Vuoden 1693 manualen virsikirja

26.09.2023

1600-luvun puolivälistä alkaen erilaiset kokoomateokset vakiintuivat virsikirjojen normaaliksi ilmestymismuodoksi. Vuodesta 1646 alkaen 1600-luvulla julkaistiin kaikkiaan yhdeksän yhteisellä nimiölehdellä varustettua ns. Manuale finnonicum -teosta (SKB 2539–2547; vrt. SKB 2538) ja vuodesta 1668 alkaen noin 15 muuta suomenkielistä ns. kansankäsikirjaa (ks. SKB 4221–4240). 1600-luvun viimeinen manuale-teos valmistui vuonna 1693 (Uusi suomalainen manuale) ja nimiölehden ilmoituksen mukaan se sisälsi "erinomaisest täydellisen wirsi-kirjan, johon caicki wirret ja laulut cuin tähän asti erinomaisisa suomalaisis kirjois owat präntihin pannut, owat suurella wireydellä yhten cootut". Väinölän (1995, 9) luonnehdinnan mukaan kyseessä olikin "siihen mennessä julkaistujen suomalaisten virsien lähes täydellinen kokoelma". Vuoden 1693 manualessa oli peräti 25 eri "kirjaa eli cappaletta". Kokoomateoksen kustantamisesta ja julkaisemisesta huolehti tukholmalainen kirjanpainaja Henrik Keyser (SKB 2547).

Kuten alla olevasta luettelosta ilmenee vuoden 1693 manualen virsikirja seuraili sekin virsien järjestyksen osalta melko tarkasti Hemminki Maskulaisen virsikirjaa (1605). Suurimpana poikkeuksena voidaan pitää sitä, että ns. katekismusvirret oli sijoitettu heti alun kiitosvirsien jälkeen [10–26; HMV 72–107] kuitenkin niin, että katekismuksen rukousvirret oli sijoitettu vasta virsikirjan loppupuolelle [215–243; HMV 88–107]. Vastaavaan ratkaisuun oli kuitenkin päädytty jo aikaisemminkin, mm. vuoden 1646 manualen virsikirjassa [JRV 9–26, 197–215, 222–224]. Vuoden 1693 manualen virsikirjasta puuttuu Maskulaisen virsikirjan virsistä ainoastaan sen toiseksi viimeinen virsi Rooma röyhkeä [HMV 241].

Verrattuna Maskulaisen virsikirjaan lisävirsiä on kaikkiaan 58 (241 + 58 = 299). Lisävirsiä on eri puolilla virsikirjaa, mutta 19 on sijoitettu virsikirjan loppuun eräänlaisiksi liitevirsiksi ("Vielä muutamat uudet jumaliset virret")Lisävirsistä 17 on sellaista, jotka esiintyvät virsikirjassa ensimmäisen kerran vuonna 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja), kaksikymmentä ensimmäisen kerran vuonna 1686 (Suomalaisten sielun tawara) ja viisi ensimmäisen kerran vuonna 1692 (Suomalaisten sielun tawara). Vuosien 1686, 1686 ja 1692 virsikirjat (kansankäsikirjat) eivät ole nähtävillä verkossa, joten en pysty sanomaan, onko vuoden 1693 manualen virsikirja esimerkiksi vuoden 1692 virsikirjan mukainen – näyttää  ilmeiseltä, että vuoden 1693 manualen julkaisija on joka tapauksessa tuntenut ainakin tämän virsikirjalaitoksen. Lisävirsistä ainoastaan kaksi on sellaista, etteivät ne esiinny lainkaan vuoden 1701 virsikirjassa [282, 285]. Vuoden 1693 manualen virsikirjaan verrattuna vuoden 1701 virsikirjassa tuli olemaan siis ainoastaan 44 lisävirttä (297 + 44 = 341).

Virsikirja [Wirsi-kirja]

Vuoden 1693 manualen virsikirja-osuudessa ei ole omaa sisällysluetteloa tai loppuhakemistoa, ja virsikirjan nimeksi (otsikoksi) on merkitty ainoastaan "Wirsi-kirja" (ei varsinaista titteli- tai nimiösivua). Kaikella tällä on voitu säästää tilaa.

Koko teoksen nimiösivulla mainitaan, että manuale pitää sisällään "erinomaisest täydellisen wirsi-kirjan, johon caicki wirret ja laulut cuin tähän asti erinomaisisa suomalaisis kirjois owat präntihin pannut, owat suurella wireydellä yhten cootut". Teoksen sisällysluettelossa ("kirjain lucu ja registeri") virsikirja on kohtana 12 ja otsikoitu "Täydellinen wirsi-kirja". Teoksessa on jatkuva sivunumerointi (1186 merkittyä sivua), joista virsikirja kattaa sivut 425–729.

Koko teoksen lopussa virsihakemisto ("wirtten register") ja koristekuva (alla).

HUOM! Alla olevassa luettelossa virsien nimet on merkitty niiden alkusanojen mukaan, ja sanat on merkitty nykykielisessä asussa yleensä täydennettyinä kokonaisiksi (joskus heittomerkein´ varustettuna). Kaikkia latinankielisiä väliotsikoita tai osuuksia ei ole merkitty, ei myöskään kaikkia suomenkielisiä lauluohjeita. Otsikoiden tyyliä ja paikkoja on yhdenmukaistettu. Virsien numerointia ei tässäkään virsikirjassa ollut. Tarkemmin yksityiskohdista kiinnostuneen kannattaa katsoa alkuperäisteosta, joka on nähtävillä täällä.

Käytetyt lyhenteet ja merkit:

HMV = Hemminki Maskulaisen virsikirja (1605/1607)

JRV = vuoden 1646 manualen virsikirja (ns. Jonas Raumannuksen virsikirja)

VV = vuoden 1701 virsikirja (ns. Vanha virsikirja)

* UUSI VIRSI! (virsi ei sisälly Hemminki Maskulaisen virsikirjaan – näitä on yhteensä 58)I Muutamat kiitosvirret Uudesta testamentista [1–9]

Samoin Hemminki Maskulaisen virsikirja alkaa osastolla "muutamat kiitosvirret Uudesta testamentista" [HMV 1–9].

Marian kiitosvirsi

1. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Luuk. 1. Proosamuotoinen. HMV 1.

2. Minun sieluni suuresti kiittää Herraa. "Se sama". Runomuotoinen. HMV 2.

Sakariaan [Zachriaxen] kiitosvirsi

3. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala. Proosamuotoinen. HMV 3.

4. Kiitetty ole Israelin Jumala. "Se sama". Runomutoinen. HMV 4.

Simeonin kiitosvirsi

5. Laske nyt Herra sinun palvelijasi. Proosamuotoinen. HMV 5.

6. Päästä nyt Herra palvelijasi. "Se sama". Runomuotoinen. HMV 6.

7. Rauhas ratki täältä nyt lähden. "Vielä se sama". Hautajaisvirsi. HMV 7.

P. Ambrosiuksen ja Augustinuksen kiitosvirsi

8. O Jumala sinua me kiitämme. HMV 8.

P. Lutheruksen kiitosvirsi

9. O Jumala sinua kiitämme. HMV 9. HMV:ssa virttä ei ole vielä (virheellisesti) otsikoitu "P. Lutheruksen kiitosvirsi" (JRV:ssa jo on).


II Katekismus virsiksi tehty [10–26]

Maskulainen sijoittaa nämä ns. katekismusvirret ("Katekismus virsiksi tehty") vasta psalmi- ja evankeliumivirsien jälkeen [HMV 72–107] ja HMV:ssa katekismusvirsien joukkoon kuuluvat myös aamu-, ilta-, ruoka- ja matkavirret sekä litaniavirsi [HMV 88–107]. Vuoden 1693 manualen virsikirjassa katekismusvirret ovat ruotsalaisten ja aiempien suomalaisten esikuvien (esim. JRV:ssa) tavoin siis jo tässä vaiheessa ja katekismuksen ns. rukousvirret on sijoitettu vasta virsikirjan loppupuolelle [215–243]. HMV:n verrattuna mukana on yksi uusi virsi [14].

1. Jumalan kymmenen käskyä (Ex. 20)

10. Nämät ne kymmenen käskyä ovat. HMV 72.

11. Herra Jumala asuva taivaassa. HMV 73.

12. Se kuin tahtoo kristitty olla. HMV 74. 

2. Uskontunnustus

13. Me uskomme yhden Jumalan päälle. HMV 75.

* 14. Me uskomme yhden Jumalan päälle "Symbolum Nicaenum". UUSI VIRSI! Ruots. ennen 1646. Virsi tuli mukaan virsikirjaan vuoden 1646 manualessa (JRV 12). VV 5 (Uskontunnustus).

15. Se kuin tahtoo autuas olla. HMV 76.

16. Me uskomme päälle yhden Jumalan. HMV 77.

3. Rukous

17. Isä meidän ylhäällä taivaas´. HMV 78.

18. O Herra Jumala armollinen Isä. HMV 79.

19. O sinä meidän Isämme ylhäältä taivaasta. HMV 80.

20. Meidän Isämme sinua rukoilemme. HMV 81.

4. Kasteesta

21. Herra Kristus tuli Jordanille. HMV 82.

5. Ripistä eli synninpäästöstä

22. Kristus sanansa käski saarnattaa. HMV 83. 

6. Kristuksen ehtoollisesta

23. Jeesus Kristus lunastajamme. "1. Kor. 11". HMV 84. 

24. Kiittäkäämme Herraa Jumalaa ylhäältä taivaasta. HMV 85. 

25. Kehu kieleni, muista mieleni. HMV 86.

Katekismuksen summa

26. O kristityt nyt iloitkaamme. HMV 87.


III Muutamat Daavidin psalmit virsiksi tehdyt [27–77]

HMV:ssa nämä psalmivirret on siis sijoitettu heti alun kiitosvirsien jälkeen [HMV 10–55], vuoden 1693 manualen virsikirjassa siis vasta katekismusvirsien jälkeen (samoin JRV:ssa). Otsikkona psalmin numero ja virsien latinankielinen nimi. Mukana HMV:n verrattuna viisi uutta virttä [29, 39, 49, 72, 74].

27. Autuas se kuin ei käyskele. Ps.1. HMV 10.

28. Miks kiukus pauhaavat (samowat) pakanat. Ps. 2. HMV 11.

* 29. Ah Herra älä vihassasi. Ps. 6. UUSI VIRSI! Saks. ennen 1570. Ruots. 1673. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 28 (Kuningas Daavidin psalmit).

30. Suullansa tyhmät kyllä kerskaavat. Ps. 14. HMV 12.

31. Herra kuka sinun majassasi. Ps. 15. HMV 13. 

32. Olkoon Herra sinulle laupias. Ps. 20. HMV 14. 

33. Kristus kuoleman kivussa sanoi. Ps. 22. HMV 15. 

34. Mitä silloin taitaa puuttuu? Ps. 23. HMV 16. 

35. Tykös´ Jumala ikävöitsen aina. Ps. 25. HMV 17.

36. Päälles minä Herra uskallan. Ps. 31. HMV 18.

37. Ällös´ sinä pahakses´ panko. Ps. 37. HMV 19.

38. Autuas auttaa köyhää vaivast´. Ps. 41. HMV 20.

* 39. O Herra minua auttele. Ps. 43. UUSI VIRSI! Saks. Hans Sachs 1526. Ruots. 1609. Virren on suomentanut ilmeisesti Nauvon kirkkoherra Laurentius Liljevan 1653 (Väinölä 1995, 77) ja se on säilynyt suomeksi painettuna vuodelta 1683 (Seitzemen uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 49 (Kuningas Daavidin psalmit).

40. Veisaan yhdestä korkeasta kuninkaasta. Ps. 45. HMV 21.

41. Kuin kirkkaasti kointähti koittaa. Ps. 45. HMV 22.

42. Meidän linnamme on Jumala taivaasta. Ps. 46. HMV 23.

43. Linna luja on Jumala. "Se sama samalla nuotilla". HMV 24.

44. Jumala on meidän väkevä apumme. "Vielä se sama". HMV 25.

45. Armahda päällemme Jumala. Ps. 51. HMV 26. 

46. Ole armollinen minulle Jumala. "Se sama". HMV 27.

47. Miks´ kerskaat väkevä sankari. Ps. 52. HMV 28.

48. Oletteko te mykät niin ratki. Ps. 58. HMV 29.

* 49. Auta Herra meitä armostas´. Ps. 61. UUSI VIRSI! Saks. Nicolaus Selnecker 1564. Virsi on mahdollisesti suomennettu jo 1654 (Väinölä 1995, 87). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 58 (Kuningas Daavidin psalmit).

50. Jumala päällemme armahtakoon. Ps. 67. HMV 30.

51. Auta minua Jumalani tässä tuskassa. Ps. 69. HMV 31.

52. Ah Jumala kuin nurinkurisesti [edes taisin] käy. Ps. 73. HMV 32.

53. Hädässä huudan ja etsin Herraa. Ps. 77. HMV 33.

54. Herra kansas´ perittäväs´ päällä [Herra cansas perittäwäs pääll]. Ps. 79. HMV 34.

55. Jumala seiso jumalten seas. Ps. 82. HMV 35. 

56. Herra kuin armollinen olit. Ps. 85. HMV 36.

57. O Herra Jumala taivaasta. Ps. 90. HMV 37.

58. Joka korkeimman turvissa istuupi. Ps. 91. HMV 38.

59. Ain´ veisatkaamme Herralle. Ps. 95. HMV 39.

60. Minun sieluni kiittää Herraa. Ps. 103. HMV 40.

61. Minun sieluni kiittää Herraa. "Se sama toisin". HMV 41.

62. Kristus vastaan vihollisiansa. Ps. 109. HMV 42.

63. Sanoi Herra asuva taivaas´. Ps. 110. HMV 43.

64. Autus se kuin pelkää Herraa. Ps. 112. HMV 44.

65. Halleluja ilol´ lujal´. Ps. 117. HMV 45.

66. Koska murhe ja vaiva päälleni käy. Ps. 120. HMV 46.

67. Jos ei Herra auta meitä. Ps. 124. HMV 47.

68. Jos ei Herra rakenna huonetta. Ps. 127. HMV 48. 

69. Ellei kartanoita ja taloja. "Vielä toisin". HMV 49.

70. Autuas se kuin pelkää Herraa. Ps. 128. HMV 50.

71. Sinun tykös´ Herra tulen. Ps. 130. HMV 51.

* 72. Hädässäni huudan Herraa. Ps. 130. UUSI VIRSI! Ransk. Clément Marot 1539. Saks. Ambrosius Lobwasser 1573. Ruots. Lars Wivallius 1625. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 90 (Kuningas Daavidin psalmit).

73. Yhdessä [ynnä] yksi yhteys. Ps. 133. HMV 52. 

* 74. Juur´ virtais vieres Babylon. Ps. 138. UUSI VIRSI! Saks. Wolfgang Dachstein 1525. Ruots. 1614. Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 70). VV 92 (Kuningas Daavidin psalmit).

75. Herra sinä minut tutkit tiedät [tiennet]. Ps. 139. HMV 53.

76. Suun´, sydämen´, sielun´ kiittäköön. Ps. 146. HMV 54. 

77. Jerusalem pyhä kaupunki. Ps. 147. HMV 55.


[IV] Muutamat evankeliumit virsiksi tehdyt [78–94]

HMV:ssa nämä ns. evankeliumivirret ("Muutamat evankeliumit virsiksi tehdyt") seuraavat samoin psalmivirsiä [HMV 56–71]. HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [80]. 

78. Kun [cuin] Jeesus astui haahtehen. Matt. 8. HMV 56.

79. Kutsui Kristus: Kaikki tyköni tulkaa. Matt. 11. HMV 57.

* 80 Tulkaatte tänne kaikki. "Vielä toisin". UUSI VIRSI! Saks. Georg Grünwald (?) 1530. Ruots. Laurentius Petri Nericius 1567. Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 76). VV 218 (Evankeliumivirret).

81. Kun [cuin] Jeesus vuorella kirkastui. Matt. 17. HMV 58.

82. Yks´ kuningas tahtoi lukua laskea. Matt. 18. HMV 59.

83. Taivaan valtakuntaaa on verrattu [wedet]. Matt. 20. HMV 60.

84. Yks´ rikas mies, väkevä työs´. Matt. 22. HMV 61.

85. Kristikunta Kristukselle kihlattu. Matt. 25. HMV 62.

86. Te kristityt ylösherätkäätte. "Ibidem". HMV 63.

87. Herodes häijynilkinen [hähjyn elkinen]. Mark. 6. HMV 64. 

88. Kylväjä siemenensä meni kylvämään. Luuk. 8. HMV 65.

89. Ylpeys on vika sangen suuri. Luuk. 10. HMV 66. 

90. Jumalaa on verrattu miehen kaltaiseksi [Jumal on wedet miehen werrax]. Luuk 15. HMV 67.

91. Niin Jeesus puhui vertauksilla. Luuk 16. HMV 68.

92. Vaisatkaamme nyt rikkaasta miehestä. Luuk. 16. HMV 69.

93. Moni aviokäskyä moittii [laitta]. Joh. 2. HMV 70.

94. Näin suuresti Jumala armahtanut on. Joh. 3. HMV 71.


V Joka pyhän kirkkovirret eli messuvirret [95–107]

HMV:ssa nämä ns. messuvirret seuraavat samoin evankeliumivirsiä [HMV 108–120]. HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [108].

Kyrie eleison

95. Isä Jumala valtias Herra. HMV 108.

Gloria in excelsis Deo

96. Ainoan Jumalan korkeudessa. HMV 109. 

Saarnan edellä veisut

97. O Pyhä Henki tule nyt tänne. HMV 110. 

98. O laupias Isä Herra Jumala. HMV 111. 

Saarnan jälkeen

99. Ole kiitetty Isä Jumala. HMV 112. 

Serva Deus verbum tuum

100. Varjele Jumala sinun sanas´. HMV 113. 

Sanctus

101. Jesaja-profeetalle [Esaijal prophetal] tapahtui.  HMV 114.

102. Pyhä on Isä Jumala. HMV 115.

103. Tällä ajalla autuaalla ylistämme. HMV 116.

Agnus Dei

104. O puhdas Jumalan Karitsa. HMV 117. 

Rauhan edestä

105. O Herra kaikkivaltias. HMV 118.

106. Suo meille rauha Herra nyt. HMV 119. 

107. Herra ajallemme [aicanam] rauha lahjoita [laina]. HMV 120. 

* 108. Tule rauha suloinen. UUSI VIRSI! Saks. 1661. Suomeksi ensimmäisen kerran noin 1686 (Neljä uu[...] hengellistä w[...]). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 314 (Rauhan edestä).


VI Muutamat virret erityisistä [erinomaisist] juhlapäivistä [108–177]

HMV:ssa nämä ns. juhlavirret seuraavat samoin messuvirsiä [HMV 121–182]. HMV:n verrattuna järjestyksessä pieniä muutoksia [118, 130, 152] ja virsi Jeesuksen nimestä [131] on sijoitettu opetusvirsien sijaan juhlavirsien joukkoon (samoin JRV:ssa). HMV:n verrattuna mukana on kuusi uutta virttä [133–136, 169, 172].

Kristuksen tulemisesta

109. Tule toivottu turva tänne. HMV 121.

110. Seurakunta iloitse. HMV 122.

Kristuksen sikiämisestä

111. Riemuita me mahdamme vahvast´. HMV 123.

112. Iloitse kristikunta sydämestä. HMV 124. 

Kristuksen sikiämisestä ja syntymästä

113. Kunnioittakaamme Kristusta kuningasta. HMV 125.

114. Tapahtui täällä, tämän [tain] päivän päällä. HMV 126.

Kristuksen syntymästä

115. Pyhä kristikunta iloitse. HMV 127.

116. Ole kiitetty Jeesus Kristus. HMV 128.

117. Kaikki kristityt iloitkoon tällä juhlalla. "Laetabundus". HMV 130.

118. Kristus alas astui tavahasta. "Vesus intercalaris". HMV 129. HMV:ssa hieman aikaisemmin.

119. Siitä on meille iloinen aika. HMV 131.

120. Enkeli paimenille puhui sanoilla näillä. "Concio Angeli". HMV 132.

121. Enkeli ilmestyi taivaasta. HMV 133.

122. Ratk´ riemuita me mahdam´. HMV 134.

123. Lauluja nyt laulakaamme [laskecam]. "Resonet". HMV 135. 

124. In dulci jubilo. Nyt on iso [isoi] ilo. HMV 136.

125. Ilon kanssa veisatkaamme. "Vielä toisin". HMV 137.

126. Meille taivaan korkea kuningas. "Nobis natus est hodie". HMV 138.

127. Paitsi miehet, miehen Jumalan [Paidz miehet, miehen Jumalan]. "In natali Domini". HMV 139. 

128. Puer natus in Bethlehem. Piltin synnytti Bethlehem. HMV141.

129. Yksi lapsi syntyi Bethlehemissä. "Vielä toisin". HMV 142.

130. Iloitkaamme siis kaikki. HMV 140. HMV:ssa hieman aikaisemmin. 

Jeesuksen nimestä

131. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. HMV 188. Uuden vuoden virsi. HMV:ssa vasta opetusvirsien osastossa (Jeesuksen nimestä). 

132. O Jeesus Kristus kuin luonnon sait. HMV 143. HMV:ssa virsi "Kristuksen syntymästä".

* 133. Jeesuksen muisto ihana. UUSI VIRSI! Lat. keskiajalta. Saks. Hermann Bonn 1542. Suomeksi ensimmäisen kerran 1616 (Wanhain Suomen maan piispain, ja kircon esimiesten latinan kielised laulud). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 137 (Jeesuksen nimestä ja hyvistä teoista).

* 134. Jeesusta sieluni halaa. UUSI VIRSI! Saks. Johann Franck 1653. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 270 (Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa).

* 135. Jeesus armon aitta. UUSI VIRSI! Ilmeisesti suomalainen arkkivirsi (Väinölä 1995, 325). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 271 (Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa).

* 136. Jeesus kunnian kruunun kantaa. UUSI VIRSI! Saks. Johannes Gerdessen 1664 (säk- 1-6). Ruots. ja säk. 7 Andreas Brodinus 1671. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 134 (Jeesuksen nimestä ja hyvistä teoista).

137. Kristus Jumalan poika. HMV 144. HMV:ssa virsi "Kristuksen syntymästä".

[Paastosta]

138. Niin kuin Herra kaikkein pyhin. HMV 145. Paastovirsi. Hemminki Maskulainen sovitti Jaakko Finnon virteen raittiuden aaatteen. Vuoden 1693 manualessa virren sanat seuraavat Maskulaisen versiota (samoin JRV:ssa). HMV:ssa virren otsikkona "Paastosta".

Kristuksen piinasta ja kuolemasta

139. Jumala auta, (että) minä taitaisin. HMV 146.

140. Kristuksen piinaa muistakaamme. HMV 147.

141. Jeesus ristin päällä riippui. HMV 148.

142. O Jeesus kuinkas olet piinattu. HMV 149.

143. Voi meitä köyhiä syntisiä. HMV 150. 

144. O ihminen ajattele aina. HMV 151.

Kristuksen kuolleista ylösnousemisesta

145. Jeesus kuolleis´ ollessansa. HMV 152. 

146. Kristus Karitsa pyhä piinattiin. "Christus pro nobis passus est". HMV 153.

147. Pääsiäispyhän pääsinpäivän. "Salva festa". HMV 154.

148 Iloitkaamme pääsiäisjuhlast´. HMV 155. 

149. Pääsiäispäivää pitäkäämme. "Vielä toisin". HMV 156.

150. Kristus kuin kuoletettiin. HMV 157.

151. Jeesus Kristus uhriks´ meille. "Victimae paschali". HMV 159.

152. Kristus nous´ ylös kuoleman haudast´. "Vesus intercalaris". HMV 158.

153. Jeesus Kristus vissist´ vahvast´. "Vielä toisin". HMV 160.

154. Jeesus nousí kuolleista ylös. "Surrexit Christus hodie. P. M." HMV 161. Nimikirjaimet viittaavat siihen, että kyseessa on todennäköisesti Pietari Melartopaeuksen sepittämä virsi.

155. Iloisesti Jeesukselle. "Halleluja". HMV 162.

156. Jeesus Kristus sielun turva. HMV 163.

Kristuksen taivaaseenastumisesta

157. Kristus kuin edestämme kuoli. HMV 164.

158. Jeesus meidän lunastuksemme. HMV 165.

159. Jeesus Isänsä tahdon täytti täällä. "Ascendit Christus hodie". HMV 166. 

160. Jeesus täältä voiton kunnian kanssa. HMV 167.

Pyhästä Hengestä

161. Herran Henki ilman alkua [ilman alust]. HMV 168.

162. Kristus oppiansa ilmoittamaan. "Spiritus sancti gratia". HMV 169.

163. Kristus astui ylös taivaaseen. HMV 170.

164. Kristus taivaaseen ylös meni. HMV 171.

165. Tule Pyhä Henki luoja. "Veni creator Spiritus". HMV 172.

166. Tule Luoja lohduttaja. "Vielä toisin". HMV 173.

167. O Pyhä Henki tule, täytä sinun uskollistesi sydämet. HMV 174. HMV:ssa virsi alkaa sanoilla O Pyhä Henki tule tänne.

168. Tule Pyhä Henki Herra Jumala. "Vielä pidemmälti". HMV 175.

* 169. Pyhän Hengen armo, olkoon meidän kaikkien kanssa. UUSI VIRSI! Lat. Notker Balbulus n. 900. Tämän virren suomensi ensimmäisen kerran jo Mikael Agricola rukouskirjaansa (1544). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 172 (Pyhästä Hengestä).

Pyhästä kolminaisuudesta

170. Isä Jumala taivahasta. HMV 176.

171. O Herra Jumala taivaasta. HMV 177.

* 172. O pyhä kolminaisuus, yks´ jumaluuden olemus. UUSI VIRSI! Saks. Martin Behm 1593/1608 (latinalaisen esikuvan pohjalta). Ruots. Haqvin Spegel (?) 1684. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 352 (Aamu- ja ehtoovirret).

Enkeleistä

173. O Herra Jumala kuin kaikki olet luonut. HMV 178.

174. Armon liiton enkeli. HMV 179.

Apostoleista

175. Riemuitkoon maa (ja) taivas vahvast´. HMV 180. 

Marttyyreista (Sap. 5)

176. Kaikki kuin Kristusta kunnioitti. HMV 181. 

Kaikista pyhistä

177. Kristus maailman Vapahtaja. HMV 182.


VII Muutamista kristillisen opin kappaleista [178–189]

HMV:ssa nämä ns. opetusvirret seuraavat samoin juhlavirsiä [HMV 183–195]. HMV:n verrattuna yksi uusi virsi [189].

Luomisesta ja ihmisen lankeemisesta

178. O Herra kuin asut taivaassa. HMV 183.

Perisynnin pahuudesta ja sen alta pääsemisestä Kristuksen avulla [sen alda Christuxen awust]

179. Adam (ja) Eeva alussa syntiä tekivät. HMV 184.

180. Ihmisen luonto turmeltu on. HMV185.

Vanhurskaudesta

181. Jumala suuresta hyvyydestä. HMV 186.

182. Nyt kaikki kristityt iloitkaatte. HMV 187.

Jumalan sanasta ja seurakunnasta

183. Iloitkaatte nyt tähän aikaan. HMV 189.

184. O Herra sinun pyhä sanas´. HMV 190.

185. Sinun pyhä sana´s o Jumala. "Vielä toisin". HMV 191.

186. O Herra Jumala taivaasta. HMV 192.

Jumalan edessä murehtimisesta meidän elatuksestamme

187. Jumalan päälle panen turvani. HMV 193. 

Jumalan hyvistä töistä

188. Jumalaa kiittää aina [yliaica] mahdam´. HMV 194.

* 189. Päälles´ o Herra aina, minä lujasti luotan. UUSI VIRSI! Ruots. ennen 1685. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 315 (Maan hedelmästä).


VIII Häävirret [190–195]

HMV:ssa nämä häävirret seuraavat samoin opetusvirsiä [HMV 195–200]. 

190. Jumala kuin kaikki loi. HMV 195. 

191. Jumala asetti aviokäskyn. HMV 196. 

192. Autuaan onni on. HMV 197.

193. Kuin Kristus seurakuntaansa rakastaa. HMV 198.

194. Itse Isä asetit armosta. HMV 199.

195. Itse Jumala alussa [alust] tiedän. "Divina providentia". HMV 200. Häätalon virsi. 


IX Valitusvirret ynnä lohdutusten kanssa [196–279]

HMV:ssa tämä osasto on huomattavan laaja ja kattaa oikeastaan koko loppuvirsikirjan [HMV 201–237] lopun ns. liitevirsiä lukuunottamatta [HMV 238–242]. Samoin vuoden 16943 manualen virsikirjassa [196–279; mukana myös HMV:n liitevirret]. Olen kuitenkin seuraamisen helpottamiseksi jakanut nämä virret tämän osaston (IX) lisäksi kolmeen osastoon [X–XII]. 

HMV:n verrattuna tämän luettelon IX-osastossa kuusi uutta virttä [199, 202, 203, 206, 213, 214].

Synnintunnosta ja tunnustuksesta

196. Valittaa vaikeasti mahdan. HMV 201.

197 Herra kasvos´ käännä puoleemme. HMV 202.

198. Kun [cuin] hätä kova käsissä on. "2. Par. 20." HMV 203. 

* 199. Herra Jeesus ainoa auttajain. UUSI VIRSI! Saks. Bartholomeus Ringwaldt 1588. Ruots. 1648. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 258 (Katumusvirret).

200. Jeesusta tahdon kiittää. HMV 204.

201. O Jeesus elämän Herra. "Vielä tämä". HMV 205.

* 202. O Kristus kunnian kuningas. "O Rex coelorum Domine". UUSI VIRSI! Lat. 1400-luvulta. Lat. Piae cantiones 1582. Suomeksi ensimmäisen kerran 1616 (Wanhain Suomen maan piispain, ja kircon esimiesten latinan kielised laulud). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 263 (Katumusvirret).

* 203 O Jeesus piinasi kautta. "Collequiem poenitentis cum Salvatore Jesu". UUSI VIRSI! Tanks. n. 1600. Suomeksi ensimmäisen kerran 1683 (Seitzemen uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 250 (Kristuksen ansiosta, rakkaudesta ja armollisesta läsnäolemisesta).

204. Tykös´ Herra Jeesus Kristus. HMV 206. 

205. Yks ihminen syntinen synneissä [synnis synneinen] maannut. HMV 207

* 206. Jumalasta en eritä taida. UUSI VIRSI! Saks. Ludwig Helmbold 1563. Ruots. 1601. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 287 (Murheen, ristin ja kiusauksen alla).

Lihan viisaudesta vastoin Jumalan sanaa

207. Yks´ oikein ajateltu aivoitus. HMV 208.

Lihan ja Hengen riidasta

208. Nyt tänne tulkaatte kristityt ja kuulkaatte. HMV 209. 

Juopumuksesta

209. O Herra Jumala taivaasta. HMV 210. 

Antikristuksesta

210. Isää Jumalaa kiittäkäämme. HMV 211.

211. O Jumala iankaikkinen. HMV 212.

Suomen maan vaivoista

212. Ah Isä Jumala kuin asut taivaassa. HMV 213.

* 213 Ah Herra Kristus, synnit vissist´. UUSI VIRSI! Saks. Martin Rutilius 1604 (säk. 1-6). Saks. Johannes major 1613 (säk. 7-10). Ruots. 1673. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 259 (Katumusvirret).

* 214. Kirjoittaa on minulla mieli. "Scriberi prposui". UUSI VIRSI! Lat. 1200-luvulta. Lat. Piae cantiones 1582. Suomeksi ensimmäisen kerran 1616 (Wanhain Suomen maan piispain, ja kircon esimiesten latinan kielised laulud). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 276 (maailman monon turhuudesta ja ylönkatseesta).


[X Aamu-, ehtoo- ja rukousvirret] [215–243]

HMV:ssa nämä virret jo katekismusvirsien yhteydessä [HMV 88–103]. HMV:n verrattuna yhdeksän uutta virttä [219, 220, 224–227, 237, 238, 242].

Aamuvirret

215. Yö on nyt meiltä edesmennyt. HMV 88.

216. Yö hirmuinen nyt hämmästyi. HMV 89.

217. Kiitän sinua Isä Jumala. HMV 90.

218. Nyt näemme sen siunatun päivän. HMV 91.

* 219. Kiitän sinua Poikasi kautta. UUSI VIRSI! Saks. 1586. Ruots. Sigfrid Aronus Forsius (?) n. 1608. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 356 (Aamuvirret).

* 220. Herää sieluni ja mielellä iloisella. UUSI VIRSI! Saks Paul Gerhardt 1647. Ruots. Hagiv Spegel (?) 1682. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 362 (Aamuvirret).

Ehtoovirret

221. Jumalan säädöksen [säädyn] perästä. HMV 92.

222. Kristus paiste, kirkas päivä. "Christe qui lux". HMV 93.

223. Kristus päivä on kädessäs´. "Vielä toisin". HMV 94.

* 224 Päivä tyköm´ pois kulkee. UUSI VIRSI! Saks. Paul Oderborn (?) 1585. Ruots. Sigrid Aronus Forsius n. 1608. Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 207). VV 367 (Ehtoovirret).

* 225. Käy nyt sielun´ kaikel´ mielel´. UUSI VIRSI! Saks. Johann Rist 1642. Ruots. 1672. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 375 (Ehtoovirret).

* 226. Aurinko nyt on laskenut. UUSI VIRSI! Saks. Caspar Stoltzhagen 1585. Ruots. 1601. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 368 (Ehtoovirret).

* 227. Kaikki kuin maa päällänsä kantaa. UUSI VIRSI! Saks. Paul Gerhardt 1647. Suomeksi ensimmäisen kerran n. 1680 (Colme hengelistä wirttä) ja toisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 374 (Ehtoovirret).

Koska valkia huoneeseen otetaan

228. O kaikkein kappalten luoja. HMV 95. 

Yhteiset aamu- ja ehtoovirret

229. Mun Jumalani sinua kiitän aina. HMV 96. 

230 Tänne Herra korvas´ kumarra. HMV 97.

Kiitosvirret ruualle mennessä

231. Kaikkein luontokappalten silmät. HMV 98.

Kiitosvirret ruuan jälkeen

232. Nyt Herraa ylistäkäämme vahvast´. HMV 99.

233. Kiitetty ole Herra Jumala. HMV 100.

234. O Jumala sinun hyvyyttäsi kiitämme. HMV 101.

235. Veisatkaamme sydämen pohjasta. HMV 102.

236. Kiittäkäämme Herraa. HMV 103.

* 237. Jumalaa kiittää mahdamme. UUSI VIRSI! Saks. Ludwig Helmbold 1575. Ruots. Sigfrid Aronus Forsius n. 1608. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 346 (Ruokavirret).

* 238. Kahta Herra anon sinulta. UUSI VIRSI! Saks. Paul Eber 1582. Ruots. 1626. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1692 (Suomalaisten sielun tawara). VV 299 (Rukousvirret).

Matkustavaisten virret

239. Jeesuksen nimeen vaellamme. HMV 104.

240. Isä haltia maan (ja) taivaan. HMV 105.

Purjehtivaisten virsi

241. Kristus sinä apuun ehdit. HMV 106. 

Rukous (omaisten) vaeltavaisten edestä

* 242. Herra kuin asetit ajan. UUSI VIRSI! Tämän virren on tehnyt Laurentius Petri Aboicus ja virsi esiintyy suomeksi ensimmäisen kerran virsikokokoelmassa L. P. A. wirret (n. 1667). Virsikirjaan viimeistään 1674 (Suomenkielinen wirsi-kirja; liitevirret). VV 338 (Matkustavaisten virret).

Litania

243. Jumala taivaasta Isä hyvä. HMV 107.


[XI Murheen, ristin ja kiusauksen alla] [244–261]

HMV:ssa HMV:n verrattuna viisi uutta virttä [246, 249, 251, 252, 255].

Perkeleen, hänen jäseniensä ja maailman vaivoista, kiusauksista ja muista tuskista

244. O Jumala anna minulle armosi. HMV 214.

245. Sinun tykös´ Herra Kristus huudan. HMV 215.

* 246. Herra Jeesus Kristus, minun Vapahtajani vissist´. UUSI VIRSI! Tansk. Hans Christensen Sthen n. 1589. Ruots. 1602. Suomeksi ensimmäisen kerran ilmeisesti n. 1683 (Neljä uu[...] hengellistä w[...]). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 135 (Jeesuksen nimestä ja hyvistä teoista).

247. O kristikunta morsian puhdas. HMV 216.

248. Mieleni miks´ suret maailman päällä. HMV 217.

* 249. Miksi [mixis] viivyt kauan ulkon´. UUSI VIRSI! Saks. Paul Gerhardt 1653. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 380 (Valmistuksesta kuolemaan).

250. Jollen voi vastoinkäymistä välttää. HMV 218. HMV:ssa alkaa sanoin "Jollemme voi vastoinkäymistä välttää". 

* 251. Ole sielun´ iloinen. UUSI VIRSI! Ruots. Abraham Erickson Falk (?) 1673. Suomeksi ensimmäisen kerran 1683 (Cuusi uutta hengellistä wirtä), toisen kerran 1685 (Iumaliset wirret) ja kolmannen kerran 1686 (Wiisi uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 290 (Murheen, ristin ja kiusauksen alla).

* 252. Suru ilon edellä, käypi vuosi vuodelta. UUSI VIRSI! Saks. Martin Bindemann 1592. Ruots. Sigfrid Aronus Forsius n. 1608. Suomeksi ensimmäisen kerran 1622 (IV. suloista ja lohdullista kijtos ja rucous weisu Iumalan cunniaxi ja suomalaisten hywäxi), toisen kerran n. 1680 (Wiisi hengellistä wirttä), kolmannen kerran 1686 (Neljä uu[...] hengellistä w[...]) ja neljännen kerran n. 1695 (Colme hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 289 (Murheen, ristin ja kiusauksen alla).

253. Vaivainen valitan vaikeasti. HMV 219.

254. Sydämestä muistaa mahdan. HMV 220.

Kristillisistä tavoista (kultainen ABC)

* 255. Ainoan Jumalan päälle turvaaUUSI VIRSI! Saks. 1597. Ruots. 1626. Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 216). VV 267 (Kristillisestä elämästä).

Maailman pahuudesta

256. Ihmisen elämän surkeudesta. HMV 238. HMV:ssa liitevirsissä (Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta).

257. Maailmassa mainittavat menot. HMV 239. HMV:ssa liitevirsissä (Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta).

258. Minun mielestäni maailma on kamala. HMV 240. HMV:ssa liitevirsissä (Maailman menon ja tapain turhuudesta, viekkaudesta ja pahuudesta).

Nälän ja sodan aikainen virsi

259. Ota pois Jumala, päältämme julma vihas. HMV 242. HMV:ssa liitevirsissä (Yksi kaunis psalmi, joka pitää veisattaman, koska nälkä tai rutto saapuvilla tai käsissä on).

Ruttotaudista

260. Älkäämme pahaksemme panko sitä. HMV 221.

261. Ah Isä päällemme armahda. HMV 222.


[XII Iankaikkinen elämä] [262–279]

HMV:n verrattuna kolme uutta virttä [272, 275, 277].

Kuolemasta

262. O Jumala kenen edessä valitan. HMV 223.

263. Mitäs Jumala tahdot tapahtuu tott´. HMV 224.

264. Ole hyvässä turvassa kristitty. HMV 225.

265. Minun toivoni on iäisen Jumalan päällä. HMV 226.

266. Koska aikani tullut jo on. HMV 227.

267. Vissist´ Jeesus Kristus sen tiedän. "Vielä tosin". HMV 228.

268. O Jeesus Kristus Jumalan poika. HMV 229.

269. Niin kauan kuin me elämme täällä. HMV 230.

270. Me kuin elämme maan päällä. "Media vita". HMV 231.

271. Koko maailma valittanee. "Vielä toisin". HMV 232.

* 272. Aamulla nousin varhain. UUSI VIRSI! Saks. 1520-luvulta. Ruots. 1610. Suomeksi ensimmäisen kerran 1685 (Iumaliset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 379 (Valmistuksesta kuolemaan).

Ruumiin hautaamisesta ja ylösnousemisesta

273. Haudatkaamme ruumis tämä. HMV 233.

274. Te kristityt kuulkaatte nyt kaikki. "Jam moesta quiesce quarela". HMV 234.

* 275 Mustaan multaan tuhkaks. "Reponsorium funerale". UUSI VIRSI! Ruots. 1620. Virsikirjaan vuoden 1646 manualen virsikirjassa (JRV 248). VV 400 (Hautaamisesta).

Viimeisestä tuomiosta

276. Kristus ja apostolit aikanansa. HMV 235.

* 277. O kristitty itseäs [sinuas] valmista. UUSI VIRSI! Saks. Bartholomues Ringwaldt 1586. Suomeksi ensimmäisen kerran 1636 (Passio, se on: meidän herran Iesuxen Christuxen pijnan historia virdeksi sovitettu ja suomalaisten tarpehexi iulijstettu). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 402 (Viimeisestä tuomiosta).

278 Sanoi Pietari: tuomiopäivän. "Dies irae dies illa". HMV 236.

Iankaikkisesta elämästä

279. Tämän elämän perästä parampaa. HMV 237.


[Liite 1] Vielä muutamat uudet jumaliset virret [280–285]

On hieman epäselvää, mihin virsiin otsikolla "Vielä muutamat uudet jumaliset virret" viitataan (mahdollisesti kaikkiin lopun virsiin). Olen jakanut nämä ns. liitevirret kolmeen osastoon [Liite 1–3]. HMV:n verrattuna kaikki virret ovat uusia.

Iankaikkisesta elämästä

* 280. Eijaa minun sieluni juur´ iloisesti jubileeraa. UUSI VIRSI! Tansk. 1639. Ruots. Olaus Forsselius (?) 1668. Suomeksi ensimmäisen kerran n. 1690 (Colme hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1692 (Suomalaisten sielun tawara). VV 411 (Iankaikkisesta elämästä).

* 281. Sen suven suloisuutta. UUSI VIRSI! Saks. Johann Walter 1552. Ruots. Petrus Johannis Gothus 1604. Suomeksi ensimmäisen kerran 1690 (Nämät caunit suomalaiset wirret). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1692 (Suomalaisten sielun tawara). Pitkä virsi. VV 412 (Iankaikkisesta elämästä).

* 282. Ratk´ riemuisella mielellä. "Toinen samalla nuotilla". UUSI VIRSI! Suomeksi ensimmäisen kerran 1690 (Nämät caunit suomalaiset wirret). Ei ilmeisesti vuoden 1701 virsikirjassa.

* 283. Sun edessäsi valitan Kristus. UUSI VIRSI! Ruots. 1609. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 265 (Katumus-virret).

Jerusalemin hävityksen historia virreksi tehty

* 284. Historia on tosin itsestänsä. UUSI VIRSI! Ruots. Laurentius Jonae Gestritius (?) 1619. Tämä virsi esiintyy suomeksi ensimmäisen kerran Jonas Raumannuksen toimittaman manualen (1646) osiossa, johon on sidottu yhteen yhteisellä nimiölehdellä varustettuna Passio Christi, Jerusalemin hävityksen historia ja tämä Jerusalemin hävityksen historia virreksi tehty (1647). Varsinaiseen virsikirjaan ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 1671 manualessa (liitevirsi). VV 210 (Evankeliumivirret).

Yksi surullinen veisu

* 285. Mun sieluni jälkeen [jälken] nyt pian. UUSI VIRSI! Painettu ensimmäisen kerran n. 1644 (Yxi surullinen weisu). Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 253). Ei ilmeisesti vuoden 1701 virsikirjassa.


[Liite 2] Laurentius Petri Aboicuksen virret [L. P. A. wirret] [286–289]

Virret esiintyy suomeksi ensimmäisen kerran virsikokokoelmassa L. P. A. wirret (n. 1667) – yksi kokoelman virsistä on vuoden 1693 manualen virsikirjassa jo aiemmin [242]. Vihkonen on mahdollisesti ilmestynyt liitteenä jo vuoden 1668 virsikirjaan (ks. SKB 2360). Viimeistään vuoden 1674 virsikirjan lopussa nämä virret esiintyvät omana ryhmänään.


Pahain piinasta ja hyväin autuudesta

* 286. Ihminen, jonka Jumala loi. UUSI VIRSI! Tekijä Laurentius Petri Aboicus. Painettu ensimmäisen kerran n. 1667 (L. P. A. wirret). Virsikirjaan viimeistään 1674 (Suomenkielinen wirsi-kirja; liitevirret). VV 407 (Onnettomasta iankaikkisuudesta).

Leskien ja orpojen lohdutus

* 287. Sinun tekosi o Herra Jeesus Kristus. UUSI VIRSI! Tekijä Laurentius Petri Aboicus. Painettu ensimmäisen kerran n. 1667 (L. P. A. wirret). Virsikirjaan viimeistään 1674 (Suomenkielinen wirsi-kirja; liitevirret). VV 331 (Leskein ja orpolasten valitusvirret).

Äkillisestä kuolemasta lohdutus

* 288. Kuulkaatte kristityt kaikki. UUSI VIRSI! Tekijä Laurentius Petri Aboicus. Painettu ensimmäisen kerran n. 1667 (L. P. A. wirret). Virsikirjaan viimiestään 1674 (Suomenkielinen wirsi-kirja; liitevirret). VV 394 (Hurskasten äkillisestä kuolemasta).

* 289. Ratk´ taivaassa, ratk´taivaassa. "Taivaan ilosta" (ylämarginaalissa). UUSI VIRSI! Ruots. Laurentius Laurinus vanh. 1622. Suom. Laurentius Petri Aboicus. Suomeksi ensimmäisen kerran n. 1667 (L. P. A. wirret). Virsikirjaan viimeistään 1674 (Suomenkielinen wirsi-kirja; liitevirret). VV 410 (Iankaikkisesta elämästä).


[Liite 3 Sekalaiset] [290–299]

Vuoden 1693 manualen virsikirjan loppu on hieman sekava kokoelma virsiä. Varsinaiseksi otsikoksi on merkitty ainoastaan "Vuoden tulon siunauksesta ja Jumalan johdatuksesta" [295].

* 290. O Jeesus Kristus viaton. UUSI VIRSI! Saks. Paul Eber 1562. Virsikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 1646 manualessa (JRV 244). VV 387 (Huokaus kuoleman kivuissa).

* 291. Maailman menon turhuudesta. "Maailman turhuudesta" (ylämarginaalissa).  UUSI VIRSI! Suomalainen arkkivirsi. Painettu ensimmäisen kerran n. 1680 (Wiisi hengellistä wirttä), toisen kerran 1686 (Wiisi uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 280 (Haureutta ja hekumata vastaan).

* 292. Murhettani koska muistelen. "Leskein ja orpolasten vaikerrus/valitusvirsi" (ylämarginaalissa). UUSI VIRSI! Suomalainen arkkivirsi. Painettu ensimmäisen kerran 1683 (Cuusi uutta hengellistä wirtä) ja toisen kerran 1686 (Colme uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 330 (Leskein ja orpolasten valitusvirret).

* 293. Asiani annan Herran huomaan. "Kuolemaa vastaan lohdutus". UUSI VIRSI! Saks. Johann Leon 1582/1589. Ruots. 1614. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 383 (Valmistuksesta kuolemaan).

* 294. O Jeesus Kristus, kuin olet vissist´ minun rakas lunastajani. UUSI VIRSI! Tansk. Hans Christensen Sthen n. 1589. Ruots. 1602. Suomeksi ensimmäisen kerran 1683 (Cuusi uutta hengellistä wirtä) ja toisen kerran 1686 (Neljä uutta hengellistä wirtä). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1685 (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja). VV 136 (Jeesuksen nimestä ja hyvistä teoista).

* 295. Daavid pyhä profeetta. Otsikkona "Vuoden tulon siunauksesta ja Jumalan johdatuksesta [edeskazomisest]". Vuoden tulosta (ylämarginaalissa). UUSI VIRSI! Suomalainen arkkivirsi. Painettu ensimmäisen kerran 1683 (Colme uutta hengellistä wirtä), toisen kerran 1686 (Neljä uutta hengellistä wirtä) ja kolmannen kerran 1690 (Cax iumalisi wirsi). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). VV 304 (Ylistys- ja kiitosvirret).

* 296. O Herra Jeesus vaivaisten auttaja. "Leskien ja orpojen lohdutus" (ylämarginaalissa). UUSI VIRSI! Tämän virren on ilmeisesti tehnyt Nauvon kirkkoherra Laurentius Liljevan 1653 ja virsi on julkaistu painettuna ilmeisesti 1678 (Väinölä 1995, 400). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1692 (Suomalaisten sielun tawara). VV 332 (Leskein ja orpolasten valitusvirret).

* 297. Herra Jeesus Kristus itses´ [suas] tykömme käännä [känn]. UUSI VIRSI! Saks. 1648. Tämän virren on luultavasti suomentanut Johannes Gezelius nuorempi (Väinölä 1995, 285). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1692 (Suomalaisten sielun tawara). Lyhyt virsi. VV 237 (Rukousvirret saarnan jälkeen).

* 298. Rakas taivaallinen Isä. UUSI VIRSI! Saks. 1563. Ruots. 1633. Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1686 (Suomalaisten sielun tawara). Lyhyt virsi Isä meidän -rukouksen pohjalta. VV 14 (Herran rukous).

* 299Jumala, anna meidän kuninkaalle [cuningall] ja kaikelle esivallalle. UUSI VIRSI! Saks. 1532. Tämä virsi esiintyy ensimmäisen kerran painettuna Ericus Erici Sorolaisen toimittamassa kirkkokäsikirjassa (1614). Virsikirjaan ensimmäisen kerran 1621 (Soomenkielinen wirsikiria; rauhanvirren Suo meille rauha Herra nyt loppuun liitettynä). Ensimmäisen kerran itsenäisenä virtenä vuoden 1646 manualen virsikirjassa (JRV 189). Lyhyt rukousvirsi esivallan puolesta. VV 312 (Rauhan edestä).

Lähteet ja kirjallisuus:

Uusi suomalainen manuale (Tukholma 1693). Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot. Viitattu 26.9.2023.

Yxi vähä suomenkielinen wirsikiria (1607). Oikolukija Simon Johannis Carelius. Kansalliskirjaston ylläpitämä Doria -julkaisuarkisto. Viitattu 26.9.2023.

Manuale finnonicum (1646–1647). Toim. Jonas Matthiae Raumannus. Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot. Viitattu 26.9.2023.


P. J. I. Kurvinen, Suomen virsirunouden alkuvaiheet v:een 1640, 1929. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 180. Helsinki.

Tauno Väinölä (toim.), Vanha virsikirja: vuoden 1701 suomalainen virsikirja, 1995. Hengen tie 17. Helsinki: Kirjaneliö.

Tuija Laine & Rita Nyqvist (toim.), Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 (= SKB), 1996. Helsinki.

Tuija Laine, Manuale Finnonicum 1600-luvulla (1997), teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 686. Helsinki.

Hemminki Maskulaisen virsikirjan virret (1605/1607). Martinkirjan DigiAineistot. Viitattu 26.9.2023.

Vuoden 1646 manualen virsikirjan virret (ns. Jonas Raumannuksen virsikirja). Martinkirja DigiAineistot. Viitattu 26.9.2023.