Kaste 1500-luvun katekismuksissa

04.09.2023

1. MIKAEL AGRICOLAN ABC-KIRJAN (2. p. n. 1549– 1551) KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

1. p. noin 1543. – 2. p. 1549–1551. – 3. p. 1559.


KASTEEN SAKRAMENTTI 

on se ensimmäinen ja näissä Jumalan sanoissa asetettu [pätetty]. 

Meidän Herramme Jeesus Kristus käski opetuslapsiansa sanoen:

"Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja opettakaa evankeliumi kaikille kansoille. Joka uskoopi ja kastetaan, hän tulee autuaaksi, joka taas ei usko, se kadotetaan."

"Minulle on annettu kaikki voima [weki] taivaassa ja maassa. Menkää siis, opettakaa kaikkia pakanoita, että he pitävät kaikki, mitä minä olen teille käskenyt, kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ja katso, minä olen teidän tykönänne joka päivä maailman loppuun saakka."

"Ellei joku synny vedestä ja Hengestä, niin ei hän voi Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se ompi liha, ja mitä Hengestä syntynyt on, se ompi henki."

2. PAAVALI JUUSTENIN KATEKISMUS (1574) – EI SÄILYNYT

3. JOHANNES JUSSOILAN SUOMENTAMA PETRUS CANISIUKSEN KATEKISMUS (n. 1581) – EI SÄILYNYT

4. JAAKKO FINNON KATEKISMUKSEN (n. 1583/1615) KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1615.

Toinen painos nähtävillä täällä.


KASTEEN SAKRAMENTTI

(2. painoksen mukaan, koska 1. painos ei ole näiltä osin säilynyt)

Näillä sanoilla Kristus kasteen sakramentin seurakunnassa pidettäväksi sääti.

"Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, joka taas ei usko, se kadotetaan."

"Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maassa. Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, kuin minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne ja tykönänne joka päivä maailman loppuun asti."

"Ellei yksi tule syntyneeksi vedestä ja Hengestä, niin ei taida taivaan valtakuntaan sisälle tulla. Se kuin on syntynyt lihasta, se ompi liha, ja se kuin on syntynyt Hengestä, se ompi henki."


KASTEESTA

(osin 2. painoksen mukaan, koska 1. painos ei ole näiltä osin säilynyt kokonaan)

MIKÄ [CUCA] SE NELJÄS PÄÄKAPPALE ON SIINÄ KRISTILLISESSÄ OPISSA?

Kasteen sakramentti, joka ompi meidän hengellinen äitimme, joka meitä sanan ja Pyhän Hengen kautta uudestisynnyttää [vasta udhesta synnyttä] ja vihan lapsista tekee Jumalan lapsia ja taivaan valtakunnan perillisiä.

MITÄ SIIS KASTE ON?

Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [palias] vesi, vaan [mutta] sen kaltainen vesi, johon Jumalan käsky ompi suljettu ja sidottu, ja joka Jumalan sanan kanssa on yhdistetty.

MITKÄ [CUTCA] NE JUMALAN SANAT OVAT?

Missä [cussa] meidän Herramme Kristus sanoo niin kuin Matteus viimeisessä luvussa kirjoittaa: "Menkää ulos kaikkeen maailmaan, opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [SAATTA CANSANS]?

Kaste tuopi ja vaikuttaa [matcansaatta] meissä syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta, päästää perkeleen vallasta ja antaapi iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka uskovat, mitä Jumalan sana ja lupaus meille tarjoavat [taridze].

MITKÄ [CUTCA] NE JUMALAN SANAT JA LUPAUKSET OVVAT?

Ne kuin meidän Herramme Kristus puhuu tällä muotoa, niin kuin pyhä Markus kirjoittaa viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se tulee kadotetuksi".

KUINKA VESI TAITAA NIIN SUURET HYÖDYT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vesi tosin sitä ei millään muotoa itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sanat, jotka veden kanssa ja tykönä tässä ovat, ja usko, joka sen kaltaisen sanan vedestä uskoo ja sen päälle häneen luottaa. Sillä, että vesi ilman Jumalan sanoja on pelkkä [palias] vesi ja ei kaste, mutta koska Jumalan sana tulee yhdistetyksi veden kanssa, niin se on oikea kaste, se on: armon ja elämän vesi ja uuden syntymisen [udhensyndymisen] peso Pyhässä Hengessä, niin kuin pyhä Paavali sanoo Tiituksen tykö kolmannessa luvussa: "Hän vapahti meitä sen uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän meidän päällemme runsaasti Jeesuksen Kristuksen, meidän lunastajamme kautta ulosvuodattanut on, niin [senpäälle] että meidät vanhurkaiksi tehtäisiin hänen armostansa ja perilliseksi iankaikkisen elämän tulisimme toivon jälkeen. Se on totinen tosi."

MITÄ KASTE MERKITSEE?

Se merkitsee, että se vanha Aadam, joka meissä vielä ompi, joka päiväisen katumisen ja prannuksen kautta pitää upotettaman ja kuoletettaman kaikkein syntien ja pahain himojen kanssa, ja taas joka päivä jälleen [iällens] virkoaman ja ylösnouseman uudeksi ihmseksi, joka pyhyydessä, viattomuudessa, puhtaudessa ja vanhurskaudessa Jumalan edessä iankaikkista elämää pitäisi.

MISSÄ [CUSSA] SE ON KIRJOITETTU?

Pyhä Paavali roomalaisten tykö kuudennessa luvussa näin sanoo: "Me olemme yhdessä [ynnä] Kristuksen kanssa haudatut kuolemaan kasteen kautta, että niin kuin Kristus on ylösherätetty kuolleista Isän kunnian kautta, niin pitää myös meidän uudessa elämässä vaeltaman".