Vuoden 1642 Raamatun kuvat – Uusi testamentti (32 kuvaa)

21.08.2023

PYHÄN MATTEUKSEN EVANKELIUMI (1 kuva)

PYHÄN MARKUKSEN EVANKELIUMI (1 kuva)

PYHÄN LUUKKAAN EVANKELIUMI (1 kuva)

PYHÄN JOHANNEKSEN EVANKELIUMI (1 kuva)

TOINEN OSA PYHÄN LUUKKAAN EVANKELIUMISTA – APOSTOLEIDEN TEOISTA (1 kuva)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA ROOMALAISTEN [ROMAREIN] TYKÖ (1 kuva)

PYHÄN PAAVALIN EDELLINEN EPISTOLA KORINTTILAISTEN [CORINTHEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN TOINEN EPISTOLA KORINTTILAISTEN [CORINTHEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA GALATALAISTEN [GALATEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA EFESOLAISTEN [EPHESEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA FILIPPILÄISTEN [PHILIPPEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSALAISTEN [COLOSSEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EDELLINEN EPISTOLA TESSALONIKALAISTEN [THESSALONICEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN TOINEN EPISTOLA TESSALONIKALAISTEN [THESSALONICEREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EDELLINEN EPISTOLA TIMOTEUKSEN [THIMOTHEUXEN] TYKÖ (0 kuvaa)

TOINEN PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA TIMOTEUKSEN [THIMOTHEUXEN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPISTOLA TIITUKSEN [TITUXEN] TYkö (0 kuvaa)

PYHÄN PAAVALIN EPOSTOLA FILEMONIN [PHILEMONIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN PIETARIN EDELLINEN EPISTOLA (0 kuvaa)

PYHÄN PIETARIN TOINEN EPISTOLA (0 kuvaa)

PYHÄN JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN EPISTOLA (1 kuva)

PYHÄN JOHANNEKSEN TOINEN EPISTOLA (0 kuvaa)

PYHÄN JOHANNEKSEN KOLMAS EPISTOLA (0 kuvaa)

EPISTOLA HEPREALAISTEN [EBREREIN] TYKÖ (0 kuvaa)

PYHÄN JAAKOBIN [JACOBIN] EPISTOLA (0 kuvaa)

PYHÄN JUUDAKSEN [JUDAN] EPISTOLA (0 kuvaa)

Kuvien lähde: 

Biblia (1642). Kansalliskirjaston ylläpitämä Doria -julkaisuarkisto. Viitattu 21.8.2023.