90. "Oi Herra Jeesus Kristus..." | 1675

 • Nimike: O Herra Jesu Christe, sinä ijancaickinen neuwo ja rauhan päämies, ..
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1675]
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (18), rukous (5).

Painettu uudestaan: 1675 tai myöh.

91. Yksi vähä suomenkielinen virsikirja | n. 1675

 • Nimike: Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja, suomencocouxis Jumalata kijttä suomenkielällä
 • Tekijä: [Johan Eberdt (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma: Johan Georg Eberdt; [ennen v. 1680]
 • Ulkoasu: noin 800 sivua; 12:o

Ei säilynyt kokonaisena. SKB:n viittaaman tiedon mukaan painettu ennen vuotta 1680. Nimike ja sivumäärä vuoden 1685 painoksen mukaan.

Vuoden 1685 painoksessa 10 kirjaa: 1. Virsikirja; 2. Lutherin katekismus (Sorolaisen Vähä katekismus); 3. Evankeliumit ja epistolat; 4.-7. Vähä rukouskirja: kristilliset aamu- ja ehtoorukoukset; Litania; Rukoukset saarnan jälkeen; Rukous, jonka kanssa ihminen valmistaa itsensä lepo- tai juhlapäivään; 8. Aviovaimon kirkkoonottamisesta; 9. Ruumiin hautaamisesta; 10. Antahasioksen uskontunnustus. Lopussa virsien (?) rekisteri.

Kansankäsikirjat (7), virsi- ja evankeliumikirja (3).

Painettu uudestaan: 1685 (SKB 4229).

92. "Rukoilkaamme kaikesta sydämestämme Jumalaa..." | 1676

 • Nimike: Rucoilcam caikesta sydämmestäm Jumalata waldacunnan sotalaiwain ja caiken muun woiman edestä, isänmaan edeswastauxexi
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1676]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Tämä samoin kuin vuosien 1675 ja 1677 rukoukset (nrot 91 ja 93) liittynevät Ruotsin ja Tanskan välillä vuosina 1675-79 käytyyn Skoonen sotaan. Vuonna 1677 painettiin myös kiitossanoma ilmeisesti jonkun taistelussa saavutetun voiton vuoksi (SKB 2175).

Kirkolliset virallisjulkaisut (19), rukous (6).

Ei painettu uudestaan.

93. Kiitos Jumalan tykö | 1677

 • Nimike: Kijtos Jumalan tygö, joca on hillinnyt satanan kiucuitzemisen
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1677]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (20), rukous (7).

Ei painettu uudestaan.

94. Kristillinen muistokirja | 1679

p. 1688
p. 1688
 • Nimike: [Christillinen muisto-kirja, edesauttamaan aljettua utta elämä kerta, josa lyhykäisest ja yxikertaisest ensimäinen neuwo ja ojennus annetan, syndein poispanemiseen, sisällisen ihmisen walituxeen, ja christinuscowaisen yhdistyxeen Jumalan cansa]
 • Tekijät: Johann Jacob Schütz (saks.) & Gabriel Laurentii Tammelinus (suom.)
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1679]
 • Ulkoasu: [96] sivua; 12:o

Toinen laajempi suomenkielinen hartaudellinen opetusteos. Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Nimike vuoden 1688 painoksen mukaan. Alkuteos Christliches Gedenkbühlein ilmestyi 1675. Ruotsiksi teos painettiin Turussa jo vuonna 1676 (2.p. 1689). Ruotsintaja Johannes Gezelius nuorempi.

Hartaus ja opetus (9), opetuskirja (2).

Painettu uudestaan: 1688 (ainoastaan Gerhardin Pyhät tutkistelemukset -teoksen loppuun liitettynä; tuskin mukana vielä vuoden 1680 painoksessa), 1732, 1741, 1766 (Dentin Totisen kääntymisen harjoitus -teokseen kiinteästi liitettynä; samoin ainakin vuosina 1822, 1842 ja 1850), 1775, 1798, 1849.

95. Kristillinen ruumissaarna | 1679

 • Nimike: Concio ex equialis eli christelinen ruumis saarna vscollisten palweljoitten palcast ja lohdutuxist, ... hr. Iohannexen Christerin pojan Melartopoeuxen, Pähkänen kirckoherran hautamises, joca, sitte cuin hän oli täyttänyt 44. ajastaica, ja liki cahta cuucautta, sen ajalisen cuoleman cautta 22. aprilis anno 1679, tästä surckiudest ercani, jonga ruumis 26. jun. anno ejusdem Linnan kirckos, sammasa paicasa haudattin, lyhykäisesti cotona pappilan huoneisa pidetty, ja sitt jälckin tryckin annettu Andreas Kexleruxelda, Hefwan pitäjän kirckoherralda
 • Tekijä: Andreas Simonis Kexlerus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1679
 • Ulkoasu: 32 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (9), ruumissaarna (5).

Ei painettu uudestaan.

96. Rukous ja kiitos Herran Jumalan tykö | 1679

 • Nimike: Rucous ja kitos Herran Jumalan tygö palosta Turusa, cuin tapahtui sinä 23 sept. anno 1678
 • Tekijä: Enevaldus Svenonis Svenonius
 • Painettu: [painopaikka ja painaja ei tiedossa]; 1679
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Tämä Enevaldus Svenoniuksen ainoa suomenkielinen julkaisu ei ole säilynyt.

Kirkolliset virallisjulkaisut (21), rukous (8).

Ei painettu uudestaan.

97. Pyhät tutkistelemukset | 1680

p. 1688
p. 1688
 • Nimike: [D. Iohan Gerhardin Ienan academias professorin Pyhät tutkistelemuxet, oikiaan iumalisuteen kehoittaman ja sisällisen ihmisen parasta edes auttaman sowitetut]
 • Tekijä: Johannes Gerhard (lat./saks.) & [Gabriel Laurentii Tammelinus (suom.)]
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: noin 360 sivua (15 arkkia); 12:o

Ensimmäisestä painoksesta ei tiedossa säilynyttä kappaletta; painos tuhoutui todennäköisesti vuoden 1681 Turun palossa. Alkuteos Meditationes sacrae (1606). Toisesta painoksesta alkaen mukaan liitetty myös Gerhardin rukouskirja Jumalisuuden harjoitus. Alkuteos Exercitium pietatis (1612).

Hartaus ja opetus (10), opetuskirja (3).

Painettu uudestaan: 2.p. 1688 (600 sivua; pitkä 12:o - mukana myös Schützin Kristillinen muistokirja ja lopussa kolme virttä), 1732, 1765, 1767, 1774, 1781, 1794, 1802, 1818, 1836.

98. Yhden oikean kristityn hengellinen hahmo ja muoto | 1680

 • Nimike: Lineamenta veri Christiani, se on yhden oikian christityn hengellinen hahmo ja muoto; ionga ... muorin ja matronan, nyt Herrasa edesmennen h. Catharina Haaksin, ... her Jacob. Collinuxen, ... kirckoherran sinä iumalises Uskelan seoracuunas, ...puolisoin, ... hautaumises, cuin tapahdui Uskelan isos kirkosa 12. septemb. wuonna 1680. Yxikertaisest edespani ... Jacob Flachsenius, s.s. theol. prof. &c
 • Tekijä: Jacobus Henrici Flachsenius
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1680
 • Ulkoasu: 32 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (10), ruumissaarna (6).

Ei painettu uudestaan.

99. Suru- eli valitusvirsi | 1680

 • Nimike: Suru eli walitus wirsi, ylitze ... matronan, hust. Christinan Florinan, ... her Andreas Liliuxen, kirckoherran Längelmäen pitäjäs, r. puolisan cuoleman: ioca sinä 8. päiwänä maalis cuusa wuona 1680. sitten cuin hän yhden neliättäkymmendä ajastaica täsä wiheljäisydes elänyt oli, täldä ercani. Satettin hänen leposians Längelmäen kirckohon sinä [ ] päiwänä syyscuusa samana wuona. Wimeisexi cunniaxi ja palweluxexi Saartu Nimitetylle.
 • Tekijä: [Sigfrid Neppius]
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1680
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Julkaisu sisältää suomenkielisen virsirunon lisäksi latinankielisen muistorunon.

Henkilökirjaset (11), hautajaiset (4).

Ei painettu uudestaan.

100. Kaksi uutta hengellistä virttä | 1680 

 • Nimike: Caxi uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (11), arkkiveisu (6).

Ei painettu uudestaan.

101. Kolme uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (12), arkkiveisu (7).

Ei painettu uudestaan.

102. Kolme uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirttä
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta. Sama nimi kuin edellisellä.

Hengellinen runous (13), arkkiveisu (8).

Ei painettu uudestaan.

103.  Kuusi uutta hengellistä virttä | 1680

 • Nimike: Cuusi uutta hengellistä wirttä. Joilla cahdella jälkimäisellä me taidam kijtä Jumala rauhan pämiest joca sodat on asettanut, ja rauhan meille andanut.
 • Painettu: [painopaikka tuntematon]; 1680
 • Ulkoasu: [?] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (14), arkkiveisu (9).

Ei painettu uudestaan.

104. Hengellinen sydämenherättäjä | n. 1680

p. 1710
p. 1710
 • Nimike: [M. Andreaxen Hasselqvistin Hengellinen sydämen-herättäjä, ionga canßa yxi christitty jocapäiwä ja joca hetki, Pyhän Raamatun ja Iesuxen Christuxen pijnan historian jälken, sydämellisillä huocauxilla, ylösherättä hänen sydämens totiseen iumalisuteen]
 • Tekijä: Andreas Bendictii Hasselqvist (ruots.) & [Michael Larsson Chorelius (suom.)]
 • Painettu: [Turku]; [Johan Wall]; [1680]
 • Ulkoasu: noin 130 sivua; pitkä 12:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Neliosaisen rukousteoksen loppuun on liitetty kolme hartauskirjasta: 1. Yksi hengellinen apila, 2. Testamentti ja tiekirja sekä 3. Muutamat lohdutussanat. Nimike vuoden 1706 painoksen alkuosan mukaan. Michael Chorelius (k. 1702) on mainittu ainakin tämän kolmannnen painoksen suomentajana.

Julkaistu myös ruotsiksi vuonna 1680 (Andelig hiertewäckare; 2.p. 1684). Hasselqvistin rukouskirjasta kuoriutui ainakin uusintapainosten perusteella yksi 1700-luvun luetuimmista rukousteoksista.

Hartaus ja opetus (11), rukouskirja (4).

Painettu uudestaan (vuoteen 1850 mennessä): 1686, 1706 (240 sivua; lopussa Testamentti ja tiekirjan sekä Muutamat lohdutussanat sijaan tästä lähtien Muutamat aamu- ja ehtoorukoukset), 1710, 1729, 1730, 1732, 1749, 1760, 1763, 1768, 1772, 1776, 1791, 1800, 1813/18, 1829, 1850. 

105. Kolme hengellistä virttä | n. 1680

[sivu 5]
[sivu 5]
 • Nimike: Colme hengelistä wirttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: [8] sivua, 8:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Painettu noin 1680.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. [?...] (virsi liittyy Ruotsin ja Tanskan käymään Skoonen sotaan) | 2. O herra Jesu waiwaisten auttaja... (332) | 3. Caick cuin maa päälläns canda... (374).

Hengellinen runous (15), arkkiveisu (10).

Ei painettu uudestaan.

106. Viisi hengellistä virttä | n. 1680

[sivu 7]
[sivu 7]
 • Nimike: Wiisi hengellistä wirttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1680]
 • Ulkoasu: [12] sivua; 8:o

Ei säilynyt kokonaisena, mm. nimiölehti puuttuu. Painettu vuosien 1670-86 välisenä aikana.

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. [Ihminen jong Iumal loi...] (407) | 2. Ah herra Christ synnit wissist... (259) 3. Mixis wijwyt cauwan ulcon... (380, tekijä Paul Gerhard) 4. Suru ilon edell käypi wuosi wuodeld... (289, tekijä Martin Bindeman (saks.) & Sigfridus Forsius (ruots.), aiemmin suom. Pictorius 1622) | 5. Mailman menon turhudest... (280).

Hengellinen runous (16), arkkiveisu (11).

Ei painettu uudestaan.

107. Kuolevaisten ihmisten sydämen vahvistus | 1681

 • Nimike: Cordiale morientium eli cuolewaisten ihmisten sydämmen wahwistus walmistettu cosca saatettin lepocammions 12. sept. a. 1680. ... matrona h.stru Catharina Haaks, ... her Iacob Collinuxen, ... kirckoherran Uskelan seuracunnas muinen racas puoliso. Ia anomisen jälkeen ... präntin annettu. Christiano Procopaeo past. Loim
 • Tekijä: Christianus Petri Procopaeus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1681
 • Ulkoasu: 24 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (12), ruumissaarna (7).

Ei painettu uudestaan.

108. Asetus pappien ylöskannosta | 1681

 • Nimike: Päällepano ja asetus, cuinga pappein ylöscannon cansa yhteiseldä canssalda, cosca kihlaiset, lasten ristimiset, kirckoon ottamiset ja mahanpaniaiset owat, nijn myös testamendin, tiunnin cappalaisten ja luckaritten ylöspitämisen cansa pitä pidettämän ja oleman.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1681
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (22), asetus (9).

Painettu uudestaan: 1726. Asetus pappien ylöskanto-oikeudesta (Turun hiippakunnassa) uudistettiin myös vuonna 1694, mutta tällöin sitä ei ilmeisesti painettu suomeksi.

109. "Sinua elävää, kaikkivaltiasta ja iankaikkista Jumalaa..." | 1681

 • Nimike: Sinua eläwätä caickiwaldiasta ja ijancaickista Jumalata, ... Warjele ja hywästisiuna meidän racasta corkiata esiwaldam, ... Warjele cuningallisen maijestetin neuwonandaita, ... Pois käännä myös, ... ne rangaistuxet ja maan waiwat, ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1681]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Rukous todennäköisesti liittyy prinsessa Hedvig Sofian syntymään.

Kirkolliset virallisjulkaisut (23), rukous (9).

Painettu uudestaan: 1681, 1681 (4 sivua), 1681 (4 sivua; nimike hieman erilainen).

110. Esikoisten edustusosa | 1683

 • Nimike: Portio praepollens primogenitorum. Se on. Esicoisten edustos osa. Christillises ruumin saarnas cosca se ... ihana esicoinen ja ... racas lapsiwainaja, Johannes Gezelius, ioca lihalisest tähän ajalliseen, sinä 1. junij, ja hengelisest sijhen ijancaickiseen, sinä 5. hujus, elämähän synnyi; nijn myös cohta sielun puolest, sinä 12. ejusdem, cuoltuans sinne sijrryi. Ia jonga wähä ruumis, ... s. Marian kirkon sacristohon, lepocammiohons, maahan pandijn, sinä 17. julii anno 1681, ... edestuotu: â Nicolao M. Hammar verbi div. min. ibid. ..
 • Tekijä: Nicolaus Matthiae Hammar
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 36 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (13), ruumissaarna (8).

Ei painettu uudestaan.

111. Yksi hengellinen veisu | 1683

 • Nimike: Yxi hengellinen weisu, iosa tämän mailman catowainen meno edespannan, nijn myös cuinga ihminen cuolemata wastan itziäns lohdutta taita. Coconpandu m. Joh. Cajanuxelda.
 • Tekijä: Johannes Johannis Cajanus
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1683
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Cajanuksen virttä on pidetty Salamniuksen Ilolaulu Jeesuksesta (1690) ohella 1600-luvun suomenkielisen runouden vakuuttavimpana saavutuksena. Vavahduttava teos elämän katoavaisuudesta.

Virsi alkaa sanoin "Etkös ole ihmis parca aiwan arca" (vuoden 1701 virsikirjassa nro 278).

Hengellinen runous (17), arkkiveisu (12).

Ei painettu uudestaan.

112. Yksi jumalinen virsi | 1683

 • Nimike: Yxi iumalinen wirsi ionga cansa surullinen ihminen taita idzens lohdutta wastan synnin ahdistusta, murhetta ja ristiä, ettei hän nijden alla poiswaipuis, ja ettei Iesuxen Christuxen anßio, ja se taiwallinen ilo ja riemu ikänäns pois kändyis hänen mielestens ja muistostans; nyt suomen kieleksi käätty, cuusi wärsyä tygö lisätty, ia pränttin annettu Johannes H. Carlanderilda, v.d: comm: in Låcktå
 • Tekijä: Johannes Henrici Carlander
 • Painettu: Tukholma; [painaja tuntematon]; 1683
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Painate on kvarttokokoinen ja painettu Tukhomassa, joten aivan tyypillinen arkkiveisujulkaisu se ei ole.

Virsi alkaa sanoin "Herra Jumal, syndin rumat" (ei ilmeisesti mukana vuoden 1701 virsikirjassa).

Hengellinen runous (18), arkkiveisu (13) / yksittäisvirsi (1).

Ei painettu uudestaan.

113. Muutamat jumaliset joululaulut | 1683

p. 1686
p. 1686
 • Nimike: Muutamat jumaliset joulu laulut suomen-kielisest Carminalest ulosprändätyt monen anomuxen jälken
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1683
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Painopaikka ja painaja toisen painoksen mukaan. Tämän kokoelman lauluja ei näytetä otetun mukaan vuoden 1701 virsikirjaan.

Sisältää kahdeksan joululaulua: 1. Engeli lähetetän... | 2. Isän sana sai lihan nijn... | 3. Catzo cuului camala... | 4. Pilti pyhä syndynyt...  | 5. Iumalisten ioucko ratk riemuidcam... | 6. Herran ilmestyxesta... | 7. Christe herra hyvä... | 8. Lah laula olen aicon...

Hengellinen runous (19), arkkiveisu (14).

Painettu uudestaan: 2.p. 1686. Vuoden 1701 Muutamat jumaliset joululaulut on jo eri teos (mukana kahdeksan lisävirttä), samoin vuoden 1750 Muutamat jumaliset joululaulut (23 laulua).

114. Rukous kristikunnan vihollista Turkkia vastaan | 1683

 • Nimike: Rucous christicunnan wihamiestä, Turckia wastan
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1683]
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 4:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (24), rukous (10).

Ei painettu uudestaan.

115. Kolme uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin: 1. Kijtet ole minun Herran... (virsi kertoo Pyhästä Yrjänästä) | 2. Armahda päällem armias Jumala... (62-säkeistöinen virsi, jossa nähdäkseni ajankohtaisen valtiollisen hädän tuntua) | 3. David pyhä propheta... (vuoden 1701 virsikirjassa nro 304).

Hengellinen runous (20), arkkiveisu (15).

Ei painettu uudestaan.

116. Kuusi uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Cuusi uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Mun murhen pääl' cosk muistelen... (330) | 2. Ehk sun racas sieluinen... | 3. Mun sieluni jälkin nyt pian... (392) | 4. Jumal ole armollinen... (54) | 5. O Jesu Christ... (136) | 6. Ole sielun iloinen... (290).

Hengellinen runous (21), arkkiveisu (16).

Ei painettu uudestaan.

117. Seitsemän uutta hengellistä virttä | 1683

 • Nimike: Seitzemen uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1683
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Virret alkavat sanoin (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Jesuxen muisto iloinen... (137) | 2. Sydämeni walmis olcon... | 3.  Ainoastans toiwos heit Jumalan pääll... (267) | 4. O herra Jesu waiwasten auttaja... (332) | 5. O Jesu pijnas cautta... (250) | 6. O Herra minua auttele... (49) | 7. Herra jo duomiol tule... 

Hengellinen runous (22), arkkiveisu (17).

Ei painettu uudestaan.

118. Biblia - koko pyhä Raamattu | 1685

 • Nimike: Biblia, se on coco pyhä Ramattu suomexi, wastudest ojettu alcuramattuin, hebrean ja grecan jälken: esipuhetten marginaliain, concordantiain ja registerein canssa.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1685
 • Ulkoasu: noin 1570 sivua; 4:o (pieni); esinimiölehti & kaksi nimiölehteä; kaksi sisällysluetteloa

Vuoden 1685 Raamattu. Ns. sotaraamattu. Aloitteen uudesta raamatunkäännöksestä teki piispa Johannes Gezelius vanhempi ja kielellisen tarkastus- ja toimitustyön suoritti Paimion kirkkoherra Henricus  Florinus. Uudessa painoksessa pyrittiin korjaamaan edellisen Raamatun (1642) virheet ja epätarkkuudet. Esipuhe "jumaliselle lukijalle" lienee Gezeliuksen laatima. Ensimmäinen Raamattu oli foliokokoinen, tämä nelitaitekokoa. Vuoden 1642 Raamatun "yllä on Ruotsi-Suomen suurajan hohdetta" (Puukko), tämä on vaatimattomampi. Painettiin kahdelle erilaatuiselle paperille. Painos 2200 kpl. Nykyään harvinainen. 

Toinen nimiölehti: Uusi Testamenti. Uusi testamentti ilmoitetaan painetuksi Johan Winterillä vuonna 1683. Ei ole kuitenkaan tietoa siitä, että Uutta testamenttia olisi levitetty itsenäisenä teoksena.

Raamatut (6), koko Raamattu (2).

Ei painettu uudestaan. Uusi testamentti vuoden 1685 käännöksen mukaisena ilmestyi vuosina 1732 (Tukholma), 1733 (Turku) ja 1740 (Halle?). Seuraava koko Raamattu on vuoden 1758 Raamattu.

119. Jumaliset virret | 1685

 • Nimike: Iumaliset wirret, ruotzin ja saxan kielestä suomexi käätyt
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1685
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Sisältää 14 virttä (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. O pyhä colminaisuus... (352) | 2. Kijtän sinua poicas cautta... (356) | 3. Herä sielun ja mielell... (362) | 4. Käy nyt sielun caikell mielell... (375, tekijä Johann von Rist) | 5. Auringo nyt on laskenut... (368, tekijä Caspar Stolshagius (saks), aiemmin suom. Pacchalenius 1667) | 6. Caick cuin maa päälläns canda... (374) | 7. Jesust sielun hala... (270) 8. Cahta Herra anon sinuld... (299) | 9. Jumalast en erit taida... (287) | 10. Amulla nousin warhain... (379) | 11. Sun päälles Herra aina... (315) | 12. Ole sielun iloinen... (290) | 13. Mixis wijwyt cauwan ulcon... (380, aiemmin n. 1680) | 14. Ach herra Christ... (259).

Hengellinen runous (23), arkkiveisu (18).

Painettu uudestaan: 1689.

120. Asetus ratsu- ja jalkasotaväen kirkollisista tavoista | 1685

 • Nimike: Asetus, jonga jälken, ryttärein ja knihtein cuuldelemus ja neuwomus heidän christillisydesäns, nijn myös heidän kihlauxisans, ne joiden tekemist on, taitawat itzens käyttä
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1685
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 1:o tai 2:o

Asetus 28.9.1685.

Kirkolliset virallisjulkaisut (25), asetus (10).

Ei painettu uudestaan.

121. Määräys ratsu- ja jalkaväen kristillisyyden opetuksesta | 1685

 • Nimike: Carl Jumalan armost, ... että caicki ryttärit ja knichtit pitä tästedes saatettaman lukeman heidän christillisydens cappalet, ja andaman heitäns, mitä heillä nijsä puuttu, opetetta ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; 1685
 • Ulkoasu: 2 sivua (1 lehti); 1:o tai 2:o

Asetus 28.9.1985.

Kirkolliset virallisjulkaisut (26), asetus (11).

Ei painettu uudestaan.

122. "Auta Herra meitä armostas..." | n. 1685

 • Nimike: W.c. Herra cansas perittäwäs pääl, etc. 1. Auta Herra meit armostas, ...
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1685]
 • Ulkoasu: [4-] sivua; 8:o

Julkaisu on puutteellinen; ainakin nimiölehti puuttuu, tallella olevista viimeinen sivu on toisaalta yllättäen tyhjä. SKB:n mukaan typografian perusteella painettu ennen vuotta 1690.

Virsi alkaa sanoin "Auta Herra meit armostas" (vuoden 1701 virsikirjassa nro 58).

Hengellinen runous (24), arkkiveisu (19).

Ei painettu uudestaan.

123. Suomalaisten sielun tavara II | 1686

 • Nimike: Suomalaisten sielun tawara, eli ne callit cappalet suomenkielises wirsi- evangeliumi- ja rucous-kirjasa, nijn myös muisa hengellisis cauneisa kirjoisa, nyt wastudest tähän aiwan tarpeliseen kirjaan suurella ahkerudella cootut ja lisätyt, joiden lucu toisesa pladisa löytän
 • Tekijä: Johannes Gezelius vanhempi (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: noin 915 sivua; 12:o

Johannes Gezelius vanhemman toinen virsi- ja evankeliumikirja sisältää seuraavat teokset: 1. Kalenteri; 2. Virsikirja; 3. Evankeliumit ja epistolat; 4. Passio Christi; 5. Jerusalemin hävityksen historia; 6. Käsikirja (vuoden 1647 Vähä kirjan runsaasti muunneltu versio); 7. Rukouskirja; 8. Lutherin katekismus (ilman lisäyksiä ja kommentteja); 9. Caspar Neumannin Rukousten ydin (1686).

Kansankäsikirjat (8), virsi- ja evankeliumikirja (4).

Painettu uudestaan (suuntaa-antavasti): 1688 (24:o), 1691 (iso 8:o; Pipping 294), 1692 (24:o; 20 kirjaa), 1696 (24:o; 20 kirjaa), 1700 (pitkä 12:o), 1700 (24:o). Nämä painettiin kaikki Turussa Gezeliusten kirjapainossa. Gezelius vanhemman kuoltua (1690) teosten toimittamisesta lienee vastannut Johannes Gezelius nuorempi. Lisäksi vuodelta 1692 on säilynyt näytelehti ilmeisesti Kirkkotavara-nimiseksi 24 kirjaiseksi suunnitellusta kansankäsikirjasta (SKB 4239).

124. Uskollisuuden kehotus suomen kieltä puhuville | 1686

 • Nimike: Uscollinen manaus nijlle cuin suomenkieldä puhuwat, mutta cuitengin tähän asti heitäns pitänet wenäjän kirckoin ja pappein tygö. Annettu Stockholmis wuonna 1686. 
 • Tekijä: Johannes Gezelius nuorempi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o; nimiölehdellä myös ruotsia

Kirjelmä liittyy Inkerinmaan suomenkielisten ortodoksien kirkolliseen kohteluun - inkeriläisiä ja vatjalaisia kehotettiin palaamaan luterilaiseen kirkkoon, ja heidät oli saatettava luterilaisen opetuksen piiriin. Gezelius nuorempi toimi vuodesta 1681 alkaen Inkerinmaan kirkollisten asioiden hoitajana.

Kirkolliset virallisjulkaisut (27), kirkon toiminta (5).

Painettu uudestaan: 1687 (16 sivua; siis huomattavasti laajennettu painos - sävyltään maltillisempi).

125. Kolme uutta hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Colme uutta hengellistä wirtä 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Murhettan cosca muistelen... (330) | 2. Ehk sun racas sieluinen... (aiemmin vuonna 1683) | 3. Jumal ole armollinen... (54).

Hengellinen runous (25), arkkiveisu (20).

Ei painettu uudestaan.

126. Neljä uutta hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Neljä uu[...] hengellistä w[...] 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1686]
 • Ulkoasu: [12-] sivua; 8:o

Säilynyt vain puutteellinen kappale.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Ihminen jong Jumal loi... (407) | 2. Suru ilon edel käypi... (289, aiemmin n. 1680) | 3. Tule rauha suloinen... (314) | 4. [Je]su Christ mun... (294?).

Hengellinen runous (26), arkkiveisu (21).

Ei painettu uudestaan.

127. Neljä uutta hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Neljä uutta hengellistä wirtä 
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Säilynyt vain puutteellinen kappale. Sivumäärä vuoden 1689 painoksen mukaan.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Kijtet ole minun Herran... (virsi Pyhästä Yrjänästä) | 2. David pyhä propheta... (304) | 3. O Jesu Christ, cuin olet... (136) | 4. Christitt sinuas walmista duomiol... (405, uud.).

Hengellinen runous (27), arkkiveisu (22).

Painettu uudestaan: 1689 (muuten sama, mutta virret 1-3 vaihtaneet paikkaa).

128. Viisi hengellistä virttä | 1686

 • Nimike: Wiisi uutta hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1686
 • Ulkoasu: [8] sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Ah Herra Christ, synnit wissist... (259) | 2. Mixis wiiwit cauwan ulcon... (380, aiemmin n. 1680) | 3. Mailman menon turhudest... (280) | 4. Nyt on aica lähestyn... 5. Ole sielun iloinen... (290).

Hengellinen runous (28), arkkiveisu (23).

Ei painettu uudestaan.

129. Katekeesis - summa siitä pyhästä Raamatusta | 1687

 • Nimike: Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust. Joca sisälläns pitä ne cuusi pääkappaletta sijtä christillisest opist. Nuorudelle ja nijlle yxikertaisille suurex hyödytyxex, kysymyxis käsitetty.
 • Tekijä: [Henric Keyser II (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma; Henric Keyser II; 1687
 • Ulkoasu: 96 sivua; 16:o; esiössä Lutherin muotokuva; runsaasti kuvitettu

Sisältää katekismuksen pääkappaleet, Lutherin Vähä katekismuksen suomennoksen lisäyksin ja Athanasioksen uskontunnustuksen. Loppuun on liitetty Gezeliuksen kysymyskirjan (1670) lyhennelmä. Tästä katekismuksesta tulee vaikutelma, että pyrittiin Suomen katekismus-markkinoille.

Katekismukset (15), nuorten opetus (2).

Painettu uudestaan: 1689 (Upsala), n. 1695.

130. Kielto tappeluista kirkoissa | 1687

 • Nimike: Asetos ja kieldö, tappeluxixta, capinoista ja pahennuxista kircoisa
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1687
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Asetus 22.12.1686.

Kirkolliset virallisjulkaisut (28), asetus (12).

Ei painettu uudestaan. Asetus julkaistiin myös vuoden 1688 kirkkolain suomennoksen liitteenä.

131. Kirkkolaki | 1688

 • Nimike: Kircko-laki ja ordningi, jonga suuriwaldias cuningas ja herra, herr Carl yxitoistakymmenes, Ruotzin Göthein ja Wändein cuningas, etc. wuonna 1686 on andanut coconpanna, ja wuonna 1687 prändistä uloskäydä ja cuulutta, ynnä tähän soweliain asetusten canssa. Wuonna 1688 suomexi käätty.
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1688
 • Ulkoasu: 212 sivua; 4:o; lopussa sisällysluettelo ja sanarekisteri

Ensimmäinen suomenkielinen painettu lakikokoelma. Ns. karoliininen kirkkolaki. Vuoden 1688 kirkkolaki on sangen tarkka suomennos valtakunnan vuoden 1687 kirkkolaista Kyrkio-lag och ordning (1687). Sisältää esipuheen ja varsinaisen kirkkolain 1-28 lukujen (s. 3-143) jälkeen vielä kolme asetustekstiä: 1. Kuinka oikeudenkäyminen tuomiokapituleissa tulee pitää (annettu 11.2.1687), 2. Uudistettu asetus valoista ja sapattirikoksista (17.10.1687), 3. Asetus ja kielto tappeluista, kapinoista ja pahennuksista kirkossa (22.12.1686). Lopussa on sisällysluettelo ja perusteellinen asiasanahakemisto. Karoliinisen kirkkolain syrjäytti Suomessa lopullisesti vasta vuoden 1869 kirkkolaki.

Kirkolliset virallisjulkaisut (29), kirkkolaki (1).

Ei painettu uudestaan. Vuoden 1688 kirkkolain merkitys suomalaisen lakikielen vakiinnuttajana sekä oikeusterminologian luojana on ollut suuri.

132. Uusi (kansan)käsikirja | 1688

 • Nimike: Täsä udesa käsikirjasa löytän colmetoistakymmendä kirja jotca toisella puolella owat nimitetyt nyt wastaudest monen anomisen ja toiwotuxen jälken, täsä soweliasa muodosa ylöspandu
 • Tekijä: [Lars Wall (kirjapaino-kustantaja)]
 • Painettu: Tukholma; Lars Wall; 1688
 • Ulkoasu: 650 sivua; 12:o

Mielenkiintoinen tapaus - selvittelen joskus tarkemmin.

Sisältää seuraavat kirjat: 1. Virsikirja; 2.-3. Lutherin katekismus; Huoneentaulu; 4. Evankeliumit ja epistolat; 5.-8. Kristuksen piinan historia; Kristuksen hautaamisesta; Kristuksen ylösnousemisesta; Kristuksen taivaaseen astumisesta; 9. Jerusalemin hävityksen historia; 10. Hieronymuksen profetia; 11.-14. Rukouskirja, eli Johannes Avenariuksen Aamu- ja ehtoorukoukset; Manassen rukous; Litania; Yksi rukous katekismuksen saarnan jälkeen. Lopussa virsien rekisteri.

Kansankäsikirjat (9), virsi- ja evankeliumikirja (5).

Painettu uudestaan: 1688 tai myöhemmin (12:o; SKB 4234).

133. Joululaulu | 1688

 • Nimike: Joulu laulu, josa äsken syndynen pildin Jesuxen suuria ja ulgossanomattomia hywiä tekoja muistutetan...
 • Tekijä: Erick Johaninpoika Castelius
 • Painettu: [painopaikka ja painaja tuntematon]; 1688
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Ei tiedossa säilynyttä kappaletta.

Hengellinen runous (29), arkkiveisu (24).

Ei painettu uudestaan.

134. Kristuksen hengellisen sotamiehen voitonkruunu | 1689

 • Nimike: Militis christiani triumphus, se on Christuxen hengellisen sotamiehen woiton cruunu christillises ruumijn-saarnas, cosca ... herr Magnus Wallaeus, Messukylän ja Teiskolan uscollinen sieluin paimen ja kirckoherra, ... saatettin hänen lepo-cammions Messukylän kircos 26 sept. a. 1686. ... selitetty â Johanne Thuronia, past. & praep. Cangasalensi
 • Tekijä: Johannes Thoronis Thuronius
 • Painettu: Turku; Johan Wall; 1689
 • Ulkoasu: 28 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (14), ruumissaarna (9).

Ei painettu uudestaan.

135. Katekismus | 1689

 • Nimike: [Catechismus...]
 • Tekijä: Petrus Erici Bång
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1689
 • Ulkoasu: 26 sivua; 12:o

Viipurin piispa Petrus Bångin katekismus ei ole säilynyt. Matinollin matrikkelin (1976) mukaan Johannes Gezelius nuorempi "hyökkäsi tätä Bångin julkaisemaa katekismusta vastaan, mikä on mahdollisesti ollut syynä siihen, ettei teoksesta ole säilynyt yhtään kappaletta". Viipurin lukion kirjapainon mahdollisesti ensimmäinen suomenkielinen painate.

Katekismukset (15), vähä katekismus (9).

Ei painettu uudestaan. Bångin katekismus julkaistiin vuoden 1690 kansankäsikirjassa.

136. Ilolaulu Jeesuksesta | 1690

 • Nimike: Ilo-laulu Iesuxesta, lohdutus lunastajasta, syndymäst hywä sanoma, elämästä ihmellinen, aiwan caunis cuolemasta, ylösnosnusta iloinen, paras poijes lähdennöstä, suomen kielellä sanottu, suomalaisten suosioxi
 • Tekijä: Matthias Salamnius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 106 sivua; pitkä 12:o

Ensimmäinen suomenkielinen messiadi eli laajempi runomuotoinen esitys Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Lukijoita ovat ihastuttaneet myös runoelman "supisuomalaiset" piirteet kuten sauna tapahtumapaikkana ja kalevalainen runomitta. Pippingin mukaan bibliografinen koko 8:o, SKB:n mukaan 12:o. Teosta on pidetty myös arkkiveisuna ja kaunokirjallisuuden edustajana.

Hartaus ja opetus (12), raamatunhistoria (2).

Painettu uudestaan: 1706, 1736, 1751, 1759, 1762, 1768, 1772, 1787, 1787, 1800, 1818, 1825, 1828, 1852, 1868. 

137. Uskollinen ja hyvä Jumalan huoneenhaltija | 1690

 • Nimike: Bonus episcopus, se on, uscollinen ja hywä Iumalan huonen haldia, edespandu yxikertaisesa saarnasa, Turun duomio-kircosa, cosca ... doct. Joh. Gezelius, Turun hijppacunnan ... pispa, ja academian pro-cancellarius haudattin, sitten cuin hän täsä mailmas oli elänyt 75. wuotta, Turusa pispana ollut 26. wuotta. A Christiano P. Procopoeo, pastore Loimjokiensi. 24. junij. anno 1690.
 • Tekijä: Christianus Petri Procopaeus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 70 sivua; 2:o

Turun piispa Johannes Gezelius vanhemman ruumissaarna. Sisältää myös Matthias Salamniuksen suomenkielisen muistorunon. Ulkoasutiedoissa epäselvyyttä; SKB:n mukaan sivumäärä 80, Pippingin mukaan kvarttokokoinen. Gezelius vanhemman kuoltua ilmestyi kaikkiaan 15 muistojulkaisua.

Henkilökirjaset (15), ruumissaarna (10).

Ei painettu uudestaan.

138. Kristillinen ruumissaarna | 1690

 • Nimike: Christelinen rumin sarna, silloin cuin ... waimo, Brita Matthiaxentytär Hermigera ... her Michael Heintziuxen, ... kirckon herran, racas puolisa, Sawitaipalen seuracunnas; ... haudattin, Sawitaipalen kirckosa, pyhän colminaisuden sunnuntainpäiwän pääle, joca langeisi sen 15: päiwän pääle kesä cuusa, wuona jälcken Christuxen syndymän, 1690. Pidetty Petrus Bångilda, p. r. doct. ja pispalda
 • Tekijä: Petrus Erici Bång
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: 28 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (16), ruumissaarna (11).

Ei painettu uudestaan.

139. Nämä kauniit suomalaiset virret | 1690

 • Nimike: Nämät caunit suomalaiset wirret
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1690
 • Ulkoasu: 16 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Sen suwen suloisutta... (412) | 2. Ratk riemuisell mielel... | 3. Ylistän Herra sydämest... (364, aiemmin Gerhard 1688) | 4. Herra ole minulle kilpi... | 5. Eläisän olen maan mulda... | 6. Nämät nyt caicki tapahtucon... | 7. Mixis wijwyt cauwon ulcon... (380, aiemmin n. 1680).

Hengellinen runous (30), arkkiveisu (25).

Ei painettu uudestaan.

140. Kaksi jumalista virttä | 1690

 • Nimike: Cax iumalisi wirsi
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Ihminen, jong Jumal loi... (407) | 2. Dawid pyhä propheta... (304).

Hengellinen runous (31), arkkiveisu (26).

Ei painettu uudestaan.

141. Kansankäsikirja | n. 1690

 • Nimike: [ei tiedossa]
 • Tekijä: [Petrus Erici Bång (toim.)]
 • Painettu: Viipuri; Daniel Medelplan; 1690
 • Ulkoasu: [12:o

Säilynyt vain puutteellinen kappale; nimiölehti, alku ja loppuosa rukouksista alkaen puuttuu. Luulisi, että teoksen toimittamisesta on huolehtinut Viipurin piispa Petrus Bång.

Sisältää kutakuinkin seuraavat kirjat: 1. [Kalenteri?]; 2. Virsikirja; 3.-5. Lutherin Vähä katekismus (Bångin versio); Huoeentaulu; Antahasioksen tunnustus; 6. Evankeliumit ja epistolat; 7. Johannes Avenariuksen käsikirja (Manuali); 8. Passio Christi; 9. Rukouksia; [jne.]

Kansankäsikirjat (10), virsi- ja evankeliumikirja (6).

Ei painettu uudestaan.

142. Muutamat kirkkorukoukset | n. 1690

 • Nimike: Muutamat kircko-rucouxet, saarnastuolilla luettawat
 • Painettu: [Turku]; [Johan Winter]; [1690]
 • Ulkoasu: 16 sivua; 4:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu 1688-93. En tunne julkaisun tarkempaa sisältöä, mutta nimen ja sivumäärän perusteella vaikuttaisi, että rukoukset on tarkoitettu pidempään käyttöön.

Kirkkokäsikirjat (12), saarnatuoliliturgia (4).

Ei painettu uudestaan.

143. Kirkon kymmenysten toimittamisesta | n. 1691 

 • Nimike: Form, ja methodus eli lyhykeinen käsitys kirckon kymmenes lengdein sisälle toimittaimiseen, jonga päällen instructionit sekä fougdein sijnä colmannes punctis 2 cuin myös häradin skrifwarein sijnä neliännes idzens huutawat
 • Painettu: [Viipuri]; [Daniel Medelplan tai Matthias Syngman]; [1691]
 • Ulkoasu: 4 sivua; 2:o

SKB:n mukaan painettu 1695-1703. Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan jo 1689-93.

Kirkolliset virallisjulkaisut (30), kirkon toiminta (6).

Ei painettu uudestaan.

144. Kiitos- ja rukoussanoma | 1693

 • Nimike: Kijtos ia rucous sanoma, cuningall:sen majest:tin armollisen käskyn jälken, caikisa sarna-stuoleisa, ymbärins coco Ruotzin waldacunnan ja sen alla olewaisten maacundain, cuulutettu ja ylösluettu, dominica esto mihi, eli laskiais sunnuntaina, wuonna M.DC.XCIII. cosca sadan ajastajan täysinäisen juoxun jälken muistoa pidettin Upsalon conciliumista
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1693
 • Ulkoasu: 8 sivua; 4:o

Liittyy Upsalan kokouksen 100-vuotisjuhlintaan. 

Kirkolliset virallisjulkaisut (31), kirkon toiminta (7).

Ei painettu uudestaan. Sisältyy Confessio fidei -teokseen.

145. Confessio fidei | 1693

 • Nimike: Confessio fidei, se on: sen christelisen uscon tunnustus, jonga Jumalan seuracunda Ruotzin waldacunnas, yhteisest usconut ja tunnustanut on, siittä ajasta cuin evangeliumin totuus, cuningas Gustawuxen, ... hallituxen aicana, ... jällens ylös walkeuteen tuli.  
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.) & Johannes Gezelius nuor. (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1693
 • Ulkoasu: 160 sivua; 4:o

Sisältää Upsalan kokouksen päätöksen ja tämän esipuheen (1593), kolme vanhaa uskontunnustusta, varsinaisen Augsburgin tunnustuksen (muuttamaton versio), vuoden 1572 pappiskokouksen päätöksen, luettelon Upsalan kokouksen päätöksen allekirjoittajista sekä vuoden 1693 juhlintaan liittyvän kiitos- ja rukoussanoman. Kyseessä on käännös ruotsinkielisestä tunnustuskirjasta Confessio fidei, thet är: then christiliga troos bekännelse (1593/95, 4.p. 1693); tosin Florinus on Augsburgin tunnustusta kääntäessään hyödyntänyt myös joitain saksan- ja latinankielisiä Confessio Augustanan editioita.

Kirkolliset virallisjulkaisut (32), tunnustuskirjat (2).

Ei painettu uudestaan. Nimiölehdestä säilynyt kolme hieman toisistaan poikkeavaa versiota.

146. Käsikirja | 1694

 • Nimike: Käsi-kiria, josa käsitetty on, cuinga jumalan palwelus, christilisten ceremoniain ja kircon-menoin canssa, meidän seuracunnisam pidettämän ja toimitettaman pitä.
 • Tekijä: Henricus Matthiae Florinus (suom.) & Johannes Gezelius nuor. (toim.)
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1694
 • Ulkoasu: 18+210 sivua; 4:o; nuotteja

Ns. karoliininen käsikirja. Vuoden 1693 Ruotsin uuden kirkkokäsikirjan Handbook (1693) suomenkielinen versio. Painettiin esikuvansa tavoin sekä kvartto- että oktaavokokoisena. Säilynyt 20-30 kappaletta. Käytössä vuoteen 1886 saakka.

Kirkkokäsikirjat (13), messujärjestys (6) & kirkolliset toimitukset (6).

Painettu uudestaan: 1694 (18+222 sivua; 8:o; ei nuotteja), 1757 (tästä eteenpäin 4:o), 1772, 1829, 1848.

147. Pyhän Lutherin katekismus | 1694

p. 1695
p. 1695
 • Nimike: [Pyhän Lutheruxen catechismus, lyhykäisest pyhän Raamatun jälken selitetty ja cokonpandu kysymysten ja wastausten canssa]
 • Tekijä: [tekijä tuntematon]
 • Painettu: Riika; Johann Wilcke; 1694
 • Ulkoasu: 148 sivua; 8:o

Ns. riikalainen katekismus. Katekismuksen suomalaisesta laatijasta ei ole tietoa. Pohjautuu Tallinnan piispan Jacob Helwigin ja Riian superintendentin laatimaan Lutherin katekismuksen selitykseen (1680). Ei tiedossa säilynyttä kappaletta, julkaisutiedot toisen painoksen mukaan.

Katekismukset (17), nuorten opetus (3).

Painettu uudestaan: 2.p. 1695.

148. Tri Martti Lutherin katekismus | 1695

 • Nimike: D. Mart. Lutheruxen Catechismus, ulostoimitusten cansa
 • Tekijä: [tekijä tuntematon]
 • Painettu: Riika; Johann Wilcke; 1695
 • Ulkoasu: 64 sivua; 8:o; nimiösivulla muotokuva Lutherista

Ns. riikalainen katekismus. Katekismuksen suomalaisesta kokoajasta ei ole tietoa. Lähteenä mm. Gezeliuksen Yksi paras lasten tavara (1.p. 1666).

Katekismukset (18), aapiskatekismus (4).

Ei painettu uudestaan.

149. Ohje kristillisyyden opetukseen | 1695

 • Nimike: Lähetys kirja caickein pispain ja superintendentein tygö. Sisällensä pitäwä, cuinga nijden pitä oleman harjoitetut christellisesä opisans jotkc hywin walmistettuna taitan päästettä p. ja corkialle Herran ehtoliselle. Annettu Stockholmis 18. päiwänä joulucuusa, wuonna 1695.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1695
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Asetus 18.12.1695.

Kirkolliset virallisjulkaisut (33), kirkon toiminta (8).

Ei painettu uudestaan.

150. Kaksi kaunista virttä | 1695

 • Nimike: Caxi caunista wirtä 
 • Painettu: Turku; John Winter; 1695
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Seuraavat virret: 1. Sielu täst huuta haikiast... | 2. (vuoden 1701 virsikirjan nro 352).

Hengellinen runous (32), arkkiveisu (27).

Ei painettu uudestaan.

151. "Ylistystä veisailen..." | n. 1695

 • Nimike: Weisatan cuin: O Gud O Gud så from, etc. 1. Ylistöst weisailen, ...
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Vain kolme puutteellista lehteä säilynyt, mm. nimiölehti puuttuu. Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan typografian perusteella "painettu vuosien 1693-1706 välillä, luultavasti 1790-luvulla".

Säilynyt virsi alkaa sanoin Ylistöst weisailen.

Hengellinen runous (33), arkkiveisu (28).

Ei painettu uudestaan.

152. Kolme hengellistä virttä | n. 1695

 • Nimike: Colme hengellistä wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 12:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1687-1700 välillä. Pippingin mukaan n. 1683. Arkkiveisujulkaisulle epätyypilliseen tapaan duodesimo.

Sisältää seuraavat virret (suluissa vuoden 1701 virsikirjan nro): 1. Eija minun sielun jur iloisest jubilera... (411) | 2. Ihminen jong Jumal loi... (407) | 3. Suru ilon edell... (289, aiemmin n. 1680).

Hengellinen runous (34), arkkiveisu (29).

Ei painettu uudestaan.

153. Neljä erinomaista virttä | n. 1695

 • Nimike: Neljä erinomaista, iumalista ja lohdullista wirtä
 • Painettu: Turku; Johan Winter; [1695]
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

SKB:n mukaan typografian perusteella painettu vuosien 1690-99 välillä. Painatteessa lukee "prändätty vuonna 166...".

Sisältää seuraavat virret: 1. Mailmas nyt caicki ihastuwat... | 2. Walitta mahta ihminen... | 3. Ihmisen elämän surkiudest... | 4. Christe Jesu aina... Ainakaan nopealla silmäyksellä näitä virsiä ei löydy vuoden 1701 virsikirjasta.

Hengellinen runous (35), arkkiveisu (30).

Ei painettu uudestaan.

154. Tarpeellinen neuvo valoista | 1696

 • Nimike: Tarpellinen neuvo waloista; cuinga turhia waloja pitä wäldettämän; laillisis waloisa Jumalata cunnioitettaman; ja erinomaisest, cartettaman wääriä waloja, lain ja oikeuden edes.
 • Tekijä: Johannes Gezelius nuorempi
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1696
 • Ulkoasu: 32 sivua; 8:o

Kirkolliset virallisjulkaisut (34), kirkon toiminta (9).

Ei painettu uudestaan.

155. Yhteinen rukous saarnan ja rukoushetkien jälkeen | 1697

 • Nimike: Yhteinen rucous, saarnan, ja rucous hetkein jälken seuracunnisa luettawa; uloskäynyt Stockholmisa 8. päiwänä huhticuusa wuonna 1697.
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Rukouksen aihe ei itselläni tiedossa - liittynee suuriin kuolonvuosiin 1695-97.

Kirkolliset virallisjulkaisut (35), rukous (11).

Ei painettu uudestaan.

156. Surun surkean, vaivan vaikean | 1697

 • Nimike: Surun surkian, waiwan waikian Suomen suruises saaresa, pauhawaisten parwesa. Ylitzen sen ei ikän täydellisesti surcuteldawan ja walitettawan näljän, iolla Iumala caicki tiettäwästä neuwostans, synnin tähden on erinomaisesti tätä Suomen pijriä ehkä hirmuisesti, cuitengin isälisesti rangaisnut, jo coco colme ajastaica. Mutta caickeen rascamasti 1697.
 • Tekijä: Andreas Henrici Aschelinus
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 8 sivua; 8:o

Hengellinen runous (36), arkkiveisu (31).

Painettu uudestaan: n. 1725. Kansalliskirjaston hakupalvelun mukaan vuosien 1722-29 välillä.

157. Valitettava kaipaus | 1697

 • Nimike: Walitettawa caipaus, ... her Matthias Langiuxen ... kirckoherran Eurasa täldä lähdenön tähden.
 • Tekijä: Ericus Nicolai Qvist, Henricus Johannis Moliis & Gabriel Matthiae Langius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1697
 • Ulkoasu: 4 sivua; 4:o

Sisältää kaksi suomenkielistä (Qvist & Langius) ja yhden ruotsinkielisen (Moliis) muistorunon.

Henkilökirjaset (16), hautajaiset (5).

Ei painettu uudestaan.

158. Synnyttäjän lohdutus elämässä ja kuolemassa | 1698

 • Nimike: Efficacissimum solatium, parturientis in vita & morte: se on: synnyttäjän, eli synnyttämisen kipua ja waiwa kärsiwäisen, lohdutus elämäsä ja cuolemasa: muinen ... matronan, Catharina Barkin, ... her Henrich Malmin, Urdialan seuracunnas uscollisen opettajan ja cappalaisen, rackan puolisan, ynnä hänen rackan lapsens ja wähän poicaisens, Benjamin Malmin, christillises hautamises Urdialan kircos anno 1698. den 6. november: sanottu ja selitetty a Josepho Kolckenio, sacellano in Achas
 • Tekijä: Josephus Gustavi Kolckenius
 • Painettu: Turku; Johan Winter; 1698
 • Ulkoasu: 34 sivua; 4:o

Henkilökirjaset (17), ruumissaarna (12).

Ei painettu uudestaan.

Kirjallisuus:

A. F. Puukko, Suomalainen Raamattumme: Mikael Agricolasta uuteen kirkkoraamattuun, 1955. Helsinki.

Osmo Tiililä, Rukoilevaisten kirjoja, 1961. Helsinki.

Martti Rapola (toim.), Suomen kirjallisuus II: Ruotsin ajan kirjallisuus, 1963. Helsinki.

F. W. Pipping (toim.), Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista (=Pipping), jäljennöspainos, 1967. Helsinki.

Eero Matinolli (toim.), Turun tuomiokapitulin matrikkeli, 1976. Turku.

Martti Parvio (toim.), Confessio fidei: Suomen luterilaisuuden ensimmäinen tunnustuskirja, 1993. Helsinki.

Tuija Laine & Rita Nyqvist (toim.), Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 (=SKB), 1996. Helsinki.

Tuija Laine (toim.), Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja, 1997. Helsinki.


Internet: Vanha virsikirja 1701 (koraali.fi).

Kuvat: Kansalliskirjaston digitaalinen julkaisuarkisto (doria.fi) ja teoksista julkaistut näköispainokset.