BlogiTorni


Luettavaa kristillisen ja teologisen kirjallisuuden historiasta. 

Tutustu viittausohjeisiimme, jos käytät blogien tulkintoja omissa tuotoksissasi. 

Olet tervetullut myös blogien kirjoittajaksi (info@martinkirja.fi).


Sigfrid Sirenius oli kristillis-yhteiskunnallisten aatteiden uranuurtaja, teologi ja käytännön organisoija, kirjailija, puhuja ja näkijä, jonka kuningasajatuksena oli "Jumalan valtakunnan" toteutuminen kaikilla inhimillisen elämän alueilla.
Aapeli Saarisalo oli hyvin tuottelias Lähi-idän uskontoja, historiaa ja kulttuuria käsittelevien kirjojen kirjoittajana, elämäkerta- ja kaunokirjailijana sekä omaperäisenä raamatunkääntäjänä. Konservatiivis-kristillinen sionismi oli näkemys, jota hän edusti ja johti vuosikymmenien ajan. Tietokirjojen joukossa Raamatun sanakirja (1936) säilytti...
Urho Muroma oli evankelioimistyön uranuurtaja ja niin sanotun viidennen herätysliikkeen johtohahmo, joka perusti Suomen Raamattuopiston Kauniaisiin herätyskristilliseksi koulutuskeskukseksi.
Sormunen oli kirjoittajana erittäin tuottelias. Hän julkaisi sekä kirjoja ja kirjasia kirkon käytännön tarpeisiin että vankkaa tieteellistä ja yleistajuista teologista kirjallisuutta. Persoonallisimman ja kauaskantoisimman antinsa hän tarjosi kulttuurikriittisessä esseistiikassa.
Eelis Gulin oli väsymätön kirjoittaja, kymmenien kirjojen tekijä. Ennen kaikkea hän kirjoitti kirjeitä. Niitä lähti Tampereen piispantalostakin eri puolille, usein spontaanin innoituksen vallassa. Gulin oli aito ja aktiivinen ihminen, joka halusi tuntea ihmiset, muistaa heidän nimensä, osallistua heidän iloonsa ja suruunsa, vaikuttaa asioihin,...
Olavi Kares saavutti huomattavan aseman sekä herännäisyyden johtohahmona että kirkollisena vaikuttajana. Etenemiseen uralla vaikutti voimakas sitoutuminen valkoisen Suomen nationalistiseen ideologiaan. Vaikka hän myöhemmin arvioi kriittisesti 1920- ja 1930-luvun toimintaansa, hänen "lapualaisuutensa" muistettiin vielä 1960-luvullakin.
Osmo Alaja oli seurakuntapappi, tutkija, piispa ja tuottelias kirjoittaja, jonka elämää ja työtä sävyttivät herännäisyyden katsomukset, isänmaa ja kansankirkko. Alajan kirjallinen tuotanto oli laaja. Elämänsä loppuun asti hän arvioi kirjoissaan kirkon ja yhteiskunnan ilmiöitä. Hän koetteli pakinatyylisesti huumorin, joskus sopivaisuudenkin rajoja,...

1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla suomalaisten opinkäynti reformaation kehdossa Wittenbergin yliopistossa jatkui tasaisen verkkaisena, kuitenkin hieman edellisiltä vuosikymmeniltä hiipuen; kun vuosina 1525-1550 suomalaissyntyisiä opiskelijoita oli ollut ainakin 11, vuosina 1551-1575 heitä oli varmuudella vain kuusi ja vuosina 1576-1599...