Rippi 1500-luvun katekismuksissa

20.09.2023

1. MIKAEL AGRICOLAN ABC-KIRJAN (2. p. n. 1549– 1551) RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

1. p. noin 1543. – 2. p. 1549–1551. – 3. p. 1559.


Se toinen sakramentti [II sacramenti] ompi pyhä rippi, kirkon avainten ja syntien anteeksiantamisen, 

näissä sanoissa Matt. 16:19 [15:18] ja Joh. 20. vahvistettu.

Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoi opetuslapsillensa: 

"Minä annan teille taivaan valtakunnan avaimet. Kaikki mitä te maan päällä sidotte, pitää myös taivaassa oleman sidotut, ja kaikki mitä te päästätte maan päällä, pitää myös taivaassa oleman päästetyt."

Ylönousemisensa jälkeen hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: 

"Ottakaa se Pyhä Henki. Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne anteeksiannetaan, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

2. PAAVALI JUUSTENIN KATEKISMUS (1574) – EI SÄILYNYT

3. JOHANNES JUSSOILAN SUOMENTAMA PETRUS CANISIUKSEN KATEKISMUS (n. 1581) – EI SÄILYNYT

4. JAAKKO FINNON KATEKISMUKSEN (n. 1583/1615) RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1615.

Toinen painos nähtävillä täällä.


RIPPI ELI SYNNINPÄÄSTÖ

(2. painoksen mukaan, koska 1. painos ei ole näiltä osin säilynyt)

Näillä sanoilla Kristus käski ripissä synnit päästättää ja anteeksiannattaa [andexi annetta].

"Minä annan teille taivaan valtakunnan avaimet. Mitä ikänänsä te maan päällä sidotte, sen pitää oleman sidotun taivaissa, ja mitä ikänänsä te päästätte maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa."

"Ottakaa se Pyhä Henki. Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne ovat anteeksiannetut, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."


RIPISTÄ

(osin 2. painoksen mukaan, koska 1. painos ei ole näiltä osin säilynyt kokonaan)

MIKÄ [CUCA] SE VIIDES KAPPALE KATEKISMUKSESSA ON?

Rippi, jolla syntinen ihminen, joka [cuin] kasteen liiton rikkonut on ja lihan heikkoudesta syntiin langennut, jälleen vahvistetaan, ettei hän epäilisi ja luopuisi pois Jumalasta, vaan [mutta] antaisi itsensä [hänens] Jumalan tykö [tyghen] kerjäten armoa ja synnin anteeksisaamista.

MITÄ RIPPI ON?

Rippi on yksi keskustelu [puhe], jonka [quin] yksi syntinen ihminen pitää rippi-isänsä kanssa, jossa hän tunnustaa itsensä [hänens] syntiseksi ja lupaa niistä luopua ja parantaa [parata] elämänsä, ja sitten [sijttä] anoo Jumalan sanasta lohdutusta ja Kristuksen tähden syntinsä anteeksi.

MONTAKO KAPPALETTA ON RIPISSÄ?

Kaksi. Ensimmäinen, että me tunnustamme itsemme [meidhän] syntisiksi. Toinen, että me anomme ja vastaanotamme lohdutuksen ja synninpäästön rippi-isältä niin kuin itse Jumalalta, ja emme mitään epäile, vaan [mutta] vahvasti uskomme, että synnit ovat sen kautta Jumalan edessä taivahassa meille anteeksiannetut.

PITÄÄKÖ PAPIN VAATIMAN SYNTEJÄ LUETELTAVAN [YLÖSLUKEMAN] EDESSÄNSÄ?

Ei, sillä ei [ettei] se ole käsketty Kristukselta tai [eli] apostoleilta eikä myös ollut se vanhastaan [wanhast] kristillisessä seurakunnassa tapana, että ihmisten mielelleen [? ylenmielen] tietämättömiä syntejä pitää ilmoittaman. Mutta oma tarve ja omatunto vaatikoon [waatican] meitä tunnustamaan, mitä me tahdomme ja mikä meidän sydäntämme vaivaa.

MITKÄ SIIS SYNNIT PITÄÄ MEIDÄN RIPISSÄ TUNNUSTAMAN?

Jumalan edessä pitää kunkin tunnustaman itsensä kaikkiin synteihin vikapääksi, vaikka emme niitä tiedä, ymmärrä ja muista, niin kuin me myös teemme Isä meidän -rukouksessa. Mutta rippi-isän edessä pitää meidän vain [waivoin] tunnustaman se synnit, jotka [quin] me tiedämme ja tunnemme meidän sydämessämme.

MITKÄ [CUTCASTA] NE OVAT?

Tässä katso sinun virkasi ja säätysi päälle, kuinka sinä olet siinä Jumalan käskyn mukaan itse toiminut [jälken sinus asettanut]. Oletko sinä isä, äiti tai [eli] poika, oletko sinä perheen isäntä, emäntä, palvelija, virkamies taikka joku muu? – Jos sinä olet ollut kovakorvainen, uskomaton, laiska, tottelematon, vihainen, kateellinen [cadhe], rietas työssä ja puheessasi, armoton [kangia], riidanhaluinen [torainen] etc. sinun virassasi. – Jos sinä olet muiden mielen rikkonut sanalla tai [eli] työllä, varastanut, valehdellut, pettänyt, tehnyt jotakin vahinkoa ja turmellut toisen omaa tai [eli] muuta sen kaltaista.

NIIN PANE MINUN ETEENI YKSI LYHYKÄINEN RIPIN TAPA?

Näin pitää sinun ensiksi sanoman rippi-isällesi: 

"Rakas kunniallinen herra, minä rukoilen teitä, että te kuulisitte minun rippini ja päästäisitte minut synneistäni Jumalan tähden Kristuksen puolesta".

MITÄ [MITÄSTÄ] SITTEN PITÄÄ SANOMAN?

Näin: 

"Minä vaivainen syntinen ihminen tunnustan itseni Jumalan edessä vikapääksi kaikkiin synteihin, ja erityisesti [erinomaisesti] tunnustan minä teidän edessänne, että minä olen yksi palkollinen, mutta – sitä pahempi – en palvele minun isäntääni uskollisesti, koska [sillä että] monessa asiassa en ole minä tehnyt niin kuin minulle oli käsketty perheenhaltijoilta. Minä olen usein vihoittanut heidät ja saattanut heidät torumaan ja kiroilemaan. Minä olen ollut laiska, tottelematon, tehnyt monta vahinkoa. Minä olen myös ollut rietas sanoissa ja töissä, kiroillut ja torunut vertaisieni kanssa. Näitä kaikkia minä kadun ja rukoilen armoa: anna minun syntini anteeksi Kristuksen puolesta. Minä tahdon mielelläni parantaa itseni [parata minun]." 

MILLÄ MUOTOA PERHEEN VANHIMMAN PITÄÄ RIPPINSÄ TEKEMÄN?

Tällä tai [eli] jollakin toisella muotoa sanokoon [sanocan]:

"Minä suuri syntinen ihminen tunnustan Jumalan ja sinun edessäsi hyvä herra, että minä olen pahoin itse käyttäytynyt [minuni käyttänyt], monta syntiä tehnyt ja Jumalan mielen usein rikkonut, mutta erityisesti [erinomaisesti] tunnustan minä sinun edessäsi, etten minä oikein ja ahkerasti [wiriäst] minun lapsiani ja perhettäni ole kasvattanut [ylöscasvattanut] ja totuttanut Jumalaa palvelemaan ja kunnioittamaan. Minä olen usein kironnut. Minä olen sanoilla ja töillä antanut muille pahoja esimerkkejä. Minä olen kylänmiehille ja naapureilleni [läsnä asuvaisten] paljon vahinkoa tehnyt, usein heitä pettänyt ja vihoittanut, myynyt kalliimmalla minun tavarani [calun] kuin kohtuus olisi ollut, rikkinäisen, hauraan ja huonon tavaran [turmeltu paerstanut paha calu] hyvän edestä ulosantanut ja paljon muuta vääryyttä olen minä tehnyt. Nämä minun omaatuntoani vaivaavat ja on mieleni/mielestäni [mielestän] kyllä raskas [carvas], että minä sen kaltainen olen ollut. Sen tähden rukoilen minä, hyvä herra: lohduta minua Jumalan sanalla ja anna syntini anteeksi."

MITÄ RIPPI-ISÄ SEN PÄÄLLE VASTAA?

Ensiksi tällä muotoa vastatkoon [vastatcan]: 

"Jumala olkoon sinulle armollinen ja vahvistakoon sinun uskosi".

MITÄ [MITÄSTÄ] HÄN VIELÄ [ENÄ] SANOO?

Sitten hän kysyy sinulta tällä muotoa: 

"Uskotkos, että tämä minun syntien anteeksiantaminen on Jumalan anteeksiantaminen?" 

Tai [eli]: 

"Uskotkos, että minä taidan sinulle synnit anteeksi antaa, niin että se on pätevä [vahva] Jumalan edessä".

MITÄ [MITÄSTÄ] MINUN SIIHEN PITÄÄ VASTAAMAN?

"Uskon kaikesta sydämesäni, hyvä herra, koska [sillä että] Kristus itse on sanonut: Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne ovat anteeksiannetut ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

MITÄ [MITÄSTÄ] RIPPI-ISÄ LOPUKSI [WIIMEIN] SANOO?

Tällä muotoa: 

"Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja minä myös meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan [iälken] päästän sinut synnistäsi [synnistäs] ja annan vääryytesi anteeksi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Mene rauhassa ja älä enää [enämbi] syntiä tee."