Vuoden 1646 manualen virsikirja (ns. Jonas Raumannuksen virsikirja)

01.09.2023

Vuonna 1646 julkaisi Uudenkirkon kappalainen ja Turun lukion opettaja Jonas Matthiae Raumannus (1608–1683) teoksen Manuale finnonicum, se on: muutamat tarwittawat ia aina käsillä pidettävät suomenkieliset kirjat. Laajan teoksen suosioon oli olemassa hyvät edellytykset, sillä nimiösivun ilmoituksen mukaan teos oli valmistunut Turun tuomiokapitulin toimeksiannosta (consistoriumin suosiost ja suomast) ja sen oli kustantanut ja sen myynnistä vastasi turkulainen raatimies Sigfred Salco (cunnialisen miehen Sifre Salcon radimiehen kulutuksella; jolda myös näitä myydä löytän). Teoksen lopputuloksen laadun takasi, että sen oli painanut Turun akatemian taitava ja huolellinen kirjanpainaja Peder Wald (Präntätty Turusa: Petar Waldilda) ja kirjan toimittaja, Jonas Raumannus itse (ahkerasti cadzotut: ja muutamis cappalis ojetut ja enätyt. Studio Jonæ Matt. Raumanni) oli hieman aiemmin vastannut myös suomalaisen raamatunkäännöstyön tarkistamisesta ja puhtaaksikirjoittamisesta. 

Jonas Raumannuksen toimittama Manuale finnonicum käänsi uuden lehden myös suomenkielisen virsikirjan historiassa, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun virsikirja esiintyi kokoomateoksen osana, sen sijaan, että se olisi painettu itsenäisenä julkaisuna, kuten vielä Jaakko Finnon virsikirjan (n. 1583), Hemminki Maskulaisen virsikirjan (1605) ja Olaus Elimaeuksen virsikirjan (1621) tapauksissa. Varhaisimpiin suomenkielisiin manuale-tyyppiset kokoomateoksiin oli tosin sidottu yhteen jo 1620- ja 1630-luvuilla painettuja julkaisuja, mutta näistä mikään tuskin oli vielä ilmestynyt yhteisellä nimiölehdellä varustettuna (SKB 2538; Laine 1997, 140). Vuoden 1646 manualeen valittiin sen aloittavan kalenterin ja virsikirjan lisäksi evankeliumit ja epistolat (1646), Lutherin Vähä katekismus (1646), Passio Christi, joka sisälsi myös Jerusalemin hävityksen historian sekä tästä kertovat virren Historia on tosin itsestäns´ (1647) sekä rukouskirja (1647). Kuten yksittäisten osien nimiösivuista ilmeni, osat painettiin erikseen ja koko teos oli valmis yhteen sidottavaksi vasta vuonna 1647.

Vuoden 1646 manualen virsikirjassa oli kyseessä myös ensimmäinen kerta, kun Hemminki Maskulaisen virsikirjaa uudistettiin (Turun hiippakunnassa) ja sen yhteyteen lisättiin lukuisia uusia virsiä. Maskulaisen virsikirjasta oli otettu vuoteen 1646 mennessä ainakin neljä uusintapainosta (1607, 1630, 16439, 1640), mutta näissä virsien osastot, järjestys ja lukumäärä (yhteensä 242 virttä) oli pysynyt käytännössä samoina (vuoden 1607 painoksesta puuttui yksi virsi). Vuonna 1621 julkaistu Viipurin piispa Olaus Elimaeuksen toimittama Soomenkielinen wirsikiria oli toki sekin valmistunut Finnon ja Maskulaisen työn pohjalta, mutta virsikirja oli tarkoitettu lähinnä maan itäosien käyttöön ja virsiä oli siihen raskaalla kädellä karsittu (yhteensä 153 virttä; kolme uutta virttä). Vuoden 1646 manualen virsikirjaan virsiä kertyi yhteensä 253. Yhdentoista lisävirren lisäksi Raumannus päätyi myös rohkeasti uudistamaan virsikirjan osastoja ja virsien järjestystä, kuten alla olevasta luettelosta ilmenee.

KUVA: Vuoden 1646 manualen virsikirjan tittelisivu. Sivulla ei ilmoiteta painovuotta tai painopaikkaa, joten virsikirja ei siis ilmeisesti ilmestynyt lainkaan itsenäisenä julkaisuna (eikä sitä myyty erikseen). Ennen Jonas Raumannuksen virsikirjalaitosta suomenkielisestä virsikirjasta oli ilmestynyt kolme laitosta (n. 1583, 1605, 1621) ja se oli painettu yhteensä seitsemän kertaa.

Suomenkielinen virsikirja

enimmiten m. Jacob Suomalaiselta ja 

Maskun herra Hemmingiltä suomeksi tehty

Tittelisivulla lisäksi raamatunkohdat Jes. 2:5, Ps. 47:7-8 ja Ef. 5:19-20 auki kirjoitettuina. Ei painopaikkaa tai painovuotta (virsikirjaa ei siis liene myyty erikseen). Tämän jälkeen sisällysluettelo (s. 2-3), jossa otsikko "tällä järjestyksellä virret tässä kirjassa löydetään [löytän]". Sisällysluettelon lopuksi koristekuva (alla). 

Virret alkavat seuraavalta sivulta.

HUOM! Alla olevassa luettelossa virsien nimet on merkitty niiden alkusanojen mukaan, ja sanat on merkitty nykykielisessä asussa ja yleensä täydennettyinä kokonaisiksi. Kaikkia latinankielisiä väliotsikoita tai osuuksia ei ole merkitty, ja otsikoiden tyyliä ja paikkoja on yhdenmukaistettu. Virsien numerointia ei Jonas Rauimannuksen virsikirjassa ollut, mutta sivut on numeroitu. Tarkemmin yksityiskohdista kiinnostuneen kannattaa katsoa alkuperäisteosta, joka on nähtävillä täällä.

Käytetyt lyhenteet ja merkit:

HMV = Hemminki Maskulaisen virsikirja (1605/1607)

* UUSI VIRSI! (virsi esiintyy ensimmäisen kerran virsikirjassa; näitä virsiä on 11)

(*) OSITTAIN UUSI VIRSI! (virressä selviä muutoksia aiempaan virsikirjan virteen; näitä on 1)


[I] Muutamat kiitosvirret [1–8]

Myös Hemminki Maskulaisen virsikirja alkaa osastolla "muutamat kiitosvirret Uudesta testamentista" [HMV 1–9]. Seitsemäntenä virtenä HMV:ssa on kolmas versio Simeonin kiitosvirrestä (Rauhas ratki täältä nyt lähden). Tämän virren Raumannus on sijoittanut vasta hautausvirsien joukkoon [JRV 246], mihin se virren käytön puolesta sopiikin. 

P. neitsyt [neitzen] Marian kiitosvirsi

1. Minun sieluni suuresti ylistää. Luuk. 1. Proosamuotoinen Marian kiitosvirsi. HMV 1.

2. Mun sieluni suuresti kiittää Herraa. "Vielä toisin". Runomutoinen Marian kiitosvirsi. HMV 2.

P. Sakariaan [Zakhariaxen] kiitosvirsi

3. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala. Luuk. 1. Proosamuotoinen Sakariaan kiitosvirsi. HMV 3.

4. Kiitetty ole Israelin Jumala. "Vielä toisin". Runomutoinen Sakariaan kiitosvirsi. HMV 4.

P. Simeonin kiitosvirsi

5. Laske nyt Herra palvelijasi. Luuk. 2. Proosamuotoinen Simeonin kiitosvirsi. HMV 5.

6. Päästä nyt Herra palvelijasi. "Vielä toisin". Runomuotoinen Simeonin kiitosvirsi. HMV 6.

P. Ambrosiuksen ja Augustinuksen kiitosvirsi

7. O Jumala sinua me kiitämme. Proosamuotoinen Te Deum laudamus. HMV 8.

8. O Jumala sinua kiitämme. "P. Lutheruksen kiitosvirsi". Runomuotoinen Te Deum laudamus. HMV 9.


[II Katekismusvirret] [9–26]

Hemminki Maskulainen sijoittaa nämä ns. katekismusvirret ("Katekismus virsiksi tehty") vasta psalmi- ja evankeliumivirsien jälkeen [HMV 72–107] ja HMV:ssa katekismusvirsien joukkoon kuuluvat myös aamu-, ilta-, ruoka- ja matkavirret sekä litaniavirsi [HMV 88–107]. Jonas Raumannuksen virsikirjassa katekismusvirret ovat siis jo tässä vaiheessa (samoin Olaus Elimaeuksen virsikirjassa), ilman osaston otsikkoa ja lisäksi hieman eri järjestyksessä. Katekismuksen rukousvirret litaniavirttä [JRV 20] lukuunottamatta Raumannus sijoittaa vasta virsikirjansa loppupuolelle [JRV 197–206, 208–213, 222–224]. HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [JRV 12].

Kymmenestä Jumalan käskystä

9. Nämät ne kymmenen käskyä ovat. "Exod. 2". HMV 72.

10. Herra Jumala asuva taivaas´. "II". HMV 73.

11. Se kuin tahtoo autuas olla. "III". HMV 74. HMV:ssa alkaa "Se kuin tahtoo kristitty olla". 

Symbolum Nicaenum

* 12. Me uskomme yhden Jumalan päälle. UUSI VIRSI! Jonas Raumannuksen ruotsista suomentama virsi, joka seuraa hyvin läheisesti Nikean uskontunnustusta. Vuoden 1701 virsikirjassa numero 5.

13. Me uskomme päälle yhden Jumalan. "Vielä toisin". HMV 77.

14. Me uskomme yhden Jumalan päälle. "Symbolum Lutheri". HMV 75.

15. Se kuin tahtoo autuas olla. "Uskontunnustus vielä toisin". HMV 76.

Rukouksesta

16. Isä meidän ylhääl´ taivaas´. HMV 78.

17. Meidän Isämme sua rukoilen. "II". HMV 81.

18. O sinä meidän Isämme ylhäältä taivaasta. "III". HMV 80.

19. O Herra Jumala armollinen Isä. "IV". HMV 79.

Litania

20. Jumala taivaasta Isä hyvä [häwä]. HMV 107. HMV:ssa virsi hieman myöhemmin.

Kasteesta

21. Herra Kristus tuli Jordanille. "Matt. 3 & 28". HMV 82.

Ripistä

22. Kristus käski sanans´ saarnattaa. HMV 83. 

Herran ehtoollisesta

23. Jeesus Kristus lunastajamme. "1. Kor. 10 & 11". HMV 84. 

24. Kiittäkäämme Herraa Jumalaa ylhäältä taivaasta. "Vielä lyhemmin". HMV 85. 

25. Kehu kieleni, muista mieleni. "Pange lingva". HMV 86.

Katekismuksen summa

26. O kristityt nyt iloitkaamme. HMV 87.


[III] Muutamat p. Daavidin psalmit [27–73]

HMV:ssa nämä psalmivirret on siis sijoitettu heti alun kiitosvirsien jälkeen [HMV 10–55], JRV:ssa siis vasta katekismusvirsien jälkeen. Otsikkoina JRV:ssa psalmin numero ja virsien latinankielinen nimi. Mukana HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [JRV 70]. 

27. Autuas se kuin ei käyskele. Ps.1. HMV 10.

28. Miks´ kiukus pauhaavat [samowat] pakanat. Ps. 2. HMV 11.

29. Suullansa tyhmät kyllä kerskaavat. Ps. 14. HMV 12.

30. Herra kuka sinun majassasi. Ps. 15. HMV 13. 

31. Olkoon Herra sulle laupias. Ps. 20. HMV 14. 

32. Kristus kuoleman kivussa sanoi. Ps. 22. HMV 15. 

33. Mitä silloin taitaa puuttuu? Ps. 23. HMV 16. 

34. Tykös´ Jumala ikävöitsen aina. Ps. 25. HMV 17.

35. Päälles´ minä Herra uskallan. Ps. 31. HMV 18.

36. Ällös sinä pahakses´ panko. Ps. 37. HMV 19.

37. Autuas auttaa köyhää vaivasta. Ps. 41. HMV 20.

38. Veisaan yhdestä korkeasta kuninkaasta. Ps. 45. HMV 21.

39. Kuin kirkkaasti kointähti koittaa. "Vielä toisin". HMV 22.

40. Meidän linnamme on Jumala taivaasta. Ps. 46. HMV 23.

41. Linna luja on Jumala. "Vielä toisin". HMV 24.

42. Jumala on meidän väkevä apumme. "Vielä toisin". HMV 25.

43. Armahda päällemme Jumala. Ps. 51. HMV 26. 

44. Ole armollinen mulle Jumala. "Vielä toisin". HMV 27.

45. Miks´ kerskaat väkevä sankari. Ps. 52. HMV 28.

46. Oletteko te mykät niin ratki. Ps. 58. HMV 29.

47. Jumala päällemme armahtakoon. Ps. 67. HMV 30.

48. Auta mua Jumalani tässä tuskassa. Ps. 69. HMV 31.

49. Ah Jumala kuin nurinkurisesti [edestaisin] käy. Ps. 73. HMV 32.

50. Hädässä huudan, etsin Herraa. Ps. 77. HMV 33.

51. Herra kansas´ perittäväs´ päällä [Herra canssas perittäwäs pääll]. Ps. 79. HMV 34.

52. Jumala seisoo [seiso] jumalten seas´. Ps. 82. HMV 35. 

53. Herra kuin armollinen olit. Ps. 85. HMV 36.

54. O Herra Jumala taivaasta. Ps. 90. HMV 37.

55. Joka korkeimman turvissa istuu. Ps. 91. HMV 38.

56. Ain´ veisatkaamme Herralle. Ps. 95. HMV 39.

57. Minun sieluni kiittää Herraa. Ps. 103. HMV 40.

58. Mun sieluni kiittää Herraa. "Vielä toisin". HMV 41.

59. Kristus vastaan vihollisiansa. Ps. 109. HMV 42.

60. Sanoi Herra asuva taivaassa. Ps. 110. HMV 43.

61. Autus se kuin pelkää Herraa. Ps. 112. HMV 44.

62. Halleluja ilol´ lujal´. Ps. 117. HMV 45.

63. Koska murhe ja vaiva päälleni käy. Ps. 120. HMV 46.

64. Jos ei Herra auta meitä. Ps. 124. HMV 47.

65. Jos ei Herra rakenna huonetta. Ps. 127. HMV 48. 

66. Ellei kartanoita ja taloja. "Vielä toisin". HMV 49.

67. Autuas se kuin pelkää Herraa. Ps. 128. HMV 50.

68. Sinun tykös´ Herra tulen. Ps. 130. HMV 51.

69. Yhdessä [ynnä] yksi yhteys. Ps. 133. HMV 52. 

* 70. Juur´ virtais´ vieres´ Babylon [Juur wirtais wieres Babylon]. Ps. 137. UUSI VIRSI! Saks. Wolfgang Dachsteinin 1525. Ruots. 1614. Suom. Jonas Raumannus (säkeistöjen alkukirjaimista muodostuu akrostikon Jonas; Väinölä 1995, 518). Vuoden 1701 virsikirjassa numero 92.

71. Herra sinä mun tutkit tiedät [tiennet]. Ps. 139. HMV 53.

72. Suun´, sydämen´, sielun´ kiittäköön. Ps. 146. HMV 54. 

73. Jerusalem pyhä kaupunki. Ps. 147. HMV 55.


[IV Evankeliumivirret] [74–90]

HMV:ssa nämä ns. evankeliumivirret ("Muutamat evankeliumit virsiksi tehdyt") seuraavat psalmivirsiä [HMV 56–71], JRV:ssa samoin, mutta ilman otsikkoa ja eri tavoin ryhmiteltynä [JRV 74–90]. HMV:ssa nämä virret ovat järjestyksessä raamatunkohdan sijainnin mukaan, kun taas Raumannus ryhmittelee evankeliumivirret siten, että ensin ovat evankelimeihin pohjautuvat historiavirret [JRV 74–81] ja tämän jälkeen Jeesuksen vertauksista kertovat virret [JRV 82–90]. Mukana on HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [JRV 76]. 

Evankeliumihistoriat [evangeljilliset historiat]

74. Kun [cuin] Jeesus astui haahtehen. Matt. 8. HMV 56. HMV:ssa alkaa "Kun Jeesus kävi haahtehen". 

75. Kutsui Kristus: kaikki tykön´ tulkaatte. Matt. 11. HMV 57.

* 76. Tulkaatte tänne kaikki. "Vielä toisin". UUSI VIRSI! Saks. Georg Grünwald (?) 1530. Ruots. Laurentius Petri Nericius 1567. Suom Jonas Raumannus.

77. Kun [cuin] Jeesus vuorella kirkastui. Matt. 17. HMV 58.

78. Te kristityt ylösherätkäätte. Matt. 25. HMV 63.

79. Herodes häijynilkinen [häijyn elkinen]. Mark. 6. HMV 64. 

80. Moni aviokäskyä moittii [laitta]. Joh. 2. HMV 70.

81. Näin suuresti Jumala armahtanut on. Joh. 3. HMV 71.

Evankeliumivertaukset [evangeljilliset wertauxet]

82. Yks´ kuningas tahtoi lukua laskea. Matt. 18. HMV 59.

83. Taivaan valtakuntaa on verrattu [wedett]. Matt. 20. HMV 60.

84. Yks´ rikas mies, väkevä työs´. Matt. 22. HMV 61.

85. Kristikunta Kristukselle kihlattu. Matt. 25. HMV 62.

86. Kylväjä siemenensä meni kylvämään. Luuk. 8. HMV 65.

87. Ylpeys on vika sangen suuri. Luuk. 10. HMV 66. 

88. Jumalaa on verrattu miehen kaltaiseksi [wedet miehen werrax]. Luuk 15. HMV 67.

89. Niin Jeesus puhui vertauksilla. Luuk 16. HMV 68.

90. Vaisatkaamme nyt rikkaasta miehestä. Luuk. 16. HMV 69.


[V Juhlavirret] [91–161]

HMV:ssa "muutamat virret erinomaisista juhlapäivistä" seuraavat vasta messuvirsien jälkeen [HMV 121–182]. Raumannus on poistanut kokonaan messuvirsien osaston ja sijoittanut näitä virsiä eri osastoihin [JRV 98, 113, 126, 130, 152, 153, 155, 157, 159, 179, 187, 188, 190]. Maskulaisella myös virret apostoleista, marttyyreista ja kaikista pyhistä kuuluvat juhlavirsiin [HMV 180–182], mutta Raumannus on sijoittanut nämä vasta opetusvirsiin [JRV 181–183]. Virren Jeesuksen nimestä [JRV 18] Raumannus on sijoittanut opetusvirsien sijaan juhlavirsien joukkoon. Juhlavirsien järjestyksessä esiintyy paljon muutoksia ja Raumannus ei otsikoi lainkaan osastoa. Mukana on HMV:n verrattuna kaksi uutta virttä [JRV 116, 158].

Kristuksen tulemisesta

91. Seurakunta iloitse. HMV 122.

Kristuksen sikiämisestä

92. Riemuita me mahdam´ vahvast´. HMV 123.

Kristuksen syntymisestä

93. Tule toivottu turva tänne. HMV 121. HMV:ssa virsi "Kristuksen tulemisesta". 

94. Iloitse kristikunta sydämestä. HMV 124. HMV:ssa virsi "Kristuksen sikiämisestä". 

95. Kunnioittakaamme Kristusta kuningasta. HMV 125.

96. Tapahtui täällä, tämän [tain] päivän päällä. HMV 126.

97. Pyhä kristikunta iloitse. HMV 127.

98. Ainoan Jumalan korkeudessa. HMV 109. HMV:ssa messuvirsien osastossa (kolminaisuusvirsi). 

99. Ole kiitetty Jeesus Kristus. HMV 128.

100. Kaikki kristityt iloitkoon tällä juhlalla. HMV 130.

101. Kristus alas astui taivahasta. HMV 129.

102. Siitä on meille iloinen aika. HMV 131.

103. Enkeli paimenille puhui sanoilla näillä. HMV 132.

104. Enkeli ilmestyi taivaasta. HMV 133.

105. Ratk´ riemuita me mahdam´. HMV 134.

106. Lauluja nyt laulakaamme [laskecam]. HMV 135. 

107. In dulci jubilo. Nyt on iso ilo. HMV 136.

108. Ilon kanssa veisatkaamme. "Vielä toisin". HMV 137.

109. Meille taivaan korkea kuningas. HMV 138.

110. Paitsi miehet, miehen Jumalan [Paidz miehet, miehen Jumalan]. HMV 139. 

111. Puer natus in Bethlehem. Piltin synnytti Bethlehem. HMV141.

112. Yks´ lapsi syntyi Bethlehemissä. HMV 142.

113. Jesaja-profeetalle [Esaiall prophetall] tapahtui. HMV 114. HMV:ssa messuvirsien osastossa (sanctus-virsi).

114. O Jeesus Kristus kuin luonnon sait. HMV 143. 

115. Kristus Jumalan poika. HMV 144.

* 116. Kiittäkäämme lasta. UUSI VIRSI! Suomennos latinankielisestä laulusta Benedicamus parvulo nato. Kaksisäkeistöinen laulu, jota lienee latinankielisenä tavattu Suomen ulkopuolella ainoastaan Riiassa 1635. Suomennettuna esiintyy myös kahdessa käsikirjoituksessa (Liber ecclesiae Tammelensis sekä Lopen käsikirjoitus). Ks. Tuppurainen & Hannikainen (toim.) 2010. Ei vuoden 1701 virsikirjassa.

Uudesta vuodesta

117. Iloitkaamme siis kaikki. HMV 140. HMV:ssa virsi hieman aikaisemmin. 

Jeesuksen nimestä

118. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. HMV 188. HMV:ssa vasta opetusvirsien osastossa. 

Paastosta

119. Niin kuin Herra kaikkein pyhin. Hemminki Maskulainen sovitti Jaakko Finnon virteen raittiuden aaatteen. JRV:ssa sanat seuraavat Maskulaisen versiota. HMV 145.

Kristuksen kärsimisestä ja kuolemasta

120. O Jeesus kuinkas olet piinattu. Hemminki Maskulaisen virsi. HMV149.

121. Jumala auta, (että) minä taitaisin. HMV 146.

122. Jeesus ristin päällä riippui. HMV 148.

123. Kristuksen piinaa muistakaamme. HMV 147.

124. Voi meitä köyhiä syntisiä. HMV 150. 

125. O ihminen ajattele aina. HMV 151.

126. O puhdas Jumalan Karitsa. "Agnus Dei". HMV 117. HMV:ssa messuvirsien osastossa (ehtoollisvirsi). 

Kristuksen ylösnousemisesta kuolleista

127. Jeesus kuolleissa ollessansa. HMV 152. 

128. Kristus Karitsa pyhä piinattiin. HMV 153.

129. Pääsiäispyhän pääsinpäivän. HMV 154.

130. Tällä ajalla autuaalla. HMV 116. HMV:ssa messuvirsien osastossa (sanctus-virsi). 

131. Iloitkaamme pääsiäisjuhlasta. HMV 155. 

132. Pääsiäispäivää nyt pitäkäämme. HMV 156.

133. Kristus kuin kuoletettiin. HMV 157.

134. Jeesus Kristus vissist´ vahvast´. HMV 160.

135. Jeesus Kristus uhriks´ meille. "Vielä toisin". HMV 159.

136. Kristus nous´ ylös kuoleman haudast´. HMV 158.

137. Jeesus nousi kuolleista ylös. HMV161.

138. Iloisesti Jeesukselle. HMV 162.

139. Jeesus Kristus sielun turva. HMV 163.

Kristuksen taivaaseenastumisesta

140. Kristus kuin edestämme kuoli. HMV 164.

141. Jeesus meidän lunastuksemme. HMV 165.

142. Jeesus Isänsä tahdon täytti täällä. HMV 166. 

143. Jeesus täältä voiton kunnian kanssa. HMV167.

Pyhästä Hengestä

144. Herran Henki ilman alkua [ilman algust]. HMV 168.

145. Kristus oppians´ ilmoittamaan. HMV 169.

146. Kristus astui ylös taivaaseen. HMV 170.

147. Kristus taivaaseen ylös meni. HMV 171.

148. Tule Pyhä Henki luoja. HMV 172.

149. Tule Luoja lohduttaja. "Vielä toisin". HMV 173.

150. O Pyhä Henki tule, täytä. HMV 174. HMV:ssa alkaa "O Pyhä Henki tule tänne". 

151. Tule Pyhä Henki Herra Jumala. "Vielä pidemmälti". HMV 175.

152. O Pyhä Henki tule nyt tänne. HMV 110. HMV:ssa messuvirsien osastossa (saarnavirsi). 

Pyhästä kolminaisuudesta

153. O laupias Isä Herra Jumala. HMV 111. HMV:ssa messuvirsien osastossa (saarnavirsi). 

154. Isä Jumala taivahasta. HMV 176.

155. Isä Jumala valtias Herra. HMV 108. HMV:ssa messuvirsien osastossa (Kyrie eleison -virsi). 

156. O Herra Jumala taivaasta. HMV177.

157. Ole kiitetty Isä Jumala. HMV:ssa messuvirsien osastossa (virsi saarnan jälkeen). HMV 112.

* 158. Isä kaikkivaltias. UUSI VIRSI! Virren esikuvaa ei tunneta. Virsi esiintyy aikaisemmin Olaus Elimaeuksen virsikirjassa (1621) saarnan jälkeen laulettavien virsien joukossa (Kurvinen 1929, 413).

159. Pyhä on Isä Jumala. HMV 115. HMV:ssa messuvirsien osastossa (sanctus-virsi). 

Enkeleistä

160. O Herra Jumala kuin kaikki olet luonut. HMV 178.

161. Armon liiton enkeli. HMV 179.


[VI Opetusvirret] [162–196]

HMV:ssa virret "muutamista kristillisen opin kappaleista" kattavat ainoastaan 12 virttä [HMV 183–194]. Raumannuksella ei nimeä opetusvirsien osastoa, mutta voidaan ajatella, että tämä jakso kattaa kaikkiaan 35 virttä [JRV 162–196]. HMV:ssa on oma "häävirsien" osasto [HMV 195–200], mutta JRV:ssa nämä häävirret on otsikoitu "aviokäskystä", ja nämäkin virret on sopivaa liittää opetusvirsien ryhmään [JRV 191–196]. JRV:ssa niin ikään virret katumuksesta, parannuksesta ja antikristuksesta (HMV:ssa laajassa "valitusvirsien" osastossa), apostoleista, marttyyreista ja kaikista pyhistä (HMV:ssa juhlavirsissä) sekä rauhasta ja levollisuudesta (HMV:ssa messuvirsissä) kuuluvat "opetusvirsiin". Mukana on HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [JRV 189].

Ihmisen lankeemisesta

162. O Herra kuin asut taivaassa. HMV 183.

163. Adam (ja) Eeva alussa syntiä teki. HMV 184.

164. Ihmisen luonto turmeltu on. HMV185.

Katumuksesta ja parannuksesta

165. Tykös´ Herra Jeesus Kristus. HMV 206. 

166. Valittaa vaikeast´ mahdan. HMV 201.

167. Herra kasvos´ käännä puoleemme. HMV 202.

168. Kun [cuin] hätä kova käsissä on. HMV 203. 

169. Jeesusta tahdon kiittää. HMV 204.

170. O Jeesus elämän Herra. "Vielä toisin". HMV 205.

171. Ah Isä Jumala kuin asut taivaassa. HMV 213. HMV:ssa virsi "Suomen maan vaivoista". 

Ihmisen vanhurskaudesta

172. Nyt kaikki kristityt iloitkaatte. HMV 187.

173. Jumala suuresta hyvyydestä. HMV 186.

Jumalan sanasta ja seurakunnasta

174. Iloitkaatte nyt tähän aikaan. HMV 189.

175. O kristikunta morsian puhdas. HMV:ssa valitusvirsien osastossa. HMV 216.

176. O Herra Jumala taivaasta. HMV 192.

177. O Herra sun pyhä sanas´. HMV 190.

178. Sun pyhä sanas´ o Jumala. "Vielä toisin". HMV 191.

179. Varjele Jumala sinun sanas´. HMV 113. HMV:ssa messuvirsien osastossa (päätösvirsi).

180. Yks´ oikein ajateltu aivoitus. HMV 208.

Apostoleista

181. Riemuitkoon maa (ja) taivas vahvast´. HMV 180. HMV:ssä juhlavirsien osastossa (apostoleista). 

Marttyyreista

182. Kaikki kuin Kristusta kunnioitti. "Sap. 5". HMV 181. HMV:ssa juhlavirsien osastossa (marttyyreista). 

Kaikista pyhistä

183. Kristus maailman Vapahtaja. HMV 182. HMV:ssa juhlavirsien osastossa (kaikista pyhistä).

Antikristuksesta

184. Isää Jumalaa kiittäkäämme. HMV 211. HMV:ssa valitusvirsien osastossa (antikristuksesta). 

185. Rooma röyhkeä [Ruomi röyckjä]. HMV 241. HMV:ssa "liitevirsissä" maailmanmenon pahuudesta (Rooman antikristuksesta). 

186. O Jumala iankaikkinen. HMV 212.

Rauhasta ja levollisuudesta

187. O Herra kaikkivaltias. HMV 118. HMV:ssa messuvirsien osastossa (perinteinen päätösvirsi). 

188. Suo meille rauha Herra nyt. HMV 119. HMV:ssa messuvirsien osastossa (perinteinen päätösvirsi). 

* 189. Jumala, anna meidän kuninkaalle/kuningattarelle [drötingill]. UUSI VIRSI! Saks. 1532. Virsi ensimmäisen kerran suomeksi painettuna Ericus Erici Sorolaisen toimittamassa kirkkokäsikirjassa (1614; rauhanvirren Suo meille rauha Herra nyt loppuun liitettynä). Yksi säkeistö.

190. Herra ajallemme [aicanam] rauha lahjoita [lain]. HMV 120. HMV:ssa messuvirsien osastossa (perinteinen päätösvirsi). 

Avioliitosta [awiokäskyst]

191. Jumala kuin kaikki loi. HMV 195.

192. Jumala asetti aviokäskyn. HMV 196.

193. Autuaan onni on. HMV 197.

194. Kuin Kristus seurakuntaansa rakastaa. HMV 198.

195. Itse isä asetit armosta. HMV 199.

196. Itse Jumala alussa. HMV 200.


[VII Aamu-, ilta- ja ruokakavirret] [197–215]

HMV:ssa nämä virret jo katekismusvirsien yhteydessä [HMV 88–103]. Mukana HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [JRV 207].

Aamuvirret

197. Yö on nyt meiltä edesmennyt. HMV 88.

198. Yö hirmuinen nyt hämmästyi. HMV 89.

199. Kiitän sua Isä Jumala. HMV 90.

200. Nyt näemme siunatun päivän. HMV 91.

Aamu- ja ehtoovirret yhteisesti

201. Mun Jumalani sua kiitän aina. HMV 96. 

202. Tänne Herra korvas´ kumarra. HMV 97.

Ehtoovirret

203. O kaikkein kappalten luoja. HMV 95. HMV:ssa ehtoovirsi "koska valkia huoneeseen otetaan". 

204. Jumalan säädöksen [säädyn] perästä. HMV 92.

205. Kristus paiste kirkas päivä. HMV 93.

206. Kristus päivä on kädessäs´. "Vielä toisin". HMV 94.

* 207. Päivä tyköm´ pois kulkee. UUSI VIRSI! Saks. Paul Oderborn (?) 1585. Ruots. Aigfird Aronus Forsius n. 1608. Suom. Jonas Raumannus.

Rukouspsalmi ruualle mentäissä

208. Kaikkein luontokappalten silmät. HMV 98.

Kiitosvirret ruualta päästyä

209. Nyt Herraa ylistäkäämme vahvast´. HMV 99.

210. Kiitetty ole Herra Jumala. HMV 100.

211. O Jumala sun hyvyyttäsi kiitämme. HMV 101.

212. Veisatkaamme sydämen pohjast´. HMV 102.

213. Kiittäkäämme Herraa. HMV 103.

214. Jumalan päälle panen turvani. HMV 193. HMV:ssa opetusvirsien osastossa (Jumalan edessä murehtimisesta meidän elatuksestamme). 

215. Jumalaa kiittää yliaikaa mahdam´. HMV 194. HMV:ssa opetusvirsien osastossa (Jumalan hyvistä töistä). 


[VIII Kristillinen elämä] [216–236]

Raumannus on sijoittanut vasta tänne myös matkavirret, jotka HMV:ssa ovat jo katekismusvirsien osastossa [HMV 104–106]. HMV:ssa "lohdutukset murheessa" [JRV 225–233] sijaan otsikkona "Perkeleen, hänen jäseniensä ja maailman vainoista, kiusauksista ja muista tuskista" [HMV 214–220]. Mukana HMV:n verrattuna yksi uusi [JRV 216] ja yksi osittain uusi [JRV 220] virsi.

Kristillisistä tavoista

* 216. Ainoan Jumalan päällä turva. "Kultainen ABC [Cullainen A. B. C]". UUSI VIRSI! Saks. 1597. Ruots. 1626. Suom. Jonas Raumannus. Virsi etenee siten, että jokainen säikeistö alkaa aina aakkosten seuraavalla kirjaimella (A–Z).

Maailman pahuudesta

217. Ihmisen elämän surkeudesta. HMV 238. HMV:ssa "liitevirsissä" Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta. 

218. Maailmassa mainittavat menot. HMV 239. HMV:ssa "liitevirsissä" Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta. 

219. Mun mielestäni maailma on kamala. HMV 240. HMV:ssa "liitevirsissä" Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta. 

Lihan ja hengen riidasta

(*) 220. Nyt tänne tulkaatte kristityt ja kuulkaatte. HMV 209. OSITTAIN UUSI VIRSI! Osin Jonas Raumannuksen virsi (Väinölä 1995, 297) – lisätty säkeistö rikkaasta miehestä (säk. 5).

Juopumuksesta

221. O Herra Jumala taivaasta. HMV 210.

Matkustavaisten virret

222. Jeesuksen nimeen vaellamme. HMV 104.

223. Isä haltia maan (ja) taivaan. HMV 105.

224. Kristus sinä apuumme ehdit. HMV 106. 

Lohdutukset murheessa

225. O Jumala anna minulle armosi. HMV 214. 

226. Sun tykös´ Herra Kristus huudan. HMV 215. 

227. Vaivainen valitan vaikiast´. HMV 219. 

228. O Jumala kenen edessä valitan. HMV 223. HMV:ssa valitus/lohdutusvirsi kuolemasta.

229. Sydämestä muistaa mahdan. HMV 220. 

230. Jollen voi vastoinkäymistä välttää. HMV 218.

231. Mitäs Jumala tahdot tapahtuu totisesti [tott]. HMV 224. HMV:ssa valitus/lohdutusvirsi kuolemasta.

232. Mieleni miks´ suret maailman päällä. HMV 217. 

233. Yks´ ihminen synnissä synteineen [synneis synneinen] maannut. HMV 207. HMV:ssa valitus/lohdutusvirsi "synnintunnnosta ja sen tunnustuksesta".

Nälän ja sodan aikainen virsi

234. Ota pois Jumala päältämme julma vihas. HMV 242. HMV:ssa viimeinen virsi "Yksi kaunis psalmi, jota pitää veisattaman, koska sota, nälkä tai ruotto saapuvilla ja käsissä on."

Rutosta

235. Älkäämme pahaksi panko sitä. HMV 221.

236. Ah Isä päällemme armahda. HMV 222.


[IX Iankaikkinen elämä] [237–253]

HMV:ssa hautausvirsien otsikkona "kristillisestä hautaamisesta" [JRV 247–249] sijaan "ruumiin hautaamisesta ja ylönousemisesta" [HMV 233–234]. HMV:ssa hautausvirtenä käytetty "Simeonin kiitosvirsi" [JRV 246] jo alun kiitosvirsissä [HMV 7]. Mukana on HMV:n verrattuna kolme uutta virttä [JRV 244, 248 ja 253].

Kuolemasta

237. Niin kauan kuin me elämme täällä. HMV 230.

238. Mun toivoni on iäisen Jumalan päällä. HMV 226.

239. Koska aikani tullut jo on. HMV 227.

240. Vissist´ Jeesus Kristus tiedän sen. "Vielä toisin". HMV 228.

241. Me kuin elämme maan päällä. HMV 231.

242. Koko maailma valittanee. "Vielä toisin". HMV 332.

243. O Jeesus Kristus Jumalan poika. HMV 229.

* 244. O Jeesus Kristus viaton. "Vielä toisin". UUSI VIRSI! Saks. Paul Eber 1562. Suom. Jonas Raumannus.

245. Ole hyvässä turvassa kristitty. HMV 225.

Simeonin kiitosvirsi

246. Rauhas ratki täältä nyt lähden. Luuk. 1. HMV 7. HMV:ssa alun kiitosvirsien osastossa. 

Kristillisestä hautaamisesta

247. Haudatkaamme ruumis tämä. HMV 233.

* 248. Mustaan multaan tuhkaks´ [tuhwax]. UUSI VIRSI! Ruots. 1620. Suom. Jonas Raumannus (?).

249. Te kristityt kuulkaatte nyt kaikki. HMV 234.

Viimeisestä tuomiosta

250. Kristus ja apostolit aikanansa. HMV 235.

251. Sanoi Pietari: tuomiopäivän. HMV 236.

Iankaikkisesta elämästä

252. Tämän elämän perästä parampaa. HMV 237.

Yksi surullinen veisu

* 253. Mun sieluni jälkin´ nyt pian. UUSI VIRSI! Suomalainen arkkivirsi. Painettu ensimmäisen kerran n. 1644 (Yxi surullinen weisu). Virren tekijä tai kohdehenkilö Margareta Henrikintytär (akrostikon). Perinteisesti on arveltu, että virren tekijä olisi Jonas Raumannus.


Lähteet ja kirjallisuus:

Manuale finnonicum (1646–1647). Toim. Jonas Matthiae Raumannus. Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot. Viitattu 1.9.2023.


P. J. I. Kurvinen, Suomen virsirunouden alkuvaiheet v:een 1640, 1929. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 180. Helsinki.

Tauno Väinölä (toim.), Vanha virsikirja: vuoden 1701 suomalainen virsikirja, 1995. Hengen tie 17. Helsinki: Kirjaneliö.

Tuija Laine & Rita Nyqvist (toim.), Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 (= SKB), 1996. Helsinki.

Tuija Laine, Manuale Finnonicum 1600-luvulla (1997), teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 686. Helsinki.