Rippi 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

23.09.2023

TÄLLÄ SIVULLA (2/2) RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT SEURAAVISTA KATEKISMUKSISTA:

7. Gezeliuksen Yksi paras lasten tavara (1666)

8. Gezeliuksen Muutamat yksinkertaiset kysymykset (2. p. 1671)

9. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus – se suurempi (1674) – vain kuvat

10. Katekeesis – summa siitä pyhästä Raamatusta (1687)

11. Pyhän Lutheruksen katekismus (2. p. 1695) – osin kuvina

12. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus (1695)

7. GEZELIUKSEN YKSI PARAS LASTEN TAVARA (1666) – RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin 10 kertaa.


II KATEKISMUS:

V. RIPPI ELI SYNNINPÄÄSTÖ

Kuinka nuoren kansan pitää sen oppiman oikein ymmärtämään.

MITÄ RIPPI ELI SYNNINPÄÄSTÖ ON?

Vastaus: Rippi on, kun [cosca] Jumala itse tai [eli] hänen sanansa palvelija hänen käskynsä jälkeen antaa niille synnit anteeksi, jotka tunnustavat ja katuvat heidän syntejänsä ja syntien anteeksisaamisen uskovat.

KUINKA MONTA KAPPALETTA RIPISSÄ ON?

Vastaus: Kaksi. 

Ensimmäinen, että me tunnustamme meidän syntimme. 

Toinen, että me anomme rippi-isältä synninpäästöä, niin kuin itse Jumalalta, ja emme [en] mitään siitä epäile, vaan [mutta] vahvasti uskomme, että synnit ovat sen kautta Jumalan edessä taivaissa meille anteeksiannetut.

MITKÄ [CUTCA] SYNNIT MEIDÄN PITÄÄ RIPPI-ISÄN EDESSÄ TUNNUSTAMAN?

Vastaus: Jumalan edessä pitää meidän tunnustaman itsemme kaikkiin synteihin vikapääksi, vaikka emme niitä tiedä, ymmärrä ja muista, niin kuin me teemme Isä meidän -rukouksessa, mutta rippi-isän edessä pitää meidän nimittämän ainoastaan ne synnit, jotka [cuin] me tiedämme ja tunnemme meidän sydämessämme.

MILLAISIA [CUTCASTA} NE OVAT?

Vastaus: Katso sinun säätyäsi Jumalan kymmenen käskyn mukaan [jälken], jos sinä olet isä, äiti taikka palvelija etc. Jos sinä olet ollut kovakorvainen, uskomaton, laiska, vihainen, rietas töissä ja puheissa etc. Jos sinä olet muiden mielen rikkonut puheilla taikka töillä, varastanut, valhetellut, tehnyt jotakin vahinkoa ja toisen oman turmellut.

PANE SIIS MINUN ETEENI YKSI LYHYKÄINEN RIPIN MUOTO.

Näin pitää sinun rippi-isäsi edessä sanoman ja tunnustaman:

"Rakas herra, minä rukoilen teitä kuuntelemaan minun rippiäni ja päästämään minut Jumalan puolesta synneistäni".

Sano edespäin:

"Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena minun elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, oi kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen Isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen – sen pahempi – monella muotoa rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi vastaan sekä ajatuksilla, sanoilla ja töillä, ja tiedän itseni sen tähden ansainneeni helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinun pitäisi minua niin tuomitseman, kuin sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut, että tahdot armon ja laupeuden tehdä kaikkien vaivaisten syntisten kanssa, jotka heitä parantaa [parata] tahtovat ja vahvan uskon kanssa sinun käsittämättömän laupeutesi tykö pakenevat. Niille tahdot sinä armollinen olla, jos [ehkä] kuinka he sinua vastaan rikkoneet ovat ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimaa. Siihen minä vaivainen syntinen myös itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen sinun lupauksesi mukaan [jälken] olisit minulle armollinen ja laupias ja kaikki minun syntini anteeksiantaisit sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen."

"Laupias Jumala ja taivaallinen Isä, jonka laupeudella ei yhtään loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja kaikki pahat teot, rikokset ja synnit suuresta armosta anteeksiannat. Me olemme – sen pahempi – tehneet syntiä meidän isiemme kanssa, me olemme väärin tehneet, jumalattomat olleet ja sinun mielesi rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessäsi pahoin tehneet. Mutta älä muistele meidän entisiä pahoja tekojamme, sillä me olemme sangen viheliäisiksi joutuneet. Auta meitä Jumala, meidän Vapahtajamme, sinun nimesi kunnian tähden. Vapahda meitä ja anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi ja anna meille sinun Pyhän Henkesi armo parantaa [parata] meidän syntistä elämäämme. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen."

Tähän rippi-isä sanokoon:

"Jumala olkoon sinulle armollinen, vahvistakoon sinun uskosi ja antakoon sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi".

Ja sanokoon vielä:

"Uskotkos, että tämä minun anteeksiantamiseni on Jumalan anteeksiantaminen?"

Vastaus:

"Uskon, hyvä herra".

Rippi-isä sanokoon vielä:

"Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon [tapahtu], ja minä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan [jälken] annan kaikki sinun syntisi anteeksi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen". 

"Ja sen minä teen itse Kristuksen oman käskyn mukaan [jälken], niin kuin hän sanoo: Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Mitä ikänänsä sinä maan päällä sidot, sen pitää oleman sidotun taivaissa, ja mitä ikänänsä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa. Ottakaa se Pyhä Henki. Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne ovat anteeksiannetut, ja joilta ne ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt [pidetyt]."


III KYSYMYKSET:

V. RIPISTÄ JA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA

1. MINKÄ TÄHDEN SEURAA NYT VIIDENNEKSI RIPISTÄ JA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA?

Vastaus: Koska [että] me sitten vielä, kun [cosca] me kastetut olemme, useasti syntiä teemme sekä Jumalaa että meidän lähimmäisiämme vastaan (a), niin emme millään muulla tavalla taida syntejämme anteeksisaada, kun [mutta] oikean katumisen ja elämän parannuksen kautta.

a) Sananl. [prov] 24:17. 

b) Jer. 3:13.

(b-merkintä puuttuu tekstistä)

2. MITÄ ON [MISÄ SEISO] KATUMUS JA ELÄMÄN PARANNUS?

Vastaus: Se on [seiso] yhdessä oikeassa ihmisen kääntymisessä pahasta niin hyvään.

Ps. 34:15. – Jer. 25:5.

3. KUINKA MONTA KAPPALETTA TARVITAAN OIKEAAN KATUMUKSEEN?

Vastaus: Kaksi, eli [nijncuin] 1. valitus ja vaikeroiminen tehtyjen syntien ylitse (a) nimittäin, kun [cosca] yksi tuntee (b), tunnustaa (c) ja katuu hänen syntejänsä (d) ja 2. usko Jumalan armon päälle syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen Kristuksen ansion tähden (e).

a) Ps. 38:4, 11. – Joel 2:12, 17.

b) Ps. 51:7. – Room. 3:23.

c) Val. [Thren.] 3:39, 42. – 1. Joh. 1:8-9.

d) 2. Sam. 12:13. – Matt. 26:75.

e) Mark. 1:15. – Room. 3:24-25.

4. TAHTOOKO JUMALA PÄÄSTÄÄ MEITÄ ELI ANTEEKSIANTAA MEIDÄN SYNTIMME?

Vastaus: Kyllä [ja], totisesti.

Hes. 33:11. – Joh. 3:16. – Room. 5:8– [seq].

5. ONKO SAARNAMIEHELLÄ VOIMA JUMALAN PUOLESTA [SIASTA] ANTEEKSIANTAA SYNTEJÄ?

Vastaus: Kyllä [ja], sen voiman on Kristus antanut saarnaviralle, nimittäin anteeksiantaa niille katuvaisille heidän syntinsä.

Matt. 16:19 & 18:18. –Joh. 20:23.

6. KOSKA ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI, MISTÄ MEIDÄN SITTEN KAIKKEIN ENIMMIN PITÄÄ AHKEROITSEMAN JA VAARIN OTTAMAN?

Vastaus: Yhdestä pyhästä ja jumalisesta elämänvaelluksesta [elämäkerrast].

Luuk. 1:74-75. – Tiit. 2: 11, 14.

8. GEZELIUKSEN MUUTAMAT YKSINKERTAISET KYSYMYKSET (2. p. 1671) – RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1670 ei ole säilynyt.

Painettu 1600-luvulla uudestaan noin kuusi kertaa.


V. RIPISTÄ ELI SYNNINPÄÄSTÖSTÄ

1. SEURAAKOS TÄMÄN SYYN TÄHDEN VIIDENNEKSI RIPISTÄ JA SYNNINPÄÄSTÖSTÄ?

Vastaus: Seuraa oikein, sillä että me kasteenkin jälkeen usein syntiä teemme Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan, niin emme millään muulla tavalla taida saada syntejämme anteeksi, kuin totisen parannuksen kautta.

2. MISSÄ TÄMÄ PARANNUS SEISOO?

Vastaus: Se seisoo ihmisen totisessa kääntymisessä pahasta hyvään.

3. KUINKA MONTA KAPPALETTA ON TOTISESSA KÄÄNTYMISESSA JA PARANNUKSESSA?

Vastaus: Kaksi, eli [nijncuin] 1. katumus ja särjetty sydän tehtyjen syntien ylitse (nimittäin, että kun [cosca] joku tuntee, tunnustaa ja katuu syntejänsä), 2. usko Jumalan armon päälle syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen ansion tähden.

4. TAHTOOKO JUMALA ANTEEKSI ANTAA MEILLE MEIDÄN SYNTIMME?

Vastaus: Tähtoo totisesti, sillä hän juuri [juri] suloisesti siitä p. Raamatussa Hes. 33:11 etc.

5. ONKO SAARNAMIEHELLÄKIN VOIMA JUMALAN PUOLESTA [SIASA] SYNNIT ANTEEKSIANTAA?

Vastaus: On, sen voiman on Kristus antanut saarnaviralle, nimittäin anteeksiantaa katuvaisille heidän syntinsä.

6. KUINKA SE IHMINEN TAITAA TULLA KATUVAISEKSI, JOKA ON SYNTINEN?

Vastaus: Se tapahtuu, kun [cosca] syntinen 1. panee Jumalan kymmenen käskyä silmäinsä eteen ja ajattelee, kuinka hän niitä vastaan on syntiä tehnyt, 2. ajattelee Jumalan vihan ja rangaistuksen päälle, joka syntiä seuraa ja rupeaa pelkäämään ja vapisemaan, jonka päälle seuraa 3. särjetty sydän ja suru, että se laupias Jumala on vihoitettu. 4. Kuitenkin tässä surussansa syntinen luottaa itsensä Jumalan armoon ja Kristuksen ansioon.

7. TAITAAKO IHMINEN SEN ITSESTÄNSÄ VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Ei millään muotoa, vaan koska ihminen nauttii niitä välikappaleita, jotka [cuin] Jumala sitä varten on asettanut, niin Pyhä Henki kaikki nämä vaikuttaa, niin kuin me tunnustamme 3. uskonartiklassa: "Minä uskon, etten minä omalla ymmärrykselläni tai [eli] voimallani taida uskoa etc."

8. EIKÖSTÄ JUMALA MITÄÄN MUUTA MEILTÄ VAADI KUIN SEN, ETTÄ ME SYDÄMESSÄMME KADUMME MEIDÄN SYNTEJÄMME JA USKOMME SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEN?

Vastaus: Ei mitään muuta, sillä että Jeesus Kristus on niin kalliisti maksanut meidän syntiemme tähden [edest], niin Jumala ei muuta meiltä vaadi kuin sen, että me vahvasti uskomme Kristuksen kuolleeksi meidän syntiemme tähden ja ylösnousseeksi meidän vanhurskautemme tähden.

9. KOSKA ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI, MISSÄ [MISTÄSTÄ] MEIDÄN SITTEN PITÄÄ ENIMMÄN AHREROITSEMAN?

Vastaus: pyhästä ja jumalisesta elämästä.

10. MILLÄ ME VAHVISTAMME MEIDÄN USKOMME, ETTÄ ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI?

Vastaus: Herran Jeesuksen Kristuksen ehtoollisen kautta.

(VI. Alttarin sakramentista)

9. TOHTORI MARTTI LUTHERIN KATEKISMUS – SE SUUREMPI (1674) – RIPPIÄ KOSKEVAT SIVUT

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1821. – 3. p. 1831.


Yksi lyhyt neuvo ja opetus ripistä ja synninpäästöstä

10. KATEKEESIS – SUMMA SIITÄ PYHÄSTÄ RAAMATUSTA (1687) – RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Painettu uudestaan: 2. p. 1689. – 3. p. noin 1695.


Pappein virasta ja taivaan valtakunnan avaimista, jotka ovat heille käsketyt

Matt. 16.

"Tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin porttien ei pidä häntä voittaman. Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Mitä ikänänsä sinä maan päällä sidot, sen pitää oleman sidotun taivaissa, ja mitä ikänänsä sinä päästät maan päällä, sen pitää myös oleman päästetyn taivaissa."

Luuk. 10.

"Joka teitä kuulee, se kuulee minua, ja joka teidät ylenkatsoo, se ylenkatoo minut, ja joka minut ylenkatsoo, hän ylenkatsoo sen, joka minut lähettänyt on".

Joh. 20.

"Rauha olkoon teille. Niin kuin Isä minut lähetti, niin minä myös lähetän teidät. Ja kun [cuin] hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi: Ottakaa Pyhä henki. Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne anteeksiannetaan, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt [pidetyt]."


5. RIPPI ELI SYNNNPÄÄSTÖ

Kuinka nuoren kansan pitää sen oppiman oikein ymmärtämään.

MITÄ RIPPI ELI SYNNINPÄÄSTÖ ON?

Vastaus: Rippi on, kun [cosca] Jumala itse tai [eli] hänen sanansa palvelija hänen käskynsä mukaan [jälken] antaa niille synnit anteeksi, jotka tunnustavat ja katuvat heidän syntejänsä ja syntien anteeksisaamisen uskovat.

KUINKA MONTA KAPPALETTA RIPISSÄ ON?

Vastaus: Kaksi.

Ensimmäinen, että me tunnustamme meidän syntimme. 

Toinen, että me anomme rippi-isältä synninpäästöä, niin kuin itse Jumalalta, ja emme [en] mitään siitä epäile, vaan [mutta] vahvasti uskomme, että synnit ovat sen kautta Jumalan edessä taivaissa meille anteeksiannetut.

MITKÄ [CUTCA] SYNNIT PITÄÄ MEIDÄN RIPPI-ISÄN EDESSÄ TUNNUSTAMAN?

Vastaus: Jumalan edessä pitää meidän tunnustaman itsemme kaikkiin synteihin vikapääksi, vaikka emme [en] niitä tiedä, ymmärrä ja muista, niin kuin me teemme Isä meidän -rukouksessa, mutta rippi-isän edessä pitää meidän nimittämän ainoastaan ne synnit, jotka [cuin] me tiedämme ja tunnemme meidän sydämessämme.

MILLAISIA [CUTCASTA] NE OVAT?

Vastaus: Katso sinun säätyäsi Jumalan kymmenen käskyn mukaan [jälken], jos sinä olet isä, äiti taikka palvelija etc. Jos sinä olet ollut kovakorvainen, uskomaton, laiska, vihainen, rietas töissä ja puheissa etc. Jos sinä olet muiden mielen rikkonut puheilla taikka töillä, varastanut, valhetellut, tehnyt jotakin vahinkoa ja toisen oman turmellut.

PANE SIIS MINUN ETEENI YKSI LYHYKÄINEN RIPIN MUOTO.

Näin pitää sinun rippi-isäsi edessä sanoman ja tunnustaman:

"Rakas herra, minä rukoilen teitä kuuntelemaan minun rippiäni ja päästämään minut Jumalan puolesta synneistäni".

Jos sinä olet palkkarenki tai [eli] -piika niin sano:

"Minä vaivainen syntinen tunnustan itseni Jumalan edessä vikapääksi kaikkiin synteihin, erityisesti [erinomaisest] tunnustan minä teidän edessänne itseni [minuni] palkolliseksi etc. – mutta sen pahempi – en minä ole palvellut isäntääni uskollisesti, sillä en minä ole monessa asiassa tehnyt niin kuin perheenhaltijoilta minun käsketty on. Minä olen vihoittanut heidät ja saattanut torumaan ja kiroilemaan. Minä olen ollut laiska ja tehnyt monta vahinkoa. Minä olen myös ollut rietas puheissa ja töissä, riidellyt ja tapellut [torunut] vertaisteni kanssa etc. Näitä kaikkia minä kadun ja rukoilen armoa. Minä tahdon mielelläni itseäni parantaa [minuani parata]."

Perheenvanhin sanokoon näin:

"Erityisesti [erin omaisest] tunnustan minä teidän edessänne, etten minä ole uskollisesti minun lapsiani ja perhettäni kasvattanut enkä totuttanut Jumalaa kunnioittamaan. Minä olen kiroillut ja ollut myös pahaksi esimerkiksi sekä puheilla että töillä. Minä olen naapureilleni [läsnä asuwillen] paljon vahinkoa tehnyt, kalliisti ja petollisesti myynyt."

Ja mitä hän vielä [enä] löytää Jumalan käskyjä ja säätyä vastaan tehneensä.

Jos ei joku taas löydä itseänsä tamänkaltaisia [taincaldaisia] taikka suurempia syntejä tehneeksi, niin älköön niistä enempää lukua pitäkö tehdäksensä pidempää syntien tunnustusta, vaan sanokoon yhden tai [eli] kaksi, jotka [cuin] hän tietää näin: 

"Erityisesti [erinnomattomain] tunnustan minä teidän edessänne, että minä kerran kiroilin, samoin [item] kerran puhuin riettaita puheita, kerran sitä N. tai [eli] sitä N. tein".

Ja antakoon sillänsä olla.

Jos ei hän taas yhtään nimittää tiedä – joka [cuin] mahdotonta olla taitaa – niin älköön myös erityisesti [erinomattain] jotakuta sanoko, vaan ottakoon syntien anteeksisaamisen siinä yhteisessä ripin tavassa, jonka [cuin] hän Jumalalle tekee hänen rippi-isänsä edessä. 

Sano näin [edes päin]:

"Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena minun elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, oi kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen Isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen – sen pahempi – monella muotoa rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi vastaan sekä ajatuksilla, sanoilla ja töillä, ja tiedän itseni sen tähden ansainneeni helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinun pitäisi minua niin tuomitseman kuten [cuin] sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut, että tahdot armon ja laupeuden tehdä kaikkien vaivaisten syntisten kanssa, jotka heitä parantaa [heitäns parata] tahtovat ja vahvan uskon kanssa sinun käsittämättömän laupeutesi tykö pakenevat. Niille tahdot sinä armollinen olla, jos [ehkä] kuinka he sinua vastaan rikkoneet ovat ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimaa. Siihen minä vaivainen syntinen myös itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen sinun lupauksesi mukaan [jälken] olisit minulle armollinen ja laupias ja kaikki minun syntini anteeksiantaisit sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen."

"Laupias Jumala ja taivaallinen Isä, jonka laupeudella ei yhtään loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja kaikki pahat teot, rikokset ja synnit suuresta armosta anteeksiannat. Me olemme – sen pahempi – tehneet syntiä meidän isiemme kanssa, me olemme väärin tehneet, jumalattomat olleet ja sinun mielesi rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessäsi pahoin tehneet. Mutta älä muistele meidän entisiä pahoja tekojamme, sillä me olemme sangen viheliäisiksi joutuneet. Auta meitä Jumala, meidän Vapahtajamme, sinun nimesi kunnian tähden. Vapahda meitä ja anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi ja anna meille sinun Pyhän Henkesi armo parantaa [parata] meidän syntistä elämäämme. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen."

Tähän rippi-isä sanokoon:

"Jumala olkoon sinulle armollinen, vahvistakoon sinun uskosi ja antakoon sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi".

Ja sanokoon vielä:

"Uskotkos, että tämä minun anteeksiantamiseni on Jumalan anteeksiantaminen?"

Vastaus:

"Uskon, hyvä herra".

Rippi-isä sanokoon vielä:

"Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon, ja minä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan [jälken] annan kaikki sinun syntisi anteeksi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen." 

"Ja sen minä teen itse Kristuksen oman käskyn mukaan [jälken], niin kuin hän sanoo: "Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet etc."


YKSINKERTAISET KYSYMYKSET:

5. RIPISTÄ ELI SYNNINPÄÄSTÖSTÄ

1. SEURAAKOS TÄMÄN SYYN TÄHDEN VIIDENNEKSI RIPISTÄ JA SYNNINPÄÄSTÖSTÄ?

Vastaus: Seuraa oikein, sillä että me kasteenkin jälkeen usein syntiä teemme Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan, niin emme millään muulla tavalla taida saada syntejämme anteeksi kuin totisen parannuksen kautta.

2. MISSÄ TÄMÄ PARANNUS SEISOO?

Vastaus: Se seisoo ihmisen totisessa kääntymisessä pahasta hyvään.

3. KUINKA MONTA KAPPALETTA ON TOTISESSA KÄÄNTYMISESSA JA PARANNUKSESSA?

Vastaus: Kaksi, eli [nijncuin] 1. katumus ja särjetty sydän tehtyjen syntien ylitse (nimittäin, kun [cosca] joku tuntee, tunnustaa ja katuu syntejänsä), 2. usko Jumalan armon päälle syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen ansion tähden.

4. TAHTOOKO JUMALA ANTEEKSI ANTAA MEILLE MEIDÄN SYNTIMME?

Vastaus: Tahtoo totisesti, sillä hän puhuu juuri [juuri] suloisesti siitä p. Raamatussa (Hes. 33:11 etc).

5. ONKO SAARNAMIEHELLÄKIN VOIMA JUMALAN PUOLESTA [SIASA] SYNNIT ANTEEKSIANTAA?

Vastaus: On, sen voiman on Kristus antanut saarnaviralle, nimittäin anteeksiantaa katuvaisille heidän syntinsä.

6. KUINKA SE IHMINEN TAITAA TULLA KATUVAISEKSI, JOKA ON SYNTINEN?

Vastaus: Se tapahtuu, kun [cosca] syntinen 1. panee Jumalan kymmenen käskyä silmäinsä eteen ja ajattelee, kuinka hän niitä vastaan on syntiä tehnyt, 2. ajattelee Jumalan vihan ja rangaistuksen päälle, joka syntiä seuraa ja rupeaa pelkäämään ja vapisemaan, jonka päälle seuraa 3. särjetty sydän ja suru, että se laupias Jumala on vihoitettu. 4. Kuitenkin tässä surussansa syntinen luottaa itsensä Jumalan armoon ja Kristuksen ansioon.

7. TAITAAKO IHMINEN SEN ITSESTÄNSÄ VAIKUTTAA [MATCAN SAATTA]?

Vastaus: Ei millään muotoa, vaan koska ihminen nauttii niitä välikappaleita, jotka [cuin] Jumala sitä varten on asettanut, niin Pyhä Henki kaikki nämä vaikuttaa, niin kuin me tunnustamme 3. uskonartiklassa: "Minä uskon, etten minä omalla ymmärrykselläni tai [eli] voimallani taida uskoa" etc.

8. EIKÖSTÄ JUMALA MITÄÄN MUUTA MEILTÄ VAADI KUIN SEN, ETTÄ ME SYDÄMESSÄMME KADUMME MEIDÄN SYNTEJÄMME JA USKOMME SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEN?

Vastaus: Ei mitään muuta, sillä että Jeesus Kristus on niin kalliisti maksanut meidän syntiemme tähden [edest], niin Jumala ei muuta meiltä vaadi kuin sen, että me vahvasti uskomme Kristuksen kuolleeksi meidän syntiemme tähden ja ylösnousseeksi meidän vanhurskautemme tähden.

9. KOSKA ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI, MISSÄ [MISTÄSTÄ] MEIDÄN SITTEN PITÄÄ ENIMMÄN AHREROITSEMAN?

Vastaus: pyhästä ja jumalisesta elämästä.

10. MILLÄ ME VAHVISTAMME MEIDÄN USKOMME, ETTÄ ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI?

Vastaus: Herran Jeesuksen Kristuksen ehtoollisen kautta [canssa].

[6. Alttarin sakramentista]

11. PYHÄN LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (2. p. 1695) RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ensimmäinen painos vuodelta 1694 ei ole säilynyt.


268. MITÄ ON RIPILLÄ KÄYDÄ?

Syntinsä Jumalan ja hänen sijassansa [siasans] saarnamiehen edessä tunnustaa.

269. KUINKA MONTA KAPPALETTA RIPILLE MENNESSÄ TARVITAAN?

Ihmisen pitää

1) tunnustaman hänen syntinsä ja niitä kaikesta sydämestänsä katuman,

2) Kristuksen tähden armoa ja syntien anteeksiantamusta rukoileman,

3) uudesti ryhtymän [wastudest eteens ottaman] ja lupaaman Jumalan armon kautta hänen elämäänsä parantaa.

270. TAIDATKOS ITSE NÄISTÄ NIMITETYISTÄ KAPPALEISTA YHDEN RIPIN MUODON JA SYNNINTUNNUSTUKSEN KOKOON PANNA?

"Minä viheliäinen ihminen tunnustan ja valitan, että minä usein ajatuksilla, puheilla ja töillä kovin syntiä tehnyt ja sen kanssa Jumalan ankaran vihan ansainnut olen. Vaan minä kadun minun syntejäni kaikesta sydämestäni ja rukoilen niitä anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden, joka minun vääryyteni tähden kuollut on. Tästedes´ tahdon minä itseni hyvällä mielellä parantaa. Armollinen Jumala, vahvista minua siihen sinun Pyhällä Hengelläsi!"

Tai [eli] tällä tavalla: 

"Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaiken elinaikani syntistä elämää pitänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, oi kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen Isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen – sen pahempi – monella muotoa rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi vastaan sekä ajatuksilla, sanoilla ja töillä, ja tiedän itseni sen tähden ansainneeni helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinun pitäisi minua niin tuomitseman kuin sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, uvannut [ulosluwannut] olet, että tahdot armon ja laupeuden tehdä kaikkien vaivaisten syntisten kanssa, jotka itsensä parantaa [heitäns parata] tahtovat ja vahvan uskon kanssa sinun käsittämättömän laupeutesi tykö pakenevat. Niiden [tämä sana puuttuu] kanssa sinä tahdot armollinen olla, jos [ehkä] kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimaa. Siihen minä myös vaivainen syntinen itseni luotan ja rukoilen sinua turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi mukaan [jälken] olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen."

271. TAITAAKOS IHMINEN TÄMÄN KALTAISEN SYNNINTUNNUSTUKSEN JÄLKEEN VAHVASTI USKO, ETTÄ HÄNEN SYNTINSÄ TÄYDELLISESTI ANTEEKSIANNETUT OVAT, KUN [COSCA] SAARNAMIES NE HÄNELLE ANTEEKSI ANTAA?

Kyllä [ja], sillä Kristus on sen voiman hänen seurakuntaansa asetetuille sananpalvelijoille antanut.

Matt. 18:18. 

"Totisesti sanon minä teille: kaikki, mitä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman sidotun taivaassa, ja kaikki, mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman päästetyn taivaassa."

Joh. 20:23.

"Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne anteeksiannetaan, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt [pidetyt]."

Näistä Kristuksen lupauksista ja käskyistä pitää ihmisen itseänsä lohduttaman ja ilahduttaman [ilauttaman], kun [cosca] saarnamies hänelle synnit anteeksiantaa.

2. Kor. 5:19-20. 

"Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja ei lukenut heille heidän syntejänsä ja on meille [meisä] sovintosaarnan säätänyt [säännyt]. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset, sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte [sowitta]."

272. TAITAAKO IHMINEN ITSENSÄ SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA LOHDUTTAA, KUN [COSCA] EI HÄN SYNTEJÄNSÄ KADU EIKÄ ITSEÄNSÄ PARANTAA MIELI?

Ei, sillä jos ei hänellä ole sydämellistä aikomusta itseänsä parantaa ja sen kuitenkin suullansa Jumalan edessä lupaa, silloin hän ainoastaan pyytää pettää Jumalan ja ihmiset. Ja on sen kaltainen ripillä käyminen itsessänsä suuri synti, jonka tähden Jumala ihmistä ajallisesti ja iankaikkisesti rangaista tahtoo.

Jes. 29:13-14.

"Että tämä kansa lähestyy minua suullansa ja kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on kaukana minusta ja pelkäävät minua ihmisten käskyn jälkeen, joita he opettavat. Niin minä myös teen tälle kansalle ihmeteltävästi [ihmellisest], hirmuisesti ja kamalasti."


Lyhykäinen neuvo ja tutkistelemus niille [nijden eteen] kirjoitettu, jotka Herran ehtoolliselle käydä aikovat

(Rippi- ja ehtoollisrukouksia)

12.TOHTORI MARTTI LUTHERUKSEN KATEKISMUKSEN (1695) RIPPIÄ KOSKEVAT KOHDAT NYKYKIELISESSÄ ASUSSA

Koko teos on nähtävillä täällä.

Ei painettu uudestaan.


V. RIPPI ELI SYNNINPÄÄSTÖ

Kuinka nuoren kansan pitää sen oppiman oikein ymmärtämään.

MITÄ RIPPI ELI [ELI] SYNNINPÄÄSTÖ ON?

Vastaus: Rippi on, kun [cosca] Jumala itse tai [eli] hänen sanansa palvelija hänen käskynsä mukaan [jälken] antaa niille synnit anteeksi, jotka tunnustavat ja katuvat heidän syntejänsä ja syntien anteeksisaamisen uskovat.

KUINKA MONTA KAPPALETTA RIPISSÄ ON?

Vastaus: Kaksi.

Ensimmäinen, että me tunnustamme meidän syntimme. 

Toinen, että me anomme rippi-isältä synninpäästöä, niin kuin itse Jumalalta, ja emme [en] mitään siitä epäile, vaan [mutta] vahvasti uskomme, että synnit ovat sen kautta Jumalan edessä taivaissa meille anteeksiannetut.

MITKÄ [CUTCA] SYNNIT MEIDÄN PITÄÄ RIPPI-ISÄN EDESSÄ TUNNUSTAMAN?

Vastaus: Jumalan edessä pitää meidän tunnustaman itsemme kaikkiin synteihin vikapääksi, vaikka emme niitä tiedä, ymmärrä ja muista, niin kuin me teemme Isä meidän -rukouksessa, mutta rippi-isän edessä pitää meidän nimittämän ainoastaan ne synnit, jotka [cuin] me tiedämme ja tunnemme meidän sydämessämme.

MILLAISIA [CUTCASTA} NE OVAT?

Vastaus: Katso sinun säätyäsi Jumalan kymmenen käskyn mukaan [jälken], jos sinä olet isä, äiti taikka palvelija etc. Jos sinä olet ollut kovakorvainen, uskomaton, laiska, vihainen, rietas töissä ja puheissa etc. Jos sinä olet muiden mielen rikkonut puheilla taikka töillä, varastanut, valhetellut, tehnyt jotakin vahinkoa ja toisen oman turmellut.

PANE SIIS MINUN ETEENI YKSI LYHYKÄINEN RIPIN MUOTO.

Näin pitää sinun rippi-isäsi edessä sanoman ja tunnustaman:

"Rakas herra, minä rukoilen teitä kuuntelemaan minun rippiäni ja päästämään minut Jumalan puolesta minun synneistäni".

Jos sinä olet palkkarenki tai [eli] -piika niin sano:

"Minä vaivainen syntinen tunnustan itseni Jumalan edessä vikapääksi kaikkiin synteihin, erityisesti [erinomaisest] tunnustan minä teidän edessänne itseni [minuni] palkolliseksi etc. – mutta sen pahempi – en minä ole palvellut isäntääni uskollisesti, sillä en minä ole monessa asiassa tehnyt niin kuin perheenhaltijoilta minun käsketty on. Minä olen vihoittanut heidät ja saattanut torumaan ja kiroilemaan. Minä olen ollut laiska ja tehnyt monta vahinkoa. Minä olen myös ollut rietas puheissa ja töissä, riidellyt ja torunut vertaisteni kanssa etc. Näitä kaikkia minä kadun ja rukoilen armoa. Minä tahdon mielelläni itseäni parantaa [minuani parata]."

Perheenvanhin sanokoon näin:

"Erityisesti [erinomaisest] tunnustan minä teidän edessänne, etten minä ole uskollisesti minun lapsiani ja perhettäni kasvattanut enkä totuttanut Jumalaa kunnioittamaan. Minä olen kiroillut, ollut myös pahaksi esimerkiksi sekä puheilla että töillä. Minä olen minun naapureilleni [läsnä asuwillen] paljon vahinkoa tehnyt, kalliisti ja petollisesti myynyt."

Ja mitä hän vielä [enä] löytää Jumalan käskyjä ja säätyä vastaan tehneensä.

Jos ei joku taas löydä itseänsä tamänkaltaisia [taincaldaisia] taikka suurempia syntejä tehneeksi, niin älköön niistä enempää lukua pitäkö tehdäksensä pidempää syntien tunnustusta, vaan sanokoon yhden tai [eli] kaksi, jotka [cuin] hän tietää näin:

"Erityisesti [erinomattain] tunnustan minä teidän edessänne, että minä kerran kiroilin, samoin [item] kerran puhuin riettaita puheita, kerran sitä N. tai [eli] sitä N. tein".

Ja antakoon sillänsä olla.

Jos ei hän taas yhtään nimittää tiedä – joka [cuin] mahdotonta olla taitaa – niin älköön myös erityisesti [erinomattain] jotakuta sanoko, vaan ottakoon syntien anteeksisaamisen siinä yhteisessä ripin tavassa, jonka [cuin] hän Jumalalle tekee hänen rippi-isänsä edessä.

Sano näin [edespäin]:

"Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena minun elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, oi kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen Isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen – sen pahempi – monella muotoa rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi vastaan sekä ajatuksilla, sanoilla ja töillä, ja tiedän itseni sen tähden ansainneeni helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinun pitäisi minua niin tuomitseman kuin sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut [ulosluwannut], että tahdot armon ja laupeuden tehdä kaikkien vaivaisten syntisten kanssa, jotka heitä parantaa [heitäns parata] tahtovat ja vahvan uskon kanssa sinun käsittämättömän laupeutesi tykö pakenevat. Niiden kanssa tahdot sinä armollinen olla, jos [ehkä] kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimaa. Siihen minä myös vaivainen syntinen itseni luotan ja rukoilen sinua turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi mukaan [jälken] olisit minulle armollinen ja laupias ja kaikki minun syntini anteeksiantaisit sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen."

"Laupias Jumala ja taivaallinen Isä, jonka laupeudella ei yhtään loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja kaikki pahat teot, rikokset ja synnit suuresta armosta anteeksiannat. Me olemme – sen pahempi – tehneet syntiä meidän isiemme kanssa, me olemme väärin tehneet ja jumalattomat olleet ja sinun mielesi rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessäsi pahoin tehneet. Mutta älä muistele meidän entisiä pahoja tekojamme, sillä me olemme sangen viheliäisiksi joutuneet. Auta meitä Jumala, meidän Vapahtajamme, sinun nimesi kunnian tähden. Vapahda meitä ja anna meille sinun Pyhän Henkesi armo parantaa [parata] meidän syntistä elämäämme. Vahvista meidän uskoamme ja saata sinun kanssasi iankaikkiseen elämään sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen."

Tähän rippi-isä sanokoon:

"Jumala olkoon sinulle armollinen, vahvistakoon sinun uskosi ja antakoon sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi".

Ja sanokoon vielä:

"Uskotkos, että tämä minun anteeksiantamiseni on Jumalan anteeksiantaminen?"

Vastaus:

"Uskon, hyvä herra".

Rippi-isä sanokoon vielä:

"Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon, ja minä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan [jälken] annan kaikki sinun syntisi anteeksi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen." 

"Ja sen minä teen itse Kristuksen oman käskyn mukaan [jälken], niin kuin hän sanoo: "Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Mitä ikänänsä sinä maan päällä sidot, sen pitää oleman sidotun taivaissa, ja mitä ikänänsä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa. Ottakaa Pyhä Henki. Joille te synnit anteeksiannatte, niille ne ovat anteeksiannetut, ja joille ne ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt [pidetyt]." Joh. 20 [Matt. 16].