Olaus Elimaeuksen virsikirjan virret (1621)

25.08.2023

Viipurin piispa Olaus Elimaeuksen toimittama Soomenkielinen wirsikiria (1621) on kolmas suomenkielinen virsikirja ja julkaistiin noin 40 vuotta Jaakko Finnon virsikirjan (n. 1583) ja vain viitisentoista vuotta Hemminki Maskulaisen virsikirjan (1605) jälkeen. Virsikirjassa on yhteensä 153 virttä, joista Finnon virsikirjasta on otettu 100 virttä ja Maskulaisen virsikirjasta näiden lisäksi 50 virttä (kolme selvästi muutettuna). Kolme virsistä esiintyy ensimmäisen kerran virsikirjassa. Virsikirjaa tunnetaan säilyneenä ilmeisesti vain kaksi puutteellista kappaletta (ks. Kurvinen 1929, 22).

Tämä Olaus Elimaeuksen virsikirja (jatkossa OEV) tukeutuu siis vahvasti Jaakko Finnon virsikirjaan (jatkossa JSV), joka näkyy paitsi virsien valikoimassa myös siinä, että milloin Hemminki Maskulaisen virsikirjassa (jatkossa HMV) esiintyy JSV:n nähden muutoksia, on OEV:ssa seurattu JSV:n tekstiä. Esimerkiksi virressä 49 ei ole otettu mukaan Maskulaisen virteen lisäämää loppusäkeistöä, ja virsikirjan loppuosaston virret ryhmittyvät JSV:n eivätkä HMV:n mukaan (ks. Kurvinen 1929, 25-26). JSV:n virsistä Elimaeus jättää käyttämättä ainoastaan kaksikielisen virren Yksi lapsi syntyi Betlehemis´, josta jo Maskulainen oli jättänyt pois latinankieliset säkeistöt [HMV 142]. 

Olaus Elimaeus on toki tuntenut hyvin myös HMV:n ja käyttänyt myös tätä lähteenään. HMV:sta otettuihin kolmeen virteen on tehty kuitenkin selviä muutoksia. Yhdessä virressä muutamat säkeet ovat erilaiset kuin HMV:ssa [OEV 20; HMV 116] ja kahdessa muussa virressä säkeistöjen rakennetta on muutettu [OEV 83, 88; HMV 152, 166]. Lisäksi ortografisia muutoksia on tehty etenkin HMV:sta otettuihin virsiin. OEV:ssa huomiota kiinnittää, että useissa virsissä on käytetty lyhyiden "mun", "mua" sijasta pidempiä "minun", "minua" muotoja.

OEV on kuitenkin edeltäjiinsä nähden omaperäinen kokonaisuus. Erona suomenkielisiin edeltäjiin on paitsi virsien lukumäärä myös virsikirjan melko runsas kuvitus. Mukana on myös kolme virsikirjassa nyt ensimmäisen kerran esiintyvää virttä [OEV 24, 92, 125]. Lisäksi rauhanvirteen 116 on lisätty vuoden 1614 käsikirjasta otettu rukoussäkeistö esivallan puolesta. Omaperäinen silaus verrattuna suomalaisiin edeltäjiin on niin ikään litaniavirren sijoittaminen viimeiseksi virreksi [OEV 153; HMV 107]. Mallia virsikirjan sommitteluun on saatu ainakin ruotsinkielisestä virsikirjallisuudesta. Katekismusvirsien sijoittaminen alun kiitosvirsien jälkeen on tehty ruotsalaisten virsikirjojen esikuvan mukaan (Kurvinen 1929, 25). Elimaeus tunsi erityisen hyvin ruotsinkielisen kirjallisuuden, koska oli ennen Viipurin piispaksi siirtymistään (1618) luonut kirkollisen uransa emämaassa.

KUVA: Soomenkielinen wirsikiria, soomencocouxis Jumalata kijttä soomenkielellää, tehty m. Jacobilda Soomalaiselda, ia muilda Soomen papilda (1621). Nimikkeen alla Suomen vaakuna.

Soomenkielinen wirsikiria, 

soomencocouxis Jumalata kijttä soomenkielellää, tehty m. Jacobilda Soomalaiselda, ia muilda Soomen papilda. 

Cunnialisen herran Wiburin pispan m. Olouin Elimaeuxen tiedhost ia soosiost, Chr. Reusnerildä Stockholmin caupungis präntätty, wuona iälken Christuxen syndymän 

M DC XXI.

Nimiösivun jälkeen kuukausikalenteri, jossa aseteltuna kaksi kuukautta yhdelle sivulle (s. 2–7) ja tämän jälkeen auki kirjotettuna raamatunkohdat Ps. 147:1, 7 ja Kol. 3:16 (s. 8). Kalenteriin merkitty runsaasti pyhimyspäiviä. Raamatunkohtien välissä kuva (alla). Virret alkavat seuraavalta sivulta (s. 9–294).

Huom! Ilmeisesti myös Hemminki Maskulaisen virsikirjan ensimmäinen painos (1605) on sisältänyt kalenterin (alkulehdet eivät ole säilyneet). Kalenteri on mukana ainakin virsikirjan vuoden 1607 painoksessa.

HUOM! Alla olevassa luettelossa virsien nimet on merkitty niiden alkusanojen mukaan, ja sanat on merkitty nykykielisessä asussa (yleensä täydennettyinä kokonaisiksi, mutta joskus heittomerkein´ varustettuna). Otsikoiden tyyliä ja paikkoja on yhdenmukaistettu, ja kaikkia latinankielisiä osuuksia ei ole merkitty. Virsien numerointia ei Olaus Elimaeuksen virsikirjassa (1621) ollut, mutta varsinaisen virsikirjaosuuden lehdet on numeroitu (1–143). Tarkemmin yksityiskohdista kiinnostuneen kannattaa katsoa alkuperäisteosta, joka on nähtävillä täällä (Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappale).

Käytetyt lyhenteet ja merkit:

JSV = Jaakko Finnon virsikirja (n. 1583)

HMV = Hemminki Maskulaisen virsikirja (1605)

* UUSI VIRSI! (virsi esiintyy ensimmäisen kerran virsikirjassa)

(*) OSITTAIN UUSI VIRSI! (virressä selviä muutoksia aiempaan, Finnon tai Maskulaisen virsikirjan virteen)


[I Muutamat kiitosvirret Uudesta testamentista 1–5]

Olaus Elimaeuksen virsikirjan (OEV) alku on virsien osalta Jaakko Suomalaisen virsikirjan (JSV) mukainen. Hemminki Maskulaisen virsikirjassa (HMV) näitä kiitosvirsiä virsikirjan alussa on yhdeksän.

(P. Sakariaan kiitosvirsi)

1. (Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala). Luuk. 1. Virsikirjan ensimmäinen lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; virren loppu on kuitenkin näkyvissä lehdellä kaksi. JSV 1. HMV 3.

Marian kiitosvirsi

2. Minun sieluni suuresti ylistääpi Herraa. Luuk. 1. JSV 2. HMV 1.

P. Simeonin kiitosvirsi

3. Laske nyt Herra sinun palvelijasi. JSV 3. HMV 5.

P. Ambrosiuksen ja Augustinuksen kiitosvirsi

4. O Jumala sinua me kiitämme.  JSV 4. HMV 8.

5. O Jumala sinua kiitämme. "Se sama riimiksi tehty". JSV 5. HMV 9.


[II] Katekismus virsiksi tehty [6–17]

Elimaeus sijoittaa toiseksi osastoksi katekismusvirret (yhteensä 12) ja seuraa tässä ruotsalaisten virsikirjojen esimerkkiä (Kurvinen 1929, 25). JSV:ssa katekismusvirret vasta psalmi- ja evankeliumivirsien jälkeen, samoin HMV:ssa. JSV:ssa katekismusvirsiä on yhteensä 11 [JSV 27–37], HMV:ssa 36 [HMV 72–107; mukana myös katekismuksen rukousvirret].

Kymmenen Jumalan käskyä

6. Nämä ne kymmenen käskyä ovat. JSV 27. HMV 72.

7. Se kuin tahtoo kristitty olla. JSV 28. HMV74.

Uskontunnustus

8. Me uskomme yhden Jumalan päälle. JSV 29. HMV 75.

9. (Se kuin tahtoo autuas olla). Virsikirjan kahdeksas lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; virren loppu on kuitenkin näkyvissä lehdellä yhdeksän. JSV 30. HMV 76.

Isä meidän

10. Isä meidän ylhääl´ taivaas´. JSV 31. HMV 78.

11. O Herra Jumala armollinen Isä. JSV 32. HMV 79. 

12. O sinä meidän Isämme ylhäältä taivaasta. Ei JSV:ssa. HMV 80.

Kaste

13. Herra Kristus tuli Jordanille. JSV 33. HMV 82.

Rippi ja synninpäästö

14. Kristus käski sanans´ saarnattaa. JSV 34. HMV 83.

Kristuksen ehtoollinen

15. Jeesus Kristus lunastajamme. JSV 35. HMV 84.

16. Kiittäkäämme Herraa Jumalaa ylhäält´ taivaast´. JSV 36. HMV 85.

Katekismuksen summa

17. O kristityt nyt iloitkaamme. JSV 37. HMV 87.


[III] Messuvirret [18–24]

Elimaeus sijoittaa kolmanneksi osastoksi messuvirret (yhteensä seitsemän) ja ilmeisesti tässäkin seurataan ruotsalaisten virsikirjojen esimerkkiä (ks. Kurvinen 1929, 25). JSV:ssa katekismus- ja messuvirret vasta psalmi- ja evankeliumivirsien jälkeen [JSV 38–44; yhteensä seitsemän], samoin HMV:ssa [HMV 108–120; mukana myös messun rauhanvirret; yhteensä 13].

18. Isä Jumala valtias Herra. JSV 38. HMV 108.

Sanctus

19. Pyhä on Isä Jumala. JSV 40. HMV 115.

(*) 20. Tällä nyt ajalla autuaalla. Ei JSV:ssa. HMV 116. OSITTAIN UUSI VIRSI! Tässä virressä muutamat säkeet ovat erilaiset kuin HMV:ssa (toisinto).

Agnus Dei

21. O puhdas Jumalan Karitsa. JSV 41. HMV 117.

Saarnan edellä

22. O Pyhä Henki, tule nyt tänne. JSV 42. HMV 110. 

Saarnan jälkeen

23. Ole kiitetty Isä Jumala. JSV 44. HMV 112. 

* 24. Isä kaikkivaltias, sinä se totinen luoja. UUSI VIRSI! Virren esikuvaa ei tunneta (Kurvinen 1929, 413).


[III] Muutamat Daavidin psalmit virsiksi tehdyt [25–47]

OEV:ssa nämä psalmivirret (yhteensä 23) siis vasta katekismus- ja messuvirsien jälkeen. Virsien otsikoksi on merkitty psalmin numero ja sen latinankielinen nimi. JSV:ssa psalmivirsiä yhteensä 17 [JSV 6–22], HMV:ssa peräti 46 [HMV 10–55].

25. Autuas se kuin ei käyskele. Ps. 1. JSV 6. HMV 10.

26. Miks kiukus pauhaavat [samouat] pakanat. Ps. 2. JSV 7. HMV 11. 

27. Herra kuka sinun majassasi. Ps. 15. JSV 8. HMV 13.

28. Olkoon Herra sinulle laupias. Ps. 20. JSV 9. HMV 14.

29. (Mitä silloin taitaa puuttuu). Ps. 24. JSV 10. HMV 16. Virsikirjan 24. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; tämä lyhyt virsi on kuitenkin ollut mukana (Kurvinen 1929, 23).

30. (Tykös´ Jumala ikävöitsen aina). Ps. 25. Ei JSV:ssa. HMV 17. Virsikirjan 24. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; virren loppu on kuitenkin näkyvissä lehdellä 25.

31. Päälles´ minä Herra uskallan. Ps. 31. Ei JSV:ssa. HMV 18.

32. Autuas auttaa köyhää vaivasta. Ps. 41. Ei JSV:ssa. HMV 20. 

33. Meidän linnamme on Jumala taivaasta. Ps. 46. JSV 11. HMV 23. 

34. Armahda päällemme Jumala. Ps. 51. JSV 12. HMV 26.

35. Jumala päällemme armahtakoon. Ps. 67. JSV 13. HMV 30. 

36. Auta minua Jumalani tässä tuskassa. Ps. 69. Ei JSV:ssa. HMV 31. 

37. Jumala seisoi jumalten seas´. Ps. 82. JSV 14. HMV 35.

38. Herra kuin armollinen olit. Ps. 85. Ei JSV:ssa. HMV 36.

39. (Minun sieluni kiittää Herraa.) Ps. 103. JSV 15. HMV 41. Virsikirjan 33. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; virren loppu on kuitenkin näkyvissä lehdellä 34.

40. Minun sieluni kiittää Herraa. "Se sama toisin". Ei JSV:ssa. HMV 40.  

41. Sanoi Herra asuva taivaas´. Ps. 110. JSV 16. HMV 43. 

42. Koska murhe ja vaiva päälleni käy. Ps. 120. JSV 17. HMV 46. 

43. Jos ei Herra auta meitä. Ps. 124. JSV 18. HMV 47. 

44. Jos ei Herra rakenna huonetta. Ps. 127. JSV 19. HMV 48.

45. (Autuas se kuin pelkää Herraa). Ps. 128. JSV 20. HMV 20. Virsikirjan 40. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; tämä lyhyt virsi on kuitenkin ollut mukana (Kurvinen 1929, 23).

46. (Sinun tykös´ Herra tulen). Ps. 130. JSV 21. HMV 51. Virsikirjan 40. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; virren loppu on kuitenkin näkyvissä lehdellä 41.

47. Jerusalem pyhä kaupunki. Ps. 147. JSV 22. HMV 55. 


[IV] Muutamat evankeliumit virsiksi tehdyt [48–55]

OEV:ssa nämä evankeliumivirret (yhteensä 8) siis vasta katekismus-, messu- ja psalmivirsien jälkeen. Virsien otsikoksi merkitty evankeliumikohta. JSV:ssa evankeliumivirsiä neljä [JSV 23–26], HMV:ssa 16 [HMV 56–71].

48. Yks´ kuningas tahtoi lukua laskea. Matt. 18. Ei JSV:ssa. HMV 59.

49. Yks´ rikas mies, väkevä työs´. Matt. 22. JSV 23. HMV 61. Huom! Virteen ei ole otettu mukaan HMV:n lisäämää loppusäkeistöä (Kurvinen 1929, 25).

50. Ylpeys on vika sangen suuri. Luuk. 10. Ei JSV:ssa. HMV 66.

51. Jumalaa on verrattu miehen kaltaiseksi [wedhet miehen verdax]. JSV 24. HMV 67. 

52. Niin Jeesus puhui vertauksilla. Luuk 16. Ei JSV:ssa. HMV 68. 

53. Veisatkaamme nyt rikkaasta miehestä. Luuk. 16. JSV 25. HMV 69.

54. Kutsui Kristus: kaikki tyköni tulkaatte. Matt. 11. Ei JSV:ssa. HMV 57.

55. Moni aviokäskyä moittii [laitta]. Joh. 2. JSV 26. HMV 70.

[V] Seuraavat nyt muutamat virret erityisistä [erinomaisist] juhlapäivistä [56–100]

OEV:ssa juhlapäivien virsiä yhteensä 45 [OEV 56–100], JSV:ssa 30 [JSV 45–74], HMV:ssa 62 [HMV 121–182].

OEV:n Tukholman kappaleeseen on liitetty neljä lehteä Kristuksen tulemisesta kertovien virsien jälkeen. Lehdille on käsinkirjoitettuna virret "Yksi lapsi syntyi Betlehemis´ [HMV 142; nuoteilla), "Enkeli ilmestyi taivaasta" [HMV 133], "Meille taivaan korkea kuningas" [HMV 138], "Armon liiton enkeli" [HMV 179], "Kaikki kuin Kristusta kunnioitti" [HMV 181; nuoteilla] ja "Kun hätä kova käsissä on" [HMV 203].

Kristuksen tulemisesta

56. Tule toivottu turva tänne. Ei JSV:ssa. HMV 121.

57. Iloitkaamme siis kaikki. Ei JSV:ssa. HMV 140.

58. (Ainoan Jumalan korkeudessa). JSV 39. HMV 109. JSV:ssa ja HMV:ssa messuvirsien osastossa (gloria-virsi). Virsikirjan 57. lehti puuttuu Tukholman kuninkaallisen kirjaston kappaleesta; tämä virsi on kuitenkin ollut mukana (Kurvinen 1929, 24).

59. Siit´ on meille iloinen aika. JSV 45. HMV 131.

60. Ole kiitetty Jeesus Kristus. JSV 47. HMV 128.

61. Pyhä kristikunta iloitse. JSV 48. HMV 127.

62. Kaikki kristityt iloitkaa tällä juhlalla. "Laetabundus". JSV 49. HMV 130.

63. Kristus alas astui taivahasta. JSV 46. HMV 129.

64. Puer natus in Bethlehem. Piltin synnytti Bethlehem. JSV 50. HMV 141.

65. Paitsi miehet, miehen Jumalan [Paidz miehet, miehen Jumalan]. "In natali Domino". Ei JSV:ssa. HMV 139. Huom! Virren alkusanojen merkitys ei avaudu itselle (ilman miehiä, mieheksi Jumala?). 

66. Ilon kanssa veisatkaamme. "In dulci jubilo". JSV 52. HMV 137.

67. Lauluja nyt laskekaamme. "Resoner". Ei JSV:ssa. HMV 135.

68. O Jeesus Kristus kuin luonnon sait. JSV 53. HMV 143.

69. Kristus Jumalan Poika. JSV 54. HMV 144.

Kristuksen piinasta ja kuolemasta

70. Jumala auta, (että) minä taitaisin. Ei JSV:ssa. HMV146.

71. Kristuksen piinaa muistakaamme. JSV 55. HMV 147.

72. Jeesus ristin päällä riippui. JSV 56. HMV148.

73. Voi meitä köyhiä syntisiä. JSV 57. HMV 150.

74. O ihminen ajattele aina. JSV 58. HMV 151.

Kristuksen ylösnousemisesta

75. Iloitkaamme pääsiäisjuhlasta. "Ad coenam Agni". JSV 59. HMV 155.

76. Kristus kuin kuoletettiin. JSV 60. HMV 157.

77. Kristus nous´ ylös kuoleman haudast´. JSV 61. HMV 158.

78. Jeesus Kristus uhriks´ meille. "Victimae Paschali". JSV 62. HMV 159.

79. Iloisesti Jeesukselle kiitosta vaisata mahdamme. "Haleluja". Ei JSV:ssa. HMV 162.

80. Jeesus Kristus sielun turva. JSV 63. HMV 163.

81. Kristus Karitsa pyhä piinattiin. "Christus pro nobis passus est". Ei JSV:ssa. HMV 153.

82. Pääsiäispyhän pääsinpäivän. "Salve festa". EI JSV:ssa. HMV 154.

(*) 83. Tuli Jeesus tuonelast´. "Surrexit Christus hodie". Ei JSV:ssa. HMV 152. OSITTAIN UUSI VIRSI! Säkeistöjen rakennetta on muutettu HMV:n versiosta (Kurvinen 1929, 23).

84. Jeesus nous´ kuolleist´ ylös. "Se sama toisin". Ei JSV:ssa. HMV 161.

Kristuksen taivaaseenastumisesta

85. Kristus kuin edestämme kuoli. JSV 64. HMV 164.

86. Kristus astui ylös taivaaseen [taiuas]. JSV 67. HMV 170.

87. Jeesus meidän lunastuksemme. JSV 66. HMV 165.

(*) 88. Hyvä Herra, Herra Kristus. "Ascendit Christus hodie". Ei JSV:ssa. HMV 166. OSITTAIN UUSI VIRSI! Säkeistöjen rakennetta on muutettu HMV:n versiosta (Kurvinen 1929, 23).

Pyhästä Hengestä

89. Kristus taivaaseen [taius] ylös meni. JSV 67. HMV 171.

90. Tule Pyhä Henki luoja. "Veni creator Spiritus". JSV 68. HMV 172.

91. Kristus oppians´ ilmoittamaan. "Spiritus sancti gratia". Ei JSV:ssa. HMV 169.

* 92. O sinä Pyhä Henki tule, täytä sinun uskollistesi sydämet. "Veni sancte Spiritus". UUSI VIRSI! Virsi on otettu virsikirjaan vuoden 1614 käsikirjasta. Virren ensimmäinen suomennos esiintyy Westhin koodeksissa (n. 1546).

Pyhästä kolminaisuudesta

93. Isä Jumala taivaasta. JSV 69. HMV 176.

94. O Herra Jumala taivaasta. JSV 70. HMV 177.

95. O laupias Isä Herra Jumala. JSV 43. HMV 111. JSV:ssa ja HMV:ssa messuvirsien osastossa (saarnavirsi).

Enkeleistä

96. O Herra Jumala kuin kaikki olet luonut. JSV 71. HMV 178.

Kaikista pyhistä

97. Kristus maailman Vapahtaja. JSV 72. HMV 182. 

98. Iloitse kristikunta sydämestä. "Gaude visceribus". JSV 73.  HMV 124. Kyseessä on Marian päivän virsi; JSV:ssa vastaavalla paikalla, HMV:ssa Kristuksen sikiämisestä kertovien virsien yhteydessä.

Apostoleista

99. Riemuitkaamme [riemuitcam] maa (ja) taivas vahvast´. JSV 74. HMV 180.

Paastosta

100. Niin kuin Herra kaikkein pyhin. JSV 83. HMV 145. Sanat JSV:n mukaan (paastovirsi); Maskulainen sovitti tähän virteen raittiuden aatteen (raittusvirsi).


[VI] Seuraavat nyt virret muutamista kristillisistä opinkappaleista [101–114]

OEV.ssa opetusvirsiä yhteensä 14 [OEV 101–114], JSV:ssa yhdeksän [JSV 75–83], HMV:ssa 12 [HMV 183–194]. Otsikkoa "muut opetusvirret" ei OEV:ssa.

Luomisesta ja synnin alusta

101. O Herra kuin asut taivaassa. JSV 75. HMV 183. 

Vanhurskaudesta

102. Jumala suuresta hyvyydestä. JSV 76. HMV 186.

Kristuksen hyvistä töistä

103. Nyt kaikki kristityt iloitkaatte. JSV 77. HMV 187.

Jeesuksen nimestä

104. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. JSV 78. HMV 188.

Jumalan sanan voimasta ja ylenkatsomisesta

105. Iloitkaatte nyt tähän aikaan. JSV 79. HMV 189.

106. O Herra sinun pyhä sanas´. JSV 80. HMV 190.

107. O Herra Jumala taivaasta. JSV 81. HMV 192.

[Muut opetusvirret]

108. Isää Jumalaa kiittäkäämme. Ei JSV:ssa. HMV 211. HMV:ssa virsi "antikristuksesta". Käytetty graduaalivirtenä.

109. O Jumala anna minulle armosi. Ei JSV:ssa. HMV 214. HMV:ssa virsi "perkeleen, hänen jäseniensä ja maailman vainoista, kiusauksista ja muista tuskista". Käytetty graduaalivirtenä.

110. Tykös´ Herra Jeesus Kristus. Ei JSV:ssa. HMV 206. HMV:ssa virsi "synnintunnosta ja sen tunnustuksesta". Käytetty graduaalivirtenä.

111. Sinun tykös´ Herra Jeesus Kristus huudan. Ei JSV:ssa. HMV 215. HMV:ssa virsi "perkeleen, hänen jäseniensä ja maailman vainoista, kiusauksista ja muista tuskista". Käytetty graduaalivirtenä.

112. O Jumala iankaikkinen. Ei JSV:ssa. HMV 212. HMV:ssa virsi "antikristuksesta".

113. O kristikunta morsian puhdas. JSV 82. HMV 216. JSV:ssa opetusvirsi "perkeleen ja hänen jäseniensä kiusausta vastaan". HMV:ssa virsi "perkeleen, hänen jäseniensä ja maailman vainoista, kiusauksista ja muista tuskista".

114. Ihmisen luonto turmeltu on. Ei JSV:ssa. HMV 185. HMV:ssa opetusvirsi "perisynnin pahuudesta ja sen alta pääsemisestä Kristuksen avulla". Käytetty graduaalivirtenä.


[VII Rukous- ja kiitosvirsiä eri tilaisuuksia varten (115–153)]

OEV:ssa tässä kohdassa ei varsinaisen osaston nimeä, vaan ainoastaan otsikko "rauhan edestä" (osaston nimi Kurvisen mukaan). JSV:ssa vastaavantyyppinen väliotsikoiin eroteltu hieman sekalainen valikoima virsiä [JSV 84–101], HMV:ssa lopussa omana osastoinaan "häävirret" [HMV 195–200], "valitusvirret ynnä lohdutusten kanssa" [HMV 201–237] ja ns. liitevirret "maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta" [HMV 238–242]. Väliotsikoita "valitusvirret", "viimeisestä tuomiosta" ja "kuolemasta" ei OEV:ssa.

Rauhan edestä

115. O Herra kaikkivaltias. "Tua est potentia". JSV 84. HMV 118.

(*) 116. Suo meille rauha Herra nyt. "Da pacem Domini". JSV 85. HMV 119. OSITTAIN UUSI VIRSI! Virren loppuun on liitetty rukousvirsi esivallan puolesta (Jumala anna meidän kuninkaalle), joka on otettu vuoden 1614 kirkkokäsikirjasta (Kurvinen 1929, 23).

117. Varjele Jumala sinun sanaas´. "Serva Deus etc." JSV 86. HMV 113.

[Valitusvirret]

118. Niin kauan kuin me elämme täällä. JSV 99. HMV 230.

119. Minun toivoni (on) iäisen Jumalan päällä. Ei JSV:ssa. HMV 226.

120. Vaivainen valitan vaikeast´. Ei JSV:ssa. HMV 219. 

121. Valittaa vaikeasti mahdan. Ei JSV:ssa. HMV 201. 

122. Yks´ oikein ajateltu aivoitus. Ei JSV:ssa. HMV 208. 

123. O Jumala kenen edes valitan. JSV 100. HMV 223. 

124. Mieleni miks´ suret maailman päällä. Ei JSV:ssa. HMV 217

[Viimeisestä tuomiosta]

* 125. Ylösnouskaatte kristityt kaikki. "De extremo judicio". UUSI VIRSI! Ruots. viim. 1545. Suomennettu vuonna 1572 painetusta ruotsinkielestä vihkosesta Een ny Wijsa (Kurvinen 1929, 418). Toisinto HMV:n evankeliumivirrestä (Matt. 25) Te kristityt ylösherätkäätte [HMV 63], joka on kuitenkin eri käännös.

Yksi veisu Kristuksesta ja hänen morsiamestansa

126. Kuin kirkkaasti kointähti koittaa. Ei JSV:ssa. HMV 22. HMV:ssa psalmivirsi (Ps. 45).

Juopumuksesta

127. O Herra Jumala taivaasta. Ei JSV:ssa. HMV 210.

Kiitosvirsi ruualle mennessä

128. Kaikkein luontokappalten silmät. JSV 87. HMV 98.

Kiitosvirret ruuan jälkeen

129. Nyt Herraa ylistkäämme vahvast´. JSV 88. HMV 99.

130. O Jumala sinun hyvyyttäsi kiitämme. JSV 89. HMV 101. 

131. Veisatkaamme sydämen pohjasta. Ei JSV:ssa. HMV 102.

132. Kiittäkäämme Herraa. Ei JSV:ssa. HMV 103.

Aamuvirret

133. Yö on nyt meiltä edesmennyt. JSV 90. HMV 88.

134. Yö hirmuinen nyt hämmästyi. JSV 91. HMV 89.

Ehtoovirret

135. Jumalan säätämyksen (säädhyn) perästä. JSV 92. HMV 92.

136. Kristus paiste kirkas päivä. "Christus qui lux es etc." JSV 93. HMV 93.

137. Kristus päivä on kädessäs´. JSV 94. HMV 94.

Koska valkia huoneeseen otetaan

138. O kaikkein kappalten luoja. JSV 95. HMV 95.

Muutamat Daavidin psalmit

139. Ällös sinä pahekses´ panko. Ps. 37. Ei JSV:ssa. HMV 19.

140. Miks´ kerskaat väkevä sankari. Ps. 52. Ei JSV:ssa. HMV 28.

141. Herra kansas´ perittävän pääl´. Ps. 79. Ei JSV:ssa. HMV 34. Virren alkusanojen merkitys ei avaudu itselle (kansasi perillistesi?).

142. Joka korkeimman turvissa istuupi. Ps. 91. Ei JSV:ssa. HMV 38. HMV:ssa ensimmäinen sana "kuin". 

Matkustavaisten virret

143. Isä haltia maan taivaan. JSV 96. HMV 105.

144. Jeesuksen nimeen vaellamme. "W.c. Warjele Jumal sinun sanas". Ei JSV:ssa. HMV 104.

Purjehtivaisten virsi

145. Kristus sinä apuumme ehdit. "V. c. Christus Jumalan poica". Ei JSV:ssa. HMV 106.

Häävirsi

146. Jumala kuin kaikki loi. JSV 97. HMV 195.

[Kuolemasta]

147. O Jeesus Kristus Jumalan poika. "V.c. Sinun tyghes Herra Christe huudhan". Ei JSV:ssa. HMV 229.

148. Koska aikani tullut jo on. Ei JSV:ssa. HMV 227.

Yksi kaunis psalmi, joka pitää veisattaman, koska sota, nälkä tai [eli] rutto saapuvilla on

149. Ota pois Jumala päältämme julma vihas´. Ei JSV:ssa. HMV 242.

Valitusvirret

150. Me kuin elämme maan päällä. JSV 98. HMV 231.

Hautaamisesta

151. Haudatkaamme ruumis tämä. JSV 101. HMV 233.

152. Te kristityt kuulkaatte nyt kaikki. "Iam maesta quiesce querela". Ei JSV:ssa. HMV 234.

Litania

153. Jumala taivaasta Isä hyvä. Ei JSV:ssa. HMV 107.

Loppu.


Virsien jälkeen (s. 294–295) seuraa välittömästi kaksi morsiushuoneen siunaustoimitukseen kuuluvaa rukousta – "morsian huonen siunaus" (morsiushuoneen siunausrukous) ja "molemitten ylidze" (hääpariin kohdistunut siunaus) – jotka molemmat sisältyivät jo Hemminki Maskulaisen virsikirjaan (varmuudella vuoden 1607 painoksessa). Kyseinen toimitus suoritettiin vasta vihityn parin häätalossa ja siihen kuului lisäksi virrenveisuuta – oli tietenkin kätevää, ettei papin ei tarvinnut ottaa mukaansa kirkolta häätaloon mennessä lainkaan kirkkokäsikirjaa (ks. Knuutila 1990, 566–585).

OEV:n lopussa (s. 296–304) on hakemisto "Wirtten lucu, quin tässä kirias löutän" ja koristekuvio (alla).

OEV:n Tukholman kappaleeseen on lopun tyhjälle sivulle käsinkirjoitettu latinankielinen liturginen teksti "Confessiones forma coram ministro dicenda".

Lähteet ja kirjallisuus:


  • P. J. I. Kurvinen, Suomen virsirunouden alkuvaiheet v:een 1640, 1929. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 180. Helsinki.