90. "Oi Herra Jeesus Kristus..." | 1675

 • Nimike: O Herra Jesu Christe, sinä ijancaickinen neuwo ja rauhan päämies, ..
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1675]
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Rukous rauhan puolesta. Liittynee vuosina 1674–1679 Tanskan ja Ruotsin välillä käytyyn Skånen sotaan.

Kirkolliset virallisjulkaisut (18), rukous (5).

Painettu uudestaan: 1675 tai myöh. (ei säilynyt)

Bibliografiat: Pipping 180. –SKB 3274–3275.

Verkossa: O Herra Jesu Christe (1675/Digitaaliset aineistot)

91. Yksi vähä suomenkielinen virsikirja | n. 1675

 • Nimike: Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja, suomencocouxis Jumalata kijttä suomenkielällä
 • Tekijä: [Johan Eberdt (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma: Johan Georg Eberdt; [ennen v. 1680]
 • Ulkoasu: noin 800 sivua; 12:o

Ei säilynyt kokonaisena. SKB:n tiedon mukaan painettu ennen vuotta 1680. Nimike ja sivumäärä vuoden 1685 laitoksen mukaan.

Vuoden 1685 laitoksessa 10 kirjaa: 1. Virsikirja | 2. Lutherin katekismus (Sorolaisen Vähä katekismus) |  3. Evankeliumit ja epistolat |  4. Vähä rukouskirja: kristilliset aamu- ja ehtoorukoukset | 5. Litania | 6. Rukoukset saarnan jälkeen | 7. Rukous, jonka kanssa ihminen valmistaa itsensä lepo- tai juhlapäivään | 8. Aviovaimon kirkkoonottamisesta | 9. Ruumiin hautaamisesta | 10. Athanasioksen uskontunnustus. Lopussa virsien (?) rekisteri.

Kansankäsikirjat (7), virsi- ja evankeliumikirja (3).

Painettu uudestaan (Johan Georg Eberdtin Tukholmassa painamat virsikirjat): 1685.

Bibliografiat: Pipping 248. – SKB 4226, 4229.

Verkossa: –

92. "Rukoilkaamme kaikesta sydämestämme Jumalaa..." | 1676

 • Nimike: Rucoilcam caikesta sydämmestäm Jumalata waldacunnan sotalaiwain ja caiken muun woiman edestä, isänmaan edeswastauxexi
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1676]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Tämä samoin kuin vuosien 1675 ja 1677 rukoukset (nrot 90 ja 93) liittynevät Ruotsin ja Tanskan välillä vuosina 1675–1679 käytyyn Skånen sotaan. Vuonna 1677 painettiin myös kiitossanoma ilmeisesti jonkun taistelussa saavutetun voiton vuoksi (SKB 2175).

Kirkolliset virallisjulkaisut (19), rukous (6).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 182. – SKB 3276.

Verkossa: Rucoilcam caikesta sydämmestäm Jumalata (1676/Digitaaliset aineistot)  

93. Kiitos Jumalan tykö | 1677

 • Nimike: Kijtos Jumalan tygö, joca on hillinnyt satanan kiucuitzemisen
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1677]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Rukous alkaa sanoin Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika. Liittynee vuosina 1674–1679 Tanskan ja Ruotsin välillä käytyyn Skånen sotaan.

Kirkolliset virallisjulkaisut (20), rukous (7).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 187. – SKB 2174.

Verkossa: Kijtos Jumalan tygö (1677/Digitaaliset aineistot) 

94. Kristillinen muistokirja | 1679

P. 1688
P. 1688
 • Nimike: [Christillinen muisto-kirja, edesauttamaan aljettua utta elämä kerta, josa lyhykäisest ja yxikertaisest ensimäinen neuwo ja ojennus annetan, syndein poispanemiseen, sisällisen ihmisen walituxeen, ja christinuscowaisen yhdistyxeen Jumalan cansa]
 • Tekijät: Johann Jacob Schütz (saks.) & Gabriel Laurentii Tammelinus (suom.)
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1679]
 • Ulkoasu: [96] sivua; 12:o

Toinen laajempi suomenkielinen hartaudellinen opetusteos (ensimmäinen vuonna 1622 julkaistu Rististä ja kiusauksesta). Ei säilynyt kokonaisena (nimiölehti puuttuu). Nimike vuoden 1688 painoksen mukaan. Alkuteos Christliches Gedenkbühlein (1675). Ruotsiksi teos painettiin Turussa vuonna 1676 (SKB 3373). Ruotsintaja myöhemmin Turun piispa Johannes Gezelius nuorempi.

Sisältää nimiölehden jälkeen esipuheen (s. 3–9) ja luvut 1) Omantunnon puhdistuksesta (s. 10–48), 2) Meidän halumme pyhittämisestä (s. 45–58) ja 3) Ihmisen tahdon yhdistyksestä Jumalan tahdon kanssa (s. 58–71). Tämän jälkeen seuraavat 4) luettelomainen "Yhden oikein kääntyneen kristityn merkit" (s. 72–90), 5) kirjan käyttäjille suunnattu "Unhottamatoin muistuttamus" (s. 91–93) ja 6) kuudes luku "Kuinka synnit...niin myös avut...kääntyneessä kiinni riippuvat" (93–95). Lopussa painovirheiden oikaisusivu (s. 96).

Pippingin mukaan Johann Arndtin Paratiisin yrttitarha olisi julkaistu suomeksi jo vuonna 1670 (Pipping 160). SKB kuitenkin ilmoittaa, ettei vuonna 1670 ole ilmestynyt suomenkielistä painosta (SKB 329).

Hartaus ja opetus (9), opetuskirja (2).

Painettu uudestaan: 1688 (Johannes Gerhardin Pyhät tutkistelemukset -teoksen loppuun liitettynä; tuskin mukana vielä Gerhardin teoksen vuoden 1680 painoksessa), 1732, 1741, 1766 (Dentin Totisen kääntymisen harjoitus -teokseen liitettynä; samoin ainakin vuosina 1822, 1842 ja 1850), 1775, 1798, 1849.

Bibliografiat: Pipping 202. – SKB 3375–3376.

Verkossa: Christillinen muisto-kirja (1679/Digitaaliset aineistot) | Pyhät tutkistelemuxet (1688/Digitaaliset aineistot)

95. Kristillinen ruumissaarna | 1679

 • Nimike: Concio ex equialis eli christelinen ruumis saarna vscollisten palweljoitten palcast ja lohdutuxist, ... hr. Iohannexen Christerin pojan Melartopoeuxen, Pähkänen kirckoherran hautamises, joca, sitte cuin hän oli täyttänyt 44. ajastaica, ja liki cahta cuucautta, sen ajalisen cuoleman cautta 22. aprilis anno 1679, tästä surckiudest ercani, jonga ruumis 26. jun. anno ejusdem Linnan kirckos, sammasa paicasa haudattin, lyhykäisesti cotona pappilan huoneisa pidetty, ja sitt jälckin tryckin annettu Andreas Kexleruxelda, Hefwan pitäjän kirckoherralda
 • Tekijä: Andreas Simonis Kexlerus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1679
 • Ulkoasu: 32 sivua; 4:o

Pidetty Pähkinälinnan kirkkoherra Johannes Christierni Melartopaeukselle 26.6.1679.

Kyseessä ei ole varsinainen ruumissaarna, vaan ns. ulosvientisaarna silloin, kun ruumista alettiin kuljettaa kotoa kirkolle.

Andreas Kexlerus toimitti ruotsiksi myös kolme almanakkaa (Almanach) vuosille 1666, 1669 ja 1678 (SKB 2128–2131).

Henkilökirjaset (9), ruumissaarna (5).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 204. – Melander 757. – SKB 2133.

Verkossa: Concio ex equialis (1679/Digitaaliset aineistot) 

96. Rukous ja kiitos Herran Jumalan tykö | 1679

 • Nimike: Rucous ja kitos Herran Jumalan tygö palosta Turusa, cuin tapahtui sinä 23 sept. anno 1678
 • Tekijä: Enevaldus Svenonis Svenonius
 • Painettu: [painopaikka ja painaja ei tiedossa]; 1679
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Tämä Enevaldus Svenoniuksen ainoa kokonaan suomenkielinen julkaisu ei ole säilynyt.

Suomea on ilmeisesti sisältynyt myös Enevaldus Svenoniuksen teokseen Octo beatitudines in funere Caroli Gyldenhielm expositas carmine hebraeo, chaldaico, syriaco, arabico, graeco, latino, germanico, finnonico, cum explicatione Suetica (1651), mutta tämä teos ei ole säilynyt (Pipping 66. – Melander 271. – SKB 3668). Svenoniuksen teoksessa Parentatio thet är (1643) suomen kieltä sisältyy lauluohjeeseen Siunges såsom then Finska: O Herra Iumal armolinän Isä (Melander 187 – SKB 3669).

Kirkolliset virallisjulkaisut (21), rukous (8).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 199. – SKB 3675.

Verkossa: –

97. Johannes Gerhardin Pyhät tutkistelemukset | 1680

P. 1688
P. 1688
 • Nimike: [D. Iohan Gerhardin Ienan academias professorin Pyhät tutkistelemuxet, oikiaan iumalisuteen kehoittaman ja sisällisen ihmisen parasta edes auttaman sowitetut]
 • Tekijä: Johannes Gerhard (lat./saks.) & [Gabriel Laurentii Tammelinus (suom. toim.)]
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: noin 360 sivua (15 arkkia); 12:o

Ensimmäisestä painoksesta ei tiedossa säilynyttä kappaletta (painos tuhoutui todennäköisesti vuoden 1681 Turun palossa). Alkuteos Meditationes sacrae (1606). Toisesta painoksesta alkaen mukaan liitetty myös Gerhardin rukouskirja Jumalisuuden harjoitus. Alkuteos Exercitium pietatis (1612).

Vuoden 1688 painos (2. p.) sisältää nimiösivun jälkeen 1) raamatunkohdan Tiit. 2: 11-13 auki kirjoitettuna (s. 2), Gabriel Tammelinuksen laatiman teoksen omistuksen kuningas Kaarle XI:lle (s. 3–11), luettelon siitä, mitkä teoksen kohdat sopivat luettaviksi kunakin kirkkovuoden sunnuntaina (s. 12–24) sekä varsinaisen esipuheen (s. 25–31; tekijä ilmeisesti Gabriel Laurentius), 2) Johannes Gerhardin teoksen Pyhät tutkistelemukset, joka koostuu 51 lyhyehköstä luvusta (s. 1–331; alussa sisällysluettelo; Laurentius on lisännyt kunkin luvun alkuun virrensäkeistön), 3) Johannes Gerhardin rukouskirjan Jumalisuuden harjoitus, joka koostuu neljästä osasta (s. 332–494; alussa sisällysluettelo; oma nimiösivu, mutta jatkuva numerointi; mukana virret Käy nyt sielun kaikell mielell, Mixis wijwyt cauwan ulcon ja Ylistän Herra sydämest) sekä 4) Johann Schützin Kristillisen muistokirjan (s. 495–566; oma nimiölehti, mutta jatkuva sivunumerointi; lopussa raamatunkohta Tiit. 2:11-13 auki kirjoitettuna).

Hartaus ja opetus (10), opetuskirja (3).

Painettu uudestaan: 2. p. 1688 (597 sivua; pitkä 12:o – mukana myös Johann Schützin Kristillinen muistokirja), 1732, 1765, 1767, 1774, 1781, 1794, 1802, 1818, 1836.

Bibliografiat: Pipping 209. – SKB 1382–1383.

Verkossa: Pyhät tutkistelemuxet (1688/Digitaaliset aineistot)

98. Yhden oikean kristityn hengellinen hahmo ja muoto | 1680

 • Nimike: Lineamenta veri Christiani, se on yhden oikian christityn hengellinen hahmo ja muoto; ionga ... muorin ja matronan, nyt Herrasa edesmennen h. Catharina Haaksin, ... her Jacob. Collinuxen, ... kirckoherran sinä iumalises Uskelan seoracuunas, ...puolisoin, ... hautaumises, cuin tapahdui Uskelan isos kirkosa 12. septemb. wuonna 1680. Yxikertaisest edespani ... Jacob Flachsenius, s.s. theol. prof. &c
 • Tekijä: Jacobus Henrici Flachsenius
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1680
 • Ulkoasu: 32 sivua; 4:o

Pidetty Uskelan kirkkoherran puoliso Catharina Petersdotter Haaksille Uskelan kirkossa 12.9.1680 (vrt. nro 107).

Henkilökirjaset (10), ruumissaarna (6).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 213. – Melander 811. – SKB 1186.

Verkossa: Lineamenta veri Christiani (1680/Digitaaliset aineistot) 

99. Suru- eli valitusvirsi | 1680

 • Nimike: Suru eli walitus wirsi, ylitze ... matronan, hust. Christinan Florinan, ... her Andreas Liliuxen, kirckoherran Längelmäen pitäjäs, r. puolisan cuoleman: ioca sinä 8. päiwänä maalis cuusa wuona 1680. sitten cuin hän yhden neliättäkymmendä ajastaica täsä wiheljäisydes elänyt oli, täldä ercani. Satettin hänen leposians Längelmäen kirckohon sinä [ ] päiwänä syyscuusa samana wuona. Wimeisexi cunniaxi ja palweluxexi Saartu Nimitetylle.
 • Tekijä: [Sigfrid Neppius]
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1680
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Laadittu Längelmäen kirkkoherra Andreas Liliuksen puoliso Christina Florinalle (k. 1680). Tekijä "Saartu Nimitetylle" Melanderin mukaan ilmeisesti Kangasalan Kuhmalahden kappalainen Sigfrid Neppius (k. 1697).

Julkaisu sisältää suomenkielisen virsirunon (s. 2-7) lisäksi latinankielisen muistorunon (s. 8).

Virsi alkaa sanoin Caicki siis warin ottacon (16 säkeistöä; akrostikon Christina Florina).

Henkilökirjaset (11), hautajaiset (4).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Melander 804. – SKB 3296.

Verkossa: Suru eli walitus wirsi (1680/Digitaaliset aineistot) 

100. Kaksi uutta hengellistä virttä | 1680 

 • Nimike: Caxi uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (11), arkkiveisu (6).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 210. – SKB 847.

Verkossa: –

101. Kolme uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (12), arkkiveisu (7).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 211. – SKB 889.

Verkossa: –

102. Kolme uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta. Sama nimi kuin edellisellä.

Hengellinen runous (13), arkkiveisu (8).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 212. – SKB 890.

Verkossa: – 

103.  Kuusi uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Cuusi uutta hengellistä wirttä. Joilla cahdella jälkimäisellä me taidam kijtä Jumala rauhan pämiest joca sodat on asettanut, ja rauhan meille andanut.
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (14), arkkiveisu (9).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 215. – SKB 922.

Verkossa: –

104. Andreas Hasselqvistin Hengellinen sydämenherättäjä | n. 1680

P. 1710
P. 1710
 • Nimike: [M. Andreaxen Hasselqvistin Hengellinen sydämen-herättäjä, ionga canßa yxi christitty jocapäiwä ja joca hetki, Pyhän Raamatun ja Iesuxen Christuxen pijnan historian jälken, sydämellisillä huocauxilla, ylösherättä hänen sydämens totiseen iumalisuteen]
 • Tekijä: Andreas Bendictii Hasselqvist (ruots.) & [Michael Larsson Chorelius (suom.)]
 • Painettu: [Turku]; [Johan Wall]; [1680]
 • Ulkoasu: noin 130 sivua; pitkä 12:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. SKB:n mukaan olemassa kaksi varianttia, jotka painettu vuosien 1680–1710 välillä (1680? ja 1686?). Nimike vuoden 1706 painoksen alkuosan mukaan. Michael Chorelius (k. 1702) on mainittu ainakin vuoden 1706 painoksen suomentajana. Julkaistu myös ruotsiksi vuonna 1680 (SKB 1853). 

Loppuun on liitetty kolme hartauskirjasta: 1. Yksi hengellinen apila, 2. Testamentti ja tiekirja ja 3. Muutamat lohdutussanat. 

Hasselqvistin rukouskirjasta kuoriutui ainakin uusintapainosten perusteella yksi 1700-luvun luetuimmista rukousteoksista.

Hartaus ja opetus (11), rukouskirja (4).

Painettu uudestaan (vuoteen 1850 mennessä): 1686, 1706 (lopussa Testamentti ja tiekirjan ja Muutamat lohdutussanat sijaan tästä lähtien Muutamat aamu- ja ehtoorukoukset), 1710, 1729, 1730, 1732, 1749, 1760, 1763, 1768, 1772, 1776, 1791, 1800, 1813/18, 1829, 1850. 

Bibliografiat: Pipping 209² (s. 733), 388. – SKB 1871.

Verkossa: Hengellinen sydämen-herättäjä (1680-luvulla/Digitaaliset aineistot) 

105. Kolme hengellistä virttä | n. 1680

[sivu 5]
[sivu 5]
 • Nimike: Colme hengelistä wirttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: [8] sivua, 8:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Painettu noin 1680.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. [?...] (virsi liittyy Ruotsin ja Tanskan käymään Skånen sotaan) | 2. O herra Jesu waiwaisten auttaja... (332) | 3. Caick cuin maa päälläns canda... (374).

Hengellinen runous (15), arkkiveisu (10).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 4063. – Hultin s. 30. – SKB 887.

VerkossaColme hengelistä wirttä (n. 1680/Digitaaliset aineistot)

106. Viisi hengellistä virttä | n. 1680

[sivu 7]
[sivu 7]
 • Nimike: Wiisi hengellistä wirttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: [12] sivua; 8:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Painettu vuosien 1670 ja 1686 välisenä aikana.

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. [Ihminen jong Iumal loi...] (407, tekijä Laurentius Petri Aboicus n. 1667) | 2. Ah herra Christ synnit wissist... (259) 3. Mixis wijwyt cauwan ulcon... (380, tekijä Paul Gerhard) 4. Suru ilon edell käypi wuosi wuodeld... (289, tekijä Martin Bindeman (saks.) & Sigfridus Forsius (ruots.), aiemmin suom. Olaus Pictorius 1622) | 5. Mailman menon turhudest... (280).

Hengellinen runous (16), arkkiveisu (11).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 4064. – Hultin s. 251 – SKB 4417.

VerkossaWiisi hengellistä wirttä (n. 1680/Digitaaliset aineistot)

107. Kuolevaisten ihmisten sydämen vahvistus | 1681

 • Nimike: Cordiale morientium eli cuolewaisten ihmisten sydämmen wahwistus walmistettu cosca saatettin lepocammions 12. sept. a. 1680. ... matrona h.stru Catharina Haaks, ... her Iacob Collinuxen, ... kirckoherran Uskelan seuracunnas muinen racas puoliso. Ia anomisen jälkeen ... präntin annettu. Christiano Procopaeo past. Loim
 • Tekijä: Christianus Petri Procopaeus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1681
 • Ulkoasu: 24 sivua; 4:o

Pidetty Uskelan kirkkoherran puoliso Catharina Petersdotter Haaksille 12.9.1680 (vrt. nro 98).

Olisiko kyseessä ns. ulosvientisaarna silloin, kun ruumista alettiin kuljettaa kotoa kirkolle.

Henkilökirjaset (12), ruumissaarna (7).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 214. – Melander 812. – SKB 3100.

VerkossaCordiale morientium (1681/Digitaaliset aineistot)

108. Asetus pappien ylöskannosta | 1681

 • Nimike: Päällepano ja asetus, cuinga pappein ylöscannon cansa yhteiseldä canssalda, cosca kihlaiset, lasten ristimiset, kirckoon ottamiset ja mahanpaniaiset owat, nijn myös testamendin, tiunnin cappalaisten ja luckaritten ylöspitämisen cansa pitä pidettämän ja oleman.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1681
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o

Asetus 8.2.1681.

Kirkolliset virallisjulkaisut (22), asetus (9).

Painettu uudestaan (pappien ylöskanto-oikeuteen liittyviä asetuksia): 1726 (vuoden 1681 päätös ja selitys/Pipping 222), 1726 (vuoden 1694 päätös; Pipping 307), 1726 (vuoden 1694 päätöksen selitys; Pipping 309), 1726 (Hämeenmaalla; Pipping 483). Asetus pappien ylöskanto-oikeudesta (Turun hiippakunnassa) uudistettiin myös vuonna 1694, mutta tällöin sitä ei ilmeisesti painettu suomeksi.

Bibliografiat: Pipping 216, 222, 307, 309, 483. – SKB 487.

Verkossa: Päällepano ja asetus (1681/Digitaaliset aineistot) | Resolutio ja selitys (1726/Digitaaliset aineistot)

109. "Sinua elävää, kaikkivaltiasta ja iankaikkista Jumalaa..." | 1681

 • Nimike: Sinua eläwätä caickiwaldiasta ja ijancaickista Jumalata, ... Warjele ja hywästisiuna meidän racasta corkiata esiwaldam, ... Warjele cuningallisen maijestetin neuwonandaita, ... Pois käännä myös, ... ne rangaistuxet ja maan waiwat, ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1681]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Rukous kuningasperheen puolesta ja erityisesti prinsessa Hedvig Sofian syntymän johdosta.

Kirkolliset virallisjulkaisut (23), rukous (9).

Painettu uudestaan: 1681, 1681 (4 sivua; ei säilynyt), 1688? (4 sivua; nimike hieman erilainen; rukouksessa mainitaan "perintöprinssi" ja "perintöprinsessat", joten lienee painettu aikaisintaan 1688).

Bibliografiat: Pipping 221. – SKB 3277–3280.

Verkossa: Sinua eläwätä caickiwaldiasta (1681/Digitaaliset aineistot) | Sinua eläwätä caickiwaldiasta (1681/Digitaaliset aineistot) | Sinua eläwätä caickiwaldiasta (1688?/Digitaaliset aineistot)

110. Esikoisten edustusosa | 1683

 • Nimike: Portio praepollens primogenitorum. Se on. Esicoisten edustos osa. Christillises ruumin saarnas cosca se ... ihana esicoinen ja ... racas lapsiwainaja, Johannes Gezelius, ioca lihalisest tähän ajalliseen, sinä 1. junij, ja hengelisest sijhen ijancaickiseen, sinä 5. hujus, elämähän synnyi; nijn myös cohta sielun puolest, sinä 12. ejusdem, cuoltuans sinne sijrryi. Ia jonga wähä ruumis, ... s. Marian kirkon sacristohon, lepocammiohons, maahan pandijn, sinä 17. julii anno 1681, ... edestuotu: â Nicolao M. Hammar verbi div. min. ibid. ..
 • Tekijä: Nicolaus Matthiae Hammar
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 36 sivua; 4:o

Pidetty Johannes Gezelius nuoremman lapselle Johannekselle Marian (=Maarian?) kirkossa 17.7.1681.

Henkilökirjaset (13), ruumissaarna (8).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 227. – Melander 858. – SKB 1840.

Verkossa: Portio praepollens primogenitorum (1683/Digitaaliset aineistot)

111. Yksi hengellinen veisu | 1683

 • Nimike: Yxi hengellinen weisu, iosa tämän mailman catowainen meno edespannan, nijn myös cuinga ihminen cuolemata wastan itziäns lohdutta taita. Coconpandu m. Joh. Cajanuxelda.
 • Tekijä: Johannes Johannis Cajanus
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1683
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Johannes Cajanuksen virttä on pidetty Salamniuksen Ilolaulu Jeesuksesta (1690) ohella 1600-luvun suomenkielisen runouden vakuuttavimpana saavutuksena. Vavahduttava teos elämän katoavaisuudesta.

Virsi alkaa sanoin Etkös ole ihmis parca aiwan arca (23 säkeistöä; vuoden 1701 virsikirjassa numero 278).

Hengellinen runous (17), arkkiveisu (12).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 232. – Hultin s. 20. – SKB 784.

Verkossa: Yxi hengellinen weisu (1683/Digitaaliset aineistot)

112. Yksi jumalinen virsi | 1683

 • Nimike: Yxi iumalinen wirsi ionga cansa surullinen ihminen taita idzens lohdutta wastan synnin ahdistusta, murhetta ja ristiä, ettei hän nijden alla poiswaipuis, ja ettei Iesuxen Christuxen anßio, ja se taiwallinen ilo ja riemu ikänäns pois kändyis hänen mielestens ja muistostans; nyt suomen kieleksi käätty, cuusi wärsyä tygö lisätty, ia pränttin annettu Johannes H. Carlanderilda, v.d: comm: in Låcktå
 • Tekijä: Johannes Henrici Carlander
 • Painettu: Tukholma; [painaja tuntematon]; 1683
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Painate on kvarttokokoinen ja painettu Tukhomassa, joten aivan tyypillinen arkkiveisujulkaisu se ei ole.

Virsi alkaa sanoin Herra Jumal, syndin rumat (16 säkeistöä).

Hengellinen runous (18), arkkiveisu (13) / yksittäisvirsi (1).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 231. – Hultin s. 20. – SKB 796.

Verkossa: Yxi iumalinen wirsi (1683/Digitaaliset aineistot) 

113. Muutamat jumaliset joululaulut | 1683

P. 1686
P. 1686
 • Nimike: Muutamat jumaliset joulu laulut suomen-kielisest Carminalest ulosprändätyt monen anomuxen jälken
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1683
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Painopaikka ja painaja toisen painoksen mukaan. 

Sisältää kahdeksan joululaulua (sisältyvät kaikki vuoden 1616 laulukirjaan; ks. luettelon nro 22): 1. Engeli lähetetän... | 2. Isän sana sai lihan nijn... | 3. Catzo cuului camala... | 4. Pilti pyhä syndynyt...  | 5. Iumalisten ioucko ratk riemuidcam... | 6. Herran ilmestyxesta... | 7. Christe herra hyvä... | 8. Lah laula olen aicon... 

Kokoelman lauluja ei ole otettu mukaan vuoden 1701 virsikirjaan.

Hengellinen runous (19), arkkiveisu (14).

Painettu uudestaan: 2. p. 1686. Vuoden 1701 Muutamat jumaliset joululaulut on jo eri teos (mukana kahdeksan lisälaulua), samoin vuoden 1750 Muutamat jumaliset joululaulut (23 laulua).

Bibliografiat: Pipping 261. – Hultin s. 144. – SKB 2690–2691.

VerkossaMuutamat jumaliset joulu laulut (1686/Digitaaliset aineistot)

114. Rukous kristikunnan vihollista Turkkia vastaan | 1683

 • Nimike: Rucous christicunnan wihamiestä, Turckia wastan
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1683]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (24), rukous (10).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 230. – SKB 3281.

Verkossa: Rucous christicunnan wihamiestä, Turckia wastan (1683/Digitaaliset aineistot)

115. Kolme uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin: 1. Kijtet ole minun Herran... (31 säkeistöä; virsi kertoo Pyhästä Yrjänästä) | 2. Armahda päällem armias Jumala... (62 säkeistöä; ajankohtaisen valtiollisen hädän tuntua) | 3. David pyhä propheta... (15 säkeistöä; vuoden 1701 virsikirjassa numero 304).

Hengellinen runous (20), arkkiveisu (15).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 233. – Hultin s. 38. – SKB 891.

Verkossa: Colme uutta hengellistä wirtä (1683/Digitaaliset aineistot)

116. Kuusi uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Cuusi uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Mun murhen pääl' cosk muistelen... (330, akrostikonin perusteella tekijä/kohdehenkilö Maria Simointytär) | 2. Ehk sun racas sieluinen... (aktrostikonin perusteella tekijä/kohdehenkilö Elisabetha Johansdotter Sterenja) | 3. Mun sieluni jälkin nyt pian... (392, aiemmin n. 1644) | 4. Jumal ole armollinen... (54) | 5. O Jesu Christ... (136) | 6. Ole sielun iloinen... (290).

Hengellinen runous (21), arkkiveisu (16).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 235. – Hultin s. 41. – SKB 923.

Verkossa: Cuusi uutta hengellistä wirtä (1683/Digitaaliset aineistot) 

117. Seitsemän uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Seitzemen uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Jesuxen muisto iloinen... (137, suomeksi mukaillut Lauritsa Iisakinpoika tai Gabriel Lagus) | 2. Sydämeni walmis olcon... | 3.  Ainoastans toiwos heit Jumalan pääll... (267) | 4. O herra Jesu waiwasten auttaja... (332) | 5. O Jesu pijnas cautta... (250) | 6. O Herra minua auttele... (49, suomentaja mahdollisesti Laurentius Liljevan) | 7. Herra jo duomiol tule... 

Hengellinen runous (22), arkkiveisu (17).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 236. – Hultin s. 193. – SKB 3384.

Verkossa: Seitzemen uutta hengellistä wirtä (1683/Digitaaliset aineistot)

118. Biblia – koko pyhä Raamattu | 1685

 • Nimike: Biblia, se on coco pyhä Ramattu suomexi, wastudest ojettu alcuramattuin, hebrean ja grecan jälken: esipuhetten marginaliain, concordantiain ja registerein canssa.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1685
 • Ulkoasu: noin 1570 sivua; 4:o (pieni); esinimiölehti & kaksi nimiölehteä; kaksi sisällysluetteloa

Vuoden 1685 Raamattu. Ns. sotaraamattu. Aloitteen uudesta raamatunkäännöksestä teki piispa Johannes Gezelius vanhempi ja kielellisen tarkastus- ja toimitustyön suoritti Paimion kirkkoherra Henricus  Florinus. Uudessa painoksessa pyrittiin korjaamaan edellisen Raamatun (1642) virheet ja epätarkkuudet. Esipuhe "jumaliselle lukijalle" lienee Gezeliuksen laatima. Ensimmäinen Raamattu oli foliokokoinen, tämä nelitaitekokoa. Vuoden 1642 Raamatun "yllä on Ruotsi-Suomen suurajan hohdetta" (Puukko), tämä on vaatimattomampi. Painettiin kahdelle erilaatuiselle paperille. Painos 2200 kpl. Nykyään harvinainen. 

Toinen nimiölehti: Uusi Testamenti. Uusi testamentti ilmoitetaan painetuksi Johan Winterillä vuonna 1683. Ei ole kuitenkaan tietoa siitä, että Uutta testamenttia olisi levitetty itsenäisenä teoksena.

Raamatut (6), koko Raamattu (2).

Ei painettu uudestaan. Uusi testamentti vuoden 1685 käännöksen mukaisena ilmestyi vuosina 1732 (Tukholma), 1733 (Turku) ja 1740 (Halle?). Seuraava koko Raamattu on vuoden 1758 Raamattu.

Bibliografiat: Pipping 42 a. – SKB 3126.

Verkossa: Biblia (1685/Doria)

119. Jumaliset virret | 1685

 • Nimike: Iumaliset wirret, ruotzin ja saxan kielestä suomexi käätyt
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1685
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Sisältää 14 virttä (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. O pyhä colminaisuus... (352) | 2. Kijtän sinua poicas cautta... (356) | 3. Herä sielun ja mielell... (362) | 4. Käy nyt sielun caikell mielell... (375, tekijä Johann von Rist) | 5. Auringo nyt on laskenut... (368, tekijä Caspar Stolshagius (saks), aiemmin suom. Pacchalenius 1667) | 6. Caick cuin maa päälläns canda... (374, aiemmin n. 1680) | 7. Jesust sielun hala... (270) 8. Cahta Herra anon sinuld... (299) | 9. Jumalast en erit taida... (287) | 10. Amulla nousin warhain... (379) | 11. Sun päälles Herra aina... (315) | 12. Ole sielun iloinen... (290, aiemmin 1683) | 13. Mixis wijwyt cauwan ulcon... (380, aiemmin n. 1680) | 14. Ach herra Christ... (259).

Hengellinen runous (23), arkkiveisu (18).

Painettu uudestaan: 2. p. 1689.

Bibliografiat: Pipping 250. – Hultin s. 68. – SKB 2022–2023.

Verkossa: Iumaliset wirret (1685/Digitaaliset aineistot) | Iumaliset wirret (1689/Digitaaliset aineistot)

120. Asetus ratsu- ja jalkasotaväen kirkollisista tavoista | 1685

 • Nimike: Asetus, jonga jälken, ryttärein ja knihtein cuuldelemus ja neuwomus heidän christillisydesäns, nijn myös heidän kihlauxisans, ne joiden tekemist on, taitawat itzens käyttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1685
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 1:o tai 2:o

Asetus 28.9.1685.

Kirkolliset virallisjulkaisut (25), asetus (10).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: SKB 520.

Verkossa: –

121. Määräys ratsu- ja jalkaväen kristillisyyden opetuksesta | 1685

 • Nimike: Carl Jumalan armost, ... että caicki ryttärit ja knichtit pitä tästedes saatettaman lukeman heidän christillisydens cappalet, ja andaman heitäns, mitä heillä nijsä puuttu, opetetta ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1685
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 1:o tai 2:o

Asetus 28.9.1985.

Kirkolliset virallisjulkaisut (26), asetus (11).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: SKB 521.

Verkossa: –

122. "Auta Herra meitä armostas..." | n. 1685

 • Nimike: W.c. Herra cansas perittäwäs pääl, etc. 1. Auta Herra meit armostas, ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1685]
 • Ulkoasu: [4-] sivua; 8:o

Julkaisu on puutteellinen; ainakin nimiölehti puuttuu (tallella olevista viimeinen sivu on toisaalta yllättäen tyhjä). SKB:n mukaan typografian perusteella painettu ennen vuotta 1690.

Virsi alkaa sanoin Auta Herra meit armostas (vuoden 1701 virsikirjassa nro 58).

Hengellinen runous (24), arkkiveisu (19).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 3951. – Hultin s. 17. – SKB 4268.

VerkossaW.c. Herra cansas perittäwäs pääl (n. 1685/Digitaaliset aineistot)

123. Suomalaisten sielun tavara II | 1686

 • Nimike: Suomalaisten sielun tawara, eli ne callit cappalet suomenkielises wirsi- evangeliumi- ja rucous-kirjasa, nijn myös muisa hengellisis cauneisa kirjoisa, nyt wastudest tähän aiwan tarpeliseen kirjaan suurella ahkerudella cootut ja lisätyt, joiden lucu toisesa pladisa löytän
 • Tekijä: Johannes Gezelius vanhempi (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: noin 915 sivua; 12:o

Johannes Gezelius vanhemman toinen virsi- ja evankeliumikirjalaitos (vrt. nro 78). Sisältää seuraavat teokset: 1. Kalenteri | 2. Virsikirja | 3. Evankeliumit ja epistolat | 4. Passio Christi | 5. Jerusalemin hävityksen historia | 6. Käsikirja (vuoden 1647 Vähä kirjan runsaasti muunneltu versio) | 7. Rukouskirja | 8. Lutherin katekismus (ilman lisäyksiä ja kommentteja) | 9. Caspar Neumannin Rukousten ydin (1686).

Kansankäsikirjat (8), virsi- ja evankeliumikirja (4).

Painettu uudestaan (Turussa Gezeliusten kirjapainossa painetut SKB:n mukaan – kirjan kokoonpano kuitenkin vaihtelee): 1688 (24:o/ei säilynyt kokonaisena), 1692 (24:o/20 kirjaa), 1696 (24:o; 20 kirjaa), 1700 (pitkä 12:o/ei säilynyt), 1700 (24:o/20 kirjaa). Pipping mainitsee myös vuonna 1691 ilmeisesti Turussa painetusta virsikirjasta (Pipping 294/ei säilynyt). Lisäksi vuodelta 1692 on säilynyt näytelehti ilmeisesti Kirkkotavara-nimiseksi suunnitellusta kansankäsikirjasta (24 kirjaa/SKB 4239).

Bibliografiat: Pipping 165, (273), 300, 324. – SKB 4231–4232, 4238, 4240–4242.

Verkossa: –

124. Uskollisuuden kehotus suomen kieltä puhuville | 1686

 • Nimike: Uscollinen manaus nijlle cuin suomenkieldä puhuwat, mutta cuitengin tähän asti heitäns pitänet wenäjän kirckoin ja pappein tygö. Annettu Stockholmis wuonna 1686. 
 • Tekijä: Johannes Gezelius nuorempi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o; nimiölehdellä myös ruotsia

Kirjelmä liittyy Inkerinmaan suomenkielisten ortodoksien kirkolliseen kohteluun – inkeriläisiä ja vatjalaisia kehotettiin palaamaan luterilaiseen kirkkoon ja heidät oli saatettava luterilaisen opetuksen piiriin. Johannes Gezelius nuorempi toimi vuodesta 1681 alkaen Inkerinmaan kirkollisten asioiden hoitajana.

Kirkolliset virallisjulkaisut (27), kirkon toiminta (5).

Painettu uudestaan: uud. p. 1687 (16 sivua; siis huomattavasti laajennettu laitos – sävyltään maltillisempi).

Bibliografiat: Pipping 264–265. – SKB 1504–1505.

Verkossa: Uscollinen manaus nijlle cuin suomenkieldä puhuwat (1686/Digitaaliset aineistot) | Uscollinen manaus nijlle cuin suomenkieldä puhuwat (1687/Digitaaliset aineistot)

125. Kolme uutta hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirtä 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Murhettan cosca muistelen... (330) | 2. Ehk sun racas sieluinen... (aiemmin 1683) | 3. Jumal ole armollinen... (54, aiemmin 1683).

Hengellinen runous (25), arkkiveisu (20).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 257. – Hultin s. 38. – SKB 892.

Verkossa: Colme uutta hengellistä wirtä (1686/Digitaaliset aineistot)

126. Neljä uutta hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Neljä uu[...] hengellistä w[...] 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1686]
 • Ulkoasu: [12-] sivua; 8:o

Säilynyt vain puutteellinen kappale. Painovuosi Pippingin mukaan.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Ihminen jong Jumal loi... (407, tekijä Laurentius Petri Aboicus n. 1667) | 2. Suru ilon edel käypi... (289, aiemmin 1622) | 3. Tule rauha suloinen... (314) | 4. [Je]su Christ mun... (135).

Hengellinen runous (26), arkkiveisu (21).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 259. – SKB 2708.

Verkossa: –

127. Neljä uutta hengellistä virttä | 1686

P. 1689
P. 1689
 • Nimike: Neljä uutta hengellistä wirtä 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Säilynyt vain puutteellinen kappale. Sivumäärä vuoden 1689 painoksen mukaan.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Kijtet ole minun Herran... (virsi Pyhästä Yrjänästä) | 2. David pyhä propheta... (304, aiemmin 1683) | 3. O Jesu Christ, cuin olet... (136) | 4. Christitt sinuas walmista duomiol... (405, uud.).

Hengellinen runous (27), arkkiveisu (22).

Painettu uudestaan: 2. uud. p. 1689 (muuten sama, mutta virret 1-3 vaihtaneet paikkaa).

Bbiliografiat: Pipping 258, 282. – SKB 2710, 2709.

Verkossa: Neljä uutta hengellistä wirtä (1689/Digitaaliset aineistot)

128. Viisi hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Wiisi uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: [8] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Ah Herra Christ, synnit wissist... (259, aiemmin n. 1680) | 2. Mixis wiiwit cauwan ulcon... (380, aiemmin n. 1680) | 3. Mailman menon turhudest... (280, aiemmin n. 1680) | 4. Nyt on aica lähestyn... 5. Ole sielun iloinen... (290, aiemmin 1683).

Hengellinen runous (28), arkkiveisu (23).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 260. – SKB 4418.

Verkossa: –

129. Katekeesis – summa siitä pyhästä Raamatusta | 1687

 • Nimike: Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust. Joca sisälläns pitä ne cuusi pääkappaletta sijtä christillisest opist. Nuorudelle ja nijlle yxikertaisille suurex hyödytyxex, kysymyxis käsitetty.
 • Tekijä: [Henric Keyser II (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma; Henric Keyser II; 1687
 • Ulkoasu: 96 sivua; 16:o; esiössä Lutherin muotokuva; runsaasti kuvitettu

Sisältää katekismuksen pääkappaleet, Lutherin Vähä katekismuksen suomennoksen (lisäyksin) ja Athanasioksen uskontunnustuksen. Loppuun on liitetty Gezeliuksen kysymyskirjan (1670) lyhennelmä. Tästä katekismuksesta tulee vaikutelma, että pyrittiin Suomen katekismusmarkkinoille.

Katekismukset (15), nuorten opetus (2).

Painettu uudestaan: 1689 (Upsala), n. 1695.

Bibliografiat: Pipping 269. – SKB 2499–2500, 2502.

Verkossa: Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust (1687/Digitaaliset aineistot) | Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust (1689/Digitaaliset aineistot) | Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust (n. 1695/Digitaaliset aineistot)

DigiAineistot: Kaste 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Rippi 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Ehtoollinen 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

130. Asetus ja kielto tappeluista ja pahennuksista kirkoissa | 1687

 • Nimike: Asetos ja kieldö, tappeluxixta, capinoista ja pahennuxista kircoisa
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1687
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Asetus 22.12.1686.

Kirkolliset virallisjulkaisut (28), asetus (12).

Ei painettu uudestaan. Asetus julkaistiin myös vuoden 1688 kirkkolain suomennoksen liitteenä.

Bibliografiat: Pipping 262. – SKB 538.

Verkossa: Asetos ja kieldö, tappeluxixta, capinoista ja pahennuxista kircoisa (1687/Digitaaliset aineistot)

131. Kirkkolaki  | 1688

 • Nimike: Kircko-laki ja ordningi, jonga suuriwaldias cuningas ja herra, herr Carl yxitoistakymmenes, Ruotzin Göthein ja Wändein cuningas, etc. wuonna 1686 on andanut coconpanna, ja wuonna 1687 prändistä uloskäydä ja cuulutta, ynnä tähän soweliain asetusten canssa. Wuonna 1688 suomexi käätty.
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1688
 • Ulkoasu: 212 sivua; 4:o; lopussa sisällysluettelo ja sanarekisteri

Ensimmäinen suomenkielinen painettu lakikokoelma. Ns. karoliininen kirkkolaki. Vuoden 1688 kirkkolaki on sangen tarkka suomennos valtakunnan vuoden 1687 kirkkolaista Kyrkio-lag och ordning (1687). Sisältää esipuheen ja varsinaisen kirkkolain 1-28 lukujen (s. 3-143) jälkeen vielä kolme asetustekstiä: 1. Kuinka oikeudenkäyminen tuomiokapituleissa tulee pitää (annettu 11.2.1687/Pipping 267), 2. Uudistettu asetus valoista ja sapattirikoksista (17.10.1687) ja 3. Asetus ja kielto tappeluista, kapinoista ja pahennuksista kirkossa (22.12.1686/Pipping 262). Lopussa on sisällysluettelo ja perusteellinen asiasanahakemisto. 

Karoliinisen kirkkolain syrjäytti Suomessa lopullisesti vasta vuoden 1869 kirkkolaki. 

Vuoden 1688 kirkkolain merkitys suomalaisen lakikielen vakiinnuttajana sekä oikeusterminologian luojana on ollut suuri.

Kirkolliset virallisjulkaisut (29), kirkkolaki (1).

Ei painettu uudestaan. 

Bibliografiat: Pipping 271. – SKB 2189.

Verkossa: Kircko-laki ja ordningi (1688/Digitaaliset aineistot)

132. Uusi (kansan)käsikirja | 1688

 • Nimike: Täsä udesa käsikirjasa löytän colmetoistakymmendä kirja jotca toisella puolella owat nimitetyt nyt wastaudest monen anomisen ja toiwotuxen jälken, täsä soweliasa muodosa ylöspandu
 • Tekijä: [Lars Wall (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma; Lars Wall; 1688
 • Ulkoasu: 650 sivua; 12:o

Mielenkiintoinen tapaus – selvittelen joskus tarkemmin.

Sisältää seuraavat kirjat: 1. Virsikirja | 2. Lutherin katekismus | 3. Katekismuksen huoneentaulu | 4. Evankeliumit ja epistolat | 5. Kristuksen piinan historia | 6. Kristuksen hautaamisesta | 7. Kristuksen ylösnousemisesta | 8. Kristuksen taivaaseen astumisesta | 9. Jerusalemin hävityksen historia | 10. Hieronymuksen profetia | 11. Rukouskirja, eli Johannes Avenariuksen Aamu- ja ehtoorukoukset | 12.  Manassen rukous | 13. Litania | 14. Yksi rukous katekismuksen saarnan jälkeen. Lopussa virsien rekisteri.

Kansankäsikirjat (9), virsi- ja evankeliumikirja (5).

Painettu uudestaan: 1688 tai myöhemmin.

Bibliografiat: Pipping 272. – SKB 4233–4234.

Verkossa: – 

133. Joululaulu | 1688

 • Nimike: Joulu laulu, josa äsken syndynen pildin Jesuxen suuria ja ulgossanomattomia hywiä tekoja muistutetan...
 • Tekijä: Erick Johaninpoika Castelius
 • Painettu: [painopaikka ja painaja tuntematon]; 1688
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (29), arkkiveisu (24).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 274. – SKB 838.

Verkossa: –

134. Kristuksen hengellisen sotamiehen voitonkruunu | 1689

 • Nimike: Militis christiani triumphus, se on Christuxen hengellisen sotamiehen woiton cruunu christillises ruumijn-saarnas, cosca ... herr Magnus Wallaeus, Messukylän ja Teiskolan uscollinen sieluin paimen ja kirckoherra, ... saatettin hänen lepo-cammions Messukylän kircos 26 sept. a. 1686. ... selitetty â Johanne Thuronia, past. & praep. Cangasalensi
 • Tekijä: Johannes Thoronis Thuronius
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1689
 • Ulkoasu: 28 sivua; 4:o

Pidetty Messukylän ja Teiskolan kirkkoherra Magnus Canuti Wallaeukselle Messukylän kirkossa 26.9.1686.

Henkilökirjaset (14), ruumissaarna (9).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 276. – Melander 1029. – SKB 3846.

Verkossa: Militis christiani triumphus (1689/Digitaaliset aineistot)

135. Katekismus | 1689

 • Nimike: [Catechismus...]
 • Tekijä: Petrus Erici Bång
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1689
 • Ulkoasu: 26 sivua; 12:o

Viipurin piispa Petrus Bångin katekismus ei ole säilynyt. Matinollin matrikkelin (1976) mukaan Johannes Gezelius nuorempi "hyökkäsi tätä Bångin julkaisemaa katekismusta vastaan, mikä on mahdollisesti ollut syynä siihen, ettei teoksesta ole säilynyt yhtään kappaletta". Viipurin lukion kirjapainon mahdollisesti ensimmäinen suomenkielinen painate.

Katekismukset (15), vähä katekismus (9).

Ei painettu uudestaan. Bångin katekismus julkaistiin vuoden 1690 kansankäsikirjassa.

Bibliografiat: Pipping 279. – SKB 777.

Verkossa: –

136. Ilolaulu Jeesuksesta | 1690

 • Nimike: Ilo-laulu Iesuxesta, lohdutus lunastajasta, syndymäst hywä sanoma, elämästä ihmellinen, aiwan caunis cuolemasta, ylösnosnusta iloinen, paras poijes lähdennöstä, suomen kielellä sanottu, suomalaisten suosioxi
 • Tekijä: Matthias Salamnius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 106 sivua; pitkä 12:o

Ensimmäinen suomenkielinen messiadi eli laajempi runomuotoinen esitys Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Lukijoita ovat ihastuttaneet myös runoelman "supisuomalaiset" piirteet kuten sauna tapahtumapaikkana ja kalevalainen runomitta. Pippingin mukaan bibliografinen koko 8:o, SKB:n mukaan 12:o. Teosta on pidetty myös arkkiveisuna ja kaunokirjallisuuden edustajana. 

Tekijä Kupanitsassa ja Paraisilla pappina toiminut Matthias Salamnius (k. 1691). Salamniukselta on säilynyt myös yksi suomenkielinen muistoruno (nro 137) ja ruotsinkielinen hautajaisiin liittyvää henkilökirjanen (SKB 3310).

Hartaus ja opetus (12), raamatunhistoria (2).

Painettu uudestaan: 1706, 1736, 1751, 1759, 1762, 1768, 1772, 1787, 1787, 1800, 1818, 1825, 1828, 1852, 1868. 

Bibliografiat: Pipping 288. – SKB 3309.

Verkossa: Ilo-laulu Iesuxesta (1690/Digitaaliset aineistot)

137. Uskollinen ja hyvä Jumalan huoneenhaltija | 1690

 • Nimike: Bonus episcopus, se on, uscollinen ja hywä Iumalan huonen haldia, edespandu yxikertaisesa saarnasa, Turun duomio-kircosa, cosca ... doct. Joh. Gezelius, Turun hijppacunnan ... pispa, ja academian pro-cancellarius haudattin, sitten cuin hän täsä mailmas oli elänyt 75. wuotta, Turusa pispana ollut 26. wuotta. A Christiano P. Procopoeo, pastore Loimjokiensi. 24. junij. anno 1690.
 • Tekijä: Christianus Petri Procopaeus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 70 sivua; 2:o

Turun piispa Johannes Gezelius vanhemman ruumissaarna. Sisältää myös Matthias Salamniuksen suomenkielisen muistorunon. 

Ulkoasutiedoissa epäselvyyttä; SKB:n mukaan sivumäärä 80, Pippingin mukaan kvarttokokoinen. 

Pidetty Turun tuomiokirkossa 24.6.1690.

Johannes Gezelius vanhemman kuoltua ilmestyi kaikkiaan 15 muistojulkaisua.

Henkilökirjaset (15), ruumissaarna (10).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 286. – Melander 1189. – SKB 3099.

Verkossa: Bonus episcopus (1690/Digitaaliset aineistot) 

138. Kristillinen ruumissaarna | 1690

 • Nimike: Christelinen rumin sarna, silloin cuin ... waimo, Brita Matthiaxentytär Hermigera ... her Michael Heintziuxen, ... kirckon herran, racas puolisa, Sawitaipalen seuracunnas; ... haudattin, Sawitaipalen kirckosa, pyhän colminaisuden sunnuntainpäiwän pääle, joca langeisi sen 15: päiwän pääle kesä cuusa, wuona jälcken Christuxen syndymän, 1690. Pidetty Petrus Bångilda, p. r. doct. ja pispalda
 • Tekijä: Petrus Erici Bång
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: 28 sivua; 4:o

Pidetty Savitaipaleen kirkkoherran puoliso Brita Matthiaksentytär Hermigeralle Savitaipaleen kirkossa 15.6.1690.

Henkilökirjaset (16), ruumissaarna (11).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 287. – Melander 1219. – SKB 718.

Verkossa: Christelinen rumin sarna (1690/Digitaaliset aineistot)

139. Nämä kauniit suomalaiset virret | 1690

 • Nimike: Nämät caunit suomalaiset wirret
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Sen suwen suloisutta... (412) | 2. Ratk riemuisell mielel... | 3. Ylistän Herra sydämest... (364, aiemmin Gerhard 1688) | 4. Herra ole minulle kilpi... | 5. Eläisän olen maan mulda... | 6. Nämät nyt caicki tapahtucon... | 7. Mixis wijwyt cauwon ulcon... (380, aiemmin n. 1680).

Hengellinen runous (30), arkkiveisu (25).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 289. – Hultin s. 161. – SKB 2774.

Verkossa: Nämät caunit suomalaiset wirret (1690/Digitaaliset aineistot) 

140. Kaksi jumalista virttä | 1690

 • Nimike: Cax iumalisi wirsi
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Ihminen, jong Jumal loi... (407, tekijä Laurentius Petri Aboicus n. 1667) | 2. Dawid pyhä propheta... (304, aiemmin 1683).

Hengellinen runous (31), arkkiveisu (26).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: SKB 844.

Verkossa: Cax iumalisi wirsi (1690/Digitaaliset aineistot)

141. Kansankäsikirja | n. 1690

 • Nimike: [ei tiedossa]
 • Tekijä: [Petrus Erici Bång (toim.)]
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: [12:o]

Säilynyt vain puutteellinen kappale; nimiölehti, teoksen alku ja loppuosa rukouksista alkaen puuttuu. Luulisi, että teoksen toimittamisesta on huolehtinut Viipurin piispa Petrus Bång.

Sisältää kutakuinkin seuraavat kirjat: 1. [Kalenteri?] |  2. Virsikirja | 3.-5. Lutherin Vähä katekismus (Bångin versio; Pipping 279. – SKB 777) | 4. Huoneentaulu | 5. Athanasioksen tunnustus | 6. Evankeliumit ja epistolat | 7. Johannes Avenariuksen käsikirja (Manuali) | 8. Passio Christi | 9. Rukouksia [jne.]

Kansankäsikirjat (10), virsi- ja evankeliumikirja (6).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 4059. – SKB 4235.

Verkossa: –

142. Muutamat kirkkorukoukset | n. 1690

 • Nimike: Muutamat kircko-rucouxet, saarnastuolilla luettawat
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1690]
 • Ulkoasu: 16 sivua; 4:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1688 ja 1693 välillä. En tunne julkaisun tarkempaa sisältöä, mutta nimen ja sivumäärän perusteella vaikuttaisi, että rukoukset on tarkoitettu pidempään käyttöön.

Kirkkokäsikirjat (12), saarnatuoliliturgia (4).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 275. – SKB 3282.

VerkossaMuutamat kircko-rucouxet (n. 1690/Digitaaliset aineistot)

143. Kirkon kymmenysten toimittamisesta | n. 1691 

 • Nimike: Form, ja methodus eli lyhykeinen käsitys kirckon kymmenes lengdein sisälle toimittaimiseen, jonga päällen instructionit sekä fougdein sijnä colmannes punctis 2 cuin myös häradin skrifwarein sijnä neliännes idzens huutawat
 • Painettu: [Viipuri]; [Daniel Medelplan tai Matthias Syngman]; [1691]
 • Ulkoasu: 4 sivua; 2:o

SKB:n mukaan painettu 1695–1703. Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan jo vuosien 1689 ja 1693 välillä.

Kirkolliset virallisjulkaisut (30), kirkon toiminta (6).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: SKB 1280.

Verkossa: – 

144. Kiitos- ja rukoussanoma | 1693

 • Nimike: Kijtos ia rucous sanoma, cuningall:sen majest:tin armollisen käskyn jälken, caikisa sarna-stuoleisa, ymbärins coco Ruotzin waldacunnan ja sen alla olewaisten maacundain, cuulutettu ja ylösluettu, dominica esto mihi, eli laskiais sunnuntaina, wuonna M.DC.XCIII. cosca sadan ajastajan täysinäisen juoxun jälken muistoa pidettin Upsalon conciliumista
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1693
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o

Liittyy Upsalan kokouksen 100-vuotisjuhlintaan. 

Kirkolliset virallisjulkaisut (31), kirkon toiminta (7).

Ei painettu uudestaan. Sisältyy myös Confessio fidei -teokseen.

Bibliografiat: Pipping 302. – SKB 2181.

Verkossa: Kijtos ia rucous sanoma (1693/Digitaaliset aineistot) 

145. Confessio fidei | 1693

 • Nimike: Confessio fidei, se on: sen christelisen uscon tunnustus, jonga Jumalan seuracunda Ruotzin waldacunnas, yhteisest usconut ja tunnustanut on, siittä ajasta cuin evangeliumin totuus, cuningas Gustawuxen, ... hallituxen aicana, ... jällens ylös walkeuteen tuli.  
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.) & Johannes Gezelius nuor. (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1693
 • Ulkoasu: 160 sivua; 4:o

Sisältää Upsalan kokouksen päätöksen ja tämän esipuheen (1593), kolme vanhaa uskontunnustusta, varsinaisen Augsburgin tunnustuksen (muuttamaton versio), vuoden 1572 pappiskokouksen päätöksen, luettelon Upsalan kokouksen päätöksen allekirjoittajista sekä vuoden 1693 juhlintaan liittyvän kiitos- ja rukoussanoman. Kyseessä on käännös ruotsinkielisestä tunnustuskirjasta Confessio fidei, thet är: then christiliga troos bekännelse (1593/95, 4.p. 1693); tosin Henricus Matthiae Florinus on Augsburgin tunnustusta kääntäessään hyödyntänyt myös joitain saksan- ja latinankielisiä Confessio Augustanan editioita.

Kirkolliset virallisjulkaisut (32), tunnustuskirjat (2).

Ei painettu uudestaan. Nimiölehdestä säilynyt kolme hieman toisistaan poikkeavaa versiota.

Bibliografiat: Pipping 303. – SKB 601.

Verkossa: –

146. Käsikirja | 1694

 • Nimike: Käsi-kiria, josa käsitetty on, cuinga jumalan palwelus, christilisten ceremoniain ja kircon-menoin canssa, meidän seuracunnisam pidettämän ja toimitettaman pitä.
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.) & Johannes Gezelius nuor. (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1694
 • Ulkoasu: 18 + 210 sivua; 4:o; nuotteja

Ns. karoliininen kirkkokäsikirja. Vuoden 1693 Ruotsin uuden kirkkokäsikirjan Handbook (1693) suomenkielinen versio. Painettiin esikuvansa tavoin sekä kvartto- että oktaavokokoisena. Säilynyt 20-30 kappaletta. Käytössä vuoteen 1886 saakka.

Kirkkokäsikirjat (13), messujärjestys (6) & kirkolliset toimitukset (6).

Painettu uudestaan: 1694 (8:o; ei nuotteja), 1757 (tästä eteenpäin 4:o), 1772, 1829, 1848.

Bibliografiat: Pipping 311. – SKB 2187–2188.

Verkossa: Käsi-kiria (1694/Digitaaliset aineistot)

147. Pyhän Lutheruksen katekismus | 1694

P. 1695
P. 1695
 • Nimike: [Pyhän Lutheruxen catechismus, lyhykäisest pyhän Raamatun jälken selitetty ja cokonpandu kysymysten ja wastausten canssa]
 • Tekijä: [tekijä tuntematon]
 • Painettu: Riika; Johann Wilcke; 1694
 • Ulkoasu: 148 sivua; 8:o

Ns. riikalainen katekismus. Ei tiedossa säilynyttä kappaletta (julkaisutiedot toisen painoksen mukaan). Katekismuksen suomalaisesta laatijasta ei ole tietoa. Pohjautuu Tallinnan piispan Jacob Helwigin ja Riian superintendentin laatimaan Lutherin katekismuksen selitykseen (1680). Todennäköisesti julkaistu Baltian suomalaisia varten – vai sittenkin Viipurin hiippakunnan tarpeisiin?

Vuoden 1695 painos sisältää nimiölehden jälkeen 1) kysymys-vastaus -menetelmällä läpikäytynä kristillisyyden ja katekismuksen pääkappaleet runsaine raamatunviittauksineen (s. 3–101; kysymykset 1–275; varsinainen ripin kohta, samoin kuin rukoukset ja huoneentaulu puuttuvat), 2) Athanasioksen uskontunnustuksen (s. 101–104), 3) "lyhykäisen neuvon ja tutkistelemuksen niiden eteen kirjoitettuna, jotka Herran ehtoolliselle käydä aikovat" (s. 105–121; lopussa viisi mm. rippiin liittyvää rukousta), 4) kuningas Daavidin seitsemän katumuspsalmia (s. 121–131; vuoden 1685 raamatunkäännöksen mukaan) ja 5) useita mm. rippiin ja ehtoolliseen liittyviä rukouksia (s. 132–145). Lopussa painovirheiden oikaisut (s. 146–147).

Katekismukset (17), nuorten opetus (3).

Painettu uudestaan: 2. p. 1695.

Bibliografiat: Pipping 312, 4062. – SKB 2501, 2503.

Verkossa: Pyhän Lutheruxen catechismus (1695/Doria)

DigiAineistot: Kaste 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Rippi 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Ehtoollinen 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

148. Tohtori Martti Lutheruksen katekismus | 1695

 • Nimike: D. Mart. Lutheruxen Catechismus, ulostoimitusten cansa
 • Tekijä: [tekijä tuntematon]
 • Painettu: Riika; Johann Wilcke; 1695
 • Ulkoasu: 64 sivua; 8:o; nimiösivulla muotokuva Lutherista

Ns. riikalainen katekismus. Katekismuksen suomalaisesta kokoajasta ei ole tietoa. Lähteenä mm. Gezeliuksen Yksi paras lasten tavara (1. p. 1666). Todennäköisesti julkaistu Baltian suomalaisia varten – vai sittenkin Viipurin hiippakunnan tarpeisiin?

Sisältää nimiösivun jälkeen 1) aakkoset ja lukusanat (s. 2), 2) Lutherin Vähän katekismuksen (s. 3–34; ripin osuus Lutherin vähän katekismuksen "standardiversiota" laajempi; lopussa laajennettu huoneentaulu, ei lainkaan rukouksia), 3) Lutherin ohjekirjan ehtoolliselle aikoville (s. 34–41; aiemmin Sorolaisen vähässä katekismuksessa), 4) raamatunluvut "kaikille kristitityille, mutta erityisesti nuorelle kansalle heidän kristillisen uskonsa ojennukseksi sopivaiset" (s. 42–62; Ps. 51, Jes. 53, Matt. 5-7) ja 5) lopussa rauhanvirret Varjele Jumala sinun sanas´ ja Suo meille rauha Herra nyt (s. 63-64; ainakin jälkimmäinen luultavimmin Olaus Elimaeuksen virsikirjasta).

Katekismukset (18), aapiskatekismus (4).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 320. – SKB 2498.

Verkossa: D. Mart. Lutheruxen Catechismus (1695/Doria)

DigiAineistot: Kaste 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Rippi 1600-luvun katekismuksissa (2/2) | Ehtoollinen 1600-luvun katekismuksissa (2/2)

149. Lähetyskirja – ohje kristillisyyden opetukseen | 1695

 • Nimike: Lähetys kirja caickein pispain ja superintendentein tygö. Sisällensä pitäwä, cuinga nijden pitä oleman harjoitetut christellisesä opisans jotkc hywin walmistettuna taitan päästettä p. ja corkialle Herran ehtoliselle. Annettu Stockholmis 18. päiwänä joulucuusa, wuonna 1695.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1695
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Asetus 18.12.1695.

Kirkolliset virallisjulkaisut (33), kirkon toiminta (8).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 318. – SKB 568.

Verkossa: Lähetys kirja caickein pispain ja superintendentein tygö (1695/Digitaaliset aineistot)

150. Kaksi kaunista virttä | 1695

 • Nimike: Caxi caunista wirtä 
 • Painettu: Turku; John Winter; 1695
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret: 1. Sielu täst huuta haikiast... | 2. O Pyhä Colminaisuus... (vuoden 1701 virsikirjan nro 352, aiemmin 1685).

Hengellinen runous (32), arkkiveisu (27).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 319. – Hultin s. 23. – SKB 845.

Verkossa: Caxi caunista wirtä (1695/Digitaaliset aineistot)

151. "Ylistystä veisailen..." | n. 1695

 • Nimike: Weisatan cuin: O Gud O Gud så from, etc. 1. Ylistöst weisailen, ...
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Vain kolme puutteellista lehteä säilynyt, mm. nimiölehti puuttuu. Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan typografian perusteella "painettu vuosien 1693 ja 1706 välillä, luultavasti 1690-luvulla".

Säilynyt virsi alkaa sanoin Ylistöst weisailen.

Hengellinen runous (33), arkkiveisu (28).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: [Yxi ... wirsi] (n. 1695/Digitaaliset aineistot)

152. Kolme hengellistä virttä | n. 1695

 • Nimike: Colme hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 12:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1687 ja 1700 välillä. Pippingin mukaan n. 1683. Arkkiveisujulkaisulle epätyypilliseen tapaan duodesimo.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan numero): 1. Eija minun sielun jur iloisest jubilera... (411) | 2. Ihminen jong Jumal loi... (407, tekijä Laurentius Petri Aboicus n. 1667) | 3. Suru ilon edell... (289, aiemmin 1622).

Hengellinen runous (34), arkkiveisu (29).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 234. – Hultin s. 30. – SKB 886.

VerkossaColme hengellistä wirtä (n. 1695/Digitaaliset aineistot)

153. Neljä erinomaista virttä | n. 1695

 • Nimike: Neljä erinomaista, iumalista ja lohdullista wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1690 ja 1699 välillä. Painatteessa lukee "prändätty vuonna 166...".

Sisältää seuraavat virret: 1. Mailmas nyt caicki ihastuwat... | 2. Walitta mahta ihminen... | 3. Ihmisen elämän surkiudest... (vuoden 1701 virsikirjassa 275) | 4. Christe Jesu aina... 

Hengellinen runous (35), arkkiveisu (30).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 152. – Hultin s. 148. – SKB 2706.

VerkossaNeljä erinomaista, iumalista ja lohdullista wirtä (n. 1695/Digitaaliset aineistot)

154. Lyhykäinen veisu | n. 1695

 • Nimike: Lyhykäinen weisu, sijtä rangaistuxesta, cuin sen miehen ylitzen käynyt on, joca Herran Christuxen, cosca hän ristins candoi, kielsi lewättämäst huoneens seinälle
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Arvion mukaan painettu vuosien 1677 ja 1713 välillä.

Virsi alkaa sanoilla Awoimill' corwill' christityt (ei vuoden 1701 virsikirjassa).

Lisätty luetteloon 8.8.2023.

Hengellinen runous (36), arkkiveisu (31).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 3955. – SKB 2515.

VerkossaLyhykäinen weisu (n. 1695/Digitaaliset aineistot)

155. Tarpeellinen neuvo valoista | 1696

 • Nimike: Tarpellinen neuvo waloista; cuinga turhia waloja pitä wäldettämän; laillisis waloisa Jumalata cunnioitettaman; ja erinomaisest, cartettaman wääriä waloja, lain ja oikeuden edes.
 • Tekijä: Johannes Gezelius nuorempi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1696
 • Ulkoasu: 32 sivua; 8:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (34), kirkon toiminta (9).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 325. – SKB 1502.

Verkossa: –  

156. Yhteinen rukous saarnan ja rukoushetkien jälkeen | 1697

 • Nimike: Yhteinen rucous, saarnan, ja rucous hetkein jälken seuracunnisa luettawa; uloskäynyt Stockholmisa 8. päiwänä huhticuusa wuonna 1697.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Rukouksen aihe ei itselläni tiedossa – liittynee suuriin kuolonvuosiin 1695–1697.

Kirkolliset virallisjulkaisut (35), rukous (11).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 327. – SKB 3283.

Verkossa: Yhteinen rucous, saarnan, ja rucous hetkein jälken (1697/Digitaaliset aineistot)  

157. Surun surkean, vaivan vaikean | 1697

 • Nimike: Surun surkian, waiwan waikian Suomen suruises saaresa, pauhawaisten parwesa. Ylitzen sen ei ikän täydellisesti surcuteldawan ja walitettawan näljän, iolla Iumala caicki tiettäwästä neuwostans, synnin tähden on erinomaisesti tätä Suomen pijriä ehkä hirmuisesti, cuitengin isälisesti rangaisnut, jo coco colme ajastaica. Mutta caickeen rascamasti 1697.
 • Tekijä: Andreas Henrici Aschelinus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Hengellinen runous (37), arkkiveisu (32).

Painettu uudestaan: n. 1725 (Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan vuosien 1722 ja 1729 välillä).

Bibliografiat: Pipping 336. – Hultin s. 16. – SKB 333.

Verkossa: Surun surkian, waiwan waikian (1697/Digitaaliset aineistot)

158. Valitettava kaipaus | 1697

 • Nimike: Walitettawa caipaus, ... her Matthias Langiuxen ... kirckoherran Eurasa täldä lähdenön tähden.
 • Tekijä: Ericus Nicolai Qvist, Henricus Johannis Moliis & Gabriel Matthiae Langius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Sisältää kaksi suomenkielistä (Qvist & Langius) ja yhden ruotsinkielisen (Moliis) muistorunon.

Henkilökirjaset (16), hautajaiset (5).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 335. – Melander 1629. – SKB 4270

Verkossa: Walitettawa caipaus (1697/Digitaaliset aineistot)  

159. Lupa kerätä varoja Lammin kirkon korjaukseen | 1697

 • Nimike: [Tillåtelse för dess : undersåtare i Lampis socken att öfver hela landet uppbära en collect till deras kyrkas reparation]
 • Tekijä: –
 • Peinettu: Painopaikka ja painaja tuntematon; 1697
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 2:o

Asetus 23.1.1697. 

Ei tunneta säilyneenä. Nimike Pippingin ruotsinkielisen teoksen mukaan.

Lisäys luetteloon 13.8.2023.

Kirkolliset virallisjulkaisut (36), kirkon toiminta (10).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 332. – SKB 576.

Verkossa: –

160. Synnyttäjän lohdutus elämässä ja kuolemassa | 1698

 • Nimike: Efficacissimum solatium, parturientis in vita & morte: se on: synnyttäjän, eli synnyttämisen kipua ja waiwa kärsiwäisen, lohdutus elämäsä ja cuolemasa: muinen ... matronan, Catharina Barkin, ... her Henrich Malmin, Urdialan seuracunnas uscollisen opettajan ja cappalaisen, rackan puolisan, ynnä hänen rackan lapsens ja wähän poicaisens, Benjamin Malmin, christillises hautamises Urdialan kircos anno 1698. den 6. november: sanottu ja selitetty a Josepho Kolckenio, sacellano in Achas
 • Tekijä: Josephus Gustavi Kolckenius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1698
 • Ulkoasu: 34 sivua; 4:o

Pidetty Urjalan kappalaisen puoliso Catharina Barkille ja tämän pojalle Banjamin Malmille Urjalan kirkossa 6.11.1698.

Henkilökirjaset (17), ruumissaarna (12).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 339. – Melander 1660. – SKB 2205.

Verkossa: Efficacissimum solatium (1698/Digitaaliset aineistot)  

161. Asetus rangaistuksesta salavuoteudesta

 • Nimike: Carl Jumalan armost... Me olemme armollisest ottanet tarcasti tutkistellaxem ne asiat, joiden ylidze me meidän armollisen kirjam cautta... luullon ja ajatuxet olemma saanet, nimittäin nijden rangaistuxist jotca taicka yhdenkertaisest eli salawuoteudesa huorin tekewät
 • Tekijä: –
 • Painettu: Painopaikka ja painaja tuntematon; 1699
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Asetus 10.10.1699. 

Osoitettu piispalle ja konsistorille, ja siksi otettu mukaan luetteloon (lisäys 13.8.2023).

Kirkolliset virallisjulkaisut (37), asetus (13).

Ei painettu uudestaan.

Bibliografiat: Pipping 242. – SKB 588.

VerkossaCarl Jumalan armost... (1699/Digitaaliset aineistot)

Kirjallisuus:

Arvid Hultin, Luettelo Helsingin yliopiston kirjaston arkkikirjallisuudesta 1: hengelliset arkkiveisut (= Hultin), 1929. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 12:1. Helsinki.

Toini Melander, Personsskrifter hänförande sig till Finland 1562–1713 (= Melander), 1951. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 22. Helsinki.

A. F. Puukko, Suomalainen Raamattumme: Mikael Agricolasta uuteen kirkkoraamattuun, 1955. Helsinki.

Osmo Tiililä, Rukoilevaisten kirjoja, 1961. Helsinki.

Martti Rapola (toim.), Suomen kirjallisuus II: Ruotsin ajan kirjallisuus, 1963. Helsinki.

F. W. Pipping (toim.), Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista (= Pipping), jäljennöspainos, 1967. Helsinki.

Olavi Rimpiläinen, Suomalainen hautauspuhe puhdasoppisuuden aikana, 1973. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 88. Helsinki.

Eero Matinolli (toim.), Turun tuomiokapitulin matrikkeli, 1976. Turku.

Martti Parvio (toim.), Confessio fidei: Suomen luterilaisuuden ensimmäinen tunnustuskirja, 1993. Helsinki.

Tuija Laine & Rita Nyqvist (toim.), Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 (= SKB), 1996. Helsinki.

Tuija Laine (toim.), Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja, 1997. Helsinki.


Internet: Vanha virsikirja 1701 (koraali.fi).

Kuvat: Kansalliskirjaston digitaalinen aineistot (doria.fi & digi.kansalliskirjasto.fi) ja teoksista julkaistut näköispainokset.