Kaste 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

06.09.2023

TÄLLÄ SIVULLA (2/2) KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT SEURAAVISTA KATEKISMUKSISTA:

7. Gezeliuksen Yksi paras lasten tavara (1666)

8. Gezeliuksen Muutamat yksinkertaiset kysymykset (1671)

9. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus – se suurempi (1674) – vain kuvat

10. Katekeesis – summa siitä pyhästä Raamatusta (1687)

11. Pyhän Lutheruksen katekismus (1695)

12. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus (1695)

7. GEZELIUKSEN YKSI PARAS LASTEN TAVARA (1666) – KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA 

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin 10 kertaa.


I ABC-KIRJA:

KASTEEN SAKRAMENTTI

"Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, joka taas ei usko, se kadotetaan."

"Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maassa. Menkää siis ja opettakaa kaikki kansoja, ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä [cuin] minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne ja tykönänne joka päivä maailman loppuun asti."

"Ellei joku tule syntyneeksi vedestä ja Hengestä, ei hän taida taivaan valtakuntaan sisälle tulla. Se kuin on syntynyt lihasta, se on liha, ja se kuin on syntynyt Hengestä, se on henki."


II KATEKISMUS:

IV KASTEEN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää tämän oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

I

MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [pajas] vesi, mutta on vesi Jumalan käskyyn suljettu ja hänen sanansa kanssa yhdistetty.

MITKÄ [CUTCASTA] NE JUMALAN SANAT OVAT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo p. Matteuksen tykönä viimeisessä luvussa: "Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

II

MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Kaste saattaa – sanoo p. Lutherus – syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka Jumalan sanat ja hänen lupauksensa uskovat.

MIKÄS [CUCAST] SE JUMALAN SANA JA LUPAUS ON?

Vastaus: Meidän Herramme Kristus sanoo p. Markuksen tykönä viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan".

III

KUINKA VESI SAATTAA NIIN SUURET TYÖT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Vesi tosin – sanoo p- Lutherus – ei sitä itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sana, joka veden kanssa ja tykönä on, ja usko, joka sanan vedessä vastaanottaa, uskoo ja sen päälle häneen luottaa. Sillä vesi ilman Jumalan sanaa ei ole muu kuin vesi, ja ei kaste, mutta koska sana tulee yhdistetyksi veden kanssa, niin on se kaste, se on: armon ja elämän vesi ja uuden syntymisen [uden syndymisen] peso Pyhässä Hengessä, niin kuin p. Paavali sanoo Tiituksen tykö 3. luvussa: "Hän vapahti meidät sen uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän meidän päällemme runsaasti ulosvuodattanut on meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin [senpäälle] että me hänen armonsa kautta vanhurskaaksi tulisimme ja perilliseksi iankaikkiseen elämään toivon jälkeen. Se on totinen tosi."

IV

MITÄ KASTE MERKITSEE?

Vastaus: Se merkitsee – sano p. Lutherus – että se vanha Aadam, joka meissä vielä on, joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta syntien ja kaikkein pahain himojen kanssa pitää upotettaman ja kuoletettaman, ja jälleen joka päivä ylösnouseman uudeksi ihmiseksi, joka pyhyydessä, vahhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti elämän pitää Jumalan edessä.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: P. Paavali sanoo roomalaisten tykö 6. luvussa: "Että me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on ylösherätetty kuolleista Isän kunnian kautta, niin pitää myös meidän uudessa elämässä vaeltaman".


III KYSYMYKSET:

IV KASTEEN SAKRAMENTISTA

1. MINKÄ TÄHDEN SEURAA NYT NELJÄNNEKSI KASTEEN SAKRAMENTISTA?

Vastaus: Sen tähden, että kasteen – niin hyvin kuin alttarin – sakramentti on asetettu meidän uskon vahvistukseksi (a), että me sitä turvallisemmin rukoilisimme, koska [että] me kasteen kautta olemme liitossa Jumalan kanssa (b).

a) Apt. 2:37-38. 1. Piet. 3:21.

b) Room. 6: 3 seg (?). Gal 3:25-27.

2. KUKA ON ASETTANUT KASTEEN SAKRAMENTIN?

Vastaus: Itse Jumala yhden käskyn kautta Johannes Kastajan tykö (a), jonka käskyn myös Kristus jälleen kertoi hänen opetuslapsillensa (b).

a) Matt. 21:25. Luuk. 3:2-3. Joh. 1:33-34.

b) Matt. 28:19. Mark. 16:15-16.

3. MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [paljas] vesi etc.

Matt. 18:19. Mark. 16:16. Ef. 5:26.

4. PITÄÄKÖ KASTEESSA JOTAKIN MUUTA NESTETTÄ [MÄRKYYTTÄ] EDESOTETTAMAN KUIN VETTÄ?

Vastaus: Ei millään muotoa, sillä 1) on Kristus täydellisesti nimittänyt veden edespantavaksi kasteessa (a), 2) Johannes kastaja ja apostolit eivät ole yhtään muuta nestettä [märkyyttä] edesottaneet kuin vettä (b), 3) niin on myös Kristus hänen kasteensa kanssa tämän elementin pyhittänyt (c).

a) Joh. 3:5.

b) Matt. 3:6, 11, 16. Apt. 8:28, 10:47.

c) Matt. 3: 13, 16.

5. ONKO SE TARPEELLISTA, ETTÄ IHMINEN KOKONANSA KASTETAAN VETEEN?

Vastaus: Ei, sillä siinä p. Raamatussa ei löydetä sitä yhdessäkään paikassa käskettynä; on se myös vaarallista.

6. MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [MATKAN SAATTA]?

Vastaus: Kaste aloittaa [matkan saatta] ja vaikuttaa syntien anteeksiantamisen etc.

Mark. 16:16. Apt. 2:38. Gal. 2:26-27.

7. KUINKA VESI TAITAA NIIN SUURET TYÖT VAIKUTTAA [MATKAN SAATTA]?

Vastaus: Vesi tässä sitä ei itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sana etc.

Tiit. 3:5 seg (?). Ef. 5:26. 1. Joh. 5:8.

8. MITÄ SENKALTAINEN KASTE VEDESSÄ MERKITSEE?

Vastaus: Se merkitsee, että se vanha Aadam etc.

Room. 6:3-4. Apt. 2:38. Kol. 2:11, 14.


IV P. RAAMATUN ERINOMAISET OPETUSSANAT:

7. SAKRAMENTEISTA

Vanhan testamentin sakramentit olivat: 

1. Ympärileikkaus 

Gen. 17:1-12.

"Jumala sanoi Abrahamille: Tämä on liitto, jonka teidän pitämän pitää: jokainen poikalapsi kahdeksan päiväisenä pitää teidän ympärileikkaaman teidän suvusanne [suiguisan]".

2. Pääsiäislammas

Exod. 12:8.

"Teidän pitää sinä yönä syömän (pääsiäislampaan) lihan tulella paistettuna ja happamattoman leivän katkerain yrttein [ruohoin] kanssa".

Uuden testamentin sakramentit ovat:

1. Kaste

Matt. 28:18-19.

"Jeesus sanoi: Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen."

Kasteen kautta saamme me...

1) syntien anteeksisaamisen,

Apt. 2:38. 

"Antakoon jokainen itsensä [hänens] kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi".

2) yhden hyvän omantunnon,

1. Piet. 3:21.

"Joka (vesi) nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, ei että lihan saastaisuudet sillä pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa [tykönä]."

3) päällemme puemme Jeesuksen Kristuksen.

Gal. 3:27.

"Niin monta kuin te kastetut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet".

4) Tehdään autuaaksi.

Tiit. 3:5.

"Jumala meidät autuaaksi tekee uuden syntymisen peson kautta".

(2. Alttarin sakramentti)

8. GEZELIUKSEN MUUTAMAT YKSINKERTAISET KYSYMYKSET (2. p. 1671) – KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1670 ei ole säilynyt. 

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin kuusi kertaa.


IV KASTEEN SAKRAMENTISTA

1. MINKÄ TÄHDEN RUKOUKSEN JÄLKEEN SEURAA KASTEESTA?

Vastaus: Sen tähden, että koska me kasteen kautta olemme liitossa Jumalan kanssa, niin se antaa meille suuremman uskalluksen rukoilla.

2. KUINKA MONTA ON UUDEN TESTAMENTIN SAKRAMENTTIA?

Kaksi: kasteen ja alttarin sakramentti.

3. KUKA ON ASETTANUT KASTEEN SAKRAMENTIN?

Vastaus: Itse Jumala yhden käskyn kautta Johannes Kastajan tykö (Luuk. 3:23), jonka käskyn myös Kristus sitten kertoi opetuslapsillensa (Matt. 28:19).

4. MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [paljas] vesi etc.

5. SOPIIKO JONKUN KASTEESSA MUUTA NESTETTÄ [MÄRKYYTTÄ] EDESOTTAA KUIN VETTÄ?

Vastaus: Ei millään muotoa, sillä 1) on Kristus julkisesti nimittänyt veden edespantavaksi kasteessa, 2) ei ole Johannes Kastaja ja apostolit muulla nesteellä [märkyydelä] kastaneet kuin vedellä, 3) on myös Kristus hänen kasteessansa tämän elementin pyhittänyt.

6. KENEN NIMEEN PITÄÄ KASTETTAMAN?

Vastaus: nimeen Isän ja Pojan ja P. Hengen.

7. ONKO KOKO KOLMINAISUUS LÄSNÄ KASTEESSA?

Vastaus: On, sillä niin kuin Jumala on joka paikassa, niin hän totisesti on tässä pyhässä työssä läsnä. Isä Jumala ylösottaa sen, joka [cuin] kastetaan hänen lapseksensa ja perilliseksensä, Jeesus Kristus puhdistaa hänet kaikista synneistä, Pyhä Henki vaikuttaa uskon hänen sydämessänsä.

8. MITÄS OLET ULOSLUVANNUT KASTEESSA?

Vastaus: Että minun pitää luopuman perkeleestä ja uskoman Isän, Pojan ja Pyhän Hengen päälle.

9. OLETKOS SEN USKOLLISESTI PITÄNYT?

Vastaus: Jumala nähköön, minä olen sen pahoin pitänyt, sillä minä olen syntieni kanssa vihoittanut Jumalan ja tehnyt sitä kuin saatanalle kelpaa.

10. KUINKAS TAHDOT ITSESI SOVITTAA JUMALAN KANSSA JA SEN LIITON UUDISTAA, JOKA [KUIN] KASTEESSA TEHTY ON?

Vastaus: Sen minä opin seuraavasta kristillisen opin kappaleesta. 

(V Ripistä eli synninpäästöstä)

9. TOHTORI MARTTI LUTHERIN KATEKISMUS – SE SUUREMPI (1674) – KASTETTA KOSKEVAT SIVUT

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1821. – 3. p. 1831.


NELJÄS KATEKISMUKSEN KAPPALE:

KASTEESTA

10. KATEKEESIS – SUMMA SIITÄ PYHÄSTÄ RAAMATUSTA (1687) – KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1689. – 3. p. noin 1695.


KASTEEN SAKRAMENTTI

Mark. 16.

"Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, joka taas ei usko, se kadotetaan."

Matt. 28.

"Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maassa. Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä [cuin] minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne ja tykönänne joka päivä maailman loppuun asti."

Joh. 3.

"Ellei joku synny vedestä ja Hengestä, ei hän taida taivaan valtakuntaan tulla. Se kuin on syntynyt lihasta, se on liha, se kuin on syntynyt Hengestä, se on henki."


IV KASTEEN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää tämän oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

I

MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [pajas] vesi, mutta on vesi Jumalan käskyyn suljettu ja hänen sanansa kanssa yhdistetty.

MITKÄ [CUTCASTA] NE JUMALAN SANAT OVAT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo p. Matteuksen tykönä viimeisessä luvussa: "Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

II

MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Kaste saattaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka Jumalan sanan ja hänen lupauksensa uskovat.

MIKÄS [CUCASTA] SE JUMALAN SANA JA LUPAUS ON?

Vastaus: Meidän Herramme Kristus sanoo p. Markuksen tykönä viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan".

III

KUINKA VESI TAITAA NIIN SUURET TYÖT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Vesi tosin ei sitä itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sana, joka veden kanssa ja tykönä on, ja usko, joka sanan vedessä vastaanottaa, uskoo ja sen päälle häneen luottaa. Sillä vesi ilman Jumalan sanaa ei ole muu kuin vesi, ja ei kaste, mutta koska sana tulee yhdistetyksi veden kanssa, niin on se kaste, se on: armon ja elämän vesi ja uuden syntymisen [uuden syndymisen] peso Pyhässä Hengessä, niin kuin p. Paavali sanoo Tiituksen tykö 3. luvussa: "Hän vapahti meitä sen uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän meidän päällemme runsaasti ulosvuodattanut on meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin [senpäälle] että me hänen armonsa kautta vanhurskaaksi tulisimme ja perilliseksi iankaikkiseen elämään toivon jälkeen. Se on totinen tosi."

IV

MITÄ KASTE MERKITSEE?

Vastaus: Se merkitsee, että se vanha Aadam, joka meissä vielä on, joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta syntien ja kaikkein pahain himojen kanssa pitää upotettaman ja kuoletettaman, ja jälleen joka päivä ylösnouseman uudeksi ihmiseksi, joka pyhyydessä, vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti elämän pitää Jumalan edessä.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: P. Paavali sanoo roomalaisten tykö 6. luvussa: "Että me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on ylösherätetty kuolleista Isän kunnian kautta, niin pitää myös meidän uudessa elämässä vaeltaman."


YKSINKERTAISET KYSYMYKSET: 

4. KASTEEN SAKRAMENTISTA

1. MINKÄ TÄHDEN RUKOUSKEN JÄLKEEN SEURAA KASTEESTA?

Vastaus: Sen tähden, että koska me kasteen kautta olemme liitossa Jumalan kanssa, niin se antaa meille suuremman uskalluksen rukoilla.

2. KUINKA MONTA ON UUDEN TESTAMENTIN SAKRAMENTTIA?

Kaksi: kasteen ja alttarin sakramentti.

3. KUKA ON ASETTANUT KASTEEN SAKRAMENTIN?

Vastaus: Itse Jumala yhden käskyn kautta Johannes Kastajan tykö (Luuk. 3:23), jonka käskyn Kristus sitten kertoi opetuslapsillensa (Matt. 28:19).

4. MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [paljas] vesi etc.

5. SOPIIKO JONKUN KASTEESSA MUUTA NESTETTÄ [MÄRKYYTTÄ] EDESOTTAA KUIN VETTÄ?

Vastaus: Ei millään muotoa, sillä 1) on Kristus julkisesti nimittänyt veden edespantavaksi kasteessa, 2) ei ole Johannes Kastaja ja apostolit muulla nesteellä [märkyydelä] kastaneet kuin vedellä, 3) on myös Kristus hänen kasteessansa tämän elementin pyhittänyt.

6. KENEN NIMEEN PITÄÄ KASTETTAMAN?

Vastaus: nimeen Isän ja Pojan ja P. Hengen.

7. ONKO KOKO KOLMINAISUUS LÄSNÄ KASTEESSA?

Vastaus: On, sillä niin kuin Jumala on joka paikassa, niin hän totisesti on tässä pyhässä työssä läsnä. Isä Jumala ylösottaa sen, joka [cuin] kastetaan hänen lapseksensa ja perilliseksensä, Jeesus Kristus puhdistaa hänet kaikista synneistä, Pyhä henki vaikuttaa uskon hänen sydämessänsä.

8. MITÄS OLET ULOSLUVANNUT KASTEESSA?

Vastaus: Että minun pitää luopuman perkeleestä ja uskoman Isän, Pojan ja Pyhän Hengen päälle.

9. OLETKOS SEN USKOLLISESTI PITÄNYT?

Vastaus: Jumala nähköön, minä olen sen pahoin pitänyt, sillä minä olen syntieni kanssa vihoittanut Jumalan ja tehnyt sitä kuin saatanalle kelpaa.

10. KUINKAS TAHDOT ITSESI SOVITTAA JUMALAN KANSSA JA SEN LIITON UUDISTAA, JOKA [KUIN] KASTEESSA TEHTY ON?

Vastaus: Sen minä opin seuraavasta kristillisen opin kappaleesta.

(V Ripistä eli synninpäästöstä)

11. PYHÄN LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (2. p. 1695) KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1694 ei ole säilynyt.


226. MISTÄ TAITAA YKSI OIKEA KRISTITTY HÄNEN USKOANSA VAHVISTAA, ETTÄ HÄNEN RUKOUKSENSA JUMALALTA KUULLAAN?

Siitä, että hän Jumalan kanssa liitossa on.

Jer. 31:33-34 (auki kirjoitettuna).

227. MISSÄ [CUSA] ON SE LIITTO JUMALAN KANSSA TEHTY?

Siinä pyhässä kasteessa.

1. Piet. 3:21 (auki kirjoitettuna).

228. MITÄ ON JUMALA MEILLE TÄSSÄ KASTEEN LIITOSSA LUVANNUT?

Että hän siinä tahtoo pestä meitä meidän synneistämme ja ne meille anteeksi antaa, meitä Kristuksen tähden lapsiksensa ja perillisiksensa vastaanottaa, Pyhällä Hengellänsä pyhittää ja viimein iankaikkisesti autuaiksi saattaa.

Apt. 22:16 (auki kirjoitettuna).

Gal. 3:26-27 (auki kirjoitettuna).

1. Kor. 6:11 (auki kirjoitettuna).

229. MITÄ [MITÄSTÄ] SIIS ME TÄSSÄ LIITOSSA JUMALALLE LUVANNEET OLEMME?

Me olemme luvanneet luopua pois perkeleestä, kaikista hänen töistänsä ja kaikista hänen menoistansa, se on: kaikistä synneistä, ja sitä vastoin [wastan] uskoa Isään Jumalaan, niin kuin meidän luojamme ja ylöspitäjämme, Jumalan Poikaan, niin kuin meidän ainoaan välimiehemme, lunastajamme ja autuaaksitekijämme, Jumalan Pyhään Henkeen, niin kuin meidän pyhittäjämme päälle, ja häntä ainoata ylistää, kiittää ja kunniassa pitää.

230. OLETKOS MYÖS SINÄKIN TÄMÄN LIITON JUMALAN KANSSA TEHNYT?

Kyllä [ja], sillä koska minut kastettiin, silloin on Jumala minulle ja minä minun kummieni [cummaini] ja kasteeni todistajien kautta sen Jumalalle luvannut.

231. MITÄ SIIS KASTE ON?

Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [paljas] vesi, mutta on vesi Jumalan käskyyn suljettu ja hänen sanansa kanssa yhdistetty.

Ef. 5:25-26 (auki kirjoitettuna).

232. MITKÄ [CUTCASTA] NE JUMALAN SANAT OVAT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo pyhän Matteuksen tykönä (28:19): "Menkää ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

233. KUINKA SIIS PITÄÄ KASTETTAMAN?

Elävänä syntynyt ihminen pitää veteen kastettaman eli vedellä pirskottaman [priscotettaman] ja nimellänsä nimitettävän näillä sanoilla: "N. minä kastan sinut nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

234. MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Kaste saattaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka Jumalan sanan ja hänen lupauksensa uskovat.

Apt. 2:38 (auki kirjoitettuna).

Room. 6:3 (auki kirjoitettuna).

Gal. 3:27 (auki kirjoitettuna).

235. MITKÄ [CUTCA] NE JUMALAN SANAT JA LUPAUKSET OVAT?

Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo Mark. 16:16: "Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan".

236. KUINKA VESI TAITAA NIIN SUURET TYÖT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vesi tosin ei sitä itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sana, joka veden kanssa ja tykönä on, ja usko, joka sanan vedessä vastaanottaa, uskoo ja sen päälle häneen luottaa. Sillä vesi ilman Jumalan sanaa ei ole muu kuin vesi, ja ei kaste, mutta koska sana tulee yhdistetyksi veden kanssa, niin on se kaste, se on: armon ja elämän vesi ja uuden syntymisen [uuden syndymisen] peso Pyhässä Hengessä, niin kuin pyhä Paavali sanoo Tiituksen tykö kolmannessa luvussa: "Hänen laupeutensa kautta hän meidät autuaiksi teki uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän meidän päällemme runsaasti ulosvuodattanut on meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin [sen päälle] että me hänen armonsa kautta vanhurskaaksi tulisimme ja perilliseksi iankaikkiseen elämään toivon jälkeen. Se on totinen tosi."

237. NIIN SINULLA SIIS ON KASTEESSA SUURI LOHDUTUS?

Kyllä [ja], sillä se kaikkivaltias Jumala on minun kanssani liitossa. Hän on minut synnissä syntyneen vihan lapsen siinä pyhässä kasteessa omaksi lapseksensa uudesti synnyttänyt [wastudest synnyttänyt], hänen Pyhän Henkensä runsaasti minun päälleni ulosvuodattanut, sulasta armosta vanhurskaaksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi tehnyt. Sen tähden taitaa se pyhä kaste minua syntiä, perkelettä, kuolemaa ja helvettiä vastaan lohduttaa.

238. TAITAAKO IHMINEN JÄLLEEN TÄSTÄ ARMOLLISESTA KASTEEN LIITOSTA POIS LANGETA?

Kyllä [ja], kun [cosca] hän tahallisissa [ehdollisisa] ja julkisissa synneissä ilman parannusta elää, silloin pois lankeaa hän tästä armosta, tulee valapattoiseksi ja rikkoo sen liiton, jonka [cuin] hän Jumalan kanssa tehnyt on.

239. NIIN EI SIIS KASTE MEILLE LUPAA ANNA MEIDÄN OMAN MIELEN MUKAAN [JÄLKEN] ELÄÄ?

Ei, vaan se merkitsee, että se vanha Aadam, joka meissä vielä on, joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta syntien ja kaikkein pahain himojen kanssa pitää upotettaman ja kuoletettaman, ja jälleen joka päivä ylösnouseman uudeksi ihmiseksi, joka pyhyydessä, vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti elämän pitää Jumalan edessä.

Room. 6:4 (auki kirjoitettuna).

240. MITÄ SE VANHA IHMINEN ON?

Se syntinen luonto eli perisynti kaikkein hedelmiensä kanssa.

241. MINKÄ TÄHDEN SITÄ VANHAKSI AADAMIKSI KUTSUTAAN?

Sen tähden, että me kaikki sen siltä ensimmäiseltä ihmiseltä, Aadamilta perineet olemme.

242. MITÄ SILLE VANHALLE AADAMILLE PITÄÄ TEHTÄMÄN?

Se pitää upotettaman ja kuoletettaman kaikkein syntien ja pahain himojen kanssa.

Gal. 5:24 (auki kirjoitettuna).

243. MINKÄ KAUTTA PITÄÄ SE UPOTETTAMAN?

Joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta.

244. KUINKA SE JOKA PÄIVÄISEN KATUMUKSEN JA PARANNUKSEN KAUTTA UPOTETAAN?

Kun [cosca] ihminen itsensä joka päivä koettelee, miten [cuinga] hän Jumala vastaan syntiä tehnyt on, niitä sydämestänsä katuu, vahvassa uskossa syntien anteeksisaamista Kristuksen tähden rukoilee, Pyhän Hengen apua siihen uuteen kuuliaisuuteen avuksensa huutaa ja sillä tavalla ne vanhat synnin harjoitukset pois panee.

245. MITÄ SE UUSI IHMINEN ON?

Joka sen uuden syntymisen armossa kiinni pysyy ja sen voimalla vanhurskaudessa ja pyhyydessä elää Jumalan edessä.

Ef. 4:23-24 (auki kirjoitettuna).

246. PITÄÄKÖ SIIS MEIDÄN KASTEEN KAUTTA SEN KALTAISEKSI UUDEKSI IHMISEKSI TULEMAN?

Kyllä [ja], sillä kaste ei ole ainoastaan uuden syntymisen peso, vaan myös sen Pyhän Hengen uudistus. Missä [cusa] sen tähden ei senkaltaista uudistusta löydetä, siellä ei taida ihminen itseänsä tässä kasteen liitossa virkistyttää [? ilautta].

247. TAITAVATKO NE, JOTKA KASTEEN LIITON YLITSEKÄYNEET JA RIKKONEET OVAT, JUMALAN ARMOSTA JA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA JÄLLEEN OSALLISIKSI TULLA?

Kyllä [ja], kun [cosca] he syntejänsä kaikesta sydämestänsä katuvat.

1. Joh. 2:1-2 (auki kirjoitettuna).

248. KUINKA JA MISSÄ [CUSA] ME SEN PYHÄN KASTEEN LIITON JUMALAN KANSSA UUDISTAMME?

Herran ehtoollisessa, jota myös alttarin sakramentiksi kutsutaan.

(249. Mitä alttarin sakramentti on?)

12.TOHTORI MARTTI LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (1695) KASTETTA KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


IV KASTEEN SAKRAMENTTI

Kuinka nuoren kansan pitää tämän oppiman ja yksinkertaisesti ymmärtämän.

I

MITÄ KASTE ON?

Vastaus: Kaste ei ole ainoastaan pelkkä [pajas] vesi, vaan [mutta] on vesi Jumalan käskyyn suljettu ja hänen sanansa kanssa yhdistetty.

MITKÄ [CUTCASTA] NE JUMALAN SANAT OVAT?

Vastaus: Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo p. Matteuksen mukaan [tykönä] viimeisessä luvussa: "Menkää ulos kaikkeen maailmaan ja opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen".

II

MITÄ HYVÄÄ KASTE VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Kaste saattaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka Jumalan sanat ja hänen lupauksensa uskovat.

MIKÄS [CUCASTA] SE JUMALAN SANA JA LUPAUS ON?

Vastaus: Meidän Herramme Kristus sanoo p. Markuksen mukaan [tykönä] viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan".

III

KUINKA TAITAA VESI NIIN SUURET TYÖT VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Vesi tosin ei sitä itsestänsä tee, vaan [mutta] Jumalan sana, joka veden kanssa ja tykönä on, ja usko, joka sanan vedessä vastaanottaa, uskoo ja sen päälle häneen luottaa. Sillä vesi ilman Jumalan sanaa ei ole muu kuin vesi, ja ei kaste, mutta koska sana tulee yhdistetyksi veden kanssa, niin on se kaste, se on: armon ja elämän vesi ja uuden syntymisen [uuden syndymisen] peso Pyhässä Hengessä, niin kuin p. Paavali sanoo Tiituksen mukaan [tykönä] kolmannessa luvussa: "Hänen laupeutensa kautta hän meidät autuaiksi teki uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän meidän päällemme runsaasti ulosvuodattanut on meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin [senpäälle] että me hänen armonsa kautta vanhurskaaksi tulisimme ja perilliseksi iankaikkiseen elämään toivon jälkeen. Se on totinen tosi."

IV

MITÄ KASTE MERKITSEE?

Vastaus: Se merkitsee, että se vanha Aadam, joka meissä vielä on, joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta syntien ja kaikkein pahain himojen kanssa pitää upotettaman ja kuoletettaman, ja jälleen joka päivä ylösnouseman uudeksi ihmiseksi, joka pyhyydessä, vahhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti elämän pitää Jumalan edessä.

MISSÄ [CUSA] SE ON KIRJOITETTU?

Vastaus: P. Paavali sanoo roomalaisten tykö 6. luvussa: "Että me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on  kuolleista Isän kunnian kautta ylösherätetty, niin pitää myös meidän uudessa elämässä vaeltaman".