärjestys. 188 s. Porvoo: WSOY.

(toim. et al.) Nuorten kirkkotie. Toimittaneet Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen, H. J. Viherjuuri & E. Rinne. 78 s. Kuvitettu. Helsinki: Otava.

1940

Selvyyttä kohti 3: kulttuurikriitillisiä tutkielmia. 142 s. Porvoo: WSOY.

Rajalla: rajahiippakunnan piispan kokemuksia tapahtumista rikkailta kuukausilta. 194 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY.

Tilanne henkisen huollon työmaalla: esitelmä henkisen huollon työntekijäin kokouksessa 1.11.1940. 18 s. Helsinki: Suomen huolto.

1941

Meidän edestämme: tutkielmia Kristus-kuvasta. 128 s. Helsinki: Kotimaa.

1942

Suomalaisen kulttuurin lähteille. 144 s. Porvoo: WSOY.

Ahdingon aikoina: paimenkirje paastonaikaa ja ahdistuksen aikoja varten. 114 s. Porvoo: WSOY.

Kuopion hiippakunta 1.5.1939–1.9.1942. Synodaalikokoukselle 6-9.10.1942. 110 s. Kuopio.

Hyvinvointivaltio ja henkinen elämä: eräitä ajankohtaisia ongelmia. 44 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

1943

Talonpojan kunniakirja. 6 s. Helsinki: Suomen aseveljien liitto.

(et al.) Suomalaisen kansanvaltaisuuden henki. Eino Sormunen, Eino Jutikkala & Reino Oittinen. 26 s. Vapaan huollon julkaisuja 13. Helsinki.

1944

Omalla pohjalla: lyhyitä tutkisteluja hengenelämämme perusteista ja suunnasta. 137 s. Porvoo: WSOY.

Uskon varassa: paimenkirje uskonelämän vaikeuksissa kamppaileville. 118 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja.

Avioliitto: vihkimäjuhlaan liittyviä muistoja, opetuksia ja kehoituksia. 71 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1944. 3. p. 1944. 4. p. 1946. 5. p. 1947.

(toim.) Finnland und Deutschland: der Einfluss Deutschlands auf die finnische Kultur. Schriften der Luther-Agricola Gesellschaft in Finnland 7. 236 s. Kuvitettu. Turku.

(toim. et al.) Arkielämän aseveljeyttä: kirja päivänkysymyksistä opettajille ja muille kansalaisille. Toimittanut O. A. Kärnä. Toimituskunta Niilo Liakka, Eino Sormunen & V. J. Sukselainen. 346 s. Porvoo: WSOY.

1945

Kirkkotarhaa ja kulttuurimaata: vähäisiä tutkielmia ja mietteitä. 178 s. Turku: Aura.

Kasteenliitto: kastejuhlaan liittyviä ajatuksia, muistoja ja toiveita. 144 s. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja.

Kasteenliiton uudistaminen. 134. Kuvitettu. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1946. 3. p. 1947. 4. uud. p. 1953.

Tilintekoa tulevaisuuden edessä: puhe ylioppilaille huhtik. 8 pnä 1945. 20 s. Helsinki: Kristillinen palveluskeskus.

Sandels Koljonvirran rannalla. S. 81–85. Åbo: Finland Kustannusosakeyhtiö Aura. Eripainos teoksesta Kirkkotarhaa ja kulttuurimaata (1945).

1946

Täss´ ajassa muuttelevassa 1: vähäisiä mietteitä hiljaisina hetkinä. 200 s. Helsinki: Pellervo-Seura.

Lapsuus maakylässä: elämäni alkutaival Pohjois-Karjalassa. 156 s. Helsinki: Kirjapaja. 2. p. 1948.

Ihmisyys elää. 208 s. Helsinki: Kirjapaja.

(et al.) Elävä yhteys: kristillinen kanta eräissä ajan kysymyksissä. Yrjö J. E. Alanen, Arvid Runestam, Eino Sormunen & Osmo Tiililä. 179 s. Helsinki: Kirjapaja.

1947

Kerjäläisiä me olemme: tutkielmia Lutherista ja luterilaisuudesta. 202 s. Kuvitettu. Helsinki: Pellervo-seura.

Kuopion hiippakunta 1.9.1942–1.9.1947. Synodaalikokoukselle 7-9.10.1947. 58 s. Kuopio.

(et al.) Kristinoppi lyhyesti esitettynä: Suomen evankelisluterilaisen kirkon viidennentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen asettaman katekismuskomitean ehdotus. 87 s. Helsinki: Kirjapaja. Myös ruotsiksi 1947 (Den kristna läran i korthet framställd). Uuden ehdotuksen tekstin kohta kohdalta laati Sormunen. Ehdotuksen hyväksyi, pienin muutoksin, kirkolliskokous vuonna 1948 (p. 1955. p. 1976. p. 1994). Kristinoppi japaniksi 1953 (Kirisutokyō shinkō no konpon).

(et al.) Kristuksen kirkko myrskyssä: katsaus kristikunnan vaiheisiin viime vuosina. Aleksi Lehtonen, Max von Bosdorff, Eino Sormunen, Ilmari Salomies, Väinö Malmivaara & E. G. Gulin. 159 s. Helsinki: Kirjapaja.

1948

Täss´ ajassa muuttelevassa 2: vähäisiä mietteitä hiljaisina hetkinä. 211 s. Helsinki: Pellervo-Seura.

Eurooppa valinkauhassa: länsimaiden tarkkailijain ajatuksia. Luterilaisen kirjallisuuden säätiön julkaisuja 2. 141 s. Helsinki: Kirjapaja.

Ajan kuvastimessa: tutkielmia ja puheita. 191 s. Kuopio: Väinän kirja.

Mikael Agricola: suomalaisen kirjallisuuden isä. Juhlaesitelmä Uskonnollisen kirjallisuudenpäivää varten. 7 s. Helsinki: Agricola-Seura.

1949

Yksin armosta: kirkkomme kristinopin selitys. 210 s. Helsinki: Kirjapaja.

(toim. et al.) Tämä on Pohjois-Savo. Toimikunta Eino Sormunen, Jafet Heikkilä, Ville Hiekkala, Arvo Koskinen, Einari Miettinen, Veikko Nylund, O. H. Saastamoinen, Martti Suhonen, Osmo Vartiainen ja E. Hietakari. Painokuntoon saattamisessa avustanut toimittaja Olavi Sormunen. 303 s. Kuvitettu. Kuopio: Pohjois-Savon maakuntaliitto.

1951

Lännen syksy. 157 s. Kuvitettu. Porvoo: WSOY. 2. p. 1952.

Mitä puhuvat aikojen merkit? Aikamme kysymyksiä 7. 8 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1953.

(toim. et al.) Suomalainen Uuden testamentin selitys, 1-12. Julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen & Eino Sormunen. Avustajakunta E. G. Gulin, Esko Haapa, K V. L. Jalkanen & Aarre Lauha. Helsinki: Kirjapaja (6. osa Otava). Teossarjan osat ilmestyivät vuosina 1951–1962 (1. p).

1952

Dogmihistoria: kristillisten oppien ja uskontotuuksien vaiheet. Luterilaisen kirjallisuuden säätiön julkaisuja 5. 298 s. Helsinki: Kirjapaja.

Sana pysyy: kirjoitelmia pyhän yhteisen uskomme vaiheilta. 85 s. Helsinki: Kuva ja sana.

Kuopion hiippakunta 1.9.1947–31.8.1952. Synodaalikokoukselle 7-9.10.1952. 55 s. Kuopio.

1953

Pysähdy miettimään: luentoja ja tutkielmia ajankohtaisista kysymyksistä. 107 s. Helsinki: Tammi.

Alttari ja palvelu: tutkielmia alkukirkon elämästä. 75 s. Porvoo: WSOY.

Pyhä kaste Uuden testamentin valossa. 19 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1955. 3. p. 1960.

1954

Nuoruus myrskyssä. 143 s. Helsinki: Kirjapaja.

Kolossalais-, Efesolais-, Filemonin, Timoteuksen ja Tiituksen kirjeet. Suomalainen Uuden testamentin selitys 9. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 13. 116 s. Helsinki: Kirjapaja. Myös teoksessa Paavalin kirjeitä (1954).

Matkan pää: kristillinen oppi "viimeisistä tapahtumista". 110 s. Hämeenlinna: Karisto.

Herran ehtoollinen. 18 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura. 2. p. 1968.

(et al.) Paavalin kirjeitä. Galatalaiskirje, Filippiläiskirje ja Tessalonikalaiskirjeet (E. G. Gulin). Kolossalais-, Efesolais-, Filemonin, Timoteuksen ja Tiituksen kirjeet (Eino Sormunen). Suomalainen Uuden Testamentin selitys 8-9. Suomalaisen eksegeettisen seuran julkaisuja 12–13. 180 + 116 s. Helsinki: Kirjapaja.

1955

(toim.) Jumalan huoneen vartijana: kirkonpalvelijan käsikirja. 115 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

(toim. et al.) Jumalan puistot kauniiksi: hautausmaiden opas. Julkaissut laajennetun piispainkokouksen asettama komitea. Eino Sormunen, Elsi Borg, Gösta Westerholm, Lauri Saloheimo & Eetu Rissanen. 96 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

1957

Ihmisen osa: tutkielmia ihmisestä, kirkosta ja valtiosta. 134 s. Hämeenlinna: Karisto.

Kuopion hiippakunta 1.9.1952–31.8.1957. Synodaalikokoukselle 15.–17.10.1957 esittänyt Eino Sormunen. 78 s. Kuopio.

1958

Hyvinvointivaltio ja henkinen elämä: eräitä ajankohtaisia ongelmia. 44 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

(toim. et al.) Kirkon kalenteri 1959. Toimituskunta Eino Sormunen, Lauri Tuomi, Armo Nokkala & Matti Ojala (toimitussihteeri). 243 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Sisälähetysseura

1959

Jeesuksen silmäin eteen: valmistuskirja Herran ehtoolliselle aikoville. 124 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

(toim. et al.) Kirkon kalenteri 1960. Toimituskunta Eino Sormunen, Lauri Tuomi, Armo Nokkala & Matti Ojala (toimitussihteeri). 271 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Sisälähetysseura

1960

Vanha kirkkopolku. 17 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

(toim. et al.) Kirkon kalenteri 1961. Toimituskunta Eino Sormunen, Lauri Tuomi, Armo Nokkala & Matti Ojala (toimitussihteeri). 254 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Sisälähetysseura

1961

Sisällinen elämä: johdatus mystiikan maailmaan. 146 s. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

Siiloan hiljaa virtaavat vedet. 89 s. Helsinki: Kansan raamattuseuran säätiö. 2. p. 1962.

Jumalan kymmenen käskyä. 15 s. Helsinki: Heikki ja Hilma Honkasen säätiö.

Evankelioiminen kansankirkon elintoimintana. 10 s. Kuopio: Kuopion tuomiokapituli. Myös aikakauslehdessä Teologia ja kirkko (1961).

(toim. et al.) Kirkon kalenteri 1962. Toimituskunta Eino Sormunen, Lauri Tuomi, Armo Nokkala & Matti Ojala (toimitussihteeri). 303 s. Kuvitettu. Pieksämäki: Sisälähetysseura

1962

Ihminen olemisen äärellä. 108 s. Porvoo: WSOY.

Kirkko ja seurakuntakoti: johdatus nykyiseen kirkonrakennustaiteeseen. Ajankohtaisia kirjoja 1. 54 s. Kuvitettu. Kuopio: Kirjapaino Savo.

1964

Kilvoitus ja rauha: kristillisen pelastuskäsityksen pääpiirteet. 223 s. Porvoo: WSOY.

Hiljaisuuden tie. Ajankohtaisia kirjoja 2. 106 s. Kuopio.

1966

Mielen tasapaino: tutkielma ihmisen osasta. 71 s. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

Jumalan perheväen juhla: kirkonkäynnin opas. 71 s. Kuvitettu. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

Kuusi näytelmää. 268 s. Savo.

Helsingin yliopiston kirjastossa säilytetään lisäksi kahta yhteissidosta, johon kirjasto on aikoinaan sidotuttanut yhteen Eino Sormusen pienpainatteita ja eripainoksia (Opera minora I-II).

Edellä olevasta luettelosta näistä puuttuvat seuraavat pienpainatteet/eripainokset:

 • Nykyisen dogmatiikan päävirtauksista (Teologinen aikakauskirja 1929)
 • Ajatuksen merkitys uskonelämässä (Vartija 1934)
 • Kysymys Lutherin ja Staupitzin suhteesta systemaattiselta kannalta katsottuna (Vartija 1934)
 • Luther uskonnon ihmisenä: virkaanastujaisesitelmä yliopiston juhlasalissa 23.1.1935 (Vartija 1935)
 • Uskon kilvoitus (teoksessa Sana ja kirkko 1937)

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Eino Sormusen kirjallinen tuotanto (erityisesti Nuoruus myrskyssä)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953. Helsinki.
 • Erkki Kansanaho, Suomen kirkon sisälähetysseuran historia: Sortavalan aika 1905–1944, 1964. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura.
 • Antti Alhonsaari, Eino Sormunen, kulttuuripiispa, 1987. Kirkon tutkimuskeskus A 47. Tampere.
 • Suomen kansallisbiografia: https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003009 (kirjoittaja Kari Mäkinen)
 • Finna-hakupalvelut: https://finna.fi/ 
 • Kansalliskirjaston hakupalvelu: https://kansalliskirjasto.finna.fi/