Sorolaisen saarnatuoliliturgia (n. 1595)

03.03.2020

Julkaisu Yx kijtossana ja rucous wden vuoden päivänä Jumalan tyge sanotappa sisältää uudenvuoden ajankohtarukouksen ja kiinteämpään saarnatuoliliturgiaan liittyvän saarna-, rippi- ja esirukouksen. Tässä julkaistaan painetteen saarnatuoliliturgian osuus kutakuinkin nykyaikaisessa kirjoitusasussa. Martti Parvion tutkielman (1983) mukaan laatija on todennäköisesti Turun piispa Ericus Erici Sorolainen ja painovuosi 1595.

Yhteinen ja yksinkertainen esipuhe saarnaan ryhdyttäessä [ruettais]

Rakkaat Kristuksen ystävät. Että me nyt tässä kokoontulleet olemme kuulemaan Jumalan pyhiä sanoja, joissa oikea Jumalan tuntemus, vahva usko Kristuksen päälle ja se iankaikkinen ilo ja autuus seisoo; ja että meissä kaikissa löydetään suuri tyhmyys, taitamattomuus ja luonnollinen sokeus, niin ettei me taida olla soveliaat käsittämään niitä kuin Hengen omat ovat ilman Pyhän Hengen ylösvalistusta; niin siis ensin on sangen tarpeellinen, että me yhteisesti nöyryytämme meidän mahan meidän polviemme päälle ja pidämme meidän nöyrän ja sydämellisen rukouksen Jumalan, meidän taivaallisen Isämme tykö, että hän poikansa Jeesuksen Kristuksen piinan ja kuoleman ansion tähden lahjoittaisi [lainaisi] meille tyhmille taitamattomille Pyhän Hengen armon ja lahjan, että me molemmilla puolilla - minä, joka puhun ja te, jotka kuulette - mahtaisimme tässä asiassa meitä oikein harjoittaa [käyttää]; puhuen ja tietäen, mitä Jumalan hyvä tahto ja se oikea perustus näissä Jumalan sanoissa on, jotka teidän edestänne tällä hetkellä pitää edestuotavan Jumalan pyhän nimen kiitoksella kunniaksi ja meille kaikille lohdutukseksi, opiksi, ojennukseksi ja elämän parannukseksi; samoin [samalmuoto] meidän heikon uskon vahvistukseksi ja viimein iankaikkiseksi autuudeksi.

Tähän sanoen tämän seuraavaisen rukouksen Jeesuksen Kristuksen nimeen:

Oi kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä, joka isällisestä laupeudestasi meille köyhille murheellisille, tyhmille ja taitamattomille ihmisille lohdutukseksi opit ja ojennukset sinun pyhän ja terveellisen sanasi julistuttaa ja saarnauttaa annat, jota me kuitenkaan moninaisen puutteellisuuden ja suuren heikkouden tähden [puolesta] emme taida vastaanottaa, oikein käsittää ja kätkeä. Sentähden me rukoilemme sinua, oi rakas Isä, sangen nöyrästi, että samasta isällisestä hyvyydestäsi tahtoisit yhdessä [ynnä] sanasi kanssa lahjoittaa [lainata] meille Pyhän Henkesi, että me hänen kauttansa mahtaisimme tulla soveliaiksi oikein vastaanottamaan tätä pyhää siementä (joka on sinun sanasi) meidän sydämiimme, niin kuin yhteen hyvään maahan ja tuottaa [kantaa] sen jälkeen paljon hedelmää kestävästi [kärsimises]. Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, meidän Herramme. Aamen.

Isä meidän jne.


Esipuhe siihen yhteiseen rukoukseen saarnan jälkeen

Rakkaat Kristuksen ystävät. Että me tässä kokoontulleet olemme, ei ainoastaan sen syyn tähden, että me saarnan kautta (niin kuin nyt tapahtanut on) opetetuksi ja kehoitetuksi [manatux] tulisimme, mutta myös, että me pitäisimme meidän yhteiset rukouksemme Jumalan tykö kaikkinaisen sekä meidän omien että muiden ihmisten tarpeiden edestä. Ja se on tosi, että me sanan saarnaamisen kautta tulemme oikein rukoukseen valmistetuiksi. Sen tähden, älkäämme siis tässäkään kohdassa [osas] antako mitään puuttua, vaan uskollisesti rukoilkaamme Isää, Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Ja että meidän rukoukset mahtaisivat sitä paremmin kuulluksi tulla, niin ensin tehkäämme meidän yhteinen rippimme Jumalan, meidän taivaallisen Isämme edessä, näin sanoen itse kukin kohdastansa:

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, minä vaivainen, epäkelvoton, murheellinen, syntinen ihminen tunnustan kaikesta sydämestäni, että minä sangen paljon ja kovin sinua ja sinun pyhiä käskyjäsi vastaan sekä tieten että tietämättä syntiä tehnyt ja rikkonut olen; ajatuksilla, sanoilla ja töillä, niin että minun syntini ovat lukemattoman monet ja minulle sangen raskaaksi tulleet [joutuneet] ja sen tähden minä häpeän itseäni, etten minä ole mahdollinen tulemaan sinun jumalisten kasvojesi eteen ja kutsua [tutta] sinun lapseksesi. Niin kuitenkin, koska sinä olet suloinen, hyvä, armollinen ja laupias Isä, joka et tahdo jonkun syntisen kuolemaa ja kadotusta - vaikka miten suuri ikinä olisikaan [ikinens taitais olla] - mutta paljon paremmin tahdot, että yksi syntinen tekisi katumuksen ja saisi elää. Ja sinä, joka et valehdella osaa [taida], olet itse ulosluvannut armon ja syntien anteeksiantamisen kaikille niille, jotka heitä parantaa tahtovat. Sen tähden, en minä millään muotoa epäile, vaan rohkaisen itseäni [minun] tulemaan sinun eteesi - ensin yhden särjetyn ja murheellisen sydämen kanssa, sitten myös yhden oikean, vaikka sangen heikon uskon kanssa - rukoillen sinua nöyrästi kaikesta sydämestäni, että tahtoisit olla minulle armollinen ja anteeksiantaa kaikki minun syntini sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi sinun ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Minä tahdon halukkaasti [kernaasti] parantaa minun elämääni. Aamen.

Tähän sanoo rippi-isä ripin eli synninpäästön näiden sanojen kanssa:

Jumala olkoon teille armollinen ja laupias. Ja minä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ja hänen käskynsä puolesta, jossa hän on sanonut: "Ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksiannetaan", sanon teille tämän tunnustuksen jälkeen syntien anteeksiantamisen nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

Herran rauha olkoon teidän kanssanne.


Sitten [sijttä lähin] mahtaa saarnaaja taas kiitokseen ja rukouksiin kehottaa [manauksin kiitossanasta ja rukouksista tulla], niin kuin nyt kaikissa seurakunnissa enimmiten tapana on. 

Jos hän toisinansa tahtoo tämän jälkeen seuraavaisen tai jonkun muun rukouksen kaikkien [caickein?] tarpeiden edestä Rukouskirjasta pitää, sen hän kyllä mahtaa tehdä. Tai [eli] tämän yhteisen rukouksen alle kaikki sulkekaa, jonka Kristus, Jumalan poika on meille opettanut sanoen: "Isä meidän, joka olet taivaissa."

Kaikkivaltias Jumala ja laupias Isä, me kiitämme sinua kaikesta sydämestämme kaikkien sinun lukemattomien hyvien tekojesi edestä ja erinomaisesti sen edestä, että sulasta armostasi sinun ainokaisen Poikasi kautta olet meidät lunastanut ja sinun pyhällä sanallasi ylösvalistanut ja tähän tuntemiseen tulla antanut. Ja rukoilemme sinua vielä nyt nöyrästi, että Pyhän Henkesi kautta tahtoisit meitä aina niin lohduttaa, vahvistaa ja varjella, että me tässä tuntemisessa hamaan loppuun asti vahvana pysyä mahtaisimme ja siitä iankaikkisesti autuaaksi tulla.

Tämän jälkeen [sijttälähin] me rukoilemme sinua, rakas taivaallinen Isä, sinun pyhän kristityn seurakuntasi edestä kaikessa maailmassa; päästä, vapahda ja varjele häntä kaikesta pahasta; poisota häneltä kaikki uskottomat paimenet ja väärät opettajat, jotka sinun köyhää pientä laumaasi niin kuin raatelevaiset sudet ja kiljuvat jalopeurat hirmullisesti hajottavat, turmelavat [haaskavat], raatelevat ja hävittävät. Uloslähetä uskollisia paimenia ja toimellisia työmiehiä sinun elollesi. Anna ja lisää sinun Pyhän Henkesi armo kaikkien kristillisten paimenien ja kirkon palvelijain sydämiin, erityisesti [lijatengin] niiden, jotka tässä valtakunnassa (kaupungissa) sinun laumaasi pyhällä sanallasi ruokkiman pitää; niin että he heidän virkansa niin hoitaisivat [edesseisoisit], että koska se ylimmäinen paimen, sinun rakas poikasi Jeesus Kristus jälleen tuleva on lukualaskemaan kaikkien hänen palvelijoidensa kanssa, mahtaisivat silloin löytyä niiden seasta, jotka uskollisesti palvelleet ovat, ja siksi kuulla tämän iloisen äänen hänen suustansa: "Ah, hyvä palvelija, sinä olet vähän ylitse uskollinen ollut, käy sisällä sinun Herrasi iloon".

Sitten [edespäin] rukoilemme me sinua, hyvä Isä, kaikkien sinun palvelijoidesi edestä, jotka ulkonaisen esivallan virkaan ja sitä maallista [maailmallista] miekkaa kantamaan asettanut olet; ja erityisesti [lijatengin] rukoilemme meidän oman maanherramme ja kuninkaamme K.M. edestä yhdessä [ynnä] hänen neuvonantajiensa ja käskyläistensä kanssa; varjele heitä armollisesti kaikesta pahasta. Anna ja lisää sinun Pyhä Henkesi heidän sydämiinsä, että he sen taivaallisen kuninkaan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, jonka voiman kautta kaikki kuninkaat maan päällä hallitsevat, mahtaisivat oikein tehdä [tuta], hänen valtakuntaansa eteenpäin [edespäin] auttaa ja heidän alamaisiansa, sinun köyhää kansaasi, niin hallita ja vallita, että sinun pyhä nimesi kiitetyksi ja kunnioituksi, kaikkinainen kunniallisuus, hyvät tavat, yhteinen maan rauha, laki ja oikeus vahvistetuksi ja tuetuksi [tugetux], mutta päinvastoin, sota ja verenulosvuodatus, kapina ja eripuraisuus, vääryys [värijs], väkivalta ja kaikki muu pahuus estetyksi ja alaspainetuksi tulisi.

Suo [lainaa] armollisesti kohtuullinen ja tarpeellinen ilma, pouta ja sade - lämpimän ja kylmyyden puolesta -että ruoho, touko ja muu kylvö aikanansa vahvistuisi ja ylöskasvaisi. Samoin, että ihmiset heidän työnsä ja asiansa ilman esteitä ja vahingoitta toimittaa voisivat [taitaisivat].

Me rukoilemme myös, että sinä, rakas taivaallinen Isä, raaskisit armollisesti katsoa kaikkien ihmisten puoleen, keitä tahansa he ovat - sisällä valtakunnassa [rijkis] syntyneet tai ulkona, tutut tai tuntemattomat, ystävät tai viholliset - mutta erityisesti [lijatengin] niiden puoleen, jotka uskon kautta meidän veljemme ja sisaremme ovat; samoin, jotka jossakin eksytyksessä, raskaissa synneissä, perkeleen kiusauksissa, epäilyksissä, heikkomielisyydessä, kärsimättömyydessä, köyhyydessä ja vaivaisuudessa, taudissa, kivussa ja viheliäisyydessä, surussa ja murheessa, vankeudessa, merenhädässä taikka muissa tuskissa ovat. Ja viimein, että laupiaasti katsoisit kaikkien köyhien leskien, orpolasten, raskaana olevien [raskasten] vaimojen ja synnyttämisen piinassa olevien puoleen; ja sitten kaikkien puoleen, jotka jossakin vaivassa ja ahdistuksessa sielun tai ruumiin puolesta ovat ja sinun isällistä apuasi tarvitsevat ja anovat - niin, että kaikkien heidän päälle sinä armahdat, heitä autat, vahvistat ja lohdutat. Siten [senpälle], että kaikki ihmiset nyt ja iankaikkisesti sinua ylistää ja kunnioittaa mahtaisivat. Sinun rakkaan poikasi kautta, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme. Aamen.

Lähde: Ericus Erici Sorolainen, Yx kijtossana ja rucous wden vuoden päivänä, n. 1595. Teksti on julkaistu näköispainoksena Martti Parvion toimittamassa teoksessa Yx kijtossana ia rucous wden vuoden päivänä: suomalainen saarnatuoliliturgia 1500-luvulla, 1983. Helsinki. Tekijä ja julkaisuvuosi Parvion (1983) mukaan.

Oikoluku, HTML: Martinkirja, 2020. Kieltä jonkun verran nykyaikaistettu, joitakin alkuperäisiä sanoja merkitty hakasulkeisiin. Tekijänoikeudet: seuraavien kirjoittajien tekijänoikeus on rauennut: Ericus Erici Sorolainen.